1. Náklady súvisiace s obstaraním (0 replies)
 2. Prenájom a DPH (18 replies)
 3. SZCO vyuctovanie zahr.prac.cesty (5 replies)
 4. Dobrovoľný platca DPH a odpočet DPH na vozidlo N1 (3 replies)
 5. Účtovanie v cudzej mene (8 replies)
 6. Zrazkova dan (0 replies)
 7. Pokladničné doklady (4 replies)
 8. Ukončenie živnosti SZČO - prechod na FO (3 replies)
 9. vratka DPH (5 replies)
 10. Investicne zlato (1 replies)
 11. PHM z banky (1 replies)
 12. Daňový bonus (2 replies)
 13. Podnajom do nakladov (7 replies)
 14. nesprávne zostatky v salde (9 replies)
 15. účtovanie DPH u neplatcu DPH (5 replies)
 16. vystavená faktúra do USA (7 replies)
 17. Opravná položka k pohľadávke (5 replies)
 18. zle vypočítané odpisy (3 replies)
 19. ročný odpis budovy (1 replies)
 20. Zápočtový list (3 replies)
 21. Otázky a odpovede DRSR a iných inštitúcií - miestne, spotrebné dane, clo, poplatky (1 replies)
 22. Pokuta za preťaženie - ako preplatiť zamestnancovi? (4 replies)
 23. prechod z paušálu na PÚ (7 replies)
 24. účtovanie auta kúpeného v zahraničí (3 replies)
 25. Darovacia zmluva (3 replies)
 26. Otázky a odpovede DRSR - jednoduché účtovníctvo (2 replies)
 27. Otázky a odpovede DRSR - podvojné účtovníctvo (3 replies)
 28. uctovanie zalohovych faktur (37 replies)
 29. DPH pri službách vrámci EU (17 replies)
 30. Účtovanie cestovných náhrad (18 replies)
 31. Refakturácia služieb (1 replies)
 32. Prispevok na kupu automobilu pre 50% invalida (25 replies)
 33. clo na solárne kolektory (0 replies)
 34. Nedaňový výdavok? (6 replies)
 35. tovar dodaný s inštaláciou alebo s montážou (1 replies)
 36. odvody (2 replies)
 37. Dohoda o pracovnej činnosti a úrad práce (1 replies)
 38. 2% dane z príjmu (1 replies)
 39. Vysledok RZZP 2008 - preplatok (2 replies)
 40. Časté oneskorené fa z Čiech (3 replies)
 41. Účtové triedy 8 a 9- vnútropodnikové účtovaníctvo (1 replies)
 42. Poštovné a 10% DPH? (5 replies)
 43. prevod podielu (5 replies)
 44. Otázky a odpovede DRSR - daň z pridanej hodnoty (78 replies)
 45. Otázky a odpovede DRSR - daň z príjmu (142 replies)
 46. Dátum dodania na predfaktúre (1 replies)
 47. Inventúra zásob - termín (0 replies)
 48. Ako zaúčtovať (0 replies)
 49. Dobrovoľný platca DPH (2 replies)
 50. sociálny fonad (2 replies)
 51. Lízing - časové rozlíšenie (1 replies)
 52. Pokuta??? (15 replies)
 53. Predfaktura (5 replies)
 54. spotreba materialu a skolenie (0 replies)
 55. Dovoz tovaru z EU (1 replies)
 56. Odvody do ZP z príjmu z predaja majetku ? (0 replies)
 57. Nespravne platene DPH, co robit? (9 replies)
 58. Kedy sa vyplaca preplatok DPH? (11 replies)
 59. neskoré vystavenie faktúry (4 replies)
 60. Telefonne poplatky (1 replies)
 61. Vloženie majetku do podnikania (0 replies)
 62. Dodanie tovaru s montážou a DPH (3 replies)
 63. faktúra za šrot vystavená v januári (0 replies)
 64. zahraničná služobná cesta a dan (5 replies)
