PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 [262] 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. pôžička zo zahraničia
 2. refakturácia dane z pozemkov
 3. Účtovanie v cudzej mene v Jú
 4. Príjmový doklad a Dph
 5. zahraničná faktúra
 6. Rozdiel v účtovaní medzi sro a as
 7. prepocet základu pri DPH
 8. účtovanie kancel.techniky cez Orange
 9. reklamácia tovaru mimo EU
 10. konkurz
 11. Dar alebo odpredaj hmotneho majetku
 12. Uplatnenie DPH podľa § 51 ods. 2
 13. Bezodplatný prevod obchodného podielu
 14. Stravné lístky
 15. Predaj budovy
 16. zníženie platenia preddavkov
 17. preddavky na daň
 18. Aky vplyv ma predcasne ukoncenie financneho prenajmu na zaklad dane z prijmov?
 19. Aky vplyv ma predcasne ukoncenie financneho prenajmu na zaklad dane z prijmov?
 20. Test Ekonomika
 21. Vplyv predcasneho ukoncenia financneho prenajmu na zaklad dane z prijmov
 22. uplatnenie DPH - ktorý mesiac?
 23. suma oslobodenia z prenájmu na r. 2009
 24. Zákonne poistenie MV
 25. nedoplatok na DPH a nadmerný odpočet
 26. výpočet preddavkov na daň z MV
 27. premena menovitej hodnoty vkladov do imania-účtovanie
 28. Kov.odpad - nákup
 29. Základné imanie-rozdiel
 30. nakup auta a dan z prijmu
 31. Odpisy - zaokrúhľovanie od 1.1.2009
 32. Zápočty
 33. Daň z nehnuteľností
 34. nákup v MR vo výkaze DPH
 35. Došlý zahraničný dobropis
 36. Postúpenie pohľadávok a záväzkov na s.r.o.
 37. Kompletný postup podnikania - Autor + účtovanie + otvorené otázky
 38. Prenájom áut a DPH
 39. dodanie tovaru v tuzemsku s naslednou prepravou do CR
 40. reklamácia - dobropis
 41. Tržby kina
 42. POKLADNICA??
 43. predaj zdedeneho podielu nehnutelnosti
 44. Zháňam zbierku zákonov 2006 vo formáte A4
 45. Musí Základné imanie ležať ľadom?
 46. platba použitými stravnými lístkami
 47. Drazba na eBay a clo pre SZČO
 48. Vyplatenie zivotnej poistky pre pripad smrti a dan
 49. Finančná kríza, alebo kríza hodnôt, - kedy a ako skončí finančná kríza, kedy to bude
 50. súdne vymáhanie bez zmluvy o prenájme
 51. Kde zohnať staré tlačivá - súvaha, výsledovka?
 52. Stanovisko DRSR k bezodplatnému postúpeniu lízingu a DPH
 53. Predaj tovaru na základe kúpnej zmluvy
 54. Otázka ohľadom preddavkov na daň
 55. Účtovanie dobropisov za tovar v MRP
 56. Povinnosť nemeckého občana platiť preddavky dane na Slovensku
 57. Preprava pre česk.firmu vykonanú v SR
 58. Stravne
 59. dovoz tovaru zahraničným partnerom
 60. Neodpisovaný majetok a DPH
 61. daňový preplatok a preddavky na DP FO
 62. Zúčtovanie škody
