PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 [251] 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Vedenie skladu
 2. Nepodanie nulového daňového priznania a prevod spoločnosti
 3. Storno v registračnej pokladni
 4. priznať???
 5. Zrušenie registrácie a samozdanenie
 6. Zdanenie štátneho príspevku
 7. nákup literatúry zo soc.fondu
 8. vykázanie straty
 9. odpisy krátkodobeho majetku
 10. kupa nábytku
 11. účtovanie zakupenia PC
 12. úmrtie živnostníka
 13. majetok
 14. Pivo
 15. DPH a zaplatená záloha vopred
 16. chyba na účte 321
 17. obaly z ČR
 18. Kúpno-predajná zmluva
 19. Refakturacia SK vydavkov z tretich krajin
 20. DPH
 21. Služba z Rakúska od platcu DPH fakturovaná bez DPH
 22. SHR a prenájom traktora
 23. Uzávierka DPH a úhrada faktur do odovzdania DPH
 24. vleklý problém v DPH. Nárok na odpočet a zdaňovacie obdobie
 25. Povinnosť viesť devízovú pokladňu ?
 26. Može živnostník zamestnať sám seba???V s.r.o. to ide...
 27. Predaj auta a dane
 28. Ukončenie konkurzu
 29. dan z prijmu z predaja novopostaveneho bytu
 30. Zaokruhlovanie
 31. Preúčtovanie tovaru
 32. Anglicko,dovoz ako je to..
 33. Začiatok podnikania
 34. Výpoveď zmluvy o nebytových priestoroch pre porušenie zmluvných podmienok
 35. účtovanie zásob tovaru metódou A
 36. Ostatné kapitálové fondy
 37. vrátenie DPH z majetku
 38. SZCO + pausalne vydavky + registracia DPH
 39. Zakladne principy DPH
 40. Antivírový program
 41. Oprava auta v Maďarsku
 42. Návrh zákona DPH -novela 2010
 43. mesačná uzávierka
 44. mesačná uzávierka
 45. Odpočet DPH pri nákupe nákladného auta pri dotácii
 46. zálohy
 47. Tlačivá k žiadosti o sociálne štipendium
 48. Predaj HIM do CR a DPH
 49. finančná krátkodobá výpomoc spriaznenej osobe
 50. do nákladov?
 51. Hlavný pracovný pomer a DoVP
 52. lekárske prehliadky
 53. Sociálny fond rodinným príslušníkom zamestnanca
 54. OMYL NAŠEJ DOBY - demokracia v ekonomike
 55. Ako sa nestať platcom DPH
 56. preddavky na daň z príjmu
 57. priznanie k DPH
 58. dan z predaja zdedeneho bytu
 59. stroje z PL na prelome registrácie
 60. Motocykel a DPH
 61. Spotreba PHM - Avia
 62. datum pri uctovani ZP
 63. odpočet dph pri poistnej udalosti
 64. OMYL NAŠEJ DOBY - ekonomika
 65. zaúčtovanie poplatku za výberové konanie
 66. zákazka
 67. Predaj byt po roku
 68. prihlasenie auta na danovy urad
 69. auto v nájme pre podnikateľskú činnosť
 70. studňa pri firme
 71. Vystavenie fa do Čiech za služby
 72. zrušenie registrácie a paušál
 73. Fakturácia za služby vykonané v zahraničí
 74. Preplatenie fa z mestského úradu.
 75. Informácia DR SR k zmenám v ZDP
 76. Slovenska DPH a offshore IBC
 77. aký paragraf zadať
 78. Parkovací lístok
 79. stratene doklady k platbe kartou
 80. Totálna škoda pri autoúvere 1x
 81. nákup jazdeného osobného auta
 82. zdanenie platby?
