1. pevna linka (2 replies)
 2. Upozornenie drsr (0 replies)
 3. Prikazna zmluva - student (0 replies)
 4. Vydanie knihy vlastným nákladom (2 replies)
 5. elektronické mýto - účtovanie (64 replies)
 6. zalohova faktura (1 replies)
 7. účtovanie nenávratného fin. príspevku (3 replies)
 8. Zmena miesta podnikania! (1 replies)
 9. tovar použitý na opravu budovy (1 replies)
 10. Preúčtovanie platieb z roku 2008 (0 replies)
 11. Prijaté faktúry (2 replies)
 12. Práca počas Vianočných sviatkov (1 replies)
 13. doprava v SR pre firmu v ČR (0 replies)
 14. Vklady a ZI z SKK na Eur. (2 replies)
 15. Zomrelý dochodca - SZČO (4 replies)
 16. nájomné (4 replies)
 17. vystavenie faktúry (2 replies)
 18. Obrat pre DPH a jednoduché účtovníctvo (1 replies)
 19. jednorázové odpísanie majetku (0 replies)
 20. Reklamacia faktury. (0 replies)
 21. Stále PHM (8 replies)
 22. Optimalizacia odvodov a dani pre konatelov (0 replies)
 23. Zaradenie majetku do skupiny (1 replies)
 24. Dobropis (4 replies)
 25. DPH-zaúčtovanie (1 replies)
 26. Rada zacinajucemu zivnostnikovy (4 replies)
 27. Reštaurácia (0 replies)
 28. Stravné v zahraničí (3 replies)
 29. dan z prijmu od 1.1.2010 (1 replies)
 30. DPH-koeficient (7 replies)
 31. DPH a odpisy (3 replies)
 32. "milionárska dan" konatela (3 replies)
 33. Zrušenie nemeckej živnosti. (2 replies)
 34. Inventarizácia 2009 (7 replies)
 35. presun finančných prostriedkov (0 replies)
 36. preradenie osobného auta (3 replies)
 37. odpisy (13 replies)
 38. nove auto (4 replies)
 39. Odpocet DPH na osobne auta. (1 replies)
 40. problem s fakturou a prijatou platbou (0 replies)
 41. vypis zo zbierky listin (0 replies)
 42. Vznik s.r.o. (4 replies)
 43. založenie sro (2 replies)
 44. náklady na auto (5 replies)
 45. faktúra za nájom (10 replies)
 46. dan a odpisy v omege (0 replies)
 47. Prenájom PC (server) a DPH (7 replies)
 48. Zacinajuci zivnostnik a najvyhodnejsie vedenie uctovnictva (36 replies)
 49. Novovzniknuta sro a uhrada dodavatelskych faktur z osobneho uctu konatela (1 replies)
 50. zamestnanec vyslany zo zahranicia a dan (0 replies)
 51. SZCO a evidencia jázd- výdavky? (19 replies)
 52. POSTUPY ÚČTOVANIA (2 replies)
 53. Odpisovanie nehnuteľnosti ktora nie je majetkom firmy (2 replies)
 54. HIM (2 replies)
 55. Preradenie auta do osobného vlastníctva (7 replies)
 56. DPH auta a odpisy (11 replies)
 57. prenájom garáže (3 replies)
 58. Ukončený súdny spor (2 replies)
 59. Účtovanie úhrady straty dcérskej spoločnosti (6 replies)
 60. prechod Sk na EUR-základné imanie (2 replies)
 61. kúpa pozemku (4 replies)
 62. DPH pri postúpení pohľadávky (3 replies)
 63. ZI (3 replies)
 64. Obrátená fakturáciá (0 replies)
 65. Platca DPH (4 replies)
 66. Ako zaúčtovať úroky podľa splátkového kalendára (1 replies)
 67. Vrátenie DPH z ČR (1 replies)
 68. Doprava z Číny (3 replies)
 69. daň z motorových štvorkolka a motocykel (5 replies)
 70. neuplatnenie DPH (4 replies)
 71. ČZD § 6 a § 8 a umorenie straty FO (3 replies)
 72. penažny dennik (4 replies)
 73. Stravné lístky na rok 2010 (3 replies)
 74. Faktúra z EU od neplatcu DPH (4 replies)
 75. Vyska oslobodenia prijmu dochodcu pri Zmluve o dielo (10 replies)
 76. č. 311/2001 Z.z. (1 replies)
 77. zaciatocnik (1 replies)
 78. zmarená investícia a odvod DPH (2 replies)
 79. faktúra z Českej republiky (9 replies)
 80. zásoby (2 replies)
 81. kontokorentný úver (28 replies)
 82. cestovné náhrady a phm (0 replies)
 83. Účtovanie DDP (7 replies)
 84. Stravne listky v PU este raz (13 replies)
 85. v jednom roku auto zaradene aj vyradene z majetku, odpis???? (5 replies)
 86. Kam zaradiť parkovisko (1 replies)
 87. Sociálny fond (5 replies)
 88. Refakturacia dopravy (1 replies)
 89. inventarizácia (0 replies)