 63. Vratenie dane
 64. PRIJEM DOCHODCA + RODICOVSKY PRISPEVOK A DOHODA
 65. Vrátenie DPH za 1.2009 DU
 66. Duplikát
 67. Archív
 68. vnutropodnikova fakturácia v JÚ
 69. Vzájomný zápočet faktúr
 70. Vrátenie DPH z ČR
 71. Uplatnenie DPH
 72. účtovné odpisy - technické zhodnotenie
 73. Škoda spôsobená zamestnancom
 74. obchodné jednanie
 75. Novela zákona o DPH od 1.1.2010
 76. Obratová predvaha
 77. Zmena podielu na základnom imaní
 78. Uctovanie na splatky
 79. zásoby po záruke
 80. DU - som registrovaný §6/1b, musím oznamovať §6/2a ?
 81. Preúčtovanie preplatku na úhradu nedoplatku
 82. Osobná spotreba v JU SZCO
 83. Precenenie vlastných výrobkov na sklade
 84. Odpisy
 85. tovar
 86. Zasielkovy predaj v JU
 87. datum dodania sluzby na fakture za vedenie uctovnictva
 88. Centové rozdiely - dátum
 89. poznámky k RUZ
 90. odvody
 91. Obchodny majetok firmy
 92. odpis pohľadávky
 93. Príkazná zmluva
 94. Zaradenie do odpisovej skupiny - bunka/kontajner/
 95. Účtovanie akcií
 96. Rozpustenie združenia
 97. Daň z príjmu z prenájmu
 98. dodanie tovaru
 99. Platby platobnou kartou v JU
 100. Účtovanie dodávateľských faktúr
 101. Dodavatel mimo SR
 102. Delimitácia majetku, čo je to?
 103. Pokuta za omeskanie podania danoveho priznania
 104. rodičovský príspevok po 1.1.09 a práca
 105. Zmena učtovníctva v priebehu roka 2009 ?
 106. Obstarávacia cena auta
 107. daňový bonus na dieťa r.2007
 108. vypoved dana zamestnavatelom pocas PN-ky
 109. dovoz prístroja z číny
 110. Dávať stravné?
 111. Krátkodobá finančná výpomoc
 112. Daň z úrokov - zúčtovanie
 113. Daň z darovania alebo daň z príjmu?
 114. Mzda za rok 2005
 115. Faktúra z CR za sluzby v tuzemsku
 116. Zdaniteĺné obchody, Dodanie tovaru
 117. Vymazanie nehnutelnosti z Listu vlastnictva
 118. PODSTATNÉ v zákone o DPH
 119. dPH registrácia
 120. Remeselná živnosť
 121. Preddavky a odklad DP PO
 122. Náhrada škody § 373 OZ
 123. Zvýšenie základného imania spoločnosti
 124. IPKZ - integrovana prevencia a kontrola znečisťovania - uctovanie
 125. Zaúčtovanie doplatku po reklamácii
 126. Zdanovanie
 127. Dlhodobý nehmotný majetok
 128. Nakup osobneho vozidla pre sro
 129. Max. vek vozidla na odpis
 130. Frankovač-zaradenie do odpisovej skupiny
 131. účtovná a daňová strata- rozdiel?
 132. Kurz pri zahraničnej ceste
 133. Pomoc - prosím súrne
 134. Služba na PC v SK pre ČR, fakturacia v EUR bez DPH ?
 135. Preddavková faktúra a DPH
 136. Deň dodania služby
 137. Účtovanie faktúry u lekára
 138. P45 alebo P60?
 139. ČERPANIE SOCIALNY FOND???
