1. nákup tovaru v Poľsku (0 replies)
 2. preprava a DPH - literatúra (6 replies)
 3. daňový odpis (4 replies)
 4. predaj auta a odpisy (9 replies)
 5. faktura shell (3 replies)
 6. príjem z thajvanu (0 replies)
 7. clo pri dovoze z Číny (10 replies)
 8. Správca a DPH (1 replies)
 9. fa z polska s DPH (21 replies)
 10. Najomny vztah s moznostou kupy prenajatej veci (0 replies)
 11. oprava strojov v inom čl.štáte (2 replies)
 12. Vrátne obaly (6 replies)
 13. formular (2 replies)
 14. Premlčané pohľadávky a záväzky (27 replies)
 15. Uplatnenie DPH v zmysle § 51 zákona o DPH (8 replies)
 16. dan z prijmu (4 replies)
 17. poštovné klientov (5 replies)
 18. auto na súkromné účely (3 replies)
 19. živnostnik a uplatnenie nákladov (3 replies)
 20. daňové priznanie (8 replies)
 21. účtovanie v domove dôchodcov (1 replies)
 22. premiestnenie tovaru (3 replies)
 23. učtovanie v alfe (3 replies)
 24. Bezodplatné plnenie (1 replies)
 25. Hotovostný príjem do pokladne (22 replies)
 26. prípojky a rozvody v budove (2 replies)
 27. dá sa to dat do nákladov (9 replies)
 28. Odpočet DPH pri aute na leasing (26 replies)
 29. DPH, neplatca a kúpa auta na úver (5 replies)
 30. Ako uctovat vratenie penazi (2 replies)
 31. úver so štátnou zárukou (2 replies)
 32. Ako zaúčtovať poplatok... (3 replies)
 33. platenie DPH (1 replies)
 34. vedenie danovej evidencie v JU (4 replies)
 35. Prechod na paušálne výdavky (57 replies)
 36. Daň z nehnuteľnosti po zmene účelu užívania (0 replies)
 37. Vyúčtovanie cestovných výdavkov (1 replies)
 38. Dan z drazby (1 replies)
 39. prisiel som o dedicstvo (0 replies)
 40. zaúčtovanie ju.....správne? (8 replies)
 41. Optimalizácia platieb v prospech štátu. (12 replies)
 42. Vklad hotovosti v ERP a účtovanie (5 replies)
 43. časové rozlíšenie nákladov a výnosov (3 replies)
 44. záloha za nebytové priestory (3 replies)
 45. predaj automobilu a DPH (19 replies)
 46. ECR, PLU? (1 replies)
 47. suma slovom na účtovnom doklade (6 replies)
 48. účtujem správne? (2 replies)
 49. 80% z ceny ako účtovať? (1 replies)
 50. Pokuta z DU za rok 2004 teraz???? (25 replies)
 51. náklady budúcich období (3 replies)
 52. Skladovanie tovaru v ITL (4 replies)
 53. tvorba rezervného fondu v príspevkovej org. (3 replies)
 54. daň z príjmu pr.osoby-s.r.o.-preplatok na DU, (7 replies)
 55. predaj bytu v CR a DPFO (3 replies)
 56. Prevzatie uctovnictva... (5 replies)
 57. Podnikateľka roka - prihláste sa poraďáčky! (1 replies)
 58. dovoz z tretej krajiny (4 replies)
 59. Príjem dividendy a DPH (4 replies)
 60. colna sadzba MP3 prehravac (0 replies)
 61. zdanenie najmu hnut. vecí (1 replies)
 62. kúpa auta v zahraničí (0 replies)
 63. Ako uctovat nakup tovaru z Ciny, ked colnym deklarantom je prepravna firma? (2 replies)
 64. zaúčtovanie 80% z nákupu pohonných hmôt v JÚ (9 replies)
 65. DPH-náhrada škody (2 replies)
 66. storno neprávneho účtovania- poradíte? (1 replies)
 67. zaradenie auta (11 replies)
 68. S.R.O (1 replies)
 69. Stravné v jednoduchom účtovníctve (4 replies)
 70. náklady spojené s podnikaním (4 replies)
 71. zaokrulenie pri prepocte z EUR na SKK (1 replies)
 72. SkyEurope Airlines - konkurz (3 replies)
 73. banka a súvaha (11 replies)
 74. Typ sumy v Omege (3 replies)
 75. povinnosť platiť odvody do sociálnej poisťovne v roku 2010 (23 replies)
 76. faktura v EUR/SKK (3 replies)
 77. účet 042 (3 replies)
 78. Zakladanie a predaj spoločností (1 replies)
 79. sklad (4 replies)
 80. Súvaha a výkaz zisku za rok 2009. (0 replies)
 81. Ak nájom za zamestnanca platí zamestnávateľ (8 replies)
 82. dobropis DPH (0 replies)
 83. novozistený DHM (2 replies)
 84. Zaradenie budovy do OM (10 replies)
 85. Zápis (1 replies)
 86. kontrola DU (21 replies)
 87. Kúpa v zahraničí a DPH (1 replies)
 88. zdravotné poistenie (6 replies)
 89. Môžem dodávať tovar manželovi? Je riaditeľ školy (11 replies)
