1. paušálne výdavky-80% spotreby PHM (8 replies)
 2. DPH (11 replies)
 3. sprostredkovanie dodania tovaru (12 replies)
 4. Vývojový projekt pre obchodného partnera (1 replies)
 5. Vývoz tovaru do krajín EU (0 replies)
 6. Bezplatny prevod (0 replies)
 7. Oznamovacia povinnosť- ČR (3 replies)
 8. transformacia v.o.s. na s.r.o. (2 replies)
 9. DR SR - Usmernenie k poskytovaniu elektr. správ z procesov elektr. colného konania (0 replies)
 10. Uctovanie a prijem PHM vo vlastnom benkalore (2 replies)
 11. Darovaný drobný majetok (0 replies)
 12. vymáhanie pohľadávky (2 replies)
 13. Učtovanie pohonných látok (2 replies)
 14. SVB - obnova bytového domu, účtovanie (0 replies)
 15. účtovanie výherných losov (0 replies)
 16. Základné imanie v spoločnosti s. r. o. (15 replies)
 17. Sporenie pre deti (2 replies)
 18. tovar + materiál (1 replies)
 19. Daňový nedoplatok a jeho vplyv na vrátenie nadmerného odpočtu na DPH v 30dň. lehote (0 replies)
 20. leasing (0 replies)
 21. vztah medzi neplatcom a platcom DPH (5 replies)
 22. Práca v štátnej správe - ekonomická oblasť (0 replies)
 23. správnosť účtovania v PU, kontrola správnosti (23 replies)
 24. Prenájom bytu za rekonštrukciu ??? (1 replies)
 25. Cestovné cez SMS (10 replies)
 26. Vyradenie dlhodobého neodpísaného majetku (7 replies)
 27. Vytvorenie kancelarie. (1 replies)
 28. predaj majetku vlozeneho do podnik. (3 replies)
 29. Daňový nedoplatok vzniknutý na pokutu za DPH (12 replies)
 30. ZMLUVA LEN S UVEDENÍM SUMY. (9 replies)
 31. vyradenia auta z evidencie (2 replies)
 32. Parkovné vyrúbené mestom (8 replies)
 33. Dph-likvidácia odpadu (4 replies)
 34. Fond údržby a opráv SVB (2 replies)
 35. strata bločku (1 replies)
 36. Novela Zákona o dani z príjmov od 01.09.2009 (0 replies)
 37. Doktoranti a odvody (0 replies)
 38. Kúpa odpísaného automobilu (8 replies)
 39. DPH a vyclenie tovaru treťou osobou (1 replies)
 40. Likvidácia športového tovaru a DPH (6 replies)
 41. Zaúčtovanie Znaleckého posudku pre prevod majetku (2 replies)
 42. Sprostredkovanie predaja MV ceskej firme na Slovensku - dodanie sluzby (3 replies)
 43. Fakturácia nákladov a služieb (3 replies)
 44. dan z predaja nehnutelnosti (0 replies)
 45. Komisionárska zmluva (0 replies)
 46. Odpočet DPH a červená nafta (2 replies)
 47. nájom bytu a účtovanie (0 replies)
 48. potlač reklamných predmetov (1 replies)
 49. Zaradenie - detektor kovov (1 replies)
 50. Prefakturácia mat. - čo všetko cez sklad (3 replies)
 51. Zaradenie budovy do majetku firmy (1 replies)
 52. zaúčtovanie vrátenej platby (2 replies)
 53. prenajimanie bytu (1 replies)
 54. netto výnosy (3 replies)
 55. leasing - poistenie (3 replies)
 56. PÚ koniec zmluvy s ORANGE a nákup mobilov (1 replies)
 57. Materská dovolenka (8 replies)
 58. SZČO a polovičny úväzok (2 replies)
 59. Dan z mot. vozidla pri prenajme (2 replies)
 60. PREDČASNÉ ukončenie leasingu neplatením splátok (5 replies)
 61. Podnikanie v súkromnom objekte (1 replies)
 62. Auto s dvoma poistkami?? (8 replies)
 63. Minuloročná faktúra (9 replies)
 64. Prechod z paušálnych výdavkov na skutočné (2 replies)
 65. dovoz repre a DPH (4 replies)
 66. materska dovolenka a škôlka (1 replies)
 67. preddavok na daň (4 replies)
 68. norma euro 3 (3 replies)
 69. Strava poskytnutá vo vlastnom stravov.zariadení (2 replies)
 70. Začiatok účtovania s. r. o. (0 replies)
 71. Prenájom auta do ČR (2 replies)
 72. Úhrada v inej mene a vyplatenie v Eur (3 replies)
 73. prenájom (1 replies)
 74. DMV-oznámenie o zániku daň.povinnosti (2 replies)
 75. náhrada škody spôsobená konaním inej spoločnosti (2 replies)
 76. Rozhodca - zdanená výpata, je to správne??? (3 replies)
 77. Účet 504-účtovanie zásob (1 replies)
 78. neuhradená faktúra (14 replies)
 79. pomocc (1 replies)
