PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 [254] 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Vyhlásenie u dohodára
 2. nákup v zahraničí
 3. Vyradenie strechy
 4. Používanie súkromného auta, prenájom
 5. preprava tovaru pre švajčiarsku firmu
 6. Oprava účtovných zápisov
 7. predaj vstupeniek
 8. Doktorantské štúdium
 9. Predaj auta a vplyv na poistné
 10. Auto na lízing a odpisy
 11. ako zaúčtovať-bankový výpis
 12. Nedoplatok v daňovom priznaní
 13. SZČO - predčasne splatenie úveru
 14. Vrátenie preplatku SP v JU
 15. Ako spravne zauctovat stravu v domove dochodcov?
 16. paušálne výdavky-80% spotreby PHM
 17. DPH
 18. sprostredkovanie dodania tovaru
 19. Vývojový projekt pre obchodného partnera
 20. Vývoz tovaru do krajín EU
 21. Bezplatny prevod
 22. Oznamovacia povinnosť- ČR
 23. transformacia v.o.s. na s.r.o.
 24. DR SR - Usmernenie k poskytovaniu elektr. správ z procesov elektr. colného konania
 25. Uctovanie a prijem PHM vo vlastnom benkalore
 26. Darovaný drobný majetok
 27. vymáhanie pohľadávky
 28. Učtovanie pohonných látok
 29. SVB - obnova bytového domu, účtovanie
 30. účtovanie výherných losov
 31. Základné imanie v spoločnosti s. r. o.
 32. Sporenie pre deti
 33. tovar + materiál
 34. Daňový nedoplatok a jeho vplyv na vrátenie nadmerného odpočtu na DPH v 30dň. lehote
 35. leasing
 36. vztah medzi neplatcom a platcom DPH
 37. Práca v štátnej správe - ekonomická oblasť
 38. správnosť účtovania v PU, kontrola správnosti
 39. Prenájom bytu za rekonštrukciu ???
 40. Cestovné cez SMS
 41. Vyradenie dlhodobého neodpísaného majetku
 42. Vytvorenie kancelarie.
 43. predaj majetku vlozeneho do podnik.
 44. Daňový nedoplatok vzniknutý na pokutu za DPH
 45. ZMLUVA LEN S UVEDENÍM SUMY.
 46. vyradenia auta z evidencie
 47. Parkovné vyrúbené mestom
 48. Dph-likvidácia odpadu
 49. Fond údržby a opráv SVB
 50. strata bločku
 51. Novela Zákona o dani z príjmov od 01.09.2009
 52. Doktoranti a odvody
 53. Kúpa odpísaného automobilu
 54. DPH a vyclenie tovaru treťou osobou
 55. Likvidácia športového tovaru a DPH
 56. Zaúčtovanie Znaleckého posudku pre prevod majetku
 57. Sprostredkovanie predaja MV ceskej firme na Slovensku - dodanie sluzby
 58. Fakturácia nákladov a služieb
 59. dan z predaja nehnutelnosti
 60. Komisionárska zmluva
 61. Odpočet DPH a červená nafta
 62. nájom bytu a účtovanie
 63. potlač reklamných predmetov
 64. Zaradenie - detektor kovov
 65. Prefakturácia mat. - čo všetko cez sklad
 66. Zaradenie budovy do majetku firmy
 67. zaúčtovanie vrátenej platby
 68. prenajimanie bytu
 69. netto výnosy
 70. leasing - poistenie
 71. PÚ koniec zmluvy s ORANGE a nákup mobilov
 72. Materská dovolenka
 73. SZČO a polovičny úväzok
 74. Dan z mot. vozidla pri prenajme
 75. PREDČASNÉ ukončenie leasingu neplatením splátok
 76. Podnikanie v súkromnom objekte
 77. Auto s dvoma poistkami??
 78. Minuloročná faktúra
 79. Prechod z paušálnych výdavkov na skutočné
 80. dovoz repre a DPH
 81. materska dovolenka a škôlka
 82. preddavok na daň
 83. norma euro 3
 84. Strava poskytnutá vo vlastnom stravov.zariadení
 85. Začiatok účtovania s. r. o.
 86. Prenájom auta do ČR
 87. Úhrada v inej mene a vyplatenie v Eur
 88. prenájom
 89. DMV-oznámenie o zániku daň.povinnosti
 90. náhrada škody spôsobená konaním inej spoločnosti
 91. Rozhodca - zdanená výpata, je to správne???
 92. Účet 504-účtovanie zásob
 93. neuhradená faktúra
 94. pomocc
 95. oslobodenie od dane z príjmu pri príkaznej zmluve
 96. Nadobudnutie tovaru z iného čl.štátu, ale faktúra z tretieho štátu
 97. účtovanie pásov
 98. predaj bytoviek
 99. prepis leasingu cez notara
 100. Ukoncenie leasingu - predajna cena
 101. second hand
 102. Nákup Filipíny, predaj Srbsko
 103. nezamestnany - praca na zmluvu
 104. platba kartou za PHM v ČR
 105. Paypal a uctovnictvo
 106. Nadobudnutie licencie darom - je to správne?
 107. DATALOCK
 108. Stavba vo Fínsku
 109. Fakturácia za dopravu do Čiech
 110. DPH pri spravovaní objektu
 111. Dlhodobá služobná cesta v ČR
 112. Kontrola z DÚ
 113. smernice
 114. Faktura s DPH
 115. Krádež auta na leasing čo s tým???
 116. Samozdanenie
 117. Nákup nákl. auta a DPH
 118. Potvrdenie na ucely priznania soc. stipendia z danoveho - problem
 119. nevyplatené nadčasy
 120. Dátum dodania
 121. Paragón
 122. poplatok za výberové konanie a DPH
 123. Prenájom služ. auta zo zahraničia
 124. Predaj auta
 125. prepočet náhrad
 126. Ako správne zapísať v PD poplatky za vedenie učtu v banke -v ALfe
 127. ZMENA VYPIS Z OR - NA EURA????
 128. účtovanie vo firme ktorá je v konkurze
 129. nákladný automobil z EU
 130. Danova kontrola
 131. socialny fond
 132. raklamacia...
