PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 [254] 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Nerealizovaná letenka SKY EUROPE - (ne)dańový náklad
 2. účtovný doklad - štát.jazyk
 3. DPH pri zrušení živnosti
 4. Vyhlásenie u dohodára
 5. nákup v zahraničí
 6. Vyradenie strechy
 7. Používanie súkromného auta, prenájom
 8. preprava tovaru pre švajčiarsku firmu
 9. Oprava účtovných zápisov
 10. predaj vstupeniek
 11. Doktorantské štúdium
 12. Predaj auta a vplyv na poistné
 13. Auto na lízing a odpisy
 14. ako zaúčtovať-bankový výpis
 15. Nedoplatok v daňovom priznaní
 16. SZČO - predčasne splatenie úveru
 17. Vrátenie preplatku SP v JU
 18. Ako spravne zauctovat stravu v domove dochodcov?
 19. paušálne výdavky-80% spotreby PHM
 20. DPH
 21. sprostredkovanie dodania tovaru
 22. Vývojový projekt pre obchodného partnera
 23. Vývoz tovaru do krajín EU
 24. Bezplatny prevod
 25. Oznamovacia povinnosť- ČR
 26. transformacia v.o.s. na s.r.o.
 27. DR SR - Usmernenie k poskytovaniu elektr. správ z procesov elektr. colného konania
 28. Uctovanie a prijem PHM vo vlastnom benkalore
 29. Darovaný drobný majetok
 30. vymáhanie pohľadávky
 31. Učtovanie pohonných látok
 32. SVB - obnova bytového domu, účtovanie
 33. účtovanie výherných losov
 34. Základné imanie v spoločnosti s. r. o.
 35. Sporenie pre deti
 36. tovar + materiál
 37. Daňový nedoplatok a jeho vplyv na vrátenie nadmerného odpočtu na DPH v 30dň. lehote
 38. leasing
 39. vztah medzi neplatcom a platcom DPH
 40. Práca v štátnej správe - ekonomická oblasť
 41. správnosť účtovania v PU, kontrola správnosti
 42. Prenájom bytu za rekonštrukciu ???
 43. Cestovné cez SMS
 44. Vyradenie dlhodobého neodpísaného majetku
 45. Vytvorenie kancelarie.
 46. predaj majetku vlozeneho do podnik.
 47. Daňový nedoplatok vzniknutý na pokutu za DPH
 48. ZMLUVA LEN S UVEDENÍM SUMY.
 49. vyradenia auta z evidencie
 50. Parkovné vyrúbené mestom
 51. Dph-likvidácia odpadu
 52. Fond údržby a opráv SVB
 53. strata bločku
 54. Novela Zákona o dani z príjmov od 01.09.2009
 55. Doktoranti a odvody
 56. Kúpa odpísaného automobilu
 57. DPH a vyclenie tovaru treťou osobou
 58. Likvidácia športového tovaru a DPH
 59. Zaúčtovanie Znaleckého posudku pre prevod majetku
 60. Sprostredkovanie predaja MV ceskej firme na Slovensku - dodanie sluzby
 61. Fakturácia nákladov a služieb
 62. dan z predaja nehnutelnosti
 63. Komisionárska zmluva
 64. Odpočet DPH a červená nafta
 65. nájom bytu a účtovanie
 66. potlač reklamných predmetov
 67. Zaradenie - detektor kovov
 68. Prefakturácia mat. - čo všetko cez sklad
 69. Zaradenie budovy do majetku firmy
 70. zaúčtovanie vrátenej platby
 71. prenajimanie bytu
 72. netto výnosy
 73. leasing - poistenie
 74. PÚ koniec zmluvy s ORANGE a nákup mobilov
 75. Materská dovolenka
 76. SZČO a polovičny úväzok
 77. Dan z mot. vozidla pri prenajme
 78. PREDČASNÉ ukončenie leasingu neplatením splátok
 79. Podnikanie v súkromnom objekte
 80. Auto s dvoma poistkami??
 81. Minuloročná faktúra
 82. Prechod z paušálnych výdavkov na skutočné
 83. dovoz repre a DPH
 84. materska dovolenka a škôlka
 85. preddavok na daň
 86. norma euro 3
 87. Strava poskytnutá vo vlastnom stravov.zariadení
 88. Začiatok účtovania s. r. o.
 89. Prenájom auta do ČR
 90. Úhrada v inej mene a vyplatenie v Eur
 91. prenájom
 92. DMV-oznámenie o zániku daň.povinnosti
 93. náhrada škody spôsobená konaním inej spoločnosti
 94. Rozhodca - zdanená výpata, je to správne???
 95. Účet 504-účtovanie zásob
 96. neuhradená faktúra
 97. pomocc
 98. oslobodenie od dane z príjmu pri príkaznej zmluve
 99. Nadobudnutie tovaru z iného čl.štátu, ale faktúra z tretieho štátu
 100. účtovanie pásov
 101. predaj bytoviek
 102. prepis leasingu cez notara
 103. Ukoncenie leasingu - predajna cena
 104. second hand
 105. Nákup Filipíny, predaj Srbsko
 106. nezamestnany - praca na zmluvu
 107. platba kartou za PHM v ČR
 108. Paypal a uctovnictvo
 109. Nadobudnutie licencie darom - je to správne?
 110. DATALOCK
 111. Stavba vo Fínsku
 112. Fakturácia za dopravu do Čiech
 113. DPH pri spravovaní objektu
 114. Dlhodobá služobná cesta v ČR
 115. Kontrola z DÚ
 116. smernice
 117. Faktura s DPH
 118. Krádež auta na leasing čo s tým???
 119. Samozdanenie
 120. Nákup nákl. auta a DPH
 121. Potvrdenie na ucely priznania soc. stipendia z danoveho - problem
 122. nevyplatené nadčasy
 123. Dátum dodania
 124. Paragón
 125. poplatok za výberové konanie a DPH
 126. Prenájom služ. auta zo zahraničia
 127. Predaj auta
 128. prepočet náhrad
 129. Ako správne zapísať v PD poplatky za vedenie učtu v banke -v ALfe
 130. ZMENA VYPIS Z OR - NA EURA????
 131. účtovanie vo firme ktorá je v konkurze
 132. nákladný automobil z EU
 133. Danova kontrola
 134. socialny fond
 135. raklamacia...