 80. oslobodenie od dane z príjmu pri príkaznej zmluve (0 replies)
 81. Nadobudnutie tovaru z iného čl.štátu, ale faktúra z tretieho štátu (1 replies)
 82. účtovanie pásov (2 replies)
 83. predaj bytoviek (1 replies)
 84. prepis leasingu cez notara (0 replies)
 85. Ukoncenie leasingu - predajna cena (0 replies)
 86. second hand (2 replies)
 87. Nákup Filipíny, predaj Srbsko (7 replies)
 88. nezamestnany - praca na zmluvu (15 replies)
 89. platba kartou za PHM v ČR (1 replies)
 90. Paypal a uctovnictvo (17 replies)
 91. Nadobudnutie licencie darom - je to správne? (7 replies)
 92. DATALOCK (0 replies)
 93. Stavba vo Fínsku (1 replies)
 94. Fakturácia za dopravu do Čiech (18 replies)
 95. DPH pri spravovaní objektu (0 replies)
 96. Dlhodobá služobná cesta v ČR (0 replies)
 97. Kontrola z DÚ (18 replies)
 98. smernice (1 replies)
 99. Faktura s DPH (26 replies)
 100. Krádež auta na leasing čo s tým??? (0 replies)
 101. Samozdanenie (5 replies)
 102. Nákup nákl. auta a DPH (2 replies)
 103. Potvrdenie na ucely priznania soc. stipendia z danoveho - problem (0 replies)
 104. nevyplatené nadčasy (1 replies)
 105. Dátum dodania (19 replies)
 106. Paragón (1 replies)
 107. poplatok za výberové konanie a DPH (14 replies)
 108. Prenájom služ. auta zo zahraničia (1 replies)
 109. Predaj auta (1 replies)
 110. prepočet náhrad (4 replies)
 111. Ako správne zapísať v PD poplatky za vedenie učtu v banke -v ALfe (2 replies)
 112. ZMENA VYPIS Z OR - NA EURA???? (15 replies)
 113. účtovanie vo firme ktorá je v konkurze (0 replies)
 114. nákladný automobil z EU (2 replies)
 115. Danova kontrola (3 replies)
 116. socialny fond (3 replies)
 117. raklamacia... (7 replies)
 118. Spotrebiteľský úver (3 replies)
 119. V programe Alfa - vlastná spotreba (10 replies)
 120. zaradenie/odpisy (10 replies)
 121. Účtovanie zvierat (0 replies)
 122. nákup CZK (2 replies)
 123. faktúra (2 replies)
 124. služby z EU predané neplatcovi DPH (1 replies)
 125. ako číslovať faktúry? (13 replies)
 126. Ako často podávať tlačivo DPH ak budem platca podľa § 7 (6 replies)
 127. začínam (1 replies)
 128. zmena ZI na EUR (2 replies)
 129. príjem firmy a zamestnec na PN (13 replies)
 130. Správne prerátať Kč na Eurá (2 replies)
 131. firma s.r.o. (2 replies)
 132. Zdanovanie prijmu ku ktoremu nemam "papiere" (11 replies)
 133. Škoda vz. poistná udalolsť (0 replies)
 134. ako vystaviť faktúru? (14 replies)
 135. systém DPH (8 replies)
 136. ulozenie zavierky do obch. registra- sprievodny list (7 replies)
 137. Zaúčtovanie vrátenia finančných prostriedkov (0 replies)
 138. Finančné náklady za zbytočné pristavenie vozidla. (1 replies)
 139. príspevok zo SF (5 replies)
 140. Náklady pre predaji cesty (0 replies)
 141. cestovný príkaz,vlastné auto (5 replies)
 142. preskocene cislovanie vyslych faktur (1 replies)
 143. ALFA-iné odpočítateľné od základu dane (5 replies)
 144. ako zaúčtovať? (15 replies)
 145. JU-zaúčtovanie poplatku za vedenie účtu (3 replies)
 146. DPH pri kúpe nehnuteľnosti (5 replies)
 147. Ako zaúčtovať poskytnutú pôžičku? (10 replies)
 148. Návrh na konkurz (3 replies)
 149. Kurz při platbě faktury (0 replies)
 150. Obchod Korea-Nemecko-Slovensko (2 replies)
 151. požičanie firemného vozidla rodinnému príslušníkovi zamestnanca (0 replies)
 152. Vytvorenie skladu (7 replies)
 153. Výška odpočítateľnej položky... (18 replies)
 154. DPH - EU ČR (1 replies)
 155. Jeden konatel / spolocnik viac firiem. Obrat / Registracna povinnost (2 replies)
 156. Súhrnný výkaz DPH a prijaté fa (3 replies)
 157. Dobropis k zálohovej faktúre (1 replies)
 158. daňové priznanie pri píjmoch v zahraničí (4 replies)
 159. Nákup tovaru z VB a dodanie do členských štátov (1 replies)
 160. vrátenie DPH z EÚ (0 replies)
 161. 1 zmluva 2 firmy (3 replies)
