1. DPH a ubytovanie (9 replies)
 2. služby colnej deklarácie (1 replies)
 3. Nadmerný odpočet. (2 replies)
 4. Reštaurácia a stravné lístky. (3 replies)
 5. prevod obchodného podielu v s.r.o. (0 replies)
 6. Oneskorená fa a dph (3 replies)
 7. Predaj chaty a DPH (1 replies)
 8. Uctovanie v Pohode-platba kartou (4 replies)
 9. ťarchopis na zboží do EU (2 replies)
 10. Vrátené preplatky ZP (14 replies)
 11. zúčtovanie rozdielu ZI po prepočete na € (7 replies)
 12. Vyradenie tovaru a faktúry (6 replies)
 13. neplatca DPH s IC DPH (1 replies)
 14. Realitná kancelária a DPH (1 replies)
 15. opracovanie HIM (6 replies)
 16. Treba platiť DzMV? (5 replies)
 17. dátum dodania služby (8 replies)
 18. Dohoda (7 replies)
 19. Dodanie tovaru do Rakúska pre švajčiarsku firmu (0 replies)
 20. majetok (11 replies)
 21. Kupa montovanej stavby z Polska (2 replies)
 22. NAKUP A PREDAJ V EU (2 replies)
 23. daň z motor.vozidiel (6 replies)
 24. SPD zo zemneho plynu (2 replies)
 25. DPH a prenájom auta (32 replies)
 26. storno fakúry (1 replies)
 27. Novela zákona o DPH k 1.1.2010 (4 replies)
 28. Dodanie tovaru a služby (5 replies)
 29. Odvody a príjem SZČO (13 replies)
 30. služby (5 replies)
 31. Ako je najvyhodejsie vyplatit 4000 eur dochodcovi? (2 replies)
 32. zaujímavý job (11 replies)
 33. SZČO v zahraničí a náklady (4 replies)
 34. Možná pokuta kvôli neodvedeniu DP ??? (3 replies)
 35. Darovacia zmluva (15 replies)
 36. Odpisovanie meracieho stroja (1 replies)
 37. odsúhlasenie pohľadávok v konkurze (0 replies)
 38. zaradenie stavebných investícií (1 replies)
 39. Prevádzka - kaderníctvo v rodičovskom dome (19 replies)
 40. Náležitosti prijatej faktúry zo zahraničia (2 replies)
 41. Prevod majetku do os.vlastníctva (3 replies)
 42. stanovisko k §17 ods.31 zákona o DzP (17 replies)
 43. Oprava auta vo vlastnom servise (9 replies)
 44. postúpenie pôžičky (0 replies)
 45. príspevky (1 replies)
 46. Poskytnutý preddavok v JU (9 replies)
 47. zrusenie dph 12/2009, aka vyska kedy? (1 replies)
 48. uhradena vyssia suma ako je na fakture (6 replies)
 49. Slovenská DN kúená v ČR. (3 replies)
 50. fajcenie (0 replies)
 51. Pokladničné doklady a valutová pokladňa (1 replies)
 52. Preúčtovanie odbornej literatúry zamestnancom z hľadiska DPH (2 replies)
 53. odpis pohľadáviek (1 replies)
 54. Náklady a rekvalifikačný kurz (1 replies)
 55. Účtovanie bankových výpisov (35 replies)
 56. Vyradenie auta (5 replies)
 57. test (5 replies)
 58. jednoduche uctovnictvo (4 replies)
 59. Učtovné skupiny v MRP (1 replies)
 60. sukromny nakup z podnikatelskeho uctu (1 replies)
 61. euro či koruna, dary ? (2 replies)
 62. Dan z mot. vozidiel (6 replies)
 63. Prečerpaná dovolenka a daň z príjmov (9 replies)
 64. Služobné vozidlo na súkromné účely - PHM (3 replies)
 65. pokuta z DU (7 replies)
 66. odpočítanie dph a zaradenie v nasledujúcom roku (4 replies)
 67. Faktúra fyzickej osobe (6 replies)
 68. vreckové 40 % (2 replies)
 69. vymáhanie pohľadávok (1 replies)
 70. Služba zo zahraničia a storno tuzemskej faktúry (1 replies)
 71. zálohová faktúra (5 replies)
 72. Clo a DPH (5 replies)
 73. Došlá faktura z krajiny EU (1 replies)
 74. premlčanie dňového záväzku (1 replies)
 75. SRO a auto (5 replies)
 76. oprava účtovníctva (15 replies)
 77. vyplnenie JCD (0 replies)
 78. odpis softvéru po navýšení jeho VC (1 replies)
 79. Dodržiavanie BOZP v posilňovni. (0 replies)
 80. Vrátená DPH - zaúčovanie (12 replies)
 81. PN a odvody (11 replies)
 82. opatovné začatie podnikania (19 replies)
 83. zápočty pohľadávok a záväzkov v cudzích menách (2 replies)
 84. Konkurz a mimoriadna účtovná závierka (18 replies)
 85. ZI (1 replies)
 86. DPH a prepravné sluzby (7 replies)
 87. Naklady za stravne (2 replies)
 88. Inventar (1 replies)