 90. Pokladňa v účtovníctve rovná sa ERP? (7 replies)
 91. Chyby v účtovníctve-náhrada škody? (8 replies)
 92. Preúčtovanie skladu (5 replies)
 93. Treba mi aj typ "A" aj "B" ? (1 replies)
 94. Uctovanie u exekutora (0 replies)
 95. nadobudnutie tovaru z CR (5 replies)
 96. Technické zhodnotenie servera (3 replies)
 97. Refundácia investície (12 replies)
 98. Červená nafta - spotreba v SR (1 replies)
 99. Expedičná prirážka-došlá faktúra (1 replies)
 100. preprava-vývoz do tretích krajín (0 replies)
 101. vystavenie faktúry- prevádzka (8 replies)
 102. JCD a DPH (2 replies)
 103. Počítačová sieť. (0 replies)
 104. 21-ročná ex. študentka-povinnosti (2 replies)
 105. Forma daňového priznania (1 replies)
 106. VšZP - nedoplatok ZP za r. 1994 (0 replies)
 107. Čo ďalej s firemným autom po odpisoch (2 replies)
 108. RZZP & preddavky - zamestanec ktery byl cast roku szco (5 replies)
 109. DPH - skupinová registrácia (1 replies)
 110. Podpis zakladateľskej listiny pri zmene (5 replies)
 111. Internetový obchod a DPH (5 replies)
 112. Zák. a havar. poistka (4 replies)
 113. Vodomerná šachta-zaradiť do DHM ? (0 replies)
 114. Registrácia platcu DPH a plnenie pri službách (2 replies)
 115. Odpis nabúraného auta a jeho vyradenie z účtovníctva (0 replies)
 116. auto na úver a odobratie auta leas. spoločnosťou pre neplatenie (0 replies)
 117. auto na úver a odobratie auta leas. spoločnosťou pre neplatenie (14 replies)
 118. stratený doklad o úhrade ZP (22 replies)
 119. Sociálna poisťovňa-penále (7 replies)
 120. Rozdelenie starého zisku (2 replies)
 121. Pohľadávky v jednoduchom účtovníctve (1 replies)
 122. živnosť a OČR - JÚ (3 replies)
 123. Manipulačné poplatky a DPH (6 replies)
 124. dph - kontrola DU (2 replies)
 125. prevádzková réžia? (9 replies)
 126. DPH (7 replies)
 127. Nevyfakturované dodávky (0 replies)
 128. Nevyfakturované dodávky (22 replies)
 129. Kam zaúčtovať pokutu (1 replies)
 130. co do nakladou (0 replies)
 131. Faktura...... (2 replies)
 132. Pôžička (akú zmluvu) + evidovanie v jednoduchom účtovníctve (4 replies)
 133. narok na danový bonus (3 replies)
 134. Ako s DPH pri drobnom predaji popri zamestnaní (5 replies)
 135. dá sa to dať do nákladov? (6 replies)
 136. nákup tovaru z EU (3 replies)
 137. Účtovanie na základe výpisu z účtu (30 replies)
 138. likvidacia (1 replies)
 139. VAT cislo na fakture pri dovoze z EU (17 replies)
 140. ako účtovať spotrebu PHM? (6 replies)
 141. zauctovanie tlaciarne (6 replies)
 142. preprava tovaru (7 replies)
 143. Preúčtovanie zlých zostatkov na účtoch (2 replies)
 144. Omylom zaúčtovaná došlá faktúra (3 replies)
 145. neplatca DPH pri T-obchode (2 replies)
 146. Kumulatívny obrat (13 replies)
 147. Zdanenie prijmu z prace v zahranici (1 replies)
 148. Ako prihlásiť pohľadávky pri vstupe dlžníka do likvidácie (2 replies)
 149. Paušálne výdavky na PHM do výšky 80% (8 replies)
 150. spotrebná daň z liehu a arómy (1 replies)
 151. Rozdiely pri použití kurzov (2 replies)
 152. zaúčtovanie prenájmu-JU (4 replies)
 153. 50% záloha do zahraničia a fa na 100% po 16 dňoch (2 replies)
 154. Chybne vyplatene kreditne uroky bankou (3 replies)
 155. je minerálka a "pozornosť" pre klienta náklad? (20 replies)
 156. SZČO a PN, čo všetko s tým súvisí? (4 replies)
 157. Predčasné splatenie úveru (5 replies)
 158. Sklad v JÚ (materiál, tovar) (36 replies)
 159. Zaradenie majetku do odpisovania (6 replies)
 160. Mala sa registrovať na DPH??? (9 replies)
 161. Zrážková daň verzus príkazná zmluva (13 replies)
 162. Dodanie služby pre českú firmu v Rakúsku (14 replies)
 163. Prenajom vozidla pre podnikanie (7 replies)
 164. Spatne prihlasenie k dph (2 replies)
 165. Exekúcia a dph (6 replies)
 166. 2 problemy v 1: musi mat SRO zamestnanca? ako zlikvidovat SRO? (5 replies)
 167. Dovoz tovaru z Anglicka a danovy doklad (4 replies)