 136. Spotrebiteľský úver
 137. V programe Alfa - vlastná spotreba
 138. zaradenie/odpisy
 139. Účtovanie zvierat
 140. nákup CZK
 141. faktúra
 142. služby z EU predané neplatcovi DPH
 143. ako číslovať faktúry?
 144. Ako často podávať tlačivo DPH ak budem platca podľa § 7
 145. začínam
 146. zmena ZI na EUR
 147. príjem firmy a zamestnec na PN
 148. Správne prerátať Kč na Eurá
 149. firma s.r.o.
 150. Zdanovanie prijmu ku ktoremu nemam "papiere"
 151. Škoda vz. poistná udalolsť
 152. ako vystaviť faktúru?
 153. systém DPH
 154. ulozenie zavierky do obch. registra- sprievodny list
 155. Zaúčtovanie vrátenia finančných prostriedkov
 156. Finančné náklady za zbytočné pristavenie vozidla.
 157. príspevok zo SF
 158. Náklady pre predaji cesty
 159. cestovný príkaz,vlastné auto
 160. preskocene cislovanie vyslych faktur
 161. ALFA-iné odpočítateľné od základu dane
 162. ako zaúčtovať?
 163. JU-zaúčtovanie poplatku za vedenie účtu
 164. DPH pri kúpe nehnuteľnosti
 165. Ako zaúčtovať poskytnutú pôžičku?
 166. Návrh na konkurz
 167. Kurz při platbě faktury
 168. Obchod Korea-Nemecko-Slovensko
 169. požičanie firemného vozidla rodinnému príslušníkovi zamestnanca
 170. Vytvorenie skladu
 171. Výška odpočítateľnej položky...
 172. DPH - EU ČR
 173. Jeden konatel / spolocnik viac firiem. Obrat / Registracna povinnost
 174. Súhrnný výkaz DPH a prijaté fa
 175. Dobropis k zálohovej faktúre
 176. daňové priznanie pri píjmoch v zahraničí
 177. Nákup tovaru z VB a dodanie do členských štátov
 178. vrátenie DPH z EÚ
 179. 1 zmluva 2 firmy
 180. Zdaniteľné plnenie
 181. DPH
 182. Faktúry za nevykonané služby
 183. DP DPH a sluzby v EU
 184. Daň z přijmu
 185. poplatky za vedenie účtu
 186. Predaj pozemkov
 187. Daň z príjmu - byt so zariadením
 188. náklady na ciachovanie cudzieho merača tepla
 189. Sprostredkovanie poistenia
 190. Škoda na aute
 191. cislovanie vyslych faktur
 192. dph z ojazdeneho dovezeneho vozidla
 193. zrušenie, založenie živnosti a odpisy
 194. poplatok za prevenciu
 195. Stupne PLATO
 196. výber z bankomatu a zároveń vklad do pokladne
 197. Otvorenie obchodu z rozličnym tovarom byť platca DPH alebo nie?
 198. Ako zapisať vydane ,ale neuhradene Fa v Pd -v Alfe
 199. DPH - tovar a služby v rámci EÚ
 200. zamestnanie rod. príslušníka
 201. Účtovanie v DHZ
 202. Švajčiarsko a DPH
 203. Menší problém s fakturáciou
 204. zle spočítaná DPH
 205. Faktúra a pokl. doklad
 206. odpisovanie drobneho hmotneho majetku
 207. komu uctovat DPH?
 208. Ako vystavit fakturu?
 209. vzor jednostranného zápočtu
 210. záväzky-problém so zaúčtovaním
 211. Paušál - evidencia príjmov a výdajov
 212. Podpora z UP, kupa drahsej veci a jej zuctovanie
 213. Dovoz z Činy
 214. ZVV
 215. ZVV
 216. Miesto podnikania s.r.o.
 217. predvolanie na D. urad
 218. Krádež
 219. nákladné MV v EU - aké doklady?
 220. Sklad v lekárni
 221. Predaj 50% podielu firmy
 222. Kúpa pozemku
 223. odpočítanie § 55 a DK
 224. Dovoz z tretej krajiny
 225. refakturacia mzdy
 226. Analytické účty - dodávatelia
 227. Daň z prenájmu FO
 228. Nevymožiteľná pohľadávka
 229. Náhrada cestovného
 230. Samozdanenie
 231. Batrový obchod - účtovanie
 232. NEROZDELENY ZISK-ZAPISNICA OR??
 233. uplatnenie dph
 234. Oprava pocitaca v state EU a DPH
 235. Daň z prenájmu bytu, prosíííím
 236. platca DPH a EU
 237. Dan z prijmu zo stavky zo zahranicnej stavkovej spolocnosti
 238. Lehota na zápis zmien v OR
 239. Nebankové pôžičky ich zučtovanie
 240. predaj zdedeneho bytu a dan
 241. fa z EU
 242. dane z príjmov pri nezávislej činnosti
 243. účet 314
 244. Úroky z omeškania
 245. JCD od 1.6.2009
 246. Zmena geometrického plánu
 247. DPH - penále
 248. výber v zahr / platba v hotovosti
 249. Zmena bank. účtu
 250. Vystavenie faktury