 133. Spotrebiteľský úver
 134. V programe Alfa - vlastná spotreba
 135. zaradenie/odpisy
 136. Účtovanie zvierat
 137. nákup CZK
 138. faktúra
 139. služby z EU predané neplatcovi DPH
 140. ako číslovať faktúry?
 141. Ako často podávať tlačivo DPH ak budem platca podľa § 7
 142. začínam
 143. zmena ZI na EUR
 144. príjem firmy a zamestnec na PN
 145. Správne prerátať Kč na Eurá
 146. firma s.r.o.
 147. Zdanovanie prijmu ku ktoremu nemam "papiere"
 148. Škoda vz. poistná udalolsť
 149. ako vystaviť faktúru?
 150. systém DPH
 151. ulozenie zavierky do obch. registra- sprievodny list
 152. Zaúčtovanie vrátenia finančných prostriedkov
 153. Finančné náklady za zbytočné pristavenie vozidla.
 154. príspevok zo SF
 155. Náklady pre predaji cesty
 156. cestovný príkaz,vlastné auto
 157. preskocene cislovanie vyslych faktur
 158. ALFA-iné odpočítateľné od základu dane
 159. ako zaúčtovať?
 160. JU-zaúčtovanie poplatku za vedenie účtu
 161. DPH pri kúpe nehnuteľnosti
 162. Ako zaúčtovať poskytnutú pôžičku?
 163. Návrh na konkurz
 164. Kurz při platbě faktury
 165. Obchod Korea-Nemecko-Slovensko
 166. požičanie firemného vozidla rodinnému príslušníkovi zamestnanca
 167. Vytvorenie skladu
 168. Výška odpočítateľnej položky...
 169. DPH - EU ČR
 170. Jeden konatel / spolocnik viac firiem. Obrat / Registracna povinnost
 171. Súhrnný výkaz DPH a prijaté fa
 172. Dobropis k zálohovej faktúre
 173. daňové priznanie pri píjmoch v zahraničí
 174. Nákup tovaru z VB a dodanie do členských štátov
 175. vrátenie DPH z EÚ
 176. 1 zmluva 2 firmy
 177. Zdaniteľné plnenie
 178. DPH
 179. Faktúry za nevykonané služby
 180. DP DPH a sluzby v EU
 181. Daň z přijmu
 182. poplatky za vedenie účtu
 183. Predaj pozemkov
 184. Daň z príjmu - byt so zariadením
 185. náklady na ciachovanie cudzieho merača tepla
 186. Sprostredkovanie poistenia
 187. Škoda na aute
 188. cislovanie vyslych faktur
 189. dph z ojazdeneho dovezeneho vozidla
 190. zrušenie, založenie živnosti a odpisy
 191. poplatok za prevenciu
 192. Stupne PLATO
 193. výber z bankomatu a zároveń vklad do pokladne
 194. Otvorenie obchodu z rozličnym tovarom byť platca DPH alebo nie?
 195. Ako zapisať vydane ,ale neuhradene Fa v Pd -v Alfe
 196. DPH - tovar a služby v rámci EÚ
 197. zamestnanie rod. príslušníka
 198. Účtovanie v DHZ
 199. Švajčiarsko a DPH
 200. Menší problém s fakturáciou
 201. zle spočítaná DPH
 202. Faktúra a pokl. doklad
 203. odpisovanie drobneho hmotneho majetku
 204. komu uctovat DPH?
 205. Ako vystavit fakturu?
 206. vzor jednostranného zápočtu
 207. záväzky-problém so zaúčtovaním
 208. Paušál - evidencia príjmov a výdajov
 209. Podpora z UP, kupa drahsej veci a jej zuctovanie
 210. Dovoz z Činy
 211. ZVV
 212. ZVV
 213. Miesto podnikania s.r.o.
 214. predvolanie na D. urad
 215. Krádež
 216. nákladné MV v EU - aké doklady?
 217. Sklad v lekárni
 218. Predaj 50% podielu firmy
 219. Kúpa pozemku
 220. odpočítanie § 55 a DK
 221. Dovoz z tretej krajiny
 222. refakturacia mzdy
 223. Analytické účty - dodávatelia
 224. Daň z prenájmu FO
 225. Nevymožiteľná pohľadávka
 226. Náhrada cestovného
 227. Samozdanenie
 228. Batrový obchod - účtovanie
 229. NEROZDELENY ZISK-ZAPISNICA OR??
 230. uplatnenie dph
 231. Oprava pocitaca v state EU a DPH
 232. Daň z prenájmu bytu, prosíííím
 233. platca DPH a EU
 234. Dan z prijmu zo stavky zo zahranicnej stavkovej spolocnosti
 235. Lehota na zápis zmien v OR
 236. Nebankové pôžičky ich zučtovanie
 237. predaj zdedeneho bytu a dan
 238. fa z EU
 239. dane z príjmov pri nezávislej činnosti
 240. účet 314
 241. Úroky z omeškania
 242. JCD od 1.6.2009
 243. Zmena geometrického plánu
 244. DPH - penále
 245. výber v zahr / platba v hotovosti
 246. Zmena bank. účtu
 247. Vystavenie faktury
 248. Koeficient DPH-výpočet
 249. Autoatlas nakúpený v ČR
 250. hľadam účtovníčku