 140. Doba splatnosti u faktúr
 141. neskoré podanie daňového priznania
 142. podmienky dovozu tovaru zo zahranicia
 143. Všeobecný vymeriavací základ
 144. Ročný výkaz malých obcí
 145. Rozdiely v DPH medzi zahran. a tuzemskom
 146. 511
 147. daňové priznanie a predaj nehnuteľnosti
 148. surne potrebujem radu, prosim
 149. Strešné označenie autoškola
 150. Rezervný fond
 151. Oprava fa s DPH pre už neplatcu DPH
 152. 2% z daní
 153. Moja prvá dobierka-Ako na to?
 154. Vrátenie časti PZP
 155. Suhrnny vykaz
 156. Vysoká celková zadlženosť
 157. účtovné výkazy za rok 2009
 158. DoVP a hmotná investícia
 159. IČO pri došlých zahraničných faktúrach
 160. Vlastné príjmy manželky / manžela
 161. 353 - po prechode na euro
 162. Neznáme číslo účtu
 163. stravne listky
 164. Odpočet DPH
 165. Zaúčtovanie úroku z omeškania
 166. Evidencia drobného krátkodobého majetku
 167. začinam
 168. začinam
 169. RZZP
 170. DPH - čo teraz?
 171. Druh zmluvy pri predaji nehnutelnosti
 172. diety a nahrada cestovnych vydavkov
 173. Spoločník v 2 s.r.o. a DP
 174. trojstranny obchod DPH + 491
 175. reklama
 176. Odpisy
 177. Nepreplatena dovolenka, odstupné-dodatok
 178. narok na podporu
 179. dialnična znamka a DPH
 180. preplatok na dani z príjmov
 181. Občianske združenie - PLAYON
 182. Prenájom osobného motorového vozidla a predaj vozidla
 183. Faktura
 184. Účtovanie sponzorského daru
 185. predfaktúra a faktúra
 186. Odpisy
 187. Analytika odvody za zamestnávateľa
 188. SHVÁleNÁ ÚČT.ZAVIERKA-DOKUMENTY??
 189. KDE podať DPH???
 190. Pokuta
 191. zaradenie terennych úprav do HIM
 192. Krátenie koeficientom a vyplnenie priznania
 193. publikácia Whi is who
 194. Zápočet
 195. fo verzus s.r.o.
 196. Započítanie daňovej povinnosti s nadmerným odpočtom
 197. Konkurz archivácia
 198. Daň z predaja nehunteľnosti
 199. zápisnica z valného zhromaždenia
 200. Vysporiadanie faktúry z roku 2008
 201. Ktorý riadok priznania k DPH???
 202. Praca v zahranici a danove odvody doma
 203. Vystavenie daňového dokladu k zálohovej faktúre.
 204. Uplatnenie si DPH z blokov PHM ..
 205. odpocet dph - finančný leasing
 206. Uhrada FA v cudzej mene sukromnou kartou
 207. Zobrazene datumy na fakture
 208. zdanitelné plnenie na CZ faktúre
 209. daňový bonus
 210. Skončenie a znovazačatie živnosti v priebehu roka
 211. rocne zuctovanie prijmov
 212. Zivnostnik bez IC DPH a kupa tovaru v zahranici pre predaj na SK
 213. kúpa auta a samozdanenie
 214. DPH pri nákupe mimo EU
 215. použitie koeficientu
 216. Daňové priznanie do maďarska
 217. povinné údaje na bloku z ERP - odpočet DPH
 218. Záloha na zľavu z kúpnej ceny
 219. overenie IČ v EÚ
 220. Co je najlepsie pre konatela v sro? byt zamestnanec alebo vyplacat si odmeny z prijm
 221. Leasing na dovoz ojazdeneho auta zo zahranicia
 222. Dobropis z minulého roka
 223. Zaokruhľovanie
 224. Vyska podpory v nezamestnani
 225. oslobodenie od dph §43
 226. Potrebujem poradit ohladom odpisov
 227. CO JE LEPSIE PRE STUDENTA
 228. Prepravné služby v EU
 229. Vnútroštátka realizovaná českým prepravcom
 230. Preplatok RZZP kolízie .....
 231. kam zaúčtovať
 232. Novela ZoDP od 1.3.2009
 233. Cena PHM od Slovnaftu
 234. Ako obhájiť zle vystavenú faktúru
 235. vypocet DMV podla "mesiacov" nie podla "dni"
 236. Postúpenie leasingu a DPH
 237. DPH
 238. Pohostinstvo-koeficient-výdavky
 239. Preprava z Madarska
 240. 511 - Opravy a udržiavanie
 241. Dividendy zo zahranicnej firmy
 242. Dovoz auta zo zahraničia
 243. Príjemky a účet 504
 244. Nákupy v Polsku
 245. Zmena účtovania zásob
 246. Nákup bicyklov
 247. Voľná živnosť - veštenie z karát
 248. registračná pokladňa
 249. Cestovný príkaz - tlačivo v exceli
 250. úverová zmluva a DPH