 90. pokuta za preťaženie vozidla (2 replies)
 91. Zaplatil aj faktúru na zálohu (1 replies)
 92. Dodanie tovaru do EU- §43 (1 replies)
 93. Dlhodobý majetok a preradenie majetku (2 replies)
 94. Konkrétny príklad preradenia majetku. (6 replies)
 95. doklad o premiestnení tovaru (12 replies)
 96. DPH z ceny celkom alebo z poloziek (20 replies)
 97. Oprava vlastného auta po havárii a DPH (10 replies)
 98. Návrh na zápis premeny menovitej hodnoty (4 replies)
 99. Príkazná zmluva na študenta a zníženie dane z príjmu (0 replies)
 100. živnostník platcom DPH? (3 replies)
 101. Zivnostník platcom dph (14 replies)
 102. zaúčtovanie FA z EU (5 replies)
 103. Fa za firemný mobilný telefón (3 replies)
 104. Monitor do nákladov (12 replies)
 105. podiel na zisku (5 replies)
 106. odpisová skupina (4 replies)
 107. Podnikové štipendium pre vysokoškoláka (1 replies)
 108. Ocenovanie zasob na sklade (1 replies)
 109. Vklad - pôžička spoločníka do s.r.o. (9 replies)
 110. kniha pokladnice (1 replies)
 111. vrátené auto (1 replies)
 112. Refakturácia (5 replies)
 113. Daň z nájmu (22 replies)
 114. DPH a služba z 3 krajiny (1 replies)
 115. Faktura za proviziu (5 replies)
 116. Obchodný register (7 replies)
 117. Zákaznický software ISPAdmin versus podklady pre účtovníctvo (0 replies)
 118. ubytovanie zamestnancov (3 replies)
 119. Stravné lístky - nadspotreba (2 replies)
 120. Registračná pokladňa (0 replies)
 121. Daň z motorových vozidiel-oznam.povinnosť (5 replies)
 122. ukončenie FO a prevod majetku na sro (0 replies)
 123. Prechod z JU do PU (6 replies)
 124. transfer z KŠÚ (0 replies)
 125. § 43 zákona o DPH a prepravný doklad (1 replies)
 126. čo s dph pri dovezenom tovare z Taiwanu? (5 replies)
 127. začiatočník v otázkach DPH (17 replies)
 128. Refakturacia ubytovania a vydavkov (4 replies)
 129. Povinnosť registrácie zdaniteľnej osoby - neplatiteľa DPH (1 replies)
 130. prenajom techniky (8 replies)
 131. výpočet rezervy na jubilejné (1 replies)
 132. Odpočet DPH z faktúry za dodávku alkoholu, ktorý je určený ako darček klientom. (2 replies)
 133. účtovanie straty (1 replies)
 134. dph pre českú firmu (3 replies)
 135. dodanie sluzieb-vystavenie fa (0 replies)
 136. stravovanie (2 replies)
 137. Obchodný register (2 replies)
 138. Koncoročný bonus. (0 replies)
 139. Odložená daňová pohľadávka. (21 replies)
 140. Vyradenie dlhodobého majetku. (5 replies)
 141. Likvidácia spoločnosti a DP (3 replies)
 142. zabezpečenie dane danovnikovi mimo EU (2 replies)
 143. predaj nehnuteľnosti v zahraničí (1 replies)
 144. Daň z predaja darovaného pozemku (1 replies)
 145. jednotková cena na súhrnnej faktúre (6 replies)
 146. daň z mot.vozidiel (3 replies)
 147. Registračná pokladnica (1 replies)
 148. záloha za šrot (1 replies)
 149. Uznanie pohľadávky (0 replies)
 150. Príspevok UPSVaR-nové pracovné miesto (4 replies)
 151. Dar a uplatnenie nákladov (2 replies)
 152. náhrada škody-zavinenie neznámou osobou (7 replies)
 153. Predaj časti podniku (6 replies)
 154. Osobná potreba a DPH (3 replies)
 155. Dodatočné daňové priznanie za rok 2006 (0 replies)
 156. rezervný fond (5 replies)
 157. Postúpenie pohľadávky (12 replies)
 158. S.R.O. a koniec roka (4 replies)
 159. Zaradenie klimatickej komory do odpisovej skupiny (0 replies)
 160. Predaj obchodného podielu (4 replies)
 161. Predaj s.r.o.-Osvedčenie DIČ (3 replies)
 162. firemný alebo súkromný automobil? (8 replies)
 163. oprava minul.obdobia (6 replies)
 164. prerusenie odpisov prenajateho bytu (0 replies)
 165. zák.poistné (3 replies)
 166. Tovar z EU (3 replies)
 167. zaloha - vystavenie fa (6 replies)
 168. uctovanie v restikach a kuchyniach (3 replies)
 169. Mozem vyplnit tlacivo cez drsr.sk? (14 replies)
