1. Vzájomný zápočet faktúr (7 replies)
 2. Vrátenie DPH z ČR (4 replies)
 3. Uplatnenie DPH (2 replies)
 4. účtovné odpisy - technické zhodnotenie (7 replies)
 5. Škoda spôsobená zamestnancom (5 replies)
 6. obchodné jednanie (2 replies)
 7. Novela zákona o DPH od 1.1.2010 (5 replies)
 8. Obratová predvaha (3 replies)
 9. Zmena podielu na základnom imaní (1 replies)
 10. Uctovanie na splatky (5 replies)
 11. zásoby po záruke (10 replies)
 12. DU - som registrovaný §6/1b, musím oznamovať §6/2a ? (3 replies)
 13. Preúčtovanie preplatku na úhradu nedoplatku (2 replies)
 14. Osobná spotreba v JU SZCO (10 replies)
 15. Precenenie vlastných výrobkov na sklade (3 replies)
 16. Odpisy (5 replies)
 17. tovar (5 replies)
 18. Zasielkovy predaj v JU (1 replies)
 19. datum dodania sluzby na fakture za vedenie uctovnictva (4 replies)
 20. Centové rozdiely - dátum (1 replies)
 21. poznámky k RUZ (1 replies)
 22. odvody (7 replies)
 23. Obchodny majetok firmy (5 replies)
 24. odpis pohľadávky (8 replies)
 25. Príkazná zmluva (4 replies)
 26. Zaradenie do odpisovej skupiny - bunka/kontajner/ (4 replies)
 27. Účtovanie akcií (3 replies)
 28. Rozpustenie združenia (6 replies)
 29. Daň z príjmu z prenájmu (3 replies)
 30. dodanie tovaru (5 replies)
 31. Platby platobnou kartou v JU (1 replies)
 32. Účtovanie dodávateľských faktúr (22 replies)
 33. Dodavatel mimo SR (2 replies)
 34. Delimitácia majetku, čo je to? (2 replies)
 35. Pokuta za omeskanie podania danoveho priznania (11 replies)
 36. rodičovský príspevok po 1.1.09 a práca (9 replies)
 37. Zmena učtovníctva v priebehu roka 2009 ? (2 replies)
 38. Obstarávacia cena auta (1 replies)
 39. daňový bonus na dieťa r.2007 (1 replies)
 40. vypoved dana zamestnavatelom pocas PN-ky (5 replies)
 41. dovoz prístroja z číny (2 replies)
 42. Dávať stravné? (8 replies)
 43. Krátkodobá finančná výpomoc (12 replies)
 44. Daň z úrokov - zúčtovanie (4 replies)
 45. Daň z darovania alebo daň z príjmu? (4 replies)
 46. Mzda za rok 2005 (6 replies)
 47. Faktúra z CR za sluzby v tuzemsku (3 replies)
 48. Zdaniteĺné obchody, Dodanie tovaru (1 replies)
 49. Vymazanie nehnutelnosti z Listu vlastnictva (0 replies)
 50. PODSTATNÉ v zákone o DPH (6 replies)
 51. dPH registrácia (7 replies)
 52. Remeselná živnosť (4 replies)
 53. Preddavky a odklad DP PO (1 replies)
 54. Náhrada škody § 373 OZ (0 replies)
 55. Zvýšenie základného imania spoločnosti (0 replies)
 56. IPKZ - integrovana prevencia a kontrola znečisťovania - uctovanie (1 replies)
 57. Zaúčtovanie doplatku po reklamácii (1 replies)
 58. Zdanovanie (11 replies)
 59. Dlhodobý nehmotný majetok (5 replies)
 60. Nakup osobneho vozidla pre sro (3 replies)
 61. Max. vek vozidla na odpis (0 replies)
 62. Frankovač-zaradenie do odpisovej skupiny (1 replies)
 63. účtovná a daňová strata- rozdiel? (2 replies)
 64. Kurz pri zahraničnej ceste (16 replies)
 65. Pomoc - prosím súrne (3 replies)
 66. Služba na PC v SK pre ČR, fakturacia v EUR bez DPH ? (15 replies)
 67. Preddavková faktúra a DPH (27 replies)
 68. Deň dodania služby (5 replies)
 69. Účtovanie faktúry u lekára (50 replies)
 70. P45 alebo P60? (0 replies)
 71. ČERPANIE SOCIALNY FOND??? (8 replies)
 72. Doba splatnosti u faktúr (1 replies)
 73. neskoré podanie daňového priznania (3 replies)
 74. podmienky dovozu tovaru zo zahranicia (6 replies)
 75. Všeobecný vymeriavací základ (1 replies)
 76. Ročný výkaz malých obcí (1 replies)
 77. Rozdiely v DPH medzi zahran. a tuzemskom (2 replies)
 78. 511 (6 replies)
 79. daňové priznanie a predaj nehnuteľnosti (1 replies)
 80. surne potrebujem radu, prosim (4 replies)
 81. Strešné označenie autoškola (3 replies)
 82. Rezervný fond (11 replies)
 83. Oprava fa s DPH pre už neplatcu DPH (1 replies)
