PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 [253] 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. SRO vs Konatel zamestnanec
 2. prepočet z podnikateľského účtu
 3. Možná novelizácia Zákonníka práce
 4. Darčekové poukážky Ticket Compliments
 5. dan.priznanie v Anglicku
 6. Dan z uroku v nemecku a francuzsku
 7. výpoveď zdravotných dovodov
 8. pozáručné reklamácie
 9. FA do CZ-pomôžete?
 10. dph
 11. DAR
 12. motivačné štipendium v praxi
 13. Zahraničná faktúra s DPH
 14. dodanie sluzby tuzemskej dph do Talianska
 15. predaj vyradeneho majetku
 16. Inventarizácia účtov
 17. Trojstraný zápočet
 18. nákup tovaru v Poľsku
 19. preprava a DPH - literatúra
 20. daňový odpis
 21. predaj auta a odpisy
 22. faktura shell
 23. príjem z thajvanu
 24. clo pri dovoze z Číny
 25. Správca a DPH
 26. fa z polska s DPH
 27. Najomny vztah s moznostou kupy prenajatej veci
 28. oprava strojov v inom čl.štáte
 29. Vrátne obaly
 30. formular
 31. Premlčané pohľadávky a záväzky
 32. Uplatnenie DPH v zmysle § 51 zákona o DPH
 33. dan z prijmu
 34. poštovné klientov
 35. auto na súkromné účely
 36. živnostnik a uplatnenie nákladov
 37. daňové priznanie
 38. účtovanie v domove dôchodcov
 39. premiestnenie tovaru
 40. učtovanie v alfe
 41. Bezodplatné plnenie
 42. Hotovostný príjem do pokladne
 43. prípojky a rozvody v budove
 44. dá sa to dat do nákladov
 45. Odpočet DPH pri aute na leasing
 46. DPH, neplatca a kúpa auta na úver
 47. Ako uctovat vratenie penazi
 48. úver so štátnou zárukou
 49. Ako zaúčtovať poplatok...
 50. platenie DPH
 51. vedenie danovej evidencie v JU
 52. Prechod na paušálne výdavky
 53. Daň z nehnuteľnosti po zmene účelu užívania
 54. Vyúčtovanie cestovných výdavkov
 55. Dan z drazby
 56. prisiel som o dedicstvo
 57. zaúčtovanie ju.....správne?
 58. Optimalizácia platieb v prospech štátu.
 59. Vklad hotovosti v ERP a účtovanie
 60. časové rozlíšenie nákladov a výnosov
 61. záloha za nebytové priestory
 62. predaj automobilu a DPH
 63. ECR, PLU?
 64. suma slovom na účtovnom doklade
 65. účtujem správne?
 66. 80% z ceny ako účtovať?
 67. Pokuta z DU za rok 2004 teraz????
 68. náklady budúcich období
 69. Skladovanie tovaru v ITL
 70. tvorba rezervného fondu v príspevkovej org.
 71. daň z príjmu pr.osoby-s.r.o.-preplatok na DU,
 72. predaj bytu v CR a DPFO
 73. Prevzatie uctovnictva...
 74. Podnikateľka roka - prihláste sa poraďáčky!
 75. dovoz z tretej krajiny
 76. Príjem dividendy a DPH
 77. colna sadzba MP3 prehravac
 78. zdanenie najmu hnut. vecí
 79. kúpa auta v zahraničí
 80. Ako uctovat nakup tovaru z Ciny, ked colnym deklarantom je prepravna firma?
 81. zaúčtovanie 80% z nákupu pohonných hmôt v JÚ
 82. DPH-náhrada škody
 83. storno neprávneho účtovania- poradíte?
 84. zaradenie auta
 85. S.R.O
 86. Stravné v jednoduchom účtovníctve
 87. náklady spojené s podnikaním
 88. zaokrulenie pri prepocte z EUR na SKK
 89. SkyEurope Airlines - konkurz
 90. banka a súvaha
 91. Typ sumy v Omege
 92. povinnosť platiť odvody do sociálnej poisťovne v roku 2010
 93. faktura v EUR/SKK
 94. účet 042
 95. Zakladanie a predaj spoločností
 96. sklad
 97. Súvaha a výkaz zisku za rok 2009.
 98. Ak nájom za zamestnanca platí zamestnávateľ
 99. dobropis DPH
 100. novozistený DHM
 101. Zaradenie budovy do OM
 102. Zápis
 103. kontrola DU
 104. Kúpa v zahraničí a DPH
 105. zdravotné poistenie
 106. Môžem dodávať tovar manželovi? Je riaditeľ školy
 107. Pokladňa v účtovníctve rovná sa ERP?
 108. Chyby v účtovníctve-náhrada škody?
 109. Preúčtovanie skladu
 110. Treba mi aj typ "A" aj "B" ?
 111. Uctovanie u exekutora
 112. nadobudnutie tovaru z CR
 113. Technické zhodnotenie servera
 114. Refundácia investície
 115. Červená nafta - spotreba v SR
 116. Expedičná prirážka-došlá faktúra
 117. preprava-vývoz do tretích krajín
 118. vystavenie faktúry- prevádzka
 119. JCD a DPH
 120. Počítačová sieť.
 121. 21-ročná ex. študentka-povinnosti
 122. Forma daňového priznania
 123. VšZP - nedoplatok ZP za r. 1994
 124. Čo ďalej s firemným autom po odpisoch
 125. RZZP & preddavky - zamestanec ktery byl cast roku szco
 126. DPH - skupinová registrácia
 127. Podpis zakladateľskej listiny pri zmene
 128. Internetový obchod a DPH
 129. Zák. a havar. poistka
 130. Vodomerná šachta-zaradiť do DHM ?
 131. Registrácia platcu DPH a plnenie pri službách
 132. Odpis nabúraného auta a jeho vyradenie z účtovníctva
 133. auto na úver a odobratie auta leas. spoločnosťou pre neplatenie
 134. auto na úver a odobratie auta leas. spoločnosťou pre neplatenie
 135. stratený doklad o úhrade ZP
 136. Sociálna poisťovňa-penále
 137. Rozdelenie starého zisku
 138. Pohľadávky v jednoduchom účtovníctve
 139. živnosť a OČR - JÚ
 140. Manipulačné poplatky a DPH
 141. dph - kontrola DU
 142. prevádzková réžia?