 168. Kreditná karta v JÚ (1 replies)
 169. Dobropisy výkonov pre zdravotné poisťovne (8 replies)
 170. Práca v zahraničí pre slov. firmu (6 replies)
 171. Poistná udalosť (15 replies)
 172. vzor na zrušenie združenia fyzických osôb (5 replies)
 173. odvody SZCO (1 replies)
 174. Vyúčtovacia fa (11 replies)
 175. Cestovné náhrady pri zahraničnej prac. ceste (3 replies)
 176. bločik na viac parkovacích lístkov a dph (6 replies)
 177. vývoz tovaru do chorvátska-dovozné CLO,DPH atď. (1 replies)
 178. Úhrada záväzku JCD treťou osobou (0 replies)
 179. Dobropis (3 replies)
 180. Príprava na prijímačky na Ekonomickú univerzitu (5 replies)
 181. Nárok na odpočet DPH (11 replies)
 182. prenájom plošín v SR pre platcu DPH v ČR (2 replies)
 183. Deferred Input Tax? (4 replies)
 184. Leasing - doklady (0 replies)
 185. DzP FO a priznanie spätného dôchodku (10 replies)
 186. Protokol o zaradeni majetku (2 replies)
 187. Nákup a predaj auta (10 replies)
 188. Vlastná práca - sociálne byty (2 replies)
 189. DPH pri predaji do 3.statov (1 replies)
 190. vrátený náborový príspevok (0 replies)
 191. DPH-bez nároku (7 replies)
 192. Pripravuje sa v NR SR – Novela zákona o dani z príjmov (5 replies)
 193. prechodné položky a DPH (9 replies)
 194. Fakturácia prenájmu stroja? (0 replies)
 195. Uradny doklad z USA (3 replies)
 196. inventarizacia (1 replies)
 197. JÚ a záväzkové a interné doklady (6 replies)
 198. VPD-nie živnostník (6 replies)
 199. DPH pri predaji do EU (9 replies)
 200. 60%náhrady mzdy (0 replies)
 201. zrušenie účtu na podnikanie a založenie nového (5 replies)
 202. Česká živnosť (0 replies)
 203. uctovanie stravnych listkov v JU (5 replies)
 204. Pokazený tovar (0 replies)
 205. Ako začať s účtovníctvom... (1 replies)
 206. Úhrada faktúry umelcovi z Čiech (0 replies)
 207. konateľ a služobná cesta (73 replies)
 208. DPH pri predaji pre spoločnosť registr.v USA (1 replies)
 209. výpočet koeficientu (2 replies)
 210. Osobný vklad podnikateľa (15 replies)
 211. Čo je to umorovanie straty ? (1 replies)
 212. Pohrebné (0 replies)
 213. Stravné lístky namiesto stravného (25 replies)
 214. datum vystavenia FA a datum dodan. sluzby (2 replies)
 215. Predaj lesa (8 replies)
 216. zmena menovitej hodnoty imania (1 replies)
 217. taxi - daňový náklad (1 replies)
 218. Kaucia za prenájom (6 replies)
 219. Vystavenie faktúry (0 replies)
 220. finančno-ekonomická analýza (2 replies)
 221. Pneumatiky, odpis alebo priamo do spotreby (3 replies)
 222. vystavená faktúra do čiech (6 replies)
 223. Školenie v ČR (4 replies)
 224. Preúčtovanie záväzkov voči bývalému spoločníkovi (0 replies)
 225. List vlastníctva (10 replies)
 226. 475 - preúčtovanie ? (0 replies)
 227. Nerealizovaná letenka SKY EUROPE - (ne)dańový náklad (10 replies)
 228. účtovný doklad - štát.jazyk (2 replies)
 229. DPH pri zrušení živnosti (26 replies)
 230. Vyhlásenie u dohodára (2 replies)
 231. nákup v zahraničí (3 replies)
 232. Vyradenie strechy (5 replies)
 233. Používanie súkromného auta, prenájom (1 replies)
 234. preprava tovaru pre švajčiarsku firmu (0 replies)
 235. Oprava účtovných zápisov (2 replies)
 236. predaj vstupeniek (5 replies)
 237. Doktorantské štúdium (0 replies)
 238. Predaj auta a vplyv na poistné (5 replies)
 239. Auto na lízing a odpisy (3 replies)
 240. ako zaúčtovať-bankový výpis (5 replies)
 241. Nedoplatok v daňovom priznaní (3 replies)
 242. SZČO - predčasne splatenie úveru (0 replies)
 243. Vrátenie preplatku SP v JU (1 replies)
 244. Ako spravne zauctovat stravu v domove dochodcov? (0 replies)
 245. paušálne výdavky-80% spotreby PHM (8 replies)
 246. DPH (11 replies)
 247. sprostredkovanie dodania tovaru (12 replies)
 248. Vývojový projekt pre obchodného partnera (1 replies)
 249. Vývoz tovaru do krajín EU (0 replies)
 250. Bezplatny prevod (0 replies)