PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 [259] 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Faktura v cudzej mene, zaplatena v eurach
 2. Podpora v nezamestnanosti po MD+RD
 3. Paušálne výdavky
 4. Ako na to
 5. zuctovanie zdravot.odvodov
 6. daňová kontrola na DPH - aké doklady
 7. Mylná platba a DPH
 8. Stravné vo výdavkoch SZČO
 9. Sankcia a dodatočné DPr.?
 10. ročné zuctovanie
 11. kurz ECB
 12. PPD a faktúra
 13. kurz prepočtu zahr. faktúry
 14. DF - čiastka k min.roku
 15. zaciatky JU
 16. ŠKODA a jej účtovanie
 17. Vysoké DPH
 18. autoservis
 19. treba u nas zdanit urok ak sa vyplata mimo EU?
 20. Nadmerný odpočet DPH
 21. dodatočné daňové priznanie
 22. paušálne výdavky
 23. prijmanie platieb cez PayPal na podn. ucet
 24. Zaučtovanie v JU
 25. daň z výhry - potvrdenie
 26. HIM v EUR kurzové rozdiely
 27. danovy bonus pri skonceni VS, dokedy?
 28. vystavenie dobropisu
 29. Podiel na nerozdelenom zisku.
 30. Preplatenie služby za prepravu poskytnej do zahraničia
 31. dátum dodania na FA
 32. Mandátna zmluva-prihlásenie
 33. zahraničná faktúra - kurz
 34. Spotreba PHL
 35. Záloha
 36. Zmluva o prenájme (sídlo firmy) - bez faktúr?
 37. Uctovanie potravin
 38. Tovar zakúpený na podporu predaja a DPH
 39. kompenzácia za škodu
 40. platba kartou
 41. vydavky za telefón
 42. Prerušenie pracovnej cesty
 43. Dokumentácia
 44. energia
 45. faktura - vznik zdan. plnenia
 46. Záloha a DPH
 47. Oprava výkazu o MaZ
 48. vyradenie odpisovaneho majetku, ktoreho OC je menej ako 1700€
 49. zálohova faktúra
 50. DPH pri liekoch
 51. predaj domu
 52. IČO na faktúre
 53. Drobný majetok
 54. ubytovanie spoločníka
 55. Rodičovský príspevok a zamestnanie
 56. Odmena na dohodu u evidovaného uchádzača o zamestnanie
 57. Služby zo zahraničia - požičovňa áut
 58. Export tovaru - fakturácia mimo EÚ
 59. RZZP 2008
 60. DPH pri leasingu auta
 61. Ubytovanie konzultanta
 62. prenájom ornej pôdy
 63. rzzp a prerušená živnosť
 64. podnikatelský plán pre účely platcu DPH
 65. Dvojité zdanenie komanditistu
 66. SAP- účtovná osnova
 67. predfaktúry, fakturácia dodávky zariadenia s montážou
 68. oznamovacia povinnosť-sankcie
 69. správne účtovanie
 70. Trojstranný zápočet - JÚ
 71. fa roku 2009 ale tykajuca sa prac za r.2008
 72. Účtovanie DPH a koeficient
 73. Zásoby
 74. DPH a zal.faktura
 75. centové rozdiely
 76. Může vést zahr. osoba JU
 77. Prieskumný vrt
 78. DPH mi stále rastie....
 79. Smernica o tvorbe a použití sociálneho fondu
 80. Schválenie hospodárskych výsledkov za rok 2008
 81. predaj majetku z FO do PO
 82. uhradila som namiesto 225 eur 252 eur co teraz?
 83. účtovanie dotácie z Úradu práce
 84. Preplatok najmu
 85. Ake knihy alebo literaturu odporucate
 86. Leasing
 87. DPH a rok 2008
 88. strata dokladov
 89. JU - ako zaučtovať
 90. Nový dopravný prostriedok - nadobudnutie z iČŠ
 91. Pripojné vozidlo-vozík
 92. Zle DP za rok 2008?
 93. DPH do zahraničia
 94. Dodatočné DP - aj výkazy ???
 95. Zdaniteľné plnenie
 96. Daňová optimalizácia
 97. Čo s tým?
 98. vystavenie FA do USA
 99. Účtovanie odpadovej vody
 100. zmluvná pokuta
 101. spätný leasing na nehnuteľnosť
 102. účtovanie halier.vyrovnania
 103. Výmena okie - technické zhodnotenie???
 104. DPH z zahraničných blokov - daňovo?
 105. cestovný príkaz
 106. začiatočné zostatky
 107. Ako uctovat?
 108. nárok na stravné
 109. prefakturácia služieb
 110. Paragraf 63 odsek D
 111. Najprv predaj potom kupa
 112. Doplatiť daň spätne?
 113. účtovná závierka v MRP systéme
 114. DPH z STK, EK
 115. Pokladňa v PÚ
 116. preprava tovaru
 117. nesulad prijemok a faktur
 118. Cudzinec-dôchodca a odpočítateľná položka
 119. Vrátenie zrážkovej dane
 120. účtovanie preplatku
 121. Zvladnem jednoduche uctovnictvo?
 122. Faktúra za skladné
 123. súvaha
 124. potvrdenie
 125. RZZP max. zaklad do zdravotnej poistovne
 126. Projektová činnosť
 127. Postúpenie lízingu
 128. Ako zaúčtovať?
 129. uctovanie v JU o spotrebnom uvere
 130. Skonto k zaplatenym fakturam
 131. Stravné poukážky
 132. Tlačiva pre neziskovku
 133. Daň z motor. vozidiel
 134. komisný sklad - vyskladnenie
 135. Refakturácia energií
 136. Dovoz z Hong Kongu
 137. Faktura a penale z omeskania
 138. PHM prepravca tovaru
 139. prijem na nespravny účet
 140. Vrátenie sumy peňazí
 141. Inventúra
 142. Náklady na činnosti živnostníkov
 143. začínajúca účtovníčka-čo všetko urobiť?