 170. cestné mýto (11 replies)
 171. Oprava miezd v PU (4 replies)
 172. prijatá služba z Čiech (0 replies)
 173. Odpocitatelna polozka na manzelku (17 replies)
 174. vnútropodniková smernica (3 replies)
 175. faktura za služby poskytnuté v ČR (1 replies)
 176. hlavna kniha (2 replies)
 177. Zmena sposobu uplatnovania výdajov (2 replies)
 178. zdanuje sa majetok SZCO pozruseni opravnenia? (3 replies)
 179. DPH z minulých rokov (6 replies)
 180. Odpočet DPH na osobné auto po 01.01.09 (14 replies)
 181. pobočka na Slovensku a DPH (2 replies)
 182. Služby od neplatcu z ČR (4 replies)
 183. dodatocne DP DPH, hrozi aj pokuta? (8 replies)
 184. DP s.r.o. pri vstupe do likvidacie (2 replies)
 185. Odpočitateľné a pripočitateľné položky (0 replies)
 186. fa s alebo bez DPH (1 replies)
 187. Geodeticke práce (2 replies)
 188. Daň z príjmu PO vs. skladové zásoby (3 replies)
 189. ihrisko, vládny príspevok (0 replies)
 190. IC DPH pri trojstrannom obchode (1 replies)
 191. Novela zákona o Dani z príjmov od 1.1.2010 (0 replies)
 192. Pokladňa CZK-rozdiel (1 replies)
 193. Odpustenie neuhradenych vyslych faktur (18 replies)
 194. DPH a prenájom priestorov (23 replies)
 195. DF - dobropis (24 replies)
 196. szčo na materskej (4 replies)
 197. miesto podnikania.....lektor anglictiny (1 replies)
 198. Ako postupovať pri Zvýšenie ZI (14 replies)
 199. Postúpenie lízingu a odpisy (13 replies)
 200. Odkúpenie vozového parku členmi družstva (1 replies)
 201. Pokladnicny doklad bez nazvu tovaru , dodaci list (1 replies)
 202. účtovanie výroby vína (1 replies)
 203. zmena periodicity platenia DPH (6 replies)
 204. spoločenská zmluva (5 replies)
 205. PZP a pokuta za rýchlosť (15 replies)
 206. Mimoriadna uzávierka (8 replies)
 207. predaj bytu (2 replies)
 208. 5xx (9 replies)
 209. Remeselná živnosť? (8 replies)
 210. Daň priznanie za rok 2009 (6 replies)
 211. DPH do Čiech (16 replies)
 212. Ako riešiť omyl s fakturovaním DPH ? (2 replies)
 213. uplatňovanie nákladov na prevádzku chaty (1 replies)
 214. Pomôžte vysvetliť DPH (3 replies)
 215. novela zák. o DzP z 22.10.2009 (1 replies)
 216. Ako zaučtovať 80% PHM ? (4 replies)
 217. Čo nás čaká na začiatku roka 2010? (58 replies)
 218. Dáva sa povinné zmluvné poistenie do nákladov? (12 replies)
 219. predaj majetku po ukonceni leasingu (1 replies)
 220. aký kurz použiť? (6 replies)
 221. Postup účtovania pri dovoze tovaru (12 replies)
 222. Reklamácia na materiál (7 replies)
 223. DPH - samozdanenie (1 replies)
 224. Odpisovať? (9 replies)
 225. Odpočet DPH z osobných autobomilov od 1.1.2010 (2 replies)
 226. DPH a spotrebna dan (2 replies)
 227. darovacia zmluva (0 replies)
 228. Zle vydane faktury (2 replies)
 229. zaúčtovanie faktúry zaplatenej hotovosťou (17 replies)
 230. zaúčtovanie faktúry (3 replies)
 231. Rozhodnutie Sociálna poisťovňa (1 replies)
 232. MIAG (0 replies)
 233. co s DPHckou? (7 replies)
 234. Súhrnný výkaz od 1.1.2010 (1151 replies)
 235. Cestovný príkaz autobusove cestovne listky (1 replies)
 236. zuctovanie dobropisu v oberone (0 replies)
 237. porovnanie vysledkov z JU a PU (14 replies)
 238. dobropis na nehnuteľnosť (1 replies)
 239. Zaúčtovanie (7 replies)
 240. DR SR - Povinnosť registrácie neplatiteľa DPH, ktorý dodáva al. prijíma služby z ČŠ (508 replies)
 241. predaj tovaru v sieti hypermarketov (1 replies)
 242. Uskladnenie cudzieho tovaru (1 replies)
 243. auto (1 replies)
 244. dobropis a DPH (2 replies)
 245. Daň z predaja domu (4 replies)
 246. Vymáhanie škody od zamestnanca-účtovanie (1 replies)
 247. účtovanie výdajov na osobnú potrebu v PÚ (11 replies)
 248. Prevod obchodného podielu (17 replies)
 249. FA pre pozemkové spoločenstvo (2 replies)
 250. zauctovanie DF z EU (3 replies)