1. Poskytnutie sluzby - obstaranie majektu - danove hladisko (12 replies)
 2. Dátum DPH (6 replies)
 3. Samozdanenie a riadky v DP (6 replies)
 4. Zálohová faktúra (74 replies)
 5. požičiavané DVDčka - majetok alebo zásoby? (1 replies)
 6. Daň z predaja záhrady (1 replies)
 7. daňový bonus (6 replies)
 8. Reprezentačné a zápisy (1 replies)
 9. Mimoriadna účtovná závierka (0 replies)
 10. FA za skladovanie kolies z ČR (2 replies)
 11. Kam zaúčtovať (19 replies)
 12. dovoz z Číny pre FO (2 replies)
 13. Nezaplatená zálohová faktúra (14 replies)
 14. dátumy na faktúre (4 replies)
 15. Vystavovanie faktúr (2 replies)
 16. Nevýherné automaty (5 replies)
 17. preúčtovanie z 365 na 411 (7 replies)
 18. preúčtovanie z 365 na 411 (4 replies)
 19. Podvojné účtovníctvo exekútora (2 replies)
 20. Vedenie skladu (5 replies)
 21. Nepodanie nulového daňového priznania a prevod spoločnosti (3 replies)
 22. Storno v registračnej pokladni (5 replies)
 23. priznať??? (0 replies)
 24. Zrušenie registrácie a samozdanenie (12 replies)
 25. Zdanenie štátneho príspevku (1 replies)
 26. nákup literatúry zo soc.fondu (7 replies)
 27. vykázanie straty (3 replies)
 28. odpisy krátkodobeho majetku (2 replies)
 29. kupa nábytku (7 replies)
 30. účtovanie zakupenia PC (2 replies)
 31. úmrtie živnostníka (24 replies)
 32. majetok (1 replies)
 33. Pivo (3 replies)
 34. DPH a zaplatená záloha vopred (21 replies)
 35. chyba na účte 321 (0 replies)
 36. obaly z ČR (1 replies)
 37. Kúpno-predajná zmluva (2 replies)
 38. Refakturacia SK vydavkov z tretich krajin (0 replies)
 39. DPH (3 replies)
 40. Služba z Rakúska od platcu DPH fakturovaná bez DPH (0 replies)
 41. SHR a prenájom traktora (2 replies)
 42. Uzávierka DPH a úhrada faktur do odovzdania DPH (4 replies)
 43. vleklý problém v DPH. Nárok na odpočet a zdaňovacie obdobie (2 replies)
 44. Povinnosť viesť devízovú pokladňu ? (7 replies)
 45. Može živnostník zamestnať sám seba???V s.r.o. to ide... (80 replies)
 46. Predaj auta a dane (14 replies)
 47. Ukončenie konkurzu (11 replies)
 48. dan z prijmu z predaja novopostaveneho bytu (7 replies)
 49. Zaokruhlovanie (2 replies)
 50. Preúčtovanie tovaru (3 replies)
 51. Anglicko,dovoz ako je to.. (2 replies)
 52. Začiatok podnikania (1 replies)
 53. Výpoveď zmluvy o nebytových priestoroch pre porušenie zmluvných podmienok (0 replies)
 54. účtovanie zásob tovaru metódou A (2 replies)
 55. Ostatné kapitálové fondy (0 replies)
 56. vrátenie DPH z majetku (7 replies)
 57. SZCO + pausalne vydavky + registracia DPH (13 replies)
 58. Zakladne principy DPH (1 replies)
 59. Antivírový program (3 replies)
 60. Oprava auta v Maďarsku (5 replies)
 61. Návrh zákona DPH -novela 2010 (133 replies)
 62. mesačná uzávierka (1 replies)
 63. mesačná uzávierka (2 replies)
 64. Odpočet DPH pri nákupe nákladného auta pri dotácii (2 replies)
 65. zálohy (5 replies)
 66. Tlačivá k žiadosti o sociálne štipendium (1 replies)
 67. Predaj HIM do CR a DPH (2 replies)
 68. finančná krátkodobá výpomoc spriaznenej osobe (5 replies)
 69. do nákladov? (6 replies)
 70. Hlavný pracovný pomer a DoVP (2 replies)
 71. lekárske prehliadky (1 replies)
 72. Sociálny fond rodinným príslušníkom zamestnanca (0 replies)
 73. OMYL NAŠEJ DOBY - demokracia v ekonomike (85 replies)
 74. Ako sa nestať platcom DPH (4 replies)
 75. preddavky na daň z príjmu (3 replies)
 76. priznanie k DPH (2 replies)
 77. dan z predaja zdedeneho bytu (3 replies)
 78. stroje z PL na prelome registrácie (2 replies)
 79. Motocykel a DPH (1 replies)
 80. Spotreba PHM - Avia (1 replies)
 81. datum pri uctovani ZP (1 replies)
 82. odpočet dph pri poistnej udalosti (5 replies)
 83. OMYL NAŠEJ DOBY - ekonomika (137 replies)
 84. zaúčtovanie poplatku za výberové konanie (1 replies)
 85. zákazka (1 replies)
 86. Predaj byt po roku (4 replies)