 143. DPH
 144. Nevyfakturované dodávky
 145. Nevyfakturované dodávky
 146. Kam zaúčtovať pokutu
 147. co do nakladou
 148. Faktura......
 149. Pôžička (akú zmluvu) + evidovanie v jednoduchom účtovníctve
 150. narok na danový bonus
 151. Ako s DPH pri drobnom predaji popri zamestnaní
 152. dá sa to dať do nákladov?
 153. nákup tovaru z EU
 154. Účtovanie na základe výpisu z účtu
 155. likvidacia
 156. VAT cislo na fakture pri dovoze z EU
 157. ako účtovať spotrebu PHM?
 158. zauctovanie tlaciarne
 159. preprava tovaru
 160. Preúčtovanie zlých zostatkov na účtoch
 161. Omylom zaúčtovaná došlá faktúra
 162. neplatca DPH pri T-obchode
 163. Kumulatívny obrat
 164. Zdanenie prijmu z prace v zahranici
 165. Ako prihlásiť pohľadávky pri vstupe dlžníka do likvidácie
 166. Paušálne výdavky na PHM do výšky 80%
 167. spotrebná daň z liehu a arómy
 168. Rozdiely pri použití kurzov
 169. zaúčtovanie prenájmu-JU
 170. 50% záloha do zahraničia a fa na 100% po 16 dňoch
 171. Chybne vyplatene kreditne uroky bankou
 172. je minerálka a "pozornosť" pre klienta náklad?
 173. SZČO a PN, čo všetko s tým súvisí?
 174. Predčasné splatenie úveru
 175. Sklad v JÚ (materiál, tovar)
 176. Zaradenie majetku do odpisovania
 177. Mala sa registrovať na DPH???
 178. Zrážková daň verzus príkazná zmluva
 179. Dodanie služby pre českú firmu v Rakúsku
 180. Prenajom vozidla pre podnikanie
 181. Spatne prihlasenie k dph
 182. Exekúcia a dph
 183. 2 problemy v 1: musi mat SRO zamestnanca? ako zlikvidovat SRO?
 184. Dovoz tovaru z Anglicka a danovy doklad
 185. Kreditná karta v JÚ
 186. Dobropisy výkonov pre zdravotné poisťovne
 187. Práca v zahraničí pre slov. firmu
 188. Poistná udalosť
 189. vzor na zrušenie združenia fyzických osôb
 190. odvody SZCO
 191. Vyúčtovacia fa
 192. Cestovné náhrady pri zahraničnej prac. ceste
 193. bločik na viac parkovacích lístkov a dph
 194. vývoz tovaru do chorvátska-dovozné CLO,DPH atď.
 195. Úhrada záväzku JCD treťou osobou
 196. Dobropis
 197. Príprava na prijímačky na Ekonomickú univerzitu
 198. Nárok na odpočet DPH
 199. prenájom plošín v SR pre platcu DPH v ČR
 200. Deferred Input Tax?
 201. Leasing - doklady
 202. DzP FO a priznanie spätného dôchodku
 203. Protokol o zaradeni majetku
 204. Nákup a predaj auta
 205. Vlastná práca - sociálne byty
 206. DPH pri predaji do 3.statov
 207. vrátený náborový príspevok
 208. DPH-bez nároku
 209. Pripravuje sa v NR SR – Novela zákona o dani z príjmov
 210. prechodné položky a DPH
 211. Fakturácia prenájmu stroja?
 212. Uradny doklad z USA
 213. inventarizacia
 214. JÚ a záväzkové a interné doklady
 215. VPD-nie živnostník
 216. DPH pri predaji do EU
 217. 60%náhrady mzdy
 218. zrušenie účtu na podnikanie a založenie nového
 219. Česká živnosť
 220. uctovanie stravnych listkov v JU
 221. Pokazený tovar
 222. Ako začať s účtovníctvom...
 223. Úhrada faktúry umelcovi z Čiech
 224. konateľ a služobná cesta
 225. DPH pri predaji pre spoločnosť registr.v USA
 226. výpočet koeficientu
 227. Osobný vklad podnikateľa
 228. Čo je to umorovanie straty ?
 229. Pohrebné
 230. Stravné lístky namiesto stravného
 231. datum vystavenia FA a datum dodan. sluzby
 232. Predaj lesa
 233. zmena menovitej hodnoty imania
 234. taxi - daňový náklad
 235. Kaucia za prenájom
 236. Vystavenie faktúry
 237. finančno-ekonomická analýza
 238. Pneumatiky, odpis alebo priamo do spotreby
 239. vystavená faktúra do čiech
 240. Školenie v ČR
 241. Preúčtovanie záväzkov voči bývalému spoločníkovi
 242. List vlastníctva
 243. 475 - preúčtovanie ?
 244. Nerealizovaná letenka SKY EUROPE - (ne)dańový náklad
 245. účtovný doklad - štát.jazyk
 246. DPH pri zrušení živnosti
 247. Vyhlásenie u dohodára
 248. nákup v zahraničí
 249. Vyradenie strechy
 250. Používanie súkromného auta, prenájom