 84. 2% z daní (5 replies)
 85. Moja prvá dobierka-Ako na to? (8 replies)
 86. Vrátenie časti PZP (2 replies)
 87. Suhrnny vykaz (8 replies)
 88. Vysoká celková zadlženosť (14 replies)
 89. účtovné výkazy za rok 2009 (42 replies)
 90. DoVP a hmotná investícia (2 replies)
 91. IČO pri došlých zahraničných faktúrach (1 replies)
 92. Vlastné príjmy manželky / manžela (7 replies)
 93. 353 - po prechode na euro (8 replies)
 94. Neznáme číslo účtu (6 replies)
 95. stravne listky (3 replies)
 96. Odpočet DPH (4 replies)
 97. Zaúčtovanie úroku z omeškania (1 replies)
 98. Evidencia drobného krátkodobého majetku (3 replies)
 99. začinam (1 replies)
 100. začinam (0 replies)
 101. RZZP (3 replies)
 102. DPH - čo teraz? (11 replies)
 103. Druh zmluvy pri predaji nehnutelnosti (1 replies)
 104. diety a nahrada cestovnych vydavkov (4 replies)
 105. Spoločník v 2 s.r.o. a DP (2 replies)
 106. trojstranny obchod DPH + 491 (2 replies)
 107. reklama (3 replies)
 108. Odpisy (2 replies)
 109. Nepreplatena dovolenka, odstupné-dodatok (1 replies)
 110. narok na podporu (1 replies)
 111. dialnična znamka a DPH (5 replies)
 112. preplatok na dani z príjmov (1 replies)
 113. Občianske združenie - PLAYON (0 replies)
 114. Prenájom osobného motorového vozidla a predaj vozidla (3 replies)
 115. Faktura (4 replies)
 116. Účtovanie sponzorského daru (6 replies)
 117. predfaktúra a faktúra (4 replies)
 118. Odpisy (9 replies)
 119. Analytika odvody za zamestnávateľa (9 replies)
 120. SHVÁleNÁ ÚČT.ZAVIERKA-DOKUMENTY?? (42 replies)
 121. KDE podať DPH??? (19 replies)
 122. Pokuta (2 replies)
 123. zaradenie terennych úprav do HIM (6 replies)
 124. Krátenie koeficientom a vyplnenie priznania (0 replies)
 125. publikácia Whi is who (1 replies)
 126. Zápočet (0 replies)
 127. fo verzus s.r.o. (3 replies)
 128. Započítanie daňovej povinnosti s nadmerným odpočtom (1 replies)
 129. Konkurz archivácia (3 replies)
 130. Daň z predaja nehunteľnosti (2 replies)
 131. zápisnica z valného zhromaždenia (1 replies)
 132. Vysporiadanie faktúry z roku 2008 (2 replies)
 133. Ktorý riadok priznania k DPH??? (9 replies)
 134. Praca v zahranici a danove odvody doma (2 replies)
 135. Vystavenie daňového dokladu k zálohovej faktúre. (3 replies)
 136. Uplatnenie si DPH z blokov PHM .. (3 replies)
 137. odpocet dph - finančný leasing (19 replies)
 138. Uhrada FA v cudzej mene sukromnou kartou (1 replies)
 139. Zobrazene datumy na fakture (4 replies)
 140. zdanitelné plnenie na CZ faktúre (1 replies)
 141. daňový bonus (1 replies)
 142. Skončenie a znovazačatie živnosti v priebehu roka (1 replies)
 143. rocne zuctovanie prijmov (2 replies)
 144. Zivnostnik bez IC DPH a kupa tovaru v zahranici pre predaj na SK (4 replies)
 145. kúpa auta a samozdanenie (3 replies)
 146. DPH pri nákupe mimo EU (3 replies)
 147. použitie koeficientu (10 replies)
 148. Daňové priznanie do maďarska (6 replies)
 149. povinné údaje na bloku z ERP - odpočet DPH (4 replies)
 150. Záloha na zľavu z kúpnej ceny (0 replies)
 151. overenie IČ v EÚ (2 replies)
 152. Co je najlepsie pre konatela v sro? byt zamestnanec alebo vyplacat si odmeny z prijm (2 replies)
 153. Leasing na dovoz ojazdeneho auta zo zahranicia (0 replies)
 154. Dobropis z minulého roka (12 replies)
 155. Zaokruhľovanie (1 replies)
 156. Vyska podpory v nezamestnani (11 replies)
 157. oslobodenie od dph §43 (2 replies)
 158. Potrebujem poradit ohladom odpisov (6 replies)
 159. CO JE LEPSIE PRE STUDENTA (4 replies)
 160. Prepravné služby v EU (2 replies)
 161. Vnútroštátka realizovaná českým prepravcom (11 replies)
 162. Preplatok RZZP kolízie ..... (0 replies)
 163. kam zaúčtovať (1 replies)
 164. Novela ZoDP od 1.3.2009 (2 replies)
 165. Cena PHM od Slovnaftu (4 replies)