 83. Voda do nákladov
 84. faktura a DPH
 85. nákup materiálu v Poľsku
 86. opakované dodania - vznik daňovej povinnosti od 1.1.2010
 87. Demontáž Immobilizéra-kat.M1 a DPH
 88. FA z ČR v EUR
 89. Požiarná cesta a náklady na projekt
 90. DPH na vstupe a výstupe
 91. účtovanie reg.pokladnice v PU
 92. DPH-stroj z EU s instalaciou
 93. Desatinná čiarka v Evidenčnom liste SP
 94. Máte problémy s predajom spotrebiteľského balenia liehu? Už ich mať nebudete.
 95. Vzorky jedla
 96. Drobny majetok
 97. Zaučtovnie nákupu ekon.software- preddavková faktúra
 98. zabudnutá faktúra
 99. konateľ a stravné
 100. pfa - odmeny a nahrady advokatov
 101. Pracovný odev
 102. Faktura položka doprava
 103. firma zaoberajuca sa odbytom statnych dotacii
 104. Trojstranný obchod.
 105. Uplatnenie DPH
 106. Faktúry z roku 2008
 107. stavy účtov roku 2007
 108. Nedaňový náklad
 109. intrastat-číselná nomenklatúra
 110. Dodatočné DPH - riadok 35 a 36
 111. ubytovanie a živnostník
 112. požičiavané DVDčka - majetok alebo zásoby?
 113. Náhrady za používanie súkr.vozidla na podnikanie
 114. Zmeny v zákone o DPH od 1.1.2009
 115. ODKEDY ( nie dokedy) sa može podať daňové priznanie ???
 116. Faktúra z ČR za dopravu
 117. Chýba faktúra, je len PPD
 118. nedaňový náklad
 119. oneskeronie registrácie podľa §7
 120. DPH-služby v Rakúsku
 121. Preplácanie paragrafu
 122. zdanenie zahranicnych prijmov z investovanych penazi cez paypal
 123. Pozemkové spoločenstvo
 124. žumpa
 125. Živnostník a bankový účet
 126. platenie do socialnej poistovne pri invalidnom dochodku
 127. Registrácia platiteľa DPH???
 128. majetok a odpisovanie
 129. výdavky na reklamu v JU za rok 2009
 130. dan
 131. PIKOŠKA nárok na odpočítanie DPH pracovná cesta
 132. Nezaplatená pohľadávka z roku 2005
 133. Zúčtovanie zálohových FA
 134. dve pokladne EUR
 135. Preberací protokol k výhre
 136. nákup osobného automobilu
 137. Dovoz ojazdeného vozidla z Maďarska
 138. Poplatok za uloženie obj. odpadu
 139. osoba registrovaná pre daň podľa §7
 140. Slovenská s.r.o. ide predávať do Švajčiarska
 141. predaj pozemku a registracia DPH
 142. Oprava zariadenia 511 alebo 518??
 143. inzerat
 144. Nákup PHM - súkromné auto spoločníka s.r.o.
 145. Životné poistenie - zmena
 146. Goodwill pri zlúčení, splynutí
 147. Darovaný drobný majetok-daňový náklad?
 148. zriaďovacie výdavky
 149. MRP Win a samozdanenie
 150. Súkr.zdrav.zariadenia a nárok na uplatnenie DPH
 151. Komisionálny predaj
 152. refakturácia služby do CR
 153. Záručný paušál
 154. Ubytovanie na služobnej ceste
 155. Trvalý a skrátený pracovný pomer
 156. dph a ine
 157. Zmena DP za rok 2008
 158. Nepredané cigarety
 159. Automobil z Nemecka s DPH
 160. refakturacia elektrickej energie
 161. odpisy automobilu
 162. Oneskorené zahraničné Fa za služby
 163. Živnostník, invalid, platca DPH
 164. cestovný príkaz vs. kniha jázd
 165. školenie + ubytovanie
 166. Firemná prezentácia
 167. REFAKTURACIA A DPH
 168. ICDPH v CZ
 169. Poznámky k účtovnej závierke
 170. Odpisy auta na leasing
 171. Predaj stanku
 172. Preradenie do OM
 173. tovar dodaný bezodplatne
 174. faktúry - Kosovo
 175. Ísť na živnosť?
