1. Náhrady za používanie súkr.vozidla na podnikanie (42 replies)
 2. Zmeny v zákone o DPH od 1.1.2009 (1 replies)
 3. ODKEDY ( nie dokedy) sa može podať daňové priznanie ??? (21 replies)
 4. Faktúra z ČR za dopravu (4 replies)
 5. Chýba faktúra, je len PPD (14 replies)
 6. nedaňový náklad (17 replies)
 7. oneskeronie registrácie podľa §7 (3 replies)
 8. DPH-služby v Rakúsku (8 replies)
 9. Preplácanie paragrafu (7 replies)
 10. zdanenie zahranicnych prijmov z investovanych penazi cez paypal (2 replies)
 11. Pozemkové spoločenstvo (4 replies)
 12. žumpa (5 replies)
 13. Živnostník a bankový účet (7 replies)
 14. platenie do socialnej poistovne pri invalidnom dochodku (4 replies)
 15. Registrácia platiteľa DPH??? (1 replies)
 16. majetok a odpisovanie (52 replies)
 17. výdavky na reklamu v JU za rok 2009 (5 replies)
 18. dan (4 replies)
 19. PIKOŠKA nárok na odpočítanie DPH pracovná cesta (14 replies)
 20. Nezaplatená pohľadávka z roku 2005 (1 replies)
 21. Zúčtovanie zálohových FA (4 replies)
 22. dve pokladne EUR (0 replies)
 23. Preberací protokol k výhre (0 replies)
 24. nákup osobného automobilu (3 replies)
 25. Dovoz ojazdeného vozidla z Maďarska (5 replies)
 26. Poplatok za uloženie obj. odpadu (5 replies)
 27. osoba registrovaná pre daň podľa §7 (4 replies)
 28. Slovenská s.r.o. ide predávať do Švajčiarska (0 replies)
 29. predaj pozemku a registracia DPH (2 replies)
 30. Oprava zariadenia 511 alebo 518?? (2 replies)
 31. inzerat (4 replies)
 32. Nákup PHM - súkromné auto spoločníka s.r.o. (6 replies)
 33. Životné poistenie - zmena (57 replies)
 34. Goodwill pri zlúčení, splynutí (1 replies)
 35. Darovaný drobný majetok-daňový náklad? (23 replies)
 36. zriaďovacie výdavky (1 replies)
 37. MRP Win a samozdanenie (32 replies)
 38. Súkr.zdrav.zariadenia a nárok na uplatnenie DPH (4 replies)
 39. Komisionálny predaj (2 replies)
 40. refakturácia služby do CR (1 replies)
 41. Záručný paušál (0 replies)
 42. Ubytovanie na služobnej ceste (2 replies)
 43. Trvalý a skrátený pracovný pomer (4 replies)
 44. dph a ine (0 replies)
 45. Zmena DP za rok 2008 (3 replies)
 46. Nepredané cigarety (9 replies)
 47. Automobil z Nemecka s DPH (9 replies)
 48. refakturacia elektrickej energie (4 replies)
 49. odpisy automobilu (6 replies)
 50. Oneskorené zahraničné Fa za služby (0 replies)
 51. Živnostník, invalid, platca DPH (4 replies)
 52. cestovný príkaz vs. kniha jázd (29 replies)
 53. školenie + ubytovanie (9 replies)
 54. Firemná prezentácia (1 replies)
 55. REFAKTURACIA A DPH (5 replies)
 56. ICDPH v CZ (5 replies)
 57. Poznámky k účtovnej závierke (2 replies)
 58. Odpisy auta na leasing (1 replies)
 59. Predaj stanku (5 replies)
 60. Preradenie do OM (3 replies)
 61. tovar dodaný bezodplatne (2 replies)
 62. faktúry - Kosovo (12 replies)
 63. Ísť na živnosť? (5 replies)
 64. Prosba o darovanie krvi 0 Rh negat., „e“ pozitívny s prenesenými anti „e“ protilátkam (30 replies)
 65. účtovanie DPH Športový klub (1 replies)
 66. Poistenie a DPH (3 replies)
 67. náklady za opravu (0 replies)
 68. Peňažný dar - odvod DPH??? (7 replies)
 69. cenníky k nahliadnutiu (0 replies)
 70. Smernica 2001/115/EC (3 replies)
 71. Pripravovaná novela zákona o účtovníctve (2 replies)
 72. pohrebné (0 replies)
 73. Vyradenie HIM a DPH (3 replies)
 74. ochranne prac.prostriedky (1 replies)
 75. socialny fond (2 replies)
 76. Sídlo firmy v rodinnom dome - zúčtovanie nákladov (17 replies)
 77. Dátum zdaniteľného plnenia (14 replies)
 78. dobropis (54 replies)
 79. Príležitostný predaj nehnuteľnosti a preddavky na daň z príjmu (2 replies)
 80. Nepreukázateľné náklady vynaložené na poštovné (3 replies)
 81. Kedy mesačná DPH (2 replies)
 82. Knihy a DPH (5 replies)
 83. dotácia z úradu práce (4 replies)
