PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 [261] 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454

 1. preddavky na daň
 2. Aky vplyv ma predcasne ukoncenie financneho prenajmu na zaklad dane z prijmov?
 3. Aky vplyv ma predcasne ukoncenie financneho prenajmu na zaklad dane z prijmov?
 4. Test Ekonomika
 5. Vplyv predcasneho ukoncenia financneho prenajmu na zaklad dane z prijmov
 6. uplatnenie DPH - ktorý mesiac?
 7. suma oslobodenia z prenájmu na r. 2009
 8. Zákonne poistenie MV
 9. nedoplatok na DPH a nadmerný odpočet
 10. výpočet preddavkov na daň z MV
 11. premena menovitej hodnoty vkladov do imania-účtovanie
 12. Kov.odpad - nákup
 13. Základné imanie-rozdiel
 14. nakup auta a dan z prijmu
 15. Odpisy - zaokrúhľovanie od 1.1.2009
 16. Zápočty
 17. Daň z nehnuteľností
 18. nákup v MR vo výkaze DPH
 19. Došlý zahraničný dobropis
 20. Postúpenie pohľadávok a záväzkov na s.r.o.
 21. Kompletný postup podnikania - Autor + účtovanie + otvorené otázky
 22. Prenájom áut a DPH
 23. dodanie tovaru v tuzemsku s naslednou prepravou do CR
 24. reklamácia - dobropis
 25. Tržby kina
 26. POKLADNICA??
 27. predaj zdedeneho podielu nehnutelnosti
 28. Zháňam zbierku zákonov 2006 vo formáte A4
 29. Musí Základné imanie ležať ľadom?
 30. platba použitými stravnými lístkami
 31. Drazba na eBay a clo pre SZČO
 32. Vyplatenie zivotnej poistky pre pripad smrti a dan
 33. Finančná kríza, alebo kríza hodnôt, - kedy a ako skončí finančná kríza, kedy to bude
 34. súdne vymáhanie bez zmluvy o prenájme
 35. Kde zohnať staré tlačivá - súvaha, výsledovka?
 36. Stanovisko DRSR k bezodplatnému postúpeniu lízingu a DPH
 37. Predaj tovaru na základe kúpnej zmluvy
 38. Otázka ohľadom preddavkov na daň
 39. Účtovanie dobropisov za tovar v MRP
 40. Povinnosť nemeckého občana platiť preddavky dane na Slovensku
 41. Preprava pre česk.firmu vykonanú v SR
 42. Stravne
 43. dovoz tovaru zahraničným partnerom
 44. Neodpisovaný majetok a DPH
 45. daňový preplatok a preddavky na DP FO
 46. Zúčtovanie škody
 47. Vratenie dane
 48. PRIJEM DOCHODCA + RODICOVSKY PRISPEVOK A DOHODA
 49. Vrátenie DPH za 1.2009 DU
 50. Duplikát
 51. Archív
 52. vnutropodnikova fakturácia v JÚ
 53. Vzájomný zápočet faktúr
 54. Vrátenie DPH z ČR
 55. Uplatnenie DPH