 89. export z olypmu do omegy (0 replies)
 90. Oznamit danovemu uradu v SR, ze uz nebudem podavat dp, lebo podavam len v zahranici? (7 replies)
 91. Výška odstupného (4 replies)
 92. Uctovanie kupenej sro (10 replies)
 93. Škoda (0 replies)
 94. Nepravidelná osobná preprava a DPH (7 replies)
 95. ZALOHA (9 replies)
 96. Upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny (2 replies)
 97. splátkový kalendár+dph (10 replies)
 98. škodova faktura (11 replies)
 99. SZČO zamestnávateľom - začiatočník (2 replies)
 100. aky sposobom dokladovat vydavky (17 replies)
 101. Náklady súvisiace s opravou škody (1 replies)
 102. dph a clo za tovar a dovoz (1 replies)
 103. Prevodový mostík zatriedenia majetku (9 replies)
 104. Zmena podielov spoločníkov v s.r.o a doplnenie predmetu činnosti. (0 replies)
 105. Úrok z omeškania (19 replies)
 106. dlžné poistné, generálny pardon a malý konkurz (5 replies)
 107. danovy vydavok-zdanitelny prijem (18 replies)
 108. DPH pri nadobudnutí tovaru z EU (7 replies)
 109. účt 249 a A.S (3 replies)
 110. DPH auto a ost. náklady (3 replies)
 111. zrážka 2% pre Fond výtvarných umení (FVU) (0 replies)
 112. 395-Vnútorné zaúčtovanie (5 replies)
 113. Refakturácia poplatkov za účasť na výstave v SR do ČR (1 replies)
 114. Zaúčtovanie predaja zásob (4 replies)
 115. Vystavena Fa do zahranicia (8 replies)
 116. konkrétny prípad na čo sme zabudli (3 replies)
 117. oprava zostatku na účte (18 replies)
 118. oprava zostatku na účte (0 replies)
 119. Čo je výhodnejšie.? (4 replies)
 120. Družstevný byt (3 replies)
 121. zaťaženie-stupňovitý bonus mesačný (0 replies)
 122. Odpisy meracieho stroja (0 replies)
 123. Dotácia z ÚPSVaR (1 replies)
 124. zdanenie pohladavok (1 replies)
 125. Kúpa auta (3 replies)
 126. Kupa podielu v s.r.o. (5 replies)
 127. Odpocitatelne vydavky pri predaji domu (8 replies)
 128. Prechod na platcu DPH (29 replies)
 129. sklad - znehodnoteny tovar (8 replies)
 130. Nárok na odpočet pred registráciou (3 replies)
 131. Spotreba PHL- žeriav (1 replies)
 132. zápočet pohľadáviek a záväzkov v PU (1 replies)
 133. Firma v konkurze - dobropis (1 replies)
 134. Prebratie lízingu od občana a DPH (2 replies)
 135. Úroky na účte (5 replies)
 136. Náklady súvisiace s obstaraním (0 replies)
 137. Prenájom a DPH (18 replies)
 138. SZCO vyuctovanie zahr.prac.cesty (5 replies)
 139. Dobrovoľný platca DPH a odpočet DPH na vozidlo N1 (3 replies)
 140. Účtovanie v cudzej mene (8 replies)
 141. Zrazkova dan (0 replies)
 142. Pokladničné doklady (4 replies)
 143. Ukončenie živnosti SZČO - prechod na FO (3 replies)
 144. vratka DPH (5 replies)
 145. Investicne zlato (1 replies)
 146. PHM z banky (1 replies)
 147. Daňový bonus (2 replies)
 148. Podnajom do nakladov (7 replies)
 149. nesprávne zostatky v salde (9 replies)
 150. účtovanie DPH u neplatcu DPH (5 replies)
 151. vystavená faktúra do USA (7 replies)
 152. Opravná položka k pohľadávke (5 replies)
 153. zle vypočítané odpisy (3 replies)
 154. ročný odpis budovy (1 replies)
 155. Zápočtový list (3 replies)
 156. Otázky a odpovede DRSR a iných inštitúcií - miestne, spotrebné dane, clo, poplatky (1 replies)
 157. Pokuta za preťaženie - ako preplatiť zamestnancovi? (4 replies)
 158. prechod z paušálu na PÚ (7 replies)
 159. účtovanie auta kúpeného v zahraničí (3 replies)
 160. Darovacia zmluva (3 replies)
 161. Otázky a odpovede DRSR - jednoduché účtovníctvo (2 replies)
 162. Otázky a odpovede DRSR - podvojné účtovníctvo (3 replies)
 163. uctovanie zalohovych faktur (37 replies)
 164. DPH pri službách vrámci EU (17 replies)
 165. Účtovanie cestovných náhrad (18 replies)
 166. Refakturácia služieb (1 replies)
 167. Prispevok na kupu automobilu pre 50% invalida (25 replies)
 168. clo na solárne kolektory (0 replies)
 169. Nedaňový výdavok? (6 replies)
