PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 [255] 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Autoatlas nakúpený v ČR
 2. hľadam účtovníčku
 3. Stravne
 4. Predaj bytu
 5. Zajtra DPH - firma mi odmieta vydať faktúru
 6. vyúčtovacia faktúra
 7. TZ prenajatej budovy
 8. Predaj nedoodpisovaneho dlh. majetku
 9. predaj cez inzerciu
 10. Dan z predaja bytu specialna otazocka...
 11. Prima karta
 12. SZCO a DPH
 13. Predaj majetku.
 14. Nakup v anglicku.
 15. Montážne práce v Rakúsku
 16. výbery z BÚ
 17. faktura bez IC DPH
 18. vyhlasenie odberatela pri dodani do EU..nemate niekto predlohu ?
 19. Nerezidenti,odpočitateľná položka, nepeňažný príjem
 20. auto a DPH
 21. Ako správne zaúčtovať
 22. Denník účtovania - je to povinnosť?
 23. prevod podielov v s.r.o.
 24. Uctovanie expedicnych nakladov
 25. Odpočet dane a žiadne dodanie TaS
 26. úroky z hypotéky
 27. Živnostník - odvody do SP a ZP
 28. Kúpa os.auta
 29. Finančný bonus
 30. darovat,alebo kupit?
 31. odpis
 32. Paušálne výdavky a nedoplatok dane z prijmov za rok 2008
 33. Vrátenie DPH z Veľkej Británie
 34. Zrazky zo mzdy v Rakusku
 35. Predaj koláčikov a nápojov
 36. Správne účtovanie
 37. zaplatené penále
 38. Ukončenie živnosti a vysporiadanie majetku
 39. správna položka
 40. motocykel
 41. nulová položka vo výpise z účtu
 42. Nákup auta
 43. Zvýšenie základu dane pri zrušení zmluvy DDS
 44. vrátenie dph z čiech
 45. Návrh zákona o DPH od 1.1.2010
 46. PHM nákup predaj
 47. DPH a doplatok do priemerného zárobku
 48. Zrážková daň a daň zo záv.činnosti
 49. s.r.o.-miesto výkonu činnosti
 50. Aký program vybrať?
 51. maďarský doklad bez DPH
 52. Problém-DPH a ERP
 53. učtovne programy na stiahnutie
 54. Predaj budovy a DPH
 55. strediská v JU
 56. sprostredkovanie dodania sluzby do CR
 57. Prebytok pri inventúre ocenenie
 58. účtovanie nákupu tovaru
 59. Služby od CZ neplátcu DPH
 60. informácia drsr-Daňový nedoplatok
 61. Výklad k pojmu daňový nedoplatok
 62. Daňový nedoplatok
 63. Neuhradená faktúra z minulého roku
 64. Vklad na ucet firmy
 65. Nadstavba bytového domu
 66. Hotovostný predaj na faktúru
 67. zrazkova dan-softve z CR
 68. Autorský honorár
 69. zaplatená záloha za šrot
 70. ZI vs postúpenie pohľadávok materskou firmou
 71. Výplata vo viacerých termínoch a odvod dane
 72. Zdanenie príjmov z USA
 73. zamestnanie v ČR-podanie d.p. v SR
 74. kurz pri dodaní tovaru zo zahraničia
 75. Vzor DPH
 76. Bude to účtovne v poriadku ?
 77. DPH a pokuta
 78. Výber medzi JÚ a PÚ
 79. platba kartou - odvody v SP
 80. odmeny rozhodcu
 81. DPH v ČR
 82. faktura ZSE
 83. Nesprávne vysporiadanie záväzkov a pohľadávok za r.2005-2008
 84. Kvety do nákladov?
 85. Nadobudnutie tovaru z EÚ a následný predaj v SR
 86. Zdaňovanie príjmov SVB
 87. Platby kartou OMEGA
 88. predaj záväzkov, SZČO predáva s.r.o.-čke
 89. rada
 90. tovary, sluzby - 3. krajiny
 91. FA z CZ,DIČ pre slovensko a odpočet DPH.
 92. zálohová faktúra- preddavok na tovar
 93. dovz z 3 krajín?
 94. Daňový bonus
 95. výdaj tovaru do spotreby - firmy
 96. Osobný automobil v JÚ
 97. Spotreba tovaru
 98. Faktura z USA, tovar z Francuzska
 99. príspevok na auto
 100. Pen. denník
 101. Pravdepodobný zárobok
 102. Nahrada za dovolenku
 103. Podnikanie bez pokladne
 104. Likvidácia, a. s.
 105. osobné auto v podnikaní-odpisy
 106. zrušenie s.r.o. a už aj výmaz z OR
 107. Prechod z podvojného účtovníctva na jednoduché
 108. banka
 109. sluzby EU
 110. Licencne poplatky-zrazkova dan
 111. NZČ- je možné si uplatniť????
 112. Daňový výdavok
 113. vymenené sklo , co teraz??????
 114. socialka vs.marodka
 115. Kúpa pred vznikom spoločnosti
 116. Stráženie objektu ako živnostník ?
 117. oneskorené dodanie výplatných pások
 118. Odvody - SP
 119. poradite
 120. info
 121. Prevod osobného auta
 122. Deň ocenenia podľa zákona o účtovníctve
 123. nepeňažný príjem brigádnici
 124. hostinec
 125. daňové odpisy - ktoré sú "výhodnejšie"?
 126. vyplácanie stravného formou gastrolístkov- termín splatnosti?