 144. platí sa daň pri Dohode?
 145. Vydávanie časopisu - výrobok alebo tovar? sklad
 146. dosle faktury cislovanie
 147. začiatočník
 148. účtenka za hotel
 149. Dobrovoľná dražba
 150. dovoz PHM z poľska limit/sankcia
 151. Zaučtovanie v JU
 152. Zaúčtovanie oprávnených výdavkov
 153. elektronická kniha jázd
 154. platiť clo ?
 155. Účastnícky poplatok.
 156. Vyučtovanie zahranicnej cesty zo Slovenska do Madarska
 157. zníženie záväzkov
 158. opatrovataľka v Rakúsku-živnosť
 159. Nedopaltok RZZP 2008.
 160. Danovy bonus - narok
 161. Tovar nakúpený v ČR a faktúra s DPH
 162. Záväzok za kúpu akcií už neexistujúcej firmy
 163. SZČO - odvody od 01.07.2009
 164. Prenájom nebytových priestorov
 165. Kovový šrot
 166. Postupy účtovania - začiatočník - prosba o radu
 167. miesto dodania služby, § 7a
 168. odvolavka na pargraf
 169. poštovné +DPH na faktúre
 170. Spotrebná daň
 171. Tovar alebo služba a DPH
 172. sluzba a dodany tovar do zahranicia
 173. Kúpa televízora a DPh
 174. Nahliadnutie do DP
 175. Zrušenie živnosti a bankový účet
 176. Záloha a ostrá faktúra
 177. Preklasifikovanie dlhodob.majetku - odpisové skupiny
 178. Splatnosť preddavku na daň
 179. Dokumentácia o metóde oceňovania § 18
 180. Tovar
 181. zápočet
 182. Tovar a preprava
 183. Predpis dane 2008?
 184. Sociálny fond
 185. leasingova zmluva
 186. Kalkulacny vzorec
 187. Clenenie nakladov v postupoch uctovania
 188. PHM
 189. Skončenie leasingovej zmluvy
 190. operatívny leasing
 191. sociálny fond
 192. kniha jazd spatne vypracovať
 193. Účtovanie preplatku v JÚ
 194. predaj vlastných výrobkov
 195. dan na knihy
 196. BONUS NA DIEŤA...
 197. Dodavanie tovaru z ineho statu
 198. oslobodenie od DPH
 199. Suma v Skk?
 200. Oneskorená fa
 201. kontrola z DÚ
 202. Oprava váhy samozdanenie
 203. Kúpa nového osobného auta zo zahraničia - s ohľadom na mozny predaj ako N1
 204. opravná faktúra z min.roku
 205. Auto a DPH.
 206. Prepis vozidla
 207. zariadenie kaviarne
 208. dovoz 3. krajiny
 209. Daň za rok 2008
 210. Viac druhov príjmov -DIC?
 211. DPH a dovoz auta zo zahraničia
 212. Organizacna zlozka a dph
 213. Dan z prijmu v GB a prenajmu na sk
 214. FA
 215. Platca DPH a jednoduché účtovníctvo
 216. Tech.zhodnotenie
 217. DPH pri predaji auta v autopožičovni
 218. Darčekové poukážky
 219. zrušenie živnosti, odhlásenie auta na DU
 220. Kúpa PC so softvérom - JÚ
 221. Zaradenie pedagogického pracovníka
 222. Tvorba a čerpanie fondu údržby a opráv v bytových družstvách
 223. PPD a odvod DPH
 224. Účet 314
 225. Cestovné náhrady, SZČO má prenajaté auto
 226. Dražba a DPH
 227. Budova a zhodnotenie
 228. Začiatočný účet súvahový
 229. Zníženie ZI
 230. OMEGA
 231. cirkev - dotacia - jednoduche verzus podvojne uctovnictvo
 232. Odberatelska faktura
 233. Učtovanie liekov
 234. Platba zahranicnej faktury cez cudzi ucet
 235. vozidlo v nájme - DPH a cestná daň
 236. Výška materskej
 237. Česká faktúra a DPH?
 238. uctovanie PU
 239. práca
 240. Archivacia vs. elektronicka archivacia
 241. Splátkový kalendár a platba
 242. Dovoz auta z ČR
 243. cestovne nahrady pre SZČO
 244. je to spravny vypocet dane z prijmu pri prenajme nehnutelnosti FO nepodnikatelom?
 245. sukromne cesty sluzobnym autom a DPH
 246. Hmotný majetok predaj do EU
 247. SZČO - predaj automobilu - daň
 248. Koeficient prepočtu - voda
 249. Invalidný dôchodca - predaj hnutelnej veci
 250. Samozdanenie a duplicitné účtovanie faktúry