1. Byt ako obchodný majetok (6 replies)
 2. Kúpa osobného vozidla so šrotovným (2 replies)
 3. Leasing na úver (4 replies)
 4. štvrťročná záloha daň z príjmu (3 replies)
 5. Náklady súvisiace s obstaraním HIM (19 replies)
 6. pokladničný doklad z EÚ a DPH (10 replies)
 7. Oprava budovy nezaradenej do podnikania-sro (18 replies)
 8. Ubytovanie pri pracovnej ceste (12 replies)
 9. dotacia z up verzus materska (3 replies)
 10. Preučtovanie počiatočného stavu (1 replies)
 11. Kedy začať odpisovať pri lízingu. (3 replies)
 12. Predaj bytu (2 replies)
 13. vratena faktura (6 replies)
 14. DPH a internetová stránka (1 replies)
 15. DF - alikvótna čiastka ? (3 replies)
 16. Testovacie zariadenie (0 replies)
 17. odpisová sadzba športoviska - ihriska (4 replies)
 18. Poistné ako podpora predaja. (0 replies)
 19. Dobropis (6 replies)
 20. uzávierka k 31.3.2009 (3 replies)
 21. Cenníky v účtovníctve (1 replies)
 22. vstupenka na veľtrh (1 replies)
 23. R 100 Dodatočného DP PO. (10 replies)
 24. Doklady z predchádzajúceho obdobia (4 replies)
 25. aky kurz pro DPH od 01.04.2009? (1 replies)
 26. Osobný automobil a odpočet DPH (4 replies)
 27. zúčtovanie zdravotného poistenia (1 replies)
 28. Zdanenie vyhry (3 replies)
 29. Faktura v cudzej mene, zaplatena v eurach (2 replies)
 30. Podpora v nezamestnanosti po MD+RD (12 replies)
 31. Paušálne výdavky (11 replies)
 32. Ako na to (3 replies)
 33. zuctovanie zdravot.odvodov (1 replies)
 34. daňová kontrola na DPH - aké doklady (7 replies)
 35. Mylná platba a DPH (7 replies)
 36. Stravné vo výdavkoch SZČO (11 replies)
 37. Sankcia a dodatočné DPr.? (2 replies)
 38. ročné zuctovanie (6 replies)
 39. kurz ECB (3 replies)
 40. PPD a faktúra (19 replies)
 41. kurz prepočtu zahr. faktúry (1 replies)
 42. DF - čiastka k min.roku (2 replies)
 43. zaciatky JU (2 replies)
 44. ŠKODA a jej účtovanie (2 replies)
 45. Vysoké DPH (2 replies)
 46. autoservis (8 replies)
 47. treba u nas zdanit urok ak sa vyplata mimo EU? (0 replies)
 48. Nadmerný odpočet DPH (6 replies)
 49. dodatočné daňové priznanie (1 replies)
 50. paušálne výdavky (2 replies)
 51. prijmanie platieb cez PayPal na podn. ucet (72 replies)
 52. Zaučtovanie v JU (15 replies)
 53. daň z výhry - potvrdenie (2 replies)
 54. HIM v EUR kurzové rozdiely (11 replies)
 55. danovy bonus pri skonceni VS, dokedy? (26 replies)
 56. vystavenie dobropisu (0 replies)
 57. Podiel na nerozdelenom zisku. (0 replies)
 58. Preplatenie služby za prepravu poskytnej do zahraničia (2 replies)
 59. dátum dodania na FA (1 replies)
 60. Mandátna zmluva-prihlásenie (1 replies)
 61. zahraničná faktúra - kurz (35 replies)
 62. Spotreba PHL (0 replies)
 63. Záloha (3 replies)
 64. Zmluva o prenájme (sídlo firmy) - bez faktúr? (3 replies)
 65. Uctovanie potravin (9 replies)
 66. Tovar zakúpený na podporu predaja a DPH (1 replies)
 67. kompenzácia za škodu (5 replies)
 68. platba kartou (19 replies)
 69. vydavky za telefón (3 replies)
 70. Prerušenie pracovnej cesty (0 replies)
 71. Dokumentácia (0 replies)
 72. energia (0 replies)
 73. faktura - vznik zdan. plnenia (5 replies)
 74. Záloha a DPH (2 replies)
 75. Oprava výkazu o MaZ (3 replies)
 76. vyradenie odpisovaneho majetku, ktoreho OC je menej ako 1700€ (10 replies)
 77. zálohova faktúra (6 replies)
 78. DPH pri liekoch (0 replies)
 79. predaj domu (6 replies)
 80. IČO na faktúre (15 replies)
 81. Drobný majetok (6 replies)
 82. ubytovanie spoločníka (4 replies)
 83. Rodičovský príspevok a zamestnanie (2 replies)
 84. Odmena na dohodu u evidovaného uchádzača o zamestnanie (7 replies)
 85. Služby zo zahraničia - požičovňa áut (0 replies)
 86. Export tovaru - fakturácia mimo EÚ (1 replies)
 87. RZZP 2008 (3 replies)
 88. DPH pri leasingu auta (1 replies)
 89. Ubytovanie konzultanta (0 replies)
 90. prenájom ornej pôdy (1 replies)
 91. rzzp a prerušená živnosť (21 replies)
 92. podnikatelský plán pre účely platcu DPH (1 replies)
 93. Dvojité zdanenie komanditistu (0 replies)
 94. SAP- účtovná osnova (0 replies)
 95. predfaktúry, fakturácia dodávky zariadenia s montážou (27 replies)
 96. oznamovacia povinnosť-sankcie (2 replies)
 97. správne účtovanie (3 replies)
 98. Trojstranný zápočet - JÚ (2 replies)
 99. fa roku 2009 ale tykajuca sa prac za r.2008 (2 replies)
 100. Účtovanie DPH a koeficient (2 replies)
 101. Zásoby (7 replies)
 102. DPH a zal.faktura (0 replies)
 103. centové rozdiely (2 replies)
 104. Může vést zahr. osoba JU (6 replies)
 105. Prieskumný vrt (1 replies)
 106. DPH mi stále rastie.... (30 replies)
 107. Smernica o tvorbe a použití sociálneho fondu (9 replies)
 108. Schválenie hospodárskych výsledkov za rok 2008 (1 replies)
 109. predaj majetku z FO do PO (6 replies)
 110. uhradila som namiesto 225 eur 252 eur co teraz? (7 replies)
 111. účtovanie dotácie z Úradu práce (0 replies)
 112. Preplatok najmu (4 replies)
 113. Ake knihy alebo literaturu odporucate (3 replies)
 114. Leasing (5 replies)
 115. DPH a rok 2008 (11 replies)
 116. strata dokladov (5 replies)
 117. JU - ako zaučtovať (2 replies)
 118. Nový dopravný prostriedok - nadobudnutie z iČŠ (0 replies)
 119. Pripojné vozidlo-vozík (1 replies)
 120. Zle DP za rok 2008? (9 replies)
 121. DPH do zahraničia (24 replies)
 122. Dodatočné DP - aj výkazy ??? (3 replies)
 123. Zdaniteľné plnenie (2 replies)
 124. Daňová optimalizácia (2 replies)
 125. Čo s tým? (3 replies)
 126. vystavenie FA do USA (