1. Uctovanie u exekutora (0 replies)
 2. nadobudnutie tovaru z CR (5 replies)
 3. Technické zhodnotenie servera (3 replies)
 4. Refundácia investície (12 replies)
 5. Červená nafta - spotreba v SR (1 replies)
 6. Expedičná prirážka-došlá faktúra (1 replies)
 7. preprava-vývoz do tretích krajín (0 replies)
 8. vystavenie faktúry- prevádzka (8 replies)
 9. JCD a DPH (2 replies)
 10. Počítačová sieť. (0 replies)
 11. 21-ročná ex. študentka-povinnosti (2 replies)
 12. Forma daňového priznania (1 replies)
 13. VšZP - nedoplatok ZP za r. 1994 (0 replies)
 14. Čo ďalej s firemným autom po odpisoch (2 replies)
 15. RZZP & preddavky - zamestanec ktery byl cast roku szco (5 replies)
 16. DPH - skupinová registrácia (1 replies)
 17. Podpis zakladateľskej listiny pri zmene (5 replies)
 18. Internetový obchod a DPH (5 replies)
 19. Zák. a havar. poistka (4 replies)
 20. Vodomerná šachta-zaradiť do DHM ? (0 replies)
 21. Registrácia platcu DPH a plnenie pri službách (2 replies)
 22. Odpis nabúraného auta a jeho vyradenie z účtovníctva (0 replies)
 23. auto na úver a odobratie auta leas. spoločnosťou pre neplatenie (0 replies)
 24. auto na úver a odobratie auta leas. spoločnosťou pre neplatenie (14 replies)
 25. stratený doklad o úhrade ZP (22 replies)
 26. Sociálna poisťovňa-penále (7 replies)
 27. Rozdelenie starého zisku (2 replies)
 28. Pohľadávky v jednoduchom účtovníctve (1 replies)
 29. živnosť a OČR - JÚ (3 replies)
 30. Manipulačné poplatky a DPH (6 replies)
 31. dph - kontrola DU (2 replies)
 32. prevádzková réžia? (9 replies)
 33. DPH (7 replies)
 34. Nevyfakturované dodávky (0 replies)
 35. Nevyfakturované dodávky (22 replies)
 36. Kam zaúčtovať pokutu (1 replies)
 37. co do nakladou (0 replies)
 38. Faktura...... (2 replies)
 39. Pôžička (akú zmluvu) + evidovanie v jednoduchom účtovníctve (4 replies)
 40. narok na danový bonus (3 replies)
 41. Ako s DPH pri drobnom predaji popri zamestnaní (5 replies)
 42. dá sa to dať do nákladov? (6 replies)
 43. nákup tovaru z EU (3 replies)
 44. Účtovanie na základe výpisu z účtu (30 replies)
 45. likvidacia (1 replies)
 46. VAT cislo na fakture pri dovoze z EU (17 replies)
 47. ako účtovať spotrebu PHM? (6 replies)
 48. zauctovanie tlaciarne (6 replies)
 49. preprava tovaru (7 replies)
 50. Preúčtovanie zlých zostatkov na účtoch (2 replies)
 51. Omylom zaúčtovaná došlá faktúra (3 replies)
 52. neplatca DPH pri T-obchode (2 replies)
 53. Kumulatívny obrat (13 replies)
 54. Zdanenie prijmu z prace v zahranici (1 replies)
 55. Ako prihlásiť pohľadávky pri vstupe dlžníka do likvidácie (2 replies)
 56. Paušálne výdavky na PHM do výšky 80% (8 replies)
 57. spotrebná daň z liehu a arómy (1 replies)
 58. Rozdiely pri použití kurzov (2 replies)
 59. zaúčtovanie prenájmu-JU (4 replies)
 60. 50% záloha do zahraničia a fa na 100% po 16 dňoch (2 replies)
 61. Chybne vyplatene kreditne uroky bankou (3 replies)
 62. je minerálka a "pozornosť" pre klienta náklad? (20 replies)