 170. tovar dodaný s inštaláciou alebo s montážou (1 replies)
 171. odvody (2 replies)
 172. Dohoda o pracovnej činnosti a úrad práce (1 replies)
 173. 2% dane z príjmu (1 replies)
 174. Vysledok RZZP 2008 - preplatok (2 replies)
 175. Časté oneskorené fa z Čiech (3 replies)
 176. Účtové triedy 8 a 9- vnútropodnikové účtovaníctvo (1 replies)
 177. Poštovné a 10% DPH? (5 replies)
 178. prevod podielu (5 replies)
 179. Otázky a odpovede DRSR - daň z pridanej hodnoty (78 replies)
 180. Otázky a odpovede DRSR - daň z príjmu (142 replies)
 181. Dátum dodania na predfaktúre (1 replies)
 182. Inventúra zásob - termín (0 replies)
 183. Ako zaúčtovať (0 replies)
 184. Dobrovoľný platca DPH (2 replies)
 185. sociálny fonad (2 replies)
 186. Lízing - časové rozlíšenie (1 replies)
 187. Pokuta??? (15 replies)
 188. Predfaktura (5 replies)
 189. spotreba materialu a skolenie (0 replies)
 190. Dovoz tovaru z EU (1 replies)
 191. Odvody do ZP z príjmu z predaja majetku ? (0 replies)
 192. Nespravne platene DPH, co robit? (9 replies)
 193. Kedy sa vyplaca preplatok DPH? (11 replies)
 194. neskoré vystavenie faktúry (4 replies)
 195. Telefonne poplatky (1 replies)
 196. Vloženie majetku do podnikania (0 replies)
 197. Dodanie tovaru s montážou a DPH (3 replies)
 198. faktúra za šrot vystavená v januári (0 replies)
 199. zahraničná služobná cesta a dan (5 replies)
 200. 20 rokov po a stále postavené na hlavu (0 replies)
 201. BU - účtovanie (21 replies)
 202. INFO OHLADNE JU pre zivnostnika (19 replies)
 203. kupa majetku - motorky od sukr osoby (6 replies)
 204. Aký nákladový účet ? (5 replies)
 205. Č.účtu (5 replies)
 206. § 32 zák. o správe daní a poplatkov (3 replies)
 207. odvod do ZP za minuly rok (5 replies)
 208. reklamné zariadenia (1 replies)
 209. dar pre ústav (6 replies)
 210. Jednoduché účty a sociálny fond (1 replies)
 211. individuálne zdravotné poistenie cudzincov (7 replies)
 212. Aký príjem nezdaňujem? (11 replies)
 213. Ako vypočítať daň z prijmu a odvody do SP a ZP? (9 replies)
 214. Zmluva o dielo (2 replies)
 215. Fa do Holandska (2 replies)
 216. členský príspevok (0 replies)
 217. zverejnenie výkazov v diplomovej práci (0 replies)
 218. § 5 ods. 1 zakona č 105/2004 vypočet dane z liehu (3 replies)
 219. štátny zamestnanec + živnostník (4 replies)
 220. Colný úrad (0 replies)
 221. ako vystaviť vnútropodnikovú faktúru? (2 replies)
 222. Nárok na odstupné (9 replies)
 223. Náklady - platba za internet v ČR a iné otázniky (1 replies)
 224. číselný rad faktúr (19 replies)
 225. nahodenie stratených FA (3 replies)
 226. Zlúčenie s.r.o. (2 replies)
 227. ukoncenie studia,dobrovolne nezamestnany a dan (3 replies)
 228. zrýchlený odpis (2 replies)
 229. účet 343 (4 replies)
 230. Kúpa notebooku (3 replies)
 231. inventarizačný rozdiel (2 replies)
 232. USA+Čína - nákup cez Ebay - daň a clo (0 replies)
 233. TICHY SPOLOCNIK KEDY SA VYPLACA PODIEL NA ZISKU????? (4 replies)
 234. Nemocenske od dvoch zamestnavatelov (5 replies)
 235. Predaj odpisaneho auta. (9 replies)
 236. nevymožitelné platby faktur (1 replies)
 237. súkromné auto pre firemné účely (3 replies)
 238. účet 121 (9 replies)
 239. česká firma s CZ DIČ aj SK DIČ (5 replies)
 240. Hudba ako živnosť? (1 replies)
 241. Max. hodnota stravného lístka u živnostníka? (2 replies)
 242. Ako vyrátať a zaúčtovať kurzové rozdiely z pokladne v cudzej mene? (1 replies)
 243. Sledovanie obratu (1 replies)
 244. Poukážky pre klientov. (3 replies)
 245. zrážková daň za poradensku činnosť (6 replies)
 246. poistné za zamestnanca (0 replies)
 247. Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou (0 replies)
 248. zlava pri kúpe PHM (5 replies)
 249. Prenájom-zaúčtovanie (2 replies)
 250. Vydieraci z basne-portal.sk sa ucia od statu. (13 replies)