 162. Zdaniteľné plnenie (8 replies)
 163. DPH (10 replies)
 164. Faktúry za nevykonané služby (15 replies)
 165. DP DPH a sluzby v EU (6 replies)
 166. Daň z přijmu (2 replies)
 167. poplatky za vedenie účtu (7 replies)
 168. Predaj pozemkov (6 replies)
 169. Daň z príjmu - byt so zariadením (3 replies)
 170. náklady na ciachovanie cudzieho merača tepla (2 replies)
 171. Sprostredkovanie poistenia (2 replies)
 172. Škoda na aute (1 replies)
 173. cislovanie vyslych faktur (2 replies)
 174. dph z ojazdeneho dovezeneho vozidla (1 replies)
 175. zrušenie, založenie živnosti a odpisy (5 replies)
 176. poplatok za prevenciu (2 replies)
 177. Stupne PLATO (1 replies)
 178. výber z bankomatu a zároveń vklad do pokladne (21 replies)
 179. Otvorenie obchodu z rozličnym tovarom byť platca DPH alebo nie? (10 replies)
 180. Ako zapisať vydane ,ale neuhradene Fa v Pd -v Alfe (4 replies)
 181. DPH - tovar a služby v rámci EÚ (1 replies)
 182. zamestnanie rod. príslušníka (21 replies)
 183. Účtovanie v DHZ (14 replies)
 184. Švajčiarsko a DPH (3 replies)
 185. Menší problém s fakturáciou (0 replies)
 186. zle spočítaná DPH (11 replies)
 187. Faktúra a pokl. doklad (3 replies)
 188. odpisovanie drobneho hmotneho majetku (37 replies)
 189. komu uctovat DPH? (9 replies)
 190. Ako vystavit fakturu? (3 replies)
 191. vzor jednostranného zápočtu (3 replies)
 192. záväzky-problém so zaúčtovaním (1 replies)
 193. Paušál - evidencia príjmov a výdajov (112 replies)
 194. Podpora z UP, kupa drahsej veci a jej zuctovanie (1 replies)
 195. Dovoz z Činy (1 replies)
 196. ZVV (1 replies)
 197. ZVV (0 replies)
 198. Miesto podnikania s.r.o. (9 replies)
 199. predvolanie na D. urad (16 replies)
 200. Krádež (4 replies)
 201. nákladné MV v EU - aké doklady? (2 replies)
 202. Sklad v lekárni (8 replies)
 203. Predaj 50% podielu firmy (0 replies)
 204. Kúpa pozemku (3 replies)
 205. odpočítanie § 55 a DK (3 replies)
 206. Dovoz z tretej krajiny (1 replies)
 207. refakturacia mzdy (5 replies)
 208. Analytické účty - dodávatelia (4 replies)
 209. Daň z prenájmu FO (0 replies)
 210. Nevymožiteľná pohľadávka (0 replies)
 211. Náhrada cestovného (13 replies)
 212. Samozdanenie (2 replies)
 213. Batrový obchod - účtovanie (4 replies)
 214. NEROZDELENY ZISK-ZAPISNICA OR?? (4 replies)
 215. uplatnenie dph (6 replies)
 216. Oprava pocitaca v state EU a DPH (0 replies)
 217. Daň z prenájmu bytu, prosíííím (17 replies)
 218. platca DPH a EU (3 replies)
 219. Dan z prijmu zo stavky zo zahranicnej stavkovej spolocnosti (0 replies)
 220. Lehota na zápis zmien v OR (2 replies)
 221. Nebankové pôžičky ich zučtovanie (9 replies)
 222. predaj zdedeneho bytu a dan (3 replies)
 223. fa z EU (2 replies)
 224. dane z príjmov pri nezávislej činnosti (0 replies)
 225. účet 314 (4 replies)
 226. Úroky z omeškania (3 replies)
 227. JCD od 1.6.2009 (9 replies)
 228. Zmena geometrického plánu (2 replies)
 229. DPH - penále (1 replies)
 230. výber v zahr / platba v hotovosti (8 replies)
 231. Zmena bank. účtu (2 replies)
 232. Vystavenie faktury (2 replies)
 233. Koeficient DPH-výpočet (10 replies)
 234. Autoatlas nakúpený v ČR (4 replies)
 235. hľadam účtovníčku (15 replies)
 236. Stravne (11 replies)
 237. Predaj bytu (3 replies)
 238. Zajtra DPH - firma mi odmieta vydať faktúru (10 replies)
 239. vyúčtovacia faktúra (4 replies)
 240. TZ prenajatej budovy (1 replies)
 241. Predaj nedoodpisovaneho dlh. majetku (25 replies)
 242. predaj cez inzerciu (2 replies)
 243. Dan z predaja bytu specialna otazocka... (10 replies)
 244. Prima karta (2 replies)
 245. SZCO a DPH (4 replies)
 246. Predaj majetku. (0 replies)
 247. Nakup v anglicku. (9 replies)
 248. Montážne práce v Rakúsku (2 replies)
 249. výbery z BÚ (9 replies)
 250. faktura bez IC DPH (11 replies)