 63. SZČO a PN, čo všetko s tým súvisí? (4 replies)
 64. Predčasné splatenie úveru (5 replies)
 65. Sklad v JÚ (materiál, tovar) (36 replies)
 66. Zaradenie majetku do odpisovania (6 replies)
 67. Mala sa registrovať na DPH??? (9 replies)
 68. Zrážková daň verzus príkazná zmluva (13 replies)
 69. Dodanie služby pre českú firmu v Rakúsku (14 replies)
 70. Prenajom vozidla pre podnikanie (7 replies)
 71. Spatne prihlasenie k dph (2 replies)
 72. Exekúcia a dph (6 replies)
 73. 2 problemy v 1: musi mat SRO zamestnanca? ako zlikvidovat SRO? (5 replies)
 74. Dovoz tovaru z Anglicka a danovy doklad (4 replies)
 75. Kreditná karta v JÚ (1 replies)
 76. Dobropisy výkonov pre zdravotné poisťovne (8 replies)
 77. Práca v zahraničí pre slov. firmu (6 replies)
 78. Poistná udalosť (15 replies)
 79. vzor na zrušenie združenia fyzických osôb (5 replies)
 80. odvody SZCO (1 replies)
 81. Vyúčtovacia fa (11 replies)
 82. Cestovné náhrady pri zahraničnej prac. ceste (3 replies)
 83. bločik na viac parkovacích lístkov a dph (6 replies)
 84. vývoz tovaru do chorvátska-dovozné CLO,DPH atď. (1 replies)
 85. Úhrada záväzku JCD treťou osobou (0 replies)
 86. Dobropis (3 replies)
 87. Príprava na prijímačky na Ekonomickú univerzitu (5 replies)
 88. Nárok na odpočet DPH (11 replies)
 89. prenájom plošín v SR pre platcu DPH v ČR (2 replies)
 90. Deferred Input Tax? (4 replies)
 91. Leasing - doklady (0 replies)
 92. DzP FO a priznanie spätného dôchodku (10 replies)
 93. Protokol o zaradeni majetku (2 replies)
 94. Nákup a predaj auta (10 replies)
 95. Vlastná práca - sociálne byty (2 replies)
 96. DPH pri predaji do 3.statov (1 replies)
 97. vrátený náborový príspevok (0 replies)
 98. DPH-bez nároku (7 replies)
 99. Pripravuje sa v NR SR – Novela zákona o dani z príjmov (5 replies)
 100. prechodné položky a DPH (9 replies)
 101. Fakturácia prenájmu stroja? (0 replies)
 102. Uradny doklad z USA (3 replies)
 103. inventarizacia (1 replies)
 104. JÚ a záväzkové a interné doklady (6 replies)
 105. VPD-nie živnostník (6 replies)
 106. DPH pri predaji do EU (9 replies)
 107. 60%náhrady mzdy (0 replies)
 108. zrušenie účtu na podnikanie a založenie nového (5 replies)
 109. Česká živnosť (0 replies)
 110. uctovanie stravnych listkov v JU (5 replies)
 111. Pokazený tovar (0 replies)
 112. Ako začať s účtovníctvom... (1 replies)
 113. Úhrada faktúry umelcovi z Čiech (0 replies)
 114. konateľ a služobná cesta (73 replies)
 115. DPH pri predaji pre spoločnosť registr.v USA (1 replies)
 116. výpočet koeficientu (2 replies)
 117. Osobný vklad podnikateľa (15 replies)
 118. Čo je to umorovanie straty ? (1 replies)
 119. Pohrebné (0 replies)
 120. Stravné lístky namiesto stravného (25 replies)
 121. datum vystavenia FA a datum dodan. sluzby (2 replies)
 122. Predaj lesa (8 replies)
 123. zmena menovitej hodnoty imania (1 replies)
 124. taxi - daňový náklad (1 replies)
 125. Kaucia za prenájom (6 replies)
 126. Vystavenie faktúry (0 replies)