 56. účtovné odpisy - technické zhodnotenie
 57. Škoda spôsobená zamestnancom
 58. obchodné jednanie
 59. Novela zákona o DPH od 1.1.2010
 60. Obratová predvaha
 61. Zmena podielu na základnom imaní
 62. Uctovanie na splatky
 63. zásoby po záruke
 64. DU - som registrovaný §6/1b, musím oznamovať §6/2a ?
 65. Preúčtovanie preplatku na úhradu nedoplatku
 66. Osobná spotreba v JU SZCO
 67. Precenenie vlastných výrobkov na sklade
 68. Odpisy
 69. tovar
 70. Zasielkovy predaj v JU
 71. datum dodania sluzby na fakture za vedenie uctovnictva
 72. Centové rozdiely - dátum
 73. poznámky k RUZ
 74. odvody
 75. Obchodny majetok firmy
 76. odpis pohľadávky
 77. Príkazná zmluva
 78. Zaradenie do odpisovej skupiny - bunka/kontajner/
 79. Účtovanie akcií
 80. Rozpustenie združenia
 81. Daň z príjmu z prenájmu
 82. dodanie tovaru
 83. Platby platobnou kartou v JU
 84. Účtovanie dodávateľských faktúr
 85. Dodavatel mimo SR
 86. Delimitácia majetku, čo je to?
 87. Pokuta za omeskanie podania danoveho priznania
 88. rodičovský príspevok po 1.1.09 a práca
 89. Zmena učtovníctva v priebehu roka 2009 ?
 90. Obstarávacia cena auta
 91. daňový bonus na dieťa r.2007
 92. vypoved dana zamestnavatelom pocas PN-ky
 93. dovoz prístroja z číny
 94. Dávať stravné?
 95. Krátkodobá finančná výpomoc
 96. Daň z úrokov - zúčtovanie
 97. Daň z darovania alebo daň z príjmu?
 98. Mzda za rok 2005
 99. Faktúra z CR za sluzby v tuzemsku
 100. Zdaniteĺné obchody, Dodanie tovaru
 101. Vymazanie nehnutelnosti z Listu vlastnictva
 102. PODSTATNÉ v zákone o DPH
 103. dPH registrácia
 104. Remeselná živnosť
 105. Preddavky a odklad DP PO
 106. Náhrada škody § 373 OZ
 107. Zvýšenie základného imania spoločnosti
 108. IPKZ - integrovana prevencia a kontrola znečisťovania - uctovanie
 109. Zaúčtovanie doplatku po reklamácii
 110. Zdanovanie
 111. Dlhodobý nehmotný majetok
 112. Nakup osobneho vozidla pre sro
 113. Max. vek vozidla na odpis
 114. Frankovač-zaradenie do odpisovej skupiny
 115. účtovná a daňová strata- rozdiel?
 116. Kurz pri zahraničnej ceste
 117. Pomoc - prosím súrne
 118. Služba na PC v SK pre ČR, fakturacia v EUR bez DPH ?
 119. Preddavková faktúra a DPH
 120. Deň dodania služby
 121. Účtovanie faktúry u lekára
 122. P45 alebo P60?
 123. ČERPANIE SOCIALNY FOND???