 84. platba od neplatcu DPH z EU (1 replies)
 85. začiatočník v jednoduchom účtovníctve (7 replies)
 86. Koeficient DPH a účtovanie (7 replies)
 87. Dan z predaja 1/2 nehnutelnosti (2 replies)
 88. Predaj časti organizačnej zložky (0 replies)
 89. Fakturovanie platcom DPH do zahranicia (5 replies)
 90. Vypracovávanie daňových priznaní z príjmu (9 replies)
 91. MRP -účtovanie na podsúvah.účtoch (2 replies)
 92. pracovná cesta (1 replies)
 93. FA platcu , neplatcovi (4 replies)
 94. po kontrole-sociálna poisťovňa (3 replies)
 95. fa za služby od neplátcu DPH zo zahraničia s organ.zložkou v tuzemsku (1 replies)
 96. doklad o praxi (4 replies)
 97. Preplatok (0 replies)
 98. Zdanenie prijmu zo zavislej cinnosti Svajciarsko (1 replies)
 99. Fakturácia a účtovanie úrokov z omeškania v JU (1 replies)
 100. skola do uctovnictva sro? (7 replies)
 101. jazykový kurz (1 replies)
 102. Nalezitosti pfa (3 replies)
 103. Predaj ojazdeného MV (1 replies)
 104. Vystavenie FA za práce v ČR (2 replies)
 105. CESŤÁKY A PHM (3 replies)
 106. ubytovanie a PPD (4 replies)
 107. Tovar alebo rézia (14 replies)
 108. DzMV a prerušenie živnosti (11 replies)
 109. Predaj nákladného automobilu do tretích krajín a DPH (0 replies)
 110. ZŤP a odpocet DPH (2 replies)
 111. zabudnutá daň z nehnuteľnosti (1 replies)
 112. Zmena účelu použitia tovaru (6 replies)
 113. oznamenie o preplatku na DPH (1 replies)
 114. Zabudnutá spravená mesačná závierka a DPH (2 replies)
 115. Medzinárodné audítorské štandardy (7 replies)
 116. účtovanie odpisov (22 replies)
 117. gastrolístky (26 replies)
 118. vratenieDPH (3 replies)
 119. PHM a DPH v zahraničí (3 replies)
 120. poistné plnenie po 2 rokoch (1 replies)
 121. Montovanie spracovateľskej linky cudzincami (1 replies)
 122. poplatok za úver (2 replies)
 123. Nákup pneumatík v ČR a samozdanenie (5 replies)
 124. zaúčtovanie kladných úrokov-JU (5 replies)
 125. Úroky na podnikateľskom účte (1 replies)
 126. Halierové vyrovnanie (2 replies)
 127. Nadmerný odpočet a vyplnenie tlačiva (4 replies)
 128. Mimoriadny predaj a nákup. (5 replies)
 129. Živnosť a dohoda o vykonanej práci (5 replies)
 130. 501 alebo 511 (5 replies)
 131. Exekútor a oblek ako pracovné oblečenie (2 replies)
 132. Ako formulovať žiadosť na prokuratúru o predčasné uvolnenie vodického preukazu (0 replies)
 133. Neplatca DPH a dovoz tovaru (11 replies)
 134. jazdené auto DPH (0 replies)
 135. Kupa noveho / ojazdeneho auta (2 replies)
 136. fa za prevedené práce v zahraničí - pomoc (8 replies)
 137. Prevod základného imania z SK na EURO (1 replies)
 138. Príkazná zmluva a výkazy (5 replies)
 139. účtovanie VPD (1 replies)
 140. Dátum vystavenia faktúry (9 replies)
 141. preukaz ZŤP a dialničná známka (6 replies)
 142. Dod.dan.priznanie §43 a §45 (0 replies)
 143. obaly z ČR a odpočet DPH (1 replies)
 144. Kedy podat DP (3 replies)
 145. Vecná a formálna kontrola dokladov (7 replies)
 146. Navigačný systém v kamióne. (2 replies)
 147. regres-z poisťovni (0 replies)
 148. vyplatenie podielov na zisku (5 replies)
 149. Praca na zivnost mimo slovenska (6 replies)
 150. odpocitanie DPH (8 replies)
 151. audit pri účtovnej závierke (28 replies)
 152. zaúčtovanie dane (2 replies)
 153. Poplatok za vydanie preukazu (1 replies)
 154. Ukončenie podnikania FO (10 replies)
 155. pokladňa v mínuse (11 replies)
 156. SZČO a počet zamestnancov (5 replies)
 157. Generali poistenie pri PN - moze byt naklad ? (1 replies)
 158. dodanie kovošrotu (2 replies)
 159. Je to pohľadávka? (2 replies)
 160. Nezapatené preddavky DzP (1 replies)
 161. výber z učtu podnikateľa na osobnu spotrebu (2 replies)
 162. Požičovne áut (3 replies)
 163. Účtovanie nákladov na firemné auto (19 replies)
 164. účtovať ako majetok? (2 replies)
 165. Splnomocnenie - anglické (0 replies)