 127. finančno-ekonomická analýza (2 replies)
 128. Pneumatiky, odpis alebo priamo do spotreby (3 replies)
 129. vystavená faktúra do čiech (6 replies)
 130. Školenie v ČR (4 replies)
 131. Preúčtovanie záväzkov voči bývalému spoločníkovi (0 replies)
 132. List vlastníctva (10 replies)
 133. 475 - preúčtovanie ? (0 replies)
 134. Nerealizovaná letenka SKY EUROPE - (ne)dańový náklad (10 replies)
 135. účtovný doklad - štát.jazyk (2 replies)
 136. DPH pri zrušení živnosti (26 replies)
 137. Vyhlásenie u dohodára (2 replies)
 138. nákup v zahraničí (3 replies)
 139. Vyradenie strechy (5 replies)
 140. Používanie súkromného auta, prenájom (1 replies)
 141. preprava tovaru pre švajčiarsku firmu (0 replies)
 142. Oprava účtovných zápisov (2 replies)
 143. predaj vstupeniek (5 replies)
 144. Doktorantské štúdium (0 replies)
 145. Predaj auta a vplyv na poistné (5 replies)
 146. Auto na lízing a odpisy (3 replies)
 147. ako zaúčtovať-bankový výpis (5 replies)
 148. Nedoplatok v daňovom priznaní (3 replies)
 149. SZČO - predčasne splatenie úveru (0 replies)
 150. Vrátenie preplatku SP v JU (1 replies)
 151. Ako spravne zauctovat stravu v domove dochodcov? (0 replies)
 152. paušálne výdavky-80% spotreby PHM (8 replies)
 153. DPH (11 replies)
 154. sprostredkovanie dodania tovaru (12 replies)
 155. Vývojový projekt pre obchodného partnera (1 replies)
 156. Vývoz tovaru do krajín EU (0 replies)
 157. Bezplatny prevod (0 replies)
 158. Oznamovacia povinnosť- ČR (3 replies)
 159. transformacia v.o.s. na s.r.o. (2 replies)
 160. DR SR - Usmernenie k poskytovaniu elektr. správ z procesov elektr. colného konania (0 replies)
 161. Uctovanie a prijem PHM vo vlastnom benkalore (2 replies)
 162. Darovaný drobný majetok (0 replies)
 163. vymáhanie pohľadávky (2 replies)
 164. Učtovanie pohonných látok (2 replies)
 165. SVB - obnova bytového domu, účtovanie (0 replies)
 166. účtovanie výherných losov (0 replies)
 167. Základné imanie v spoločnosti s. r. o. (15 replies)
 168. Sporenie pre deti (2 replies)
 169. tovar + materiál (1 replies)
 170. Daňový nedoplatok a jeho vplyv na vrátenie nadmerného odpočtu na DPH v 30dň. lehote (0 replies)
 171. leasing (0 replies)
 172. vztah medzi neplatcom a platcom DPH (5 replies)
 173. Práca v štátnej správe - ekonomická oblasť (0 replies)
 174. správnosť účtovania v PU, kontrola správnosti (23 replies)
 175. Prenájom bytu za rekonštrukciu ??? (1 replies)
 176. Cestovné cez SMS (10 replies)
 177. Vyradenie dlhodobého neodpísaného majetku (7 replies)
 178. Vytvorenie kancelarie. (1 replies)
 179. predaj majetku vlozeneho do podnik. (3 replies)
 180. Daňový nedoplatok vzniknutý na pokutu za DPH (12 replies)
 181. ZMLUVA LEN S UVEDENÍM SUMY. (9 replies)
 182. vyradenia auta z evidencie (2 replies)
 183. Parkovné vyrúbené mestom (8 replies)
 184. Dph-likvidácia odpadu (4 replies)
 185. Fond údržby a opráv SVB (2 replies)
 186. strata bločku (1 replies)
 187. Novela Zákona o dani z príjmov od 01.09.2009 (0 replies)