 65. 20 rokov po a stále postavené na hlavu (0 replies)
 66. BU - účtovanie (21 replies)
 67. INFO OHLADNE JU pre zivnostnika (19 replies)
 68. kupa majetku - motorky od sukr osoby (6 replies)
 69. Aký nákladový účet ? (5 replies)
 70. Č.účtu (5 replies)
 71. § 32 zák. o správe daní a poplatkov (3 replies)
 72. odvod do ZP za minuly rok (5 replies)
 73. reklamné zariadenia (1 replies)
 74. dar pre ústav (6 replies)
 75. Jednoduché účty a sociálny fond (1 replies)
 76. individuálne zdravotné poistenie cudzincov (7 replies)
 77. Aký príjem nezdaňujem? (11 replies)
 78. Ako vypočítať daň z prijmu a odvody do SP a ZP? (9 replies)
 79. Zmluva o dielo (2 replies)
 80. Fa do Holandska (2 replies)
 81. členský príspevok (0 replies)
 82. zverejnenie výkazov v diplomovej práci (0 replies)
 83. § 5 ods. 1 zakona č 105/2004 vypočet dane z liehu (3 replies)
 84. štátny zamestnanec + živnostník (4 replies)
 85. Colný úrad (0 replies)
 86. ako vystaviť vnútropodnikovú faktúru? (2 replies)
 87. Nárok na odstupné (9 replies)
 88. Náklady - platba za internet v ČR a iné otázniky (1 replies)
 89. číselný rad faktúr (19 replies)
 90. nahodenie stratených FA (3 replies)
 91. Zlúčenie s.r.o. (2 replies)
 92. ukoncenie studia,dobrovolne nezamestnany a dan (3 replies)
 93. zrýchlený odpis (2 replies)
 94. účet 343 (4 replies)
 95. Kúpa notebooku (3 replies)
 96. inventarizačný rozdiel (2 replies)
 97. USA+Čína - nákup cez Ebay - daň a clo (0 replies)
 98. TICHY SPOLOCNIK KEDY SA VYPLACA PODIEL NA ZISKU????? (4 replies)
 99. Nemocenske od dvoch zamestnavatelov (5 replies)
 100. Predaj odpisaneho auta. (9 replies)
 101. nevymožitelné platby faktur (1 replies)
 102. súkromné auto pre firemné účely (3 replies)
 103. účet 121 (9 replies)
 104. česká firma s CZ DIČ aj SK DIČ (5 replies)
 105. Hudba ako živnosť? (1 replies)
 106. Max. hodnota stravného lístka u živnostníka? (2 replies)
 107. Ako vyrátať a zaúčtovať kurzové rozdiely z pokladne v cudzej mene? (1 replies)
 108. Sledovanie obratu (1 replies)
 109. Poukážky pre klientov. (3 replies)
 110. zrážková daň za poradensku činnosť (6 replies)
 111. poistné za zamestnanca (0 replies)
 112. Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou (0 replies)
 113. zlava pri kúpe PHM (5 replies)
 114. Prenájom-zaúčtovanie (2 replies)
 115. Vydieraci z basne-portal.sk sa ucia od statu. (13 replies)
 116. Televizor ako vyhra (5 replies)
 117. ukončenie lizingu a predaj vozidla (2 replies)
 118. Paušálna náhrada za súkromné auto, ktoré je na leasing (13 replies)
 119. Čerpanie socialneho fondu (5 replies)
 120. inzercia (3 replies)
 121. Podnikatelsky ucet (6 replies)
 122. Kratkodoby majetok (4 replies)
 123. Učtovanie v hospodárskom roku - výhody/nevýhody (1 replies)
 124. nájomná zmluva (5 replies)
 125. Účetní kurz pro přepočet (2 replies)
 126. Preplatenie casti faktury (3 replies)
 127. material nakúpeny v HU a použitý v HU (4 replies)