 176. Prosba o darovanie krvi 0 Rh negat., „e“ pozitívny s prenesenými anti „e“ protilátkam
 177. účtovanie DPH Športový klub
 178. Poistenie a DPH
 179. náklady za opravu
 180. Peňažný dar - odvod DPH???
 181. cenníky k nahliadnutiu
 182. Smernica 2001/115/EC
 183. Pripravovaná novela zákona o účtovníctve
 184. pohrebné
 185. Vyradenie HIM a DPH
 186. ochranne prac.prostriedky
 187. socialny fond
 188. Sídlo firmy v rodinnom dome - zúčtovanie nákladov
 189. Dátum zdaniteľného plnenia
 190. dobropis
 191. Príležitostný predaj nehnuteľnosti a preddavky na daň z príjmu
 192. Nepreukázateľné náklady vynaložené na poštovné
 193. Kedy mesačná DPH
 194. Knihy a DPH
 195. dotácia z úradu práce
 196. platba od neplatcu DPH z EU
 197. začiatočník v jednoduchom účtovníctve
 198. Koeficient DPH a účtovanie
 199. Dan z predaja 1/2 nehnutelnosti
 200. Predaj časti organizačnej zložky
 201. Fakturovanie platcom DPH do zahranicia
 202. Vypracovávanie daňových priznaní z príjmu
 203. MRP -účtovanie na podsúvah.účtoch
 204. pracovná cesta
 205. FA platcu , neplatcovi
 206. po kontrole-sociálna poisťovňa
 207. fa za služby od neplátcu DPH zo zahraničia s organ.zložkou v tuzemsku
 208. doklad o praxi
 209. Preplatok
 210. Zdanenie prijmu zo zavislej cinnosti Svajciarsko
 211. Fakturácia a účtovanie úrokov z omeškania v JU
 212. skola do uctovnictva sro?
 213. jazykový kurz
 214. Nalezitosti pfa
 215. Predaj ojazdeného MV
 216. Vystavenie FA za práce v ČR
 217. CESŤÁKY A PHM
 218. ubytovanie a PPD
 219. Tovar alebo rézia
 220. DzMV a prerušenie živnosti
 221. Predaj nákladného automobilu do tretích krajín a DPH
 222. ZŤP a odpocet DPH
 223. zabudnutá daň z nehnuteľnosti
 224. Zmena účelu použitia tovaru
 225. oznamenie o preplatku na DPH
 226. Zabudnutá spravená mesačná závierka a DPH
 227. Medzinárodné audítorské štandardy
 228. účtovanie odpisov
 229. gastrolístky
 230. vratenieDPH
 231. PHM a DPH v zahraničí
 232. poistné plnenie po 2 rokoch
 233. Montovanie spracovateľskej linky cudzincami
 234. poplatok za úver
 235. Nákup pneumatík v ČR a samozdanenie
 236. zaúčtovanie kladných úrokov-JU
 237. Úroky na podnikateľskom účte
 238. Halierové vyrovnanie
 239. Nadmerný odpočet a vyplnenie tlačiva
 240. Mimoriadny predaj a nákup.
 241. Živnosť a dohoda o vykonanej práci
 242. 501 alebo 511
 243. Exekútor a oblek ako pracovné oblečenie
 244. Ako formulovať žiadosť na prokuratúru o predčasné uvolnenie vodického preukazu
 245. Neplatca DPH a dovoz tovaru
 246. jazdené auto DPH
 247. Kupa noveho / ojazdeneho auta
 248. fa za prevedené práce v zahraničí - pomoc
 249. Prevod základného imania z SK na EURO
 250. Príkazná zmluva a výkazy