 188. Doktoranti a odvody (0 replies)
 189. Kúpa odpísaného automobilu (8 replies)
 190. DPH a vyclenie tovaru treťou osobou (1 replies)
 191. Likvidácia športového tovaru a DPH (6 replies)
 192. Zaúčtovanie Znaleckého posudku pre prevod majetku (2 replies)
 193. Sprostredkovanie predaja MV ceskej firme na Slovensku - dodanie sluzby (3 replies)
 194. Fakturácia nákladov a služieb (3 replies)
 195. dan z predaja nehnutelnosti (0 replies)
 196. Komisionárska zmluva (0 replies)
 197. Odpočet DPH a červená nafta (2 replies)
 198. nájom bytu a účtovanie (0 replies)
 199. potlač reklamných predmetov (1 replies)
 200. Zaradenie - detektor kovov (1 replies)
 201. Prefakturácia mat. - čo všetko cez sklad (3 replies)
 202. Zaradenie budovy do majetku firmy (1 replies)
 203. zaúčtovanie vrátenej platby (2 replies)
 204. prenajimanie bytu (1 replies)
 205. netto výnosy (3 replies)
 206. leasing - poistenie (3 replies)
 207. PÚ koniec zmluvy s ORANGE a nákup mobilov (1 replies)
 208. Materská dovolenka (8 replies)
 209. SZČO a polovičny úväzok (2 replies)
 210. Dan z mot. vozidla pri prenajme (2 replies)
 211. PREDČASNÉ ukončenie leasingu neplatením splátok (5 replies)
 212. Podnikanie v súkromnom objekte (1 replies)
 213. Auto s dvoma poistkami?? (8 replies)
 214. Minuloročná faktúra (9 replies)
 215. Prechod z paušálnych výdavkov na skutočné (2 replies)
 216. dovoz repre a DPH (4 replies)
 217. materska dovolenka a škôlka (1 replies)
 218. preddavok na daň (4 replies)
 219. norma euro 3 (3 replies)
 220. Strava poskytnutá vo vlastnom stravov.zariadení (2 replies)
 221. Začiatok účtovania s. r. o. (0 replies)
 222. Prenájom auta do ČR (2 replies)
 223. Úhrada v inej mene a vyplatenie v Eur (3 replies)
 224. prenájom (1 replies)
 225. DMV-oznámenie o zániku daň.povinnosti (2 replies)
 226. náhrada škody spôsobená konaním inej spoločnosti (2 replies)
 227. Rozhodca - zdanená výpata, je to správne??? (3 replies)
 228. Účet 504-účtovanie zásob (1 replies)
 229. neuhradená faktúra (14 replies)
 230. pomocc (1 replies)
 231. oslobodenie od dane z príjmu pri príkaznej zmluve (0 replies)
 232. Nadobudnutie tovaru z iného čl.štátu, ale faktúra z tretieho štátu (1 replies)
 233. účtovanie pásov (2 replies)
 234. predaj bytoviek (1 replies)
 235. prepis leasingu cez notara (0 replies)
 236. Ukoncenie leasingu - predajna cena (0 replies)
 237. second hand (2 replies)
 238. Nákup Filipíny, predaj Srbsko (7 replies)
 239. nezamestnany - praca na zmluvu (15 replies)
 240. platba kartou za PHM v ČR (1 replies)
 241. Paypal a uctovnictvo (17 replies)
 242. Nadobudnutie licencie darom - je to správne? (7 replies)
 243. DATALOCK (0 replies)
 244. Stavba vo Fínsku (1 replies)
 245. Fakturácia za dopravu do Čiech (18 replies)
 246. DPH pri spravovaní objektu (0 replies)
 247. Dlhodobá služobná cesta v ČR (0 replies)
 248. Kontrola z DÚ (18 replies)
 249. smernice (1 replies)
 250. Faktura s DPH (26 replies)