 87. prihlasenie auta na danovy urad (100 replies)
 88. auto v nájme pre podnikateľskú činnosť (1 replies)
 89. studňa pri firme (1 replies)
 90. Vystavenie fa do Čiech za služby (2 replies)
 91. zrušenie registrácie a paušál (1 replies)
 92. Fakturácia za služby vykonané v zahraničí (1 replies)
 93. Preplatenie fa z mestského úradu. (2 replies)
 94. Informácia DR SR k zmenám v ZDP (1 replies)
 95. Slovenska DPH a offshore IBC (2 replies)
 96. aký paragraf zadať (4 replies)
 97. Parkovací lístok (7 replies)
 98. stratene doklady k platbe kartou (14 replies)
 99. Totálna škoda pri autoúvere 1x (10 replies)
 100. nákup jazdeného osobného auta (0 replies)
 101. zdanenie platby? (1 replies)
 102. Voda do nákladov (6 replies)
 103. faktura a DPH (4 replies)
 104. nákup materiálu v Poľsku (5 replies)
 105. opakované dodania - vznik daňovej povinnosti od 1.1.2010 (620 replies)
 106. Demontáž Immobilizéra-kat.M1 a DPH (4 replies)
 107. FA z ČR v EUR (7 replies)
 108. Požiarná cesta a náklady na projekt (0 replies)
 109. DPH na vstupe a výstupe (2 replies)
 110. účtovanie reg.pokladnice v PU (3 replies)
 111. DPH-stroj z EU s instalaciou (1 replies)
 112. Desatinná čiarka v Evidenčnom liste SP (8 replies)
 113. Máte problémy s predajom spotrebiteľského balenia liehu? Už ich mať nebudete. (69 replies)
 114. Vzorky jedla (1 replies)
 115. Drobny majetok (1 replies)
 116. Zaučtovnie nákupu ekon.software- preddavková faktúra (8 replies)
 117. zabudnutá faktúra (21 replies)
 118. konateľ a stravné (18 replies)
 119. pfa - odmeny a nahrady advokatov (2 replies)
 120. Pracovný odev (0 replies)
 121. Faktura položka doprava (0 replies)
 122. firma zaoberajuca sa odbytom statnych dotacii (0 replies)
 123. Trojstranný obchod. (4 replies)
 124. Uplatnenie DPH (5 replies)
 125. Faktúry z roku 2008 (3 replies)
 126. stavy účtov roku 2007 (13 replies)
 127. Nedaňový náklad (0 replies)
 128. intrastat-číselná nomenklatúra (6 replies)
 129. Dodatočné DPH - riadok 35 a 36 (6 replies)
 130. ubytovanie a živnostník (9 replies)
 131. požičiavané DVDčka - majetok alebo zásoby? (0 replies)
 132. Náhrady za používanie súkr.vozidla na podnikanie (42 replies)
 133. Zmeny v zákone o DPH od 1.1.2009 (1 replies)
 134. ODKEDY ( nie dokedy) sa može podať daňové priznanie ??? (21 replies)
 135. Faktúra z ČR za dopravu (4 replies)
 136. Chýba faktúra, je len PPD (14 replies)
 137. nedaňový náklad (17 replies)
 138. oneskeronie registrácie podľa §7 (3 replies)
 139. DPH-služby v Rakúsku (8 replies)
 140. Preplácanie paragrafu (7 replies)
 141. zdanenie zahranicnych prijmov z investovanych penazi cez paypal (2 replies)
 142. Pozemkové spoločenstvo (4 replies)
 143. žumpa (5 replies)
 144. Živnostník a bankový účet (7 replies)
 145. platenie do socialnej poistovne pri invalidnom dochodku (4 replies)
 146. Registrácia platiteľa DPH??? (1 replies)
 147. majetok a odpisovanie (52 replies)
 148. výdavky na reklamu v JU za rok 2009 (5 replies)
 149. dan (4 replies)
 150. PIKOŠKA nárok na odpočítanie DPH pracovná cesta (14 replies)
 151. Nezaplatená pohľadávka z roku 2005 (1 replies)
 152. Zúčtovanie zálohových FA (4 replies)
 153. dve pokladne EUR (0 replies)
 154. Preberací protokol k výhre (0 replies)
 155. nákup osobného automobilu (3 replies)
 156. Dovoz ojazdeného vozidla z Maďarska (5 replies)
 157. Poplatok za uloženie obj. odpadu (5 replies)
 158. osoba registrovaná pre daň podľa §7 (4 replies)
 159. Slovenská s.r.o. ide predávať do Švajčiarska (0 replies)
 160. predaj pozemku a registracia DPH (2 replies)
 161. Oprava zariadenia 511 alebo 518?? (2 replies)
 162. inzerat (4 replies)
 163. Nákup PHM - súkromné auto spoločníka s.r.o. (6 replies)
 164. Životné poistenie - zmena (57 replies)
 165. Goodwill pri zlúčení, splynutí (1 replies)