 128. reklamácia faktúry (5 replies)
 129. Odpis PZP (9 replies)
 130. Tlaciaren a napln (2 replies)
 131. Výnosy z dotácií pri RO (0 replies)
 132. Odškodne (5 replies)
 133. Úhrada faktúry zo súkromného účtu (2 replies)
 134. faktúra za opravu do Talianska (2 replies)
 135. Nájom nehnuteľnosti a DPH (1 replies)
 136. Dan z nehnutelnosti a moja povinnost voci Mestsk. Uradu (28 replies)
 137. Pracujúci dôchodca (6 replies)
 138. Sprostredkovanie resp. dobropis a DPH (3 replies)
 139. Sponzorstvo a DPH (7 replies)
 140. Jubilejné odmeny (2 replies)
 141. dodávateľský úver-úrok (4 replies)
 142. odpocet DPH pri registracii §55 (1 replies)
 143. Hranica na prihlásenie platcu DPH (14 replies)
 144. Ako zaúčtovať zaplatenú DPH v JU (3 replies)
 145. Daň z prijmu FO rocne zuctovanie §7 (14 replies)
 146. Daň z príjmu FO (10 replies)
 147. M1 kúpene zo zahran., DPH??? (16 replies)
 148. Výdavky (náklady) na spotrebované PHL - výklad DR SR (13 replies)
 149. rozšírené spôsoby uplatňovanie PHM (0 replies)
 150. nesplnenie oznamovacej povinnosti (6 replies)
 151. Odpis budovy pri tech.zhodnotení (2 replies)
 152. kávovar (5 replies)
 153. Daňové a účtovné odpisy (5 replies)
 154. výstavba výrobnej haly (35 replies)
 155. faktúra za šrot (1 replies)
 156. Zriaďovacie náklady po novom (12 replies)
 157. Rozdelenie HV (2 replies)
 158. Odpis auta pri neukončenom roku (4 replies)
 159. Prevod majetku zo živnosti do s.r.o. (3 replies)
 160. Nedaňový príjem - PU (2 replies)
 161. žiadosť o odpustenie pokuty SOI (5 replies)
 162. Zahraničná pracovná cesta. (0 replies)
 163. Tovar alebo služba ? (15 replies)
 164. Prechod na PU (1 replies)
 165. prevedenie majetku z zivnostnika na sro,zrusenie zivnosti,problem s uctovnictvom? (5 replies)
 166. Vozidlo na živnosť v s.r.o. Co s tym? (0 replies)
 167. Zdravotný preukaz - kde zaúčtovať ? (5 replies)
 168. Uplatnenie nákladov minulých období (2 replies)
 169. Metodický pokyn DR SR k vývozu tovaru a služieb (1 replies)
 170. Výdavok OZD? (4 replies)
 171. MUSIA poštové výdavky do účtovníctva ? (22 replies)
 172. Dovoz ojazdeneho auta M1 z CR (14 replies)
 173. softvér (10 replies)
 174. prenájom prenajatej nehnuteľnosti (3 replies)
 175. Zaradenie auta do podnikania, odpisy... (5 replies)
 176. nehmotný majetok (7 replies)
 177. Cena zásob (1 replies)
 178. daň z príjmu - uplatnenie splatenia úverov do výdavkov (7 replies)
 179. evidencia príjmu a výdaja liehu (0 replies)
 180. Finančný leasing s odkupnou hodnotou 0 € (6 replies)
 181. Preplatok na plyne (2 replies)
 182. Je to intrakomunitarne dodanie tovaru? zlozite.. (0 replies)
 183. Firemná večera (58 replies)
 184. Vysúdené odškodné... (2 replies)
 185. prerusenie odpisov v JU (0 replies)
 186. Zdaňovanie príjmov z prenájmu v RO (1 replies)
 187. FAKTURÁCIA A DPH (13 replies)
 188. účtovné výkazy platné pre rok 2009 v exceli a anglictine (2 replies)