 127. Lekáreň a DPH
 128. Bezodplatný prevod majetku
 129. Sponzorská zmluva
 130. faktúra neplatca DPH
 131. platba zahraničnej faktúry
 132. Faktúra z 30.06.2009??????
 133. Samozdanenie sluzby z Čiech
 134. Šrotovné v s.r.o.
 135. Okamžité skončenie prac.pomeru
 136. Vystavená faktúra,poštovné a DPH
 137. vyfakturovanie zamestnancovi ucet za mobil
 138. Dopravna nehoda
 139. predaj náhradných dielov
 140. Ziv. poistenie bez sporenia a odpoctu dane.
 141. narok na dovolenku
 142. Predaj bytu-výdavky
 143. Občan SR a živnosť v ČR
 144. Dovoz prsteňov,náramkov z ocele, wolfrámu
 145. Bonus - kam ho dať?
 146. leasing - HW, SW, práca...
 147. platba kartou zamestnanca
 148. zaradenie/odpisy
 149. prístupové komunikácie majetkom mesta
 150. Ako zauctovat, ak nemam blocek
 151. úhrada záväzku prevodom nehnuteľnosti
 152. vloženie súkr.auta konateľa do s.r.o.
 153. zmluva o výkone osobnej asistencie a dohoda o brigádnickej práci študentov
 154. dph
 155. reklamácia
 156. Strava pri pracovnej ceste
 157. DPH a predaj potravín
 158. Nádrž PHM a plocha pod nádržou
 159. satelit v účtovníctve
 160. Tri autá
 161. Archívny a skartačný poriadok
 162. Vystavenie fa partnerovi do Švajčiarska, dovoz tovaru Nemecko
 163. dovoz jazdeného auta z Nemecka
 164. Likvidácia auta
 165. prijatá náhrada za škodu + DPH
 166. Daň z nadobudnutia nehnuteľnosti
 167. Zaradenie traktora do uctovnictva OZ
 168. Zaúčtovanie dovozu z 3 krajín
 169. kúpa auta do sro za protihodnotu
 170. prenajom domu pre turistov
 171. Sluzba na Slovensku od zahranicneho dodavatela
 172. dokumentácia transferových cien
 173. zahraničná fa- za ubytovanie v ČR
 174. Vyplácanie finančných prostriedkov
 175. Predaj hmotného majetku
 176. zaúčtovanie reklamácie-vytvorená rezerva
 177. nákup v cudzej mene
 178. nákup tovaru v ČR v hotovosti
 179. zmena účelu užívania stavby
 180. Účet 431- charakter a funkcie
 181. oprava zakladu dane (§25) - preddavok
 182. SRO odkupi auto od fyzickej osoby
 183. Podpora v nezamestnanosti
 184. stravne pre zamestnancov
 185. vyvoz po 01.7.2009
 186. Prevod majetku živnostníka do s.r.o.
 187. Cestovné a stravné
 188. daňová povinnosť
 189. Dokumenty do zbierky listin
 190. Zahranicna pracovna cesta
 191. postup pri havarii/kradezi auta pocas platenia lizingu
 192. Ukončenie živnosti, DPH a zásoby
 193. Zaciatok uctovania s.r.o. v MRP
 194. DPH prenájom plochy
 195. predaj nesplateneho auta
 196. splátkový kalendár
 197. Samozdanenie
 198. Vyúčtovanie zahraničnej cesty
 199. prenájom stroja
 200. uhrada danovnikovi FO z CR, predaj nehnutelnosti v SR
 201. Zásoby v daňovej evidencii
 202. dovoz oblečenia zo zahraničia
 203. zrážková daň - hranica
 204. Daňový bonus
 205. zaradenie stavby
 206. Satelitné zariadenie
 207. preprava osôb
 208. vrátená úhrada
 209. prefakturácia oslobodených služieb
 210. učtovanie reklamacie
 211. Poradte
 212. Preplatok zdr. poistenia
 213. DDP a preddavky na ZP
 214. uctovnik, ekonom, prava ruka konatela
 215. Inventarizácia majetku - prehodnotenie doby odpisovania
 216. Daňový úrad
 217. Hmotný majetok alebo tovar?
 218. opravné DP
 219. DPH priznanie
 220. môžem??????
 221. Nadobudnutie tovaru z iného člens. štátu
 222. Platca DPH - a nákup tovaru
 223. dobropis k účtenke
 224. Ako je to s daňou z príjmu za predaj bytu, ak som byt získal darovaním od mamy?
 225. dan z prijmu - brigada
 226. Zastupovanie v danovom konani - vyplnenie tlaciva
 227. úhrada faktury dvakrát
 228. Cestovné účtovanie.
 229. Kúpa auta na leasing
 230. oblečenie do nákladov
 231. Peňažný denník
 232. Účtovanie vlastných výrobkov
 233. uctovnictvo pre LTD
 234. Treba tlačiť faktúry?
 235. prenájom bytu a výdavky
 236. Ako vypočítať zostatkovú cenu - predčasné splatenie lízingu
 237. co vsetko treba uctovat?
 238. DPH a prijaté preddavky
 239. Faktura s ci bez DPH
 240. odvody - SZČO,materská
 241. DoVP a uplatnenie nezdanitelnej ciastky
 242. Firemný byt
 243. prehlásenie os.auta
 244. zvýšenie VC majetku, či nový?
 245. daňové priznanie
 246. Ako uctovat v programe alfa?
 247. nahradne vyzivne
 248. Trojstranný obchod, problém
 249. Ako vypocitat odvod do soc.poistovne za SZCO?
 250. Vystavená faktúra do EÚ