 124. Doba splatnosti u faktúr
 125. neskoré podanie daňového priznania
 126. podmienky dovozu tovaru zo zahranicia
 127. Všeobecný vymeriavací základ
 128. Ročný výkaz malých obcí
 129. Rozdiely v DPH medzi zahran. a tuzemskom
 130. 511
 131. daňové priznanie a predaj nehnuteľnosti
 132. surne potrebujem radu, prosim
 133. Strešné označenie autoškola
 134. Rezervný fond
 135. Oprava fa s DPH pre už neplatcu DPH
 136. 2% z daní
 137. Moja prvá dobierka-Ako na to?
 138. Vrátenie časti PZP
 139. Suhrnny vykaz
 140. Vysoká celková zadlženosť
 141. účtovné výkazy za rok 2009
 142. DoVP a hmotná investícia
 143. IČO pri došlých zahraničných faktúrach
 144. Vlastné príjmy manželky / manžela
 145. 353 - po prechode na euro
 146. Neznáme číslo účtu
 147. stravne listky
 148. Odpočet DPH
 149. Zaúčtovanie úroku z omeškania
 150. Evidencia drobného krátkodobého majetku
 151. začinam
 152. začinam
 153. RZZP
 154. DPH - čo teraz?
 155. Druh zmluvy pri predaji nehnutelnosti
 156. diety a nahrada cestovnych vydavkov
 157. Spoločník v 2 s.r.o. a DP
 158. trojstranny obchod DPH + 491
 159. reklama
 160. Odpisy
 161. Nepreplatena dovolenka, odstupné-dodatok
 162. narok na podporu
 163. dialnična znamka a DPH
 164. preplatok na dani z príjmov
 165. Občianske združenie - PLAYON
 166. Prenájom osobného motorového vozidla a predaj vozidla
 167. Faktura
 168. Účtovanie sponzorského daru
 169. predfaktúra a faktúra
 170. Odpisy
 171. Analytika odvody za zamestnávateľa
 172. SHVÁleNÁ ÚČT.ZAVIERKA-DOKUMENTY??
 173. KDE podať DPH???
 174. Pokuta
 175. zaradenie terennych úprav do HIM
 176. Krátenie koeficientom a vyplnenie priznania
 177. publikácia Whi is who
 178. Zápočet
 179. fo verzus s.r.o.
 180. Započítanie daňovej povinnosti s nadmerným odpočtom
 181. Konkurz archivácia
 182. Daň z predaja nehunteľnosti
 183. zápisnica z valného zhromaždenia
 184. Vysporiadanie faktúry z roku 2008
 185. Ktorý riadok priznania k DPH???
 186. Praca v zahranici a danove odvody doma
 187. Vystavenie daňového dokladu k zálohovej faktúre.
 188. Uplatnenie si DPH z blokov PHM ..
 189. odpocet dph - finančný leasing
 190. Uhrada FA v cudzej mene sukromnou kartou
 191. Zobrazene datumy na fakture
 192. zdanitelné plnenie na CZ faktúre
 193. daňový bonus
 194. Skončenie a znovazačatie živnosti v priebehu roka
 195. rocne zuctovanie prijmov
 196. Zivnostnik bez IC DPH a kupa tovaru v zahranici pre predaj na SK
 197. kúpa auta a samozdanenie
 198. DPH pri nákupe mimo EU
 199. použitie koeficientu
 200. Daňové priznanie do maďarska
 201. povinné údaje na bloku z ERP - odpočet DPH
 202. Záloha na zľavu z kúpnej ceny
 203. overenie IČ v EÚ
 204. Co je najlepsie pre konatela v sro? byt zamestnanec alebo vyplacat si odmeny z prijm
 205. Leasing na dovoz ojazdeneho auta zo zahranicia
 206. Dobropis z minulého roka
 207. Zaokruhľovanie
 208. Vyska podpory v nezamestnani
 209. oslobodenie od dph §43
 210. Potrebujem poradit ohladom odpisov
 211. CO JE LEPSIE PRE STUDENTA
 212. Prepravné služby v EU
 213. Vnútroštátka realizovaná českým prepravcom
 214. Preplatok RZZP kolízie .....
 215. kam zaúčtovať
 216. Novela ZoDP od 1.3.2009
 217. Cena PHM od Slovnaftu
 218. Ako obhájiť zle vystavenú faktúru
 219. vypocet DMV podla "mesiacov" nie podla "dni"
 220. Postúpenie leasingu a DPH
 221. DPH
 222. Pohostinstvo-koeficient-výdavky
 223. Preprava z Madarska
 224. 511 - Opravy a udržiavanie
 225. Dividendy zo zahranicnej firmy
 226. Dovoz auta zo zahraničia
 227. Príjemky a účet 504
 228. Nákupy v Polsku
 229. Zmena účtovania zásob
 230. Nákup bicyklov
 231. Voľná živnosť - veštenie z karát
 232. registračná pokladňa
 233. Cestovný príkaz - tlačivo v exceli
 234. úverová zmluva a DPH
 235. Leasing - predčasné splatenie
 236. tovar alebo služba
 237. dodanenie DPH za 4Q
 238. náležitosti účtovných dokladov
 239. Elektrikár
 240. Nadmerný odpočet u štvrťročného platcu DPH
 241. Zaradenie auta do firmy
 242. DPH v zahranici
 243. Koeficient a advokát
 244. DPH v zahranici
 245. zálohová faktúra
 246. výkazy v eurách
 247. dátum uplatnenia DPH
 248. DR SR - informácia k novele ZoDP od 1.3.2009
 249. Vyhláška č.: 9/2005
 250. účtovanie leteniek