 189. Registračná pokladňa -uzávierky (21 replies)
 190. Predaj cd (2 replies)
 191. Platba stravným lístkom (5 replies)
 192. Mimoriadna účtovná závierka (10 replies)
 193. prenájom vozidla a DPH (2 replies)
 194. Doba na uhradenie nadmerneho odpoctu DPH danovym uradom (13 replies)
 195. súkromný účet (37 replies)
 196. cestná daň a zmena ŠPZ (15 replies)
 197. dohodar a skolenie (4 replies)
 198. Smernice (2 replies)
 199. Poistná údalosť-príjem (5 replies)
 200. nákup tovaru od platcu dph z iného čl.št.EU/PL/ neplatcom dph v SR (5 replies)
 201. mikulášske darčeky pre zamestnancov (3 replies)
 202. kapela a vydanie faktury (0 replies)
 203. RZZP-preplatok (1 replies)
 204. Daň z príjmu a príspevok pre SZČO od úradu práce (7 replies)
 205. Doklad v hotovosti a odpočet DPH (2 replies)
 206. Súrne-nový účet (19 replies)
 207. Zrusenie zivnosti, narok na pausalne vydavky? (1 replies)
 208. DPH z prijatého preddavku (3 replies)
 209. bankový účet (9 replies)
 210. Správna faktúra (20 replies)
 211. Obchodovanie na burze s cennými papierami (0 replies)
 212. Stravné lístky (91 replies)
 213. Auto a podnikanie = chaos (4 replies)
 214. Pokuta od DU . (18 replies)
 215. aký je to výdavok? (4 replies)
 216. súdny znalec,resp.poradca? (4 replies)
 217. nezamestnany a a pn (3 replies)
 218. Kurzové rozdiely a prechod na euro (8 replies)
 219. odoslaná faktúra (6 replies)
 220. Zaúčtovanie pro forma faktúry (3 replies)
 221. účtovné doklady v angličtine (3 replies)
 222. nakup PHM spolocnostou kt. nevlastni vozidlo (0 replies)
 223. Spotreba paliva (6 replies)
 224. Dodanie tovaru Slovensko, faktúra Česká republika (1 replies)
 225. Rozbilo sa - zaúčtovanie (3 replies)
 226. Vystavená Fa-PPD originál alebo kópia? (12 replies)
 227. uhrada fa v hotovosti (10 replies)
 228. mandatna zmluva (5 replies)
 229. Investičná réžia (2 replies)
 230. Zmluva medzi s.r.o. a zamestnancom - predaj osob.vozidla (1 replies)
 231. OBSTARANIE AUTA (14 replies)
 232. Výpočet ceny pozemku, kt. patrí k bytu? (4 replies)
 233. Zmena rozsahu splatenia základného imania (10 replies)
 234. zákon o účtovníctve (3 replies)
 235. podlieha odmena za propagáciu zdaneniu DPH (2 replies)
 236. Chybná fa z ČR a DPH (2 replies)
 237. Prijatá platba a následná faktruácia. (2 replies)
 238. Zdanenie (1 replies)
 239. Hmotná zodpovednosť v skúšobnej dobe (0 replies)
 240. Dobré ráno milá Všzp... (17 replies)
 241. Zabudnutie vystavit fakturu za prijatu zalohu (21 replies)
 242. Clo na software kupeny v zahranici a redistribuovany na Slovensku (0 replies)
 243. software zakupeny v cz (2 replies)
 244. Spotreba PHM súkromné vozidlo (21 replies)
 245. Ako dostat z SRO legalne zisk (13 replies)
 246. Cestna daň a TAXI (10 replies)
 247. inventúra (1 replies)
 248. zrážková dań (8 replies)
 249. Tvorba fondu opráv z pohľadu DPH (9 replies)
 250. odpisové skupiny (7 replies)