 166. Ako obhájiť zle vystavenú faktúru (1 replies)
 167. vypocet DMV podla "mesiacov" nie podla "dni" (7 replies)
 168. Postúpenie leasingu a DPH (2 replies)
 169. DPH (2 replies)
 170. Pohostinstvo-koeficient-výdavky (6 replies)
 171. Preprava z Madarska (12 replies)
 172. 511 - Opravy a udržiavanie (8 replies)
 173. Dividendy zo zahranicnej firmy (0 replies)
 174. Dovoz auta zo zahraničia (4 replies)
 175. Príjemky a účet 504 (5 replies)
 176. Nákupy v Polsku (0 replies)
 177. Zmena účtovania zásob (2 replies)
 178. Nákup bicyklov (3 replies)
 179. Voľná živnosť - veštenie z karát (3 replies)
 180. registračná pokladňa (0 replies)
 181. Cestovný príkaz - tlačivo v exceli (5 replies)
 182. úverová zmluva a DPH (9 replies)
 183. Leasing - predčasné splatenie (5 replies)
 184. tovar alebo služba (0 replies)
 185. dodanenie DPH za 4Q (1 replies)
 186. náležitosti účtovných dokladov (7 replies)
 187. Elektrikár (13 replies)
 188. Nadmerný odpočet u štvrťročného platcu DPH (1 replies)
 189. Zaradenie auta do firmy (20 replies)
 190. DPH v zahranici (2 replies)
 191. Koeficient a advokát (8 replies)
 192. DPH v zahranici (1 replies)
 193. zálohová faktúra (0 replies)
 194. výkazy v eurách (9 replies)
 195. dátum uplatnenia DPH (4 replies)
 196. DR SR - informácia k novele ZoDP od 1.3.2009 (9 replies)
 197. Vyhláška č.: 9/2005 (5 replies)
 198. účtovanie leteniek (1 replies)
 199. kniha jazd (1 replies)
 200. odpisy k 31.1.2009 Daňový náklad? (5 replies)
 201. faktúry a zálohy (12 replies)
 202. Penále za nezaplatenie DPH v termine (2 replies)
 203. Dotácia z UPSVaR (7 replies)
 204. Výkazy súvaha a výkaz ziskov a strát 2008 (0 replies)
 205. Predaj zlata podľa nového zákona DPH (2 replies)
 206. predaj auta v podnikaní (4 replies)
 207. daňové odpisy (5 replies)
 208. Prenájom OA (1 replies)
 209. Kupna zmluva a DPH (3 replies)
 210. vyplatenie výhry... (1 replies)
 211. Dobierka (9 replies)
 212. Výpočet DPH do daňového priznania (2 replies)
 213. refakturacia do CR (2 replies)
 214. Dodatočné daňové priznanie (2 replies)
 215. Samozdanenie DPH (0 replies)
 216. Uctovanie dobropisu v JU (8 replies)
 217. výška príjmu (1 replies)
 218. DPH tlačivo (4 replies)
 219. cestovne (8 replies)
 220. Prijata faktura zo zahranicia za sluzbu aj s DPH (2 replies)
 221. Dodanie služby SK spoločnosti mimo SR (5 replies)
 222. Nákup materiálu v Maďarsku (15 replies)
 223. Faktura z Amazonu (3 replies)
 224. Odpočet DPH na osobné vozidlo (1 replies)
 225. nákup ojazdeného osobného vozidla v rámci EÚ (0 replies)
 226. oprava auta po havárii - je možný odpočet DPH? (1 replies)
 227. Vzor kupnej zmluvy (1 replies)
 228. PLATCA DPH OD 25.3.2009 (13 replies)
 229. Jednoduche účtovníctvo a platca DPH (4 replies)
 230. vzor zápisnice (1 replies)
 231. Nadmerný odpočet dph za minulé obdobia (2 replies)
 232. vystavenie faktúry (7 replies)
 233. Vyúčtovanie pracovnej cesty v ČR (0 replies)
 234. Poukazanie 2% dane po RZ DzP. (1 replies)
 235. kedy poslat peniaze na ucet? (1 replies)
 236. byt do prenájmu (0 replies)
 237. čo s premlačanými pohľadávkami (3 replies)
 238. prepravy z tretích štátov do EU (2 replies)
 239. minusove imanie sro (10 replies)
 240. faktura - podpis aj pečiatka? (11 replies)
 241. ukoncenie DPH a leasing (9 replies)
 242. Súpis hnuteľných a nehnuteľných vecí (1 replies)
 243. Nedaňový výdavok a odpočet DPH (2 replies)
 244. Predaj bytu (4 replies)
 245. Odpočet DPH-operativny prenajom MV a ostatne sluzby (8 replies)
 246. dph pri správe bytu vo vlastníctve platcu DPH (0 replies)
 247. Intrastat (6 replies)
 248. dph z Čiech (0 replies)
 249. Prevadzkova rezia ako tovar (1 replies)
 250. Preradenie vlastných výrobkov do KHM (2 replies)