 166. Dovoz tovaru z Laosu (0 replies)
 167. Novozisteny majetok na katastri (2 replies)
 168. Priradenie správneho KKP (1 replies)
 169. Zaúčtovanie hotovosti za odovzdanie šrotu (18 replies)
 170. Zaúčtovanie hotovosti za odovzdanie šrotu (0 replies)
 171. rezervný fond (5 replies)
 172. Mandátna zmluva pri zamestnaneckom pomere (5 replies)
 173. účtovanie školení (12 replies)
 174. Faktura za ubytovanie – pracovná cesta (10 replies)
 175. Dovoz (24 replies)
 176. Vyúčtovanie ZSC (5 replies)
 177. Neúčtované kurzové rozdiely (1 replies)
 178. Aký typ oslobodenia? (13 replies)
 179. Dodanie tovaru ako vzorky (2 replies)
 180. Kúpa auta na IČO (21 replies)
 181. Leasing osobného vozidla (5 replies)
 182. Začiatočné stavy v denníku (1 replies)
 183. Podiely na zisku z roku 2003, vyplatené v 2009 (3 replies)
 184. evidencia na UP a dohoda o prác. činnosti (11 replies)
 185. Dohoda o vykonaní práce (29 replies)
 186. odpisy (6 replies)
 187. nakup pocitaca v zahranici (2 replies)
 188. zamestnanci - cesťák (2 replies)
 189. leasing (2 replies)
 190. Zaplatená zálohová faktúra a zápočet (12 replies)
 191. Potvrdenie dobropisu? (4 replies)
 192. predaj v LV je ostatný pozemok (0 replies)
 193. predaj obch.podielu v českej s.r.o. (0 replies)
 194. Účtovanie zvýšenie ZI (17 replies)
 195. Daň z predaja bytu. (6 replies)
 196. faktúra + DPH (4 replies)
 197. Kúpa garáží (3 replies)
 198. realitná kancelária a DPH (5 replies)
 199. Faktura lekara - zivnostnika (4 replies)
 200. vypracovanie štúdie (3 replies)
 201. Odpisy IM pri predaji (4 replies)
 202. Pokuta (2 replies)
 203. clo (6 replies)
 204. registracia zahranicnej osoby (4 replies)
 205. Nakup rakuskeho tovaru od firmy z Panenskych ostrovov (2 replies)
 206. zaúčtovanie stravného (15 replies)
 207. Dovoz tovaru k zakaznikovi v CR (3 replies)
 208. Nevedomost-Klamstvo? (31 replies)
 209. Nehnuteľnosť, právnická osoba a daň z príjmu (0 replies)
 210. Rozdiel pri daňovej kontrole (8 replies)
 211. Dodací list ako faktúra (5 replies)
 212. Predaj úžitkového MV kúpeného podľa §66 (1 replies)
 213. Výpočet úrokov v splátk. kal. (5 replies)
 214. Rezervácia na Visa karte (8 replies)
 215. Clo a DPH (9 replies)
 216. Prenájom osoby a preddavková daň z príjmu FO (0 replies)
 217. vrátený tovar a DPH (2 replies)
 218. Zmena názvu firmy (5 replies)
 219. vývesné zoznamy (1 replies)
 220. VPD a VPD bez DPH (1 replies)
 221. Sadzby stravného v r. 2009 (5 replies)
 222. Vykládka strojov na MSV Brno (1 replies)
 223. prosím pomoc (0 replies)
 224. Noviny (3 replies)
 225. Vystavenie faktúry zo dopravu (1 replies)
 226. výška spotrebnej dane (9 replies)
 227. kto moze robit danovu kontrolu ? (0 replies)
 228. Výpočet odpisov (1 replies)
 229. Žiadosť o odpustenie povinnosti zaplatiť penále (9 replies)
 230. nevystavena faktura (4 replies)
 231. upomienka (4 replies)
 232. Spravnost fakturacie (8 replies)
 233. riadok daňového priznania z DPH 2009 (1 replies)
 234. fakturacia a uctovanie materiálu a služieb (1 replies)
 235. Inventárna kniha materiálu a evidenčný list materiálu (0 replies)
 236. Dovoz ojazdeného vozidla-faktúra je s DPH (13 replies)
 237. cestovné, stravné a ubytovanie v n.o. (8 replies)
 238. Poistná udalosť v JU (6 replies)
 239. faktura mala byt vystavena (5 replies)
 240. Objednavka vystavena bez DPH (3 replies)
 241. Ako evidovať 2 % z dani (1 replies)
 242. Vystavenie faktúry a jej splatnost. (2 replies)
 243. pomoc (2 replies)
 244. suvaha (13 replies)
 245. DP v Rakusku (0 replies)
 246. Podnikatelsky ucet s.r.o. vs DPH vs nevykonavanie cinnosti (6 replies)
 247. Postúpenie pohľadávky (28 replies)
 248. Odpočítateľná položka (35 replies)
 249. účtovná osnova pred rokom 2003 (5 replies)
 250. záloha za materiál (15 replies)