 166. Darovaný drobný majetok-daňový náklad? (23 replies)
 167. zriaďovacie výdavky (1 replies)
 168. MRP Win a samozdanenie (32 replies)
 169. Súkr.zdrav.zariadenia a nárok na uplatnenie DPH (4 replies)
 170. Komisionálny predaj (2 replies)
 171. refakturácia služby do CR (1 replies)
 172. Záručný paušál (0 replies)
 173. Ubytovanie na služobnej ceste (2 replies)
 174. Trvalý a skrátený pracovný pomer (4 replies)
 175. dph a ine (0 replies)
 176. Zmena DP za rok 2008 (3 replies)
 177. Nepredané cigarety (9 replies)
 178. Automobil z Nemecka s DPH (9 replies)
 179. refakturacia elektrickej energie (4 replies)
 180. odpisy automobilu (6 replies)
 181. Oneskorené zahraničné Fa za služby (0 replies)
 182. Živnostník, invalid, platca DPH (4 replies)
 183. cestovný príkaz vs. kniha jázd (29 replies)
 184. školenie + ubytovanie (9 replies)
 185. Firemná prezentácia (1 replies)
 186. REFAKTURACIA A DPH (5 replies)
 187. ICDPH v CZ (5 replies)
 188. Poznámky k účtovnej závierke (2 replies)
 189. Odpisy auta na leasing (1 replies)
 190. Predaj stanku (5 replies)
 191. Preradenie do OM (3 replies)
 192. tovar dodaný bezodplatne (2 replies)
 193. faktúry - Kosovo (12 replies)
 194. Ísť na živnosť? (5 replies)
 195. Prosba o darovanie krvi 0 Rh negat., „e“ pozitívny s prenesenými anti „e“ protilátkam (30 replies)
 196. účtovanie DPH Športový klub (1 replies)
 197. Poistenie a DPH (3 replies)
 198. náklady za opravu (0 replies)
 199. Peňažný dar - odvod DPH??? (7 replies)
 200. cenníky k nahliadnutiu (0 replies)
 201. Smernica 2001/115/EC (3 replies)
 202. Pripravovaná novela zákona o účtovníctve (2 replies)
 203. pohrebné (0 replies)
 204. Vyradenie HIM a DPH (3 replies)
 205. ochranne prac.prostriedky (1 replies)
 206. socialny fond (2 replies)
 207. Sídlo firmy v rodinnom dome - zúčtovanie nákladov (17 replies)
 208. Dátum zdaniteľného plnenia (14 replies)
 209. dobropis (54 replies)
 210. Príležitostný predaj nehnuteľnosti a preddavky na daň z príjmu (2 replies)
 211. Nepreukázateľné náklady vynaložené na poštovné (3 replies)
 212. Kedy mesačná DPH (2 replies)
 213. Knihy a DPH (5 replies)
 214. dotácia z úradu práce (4 replies)
 215. platba od neplatcu DPH z EU (1 replies)
 216. začiatočník v jednoduchom účtovníctve (7 replies)
 217. Koeficient DPH a účtovanie (7 replies)
 218. Dan z predaja 1/2 nehnutelnosti (2 replies)
 219. Predaj časti organizačnej zložky (0 replies)
 220. Fakturovanie platcom DPH do zahranicia (5 replies)
 221. Vypracovávanie daňových priznaní z príjmu (9 replies)
 222. MRP -účtovanie na podsúvah.účtoch (2 replies)
 223. pracovná cesta (1 replies)
 224. FA platcu , neplatcovi (4 replies)
 225. po kontrole-sociálna poisťovňa (3 replies)
 226. fa za služby od neplátcu DPH zo zahraničia s organ.zložkou v tuzemsku (1 replies)
 227. doklad o praxi (4 replies)
 228. Preplatok (0 replies)
 229. Zdanenie prijmu zo zavislej cinnosti Svajciarsko (1 replies)
 230. Fakturácia a účtovanie úrokov z omeškania v JU (1 replies)
 231. skola do uctovnictva sro? (7 replies)
 232. jazykový kurz (1 replies)
 233. Nalezitosti pfa (3 replies)
 234. Predaj ojazdeného MV (1 replies)
 235. Vystavenie FA za práce v ČR (2 replies)
 236. CESŤÁKY A PHM (3 replies)
 237. ubytovanie a PPD (4 replies)
 238. Tovar alebo rézia (14 replies)
 239. DzMV a prerušenie živnosti (11 replies)
 240. Predaj nákladného automobilu do tretích krajín a DPH (0 replies)
 241. ZŤP a odpocet DPH (2 replies)
 242. zabudnutá daň z nehnuteľnosti (1 replies)
 243. Zmena účelu použitia tovaru (6 replies)
 244. oznamenie o preplatku na DPH (1 replies)
 245. Zabudnutá spravená mesačná závierka a DPH (2 replies)
 246. Medzinárodné audítorské štandardy (7 replies)
 247. účtovanie odpisov (22 replies)
 248. gastrolístky (26 replies)
 249. vratenieDPH (3 replies)
 250. PHM a DPH v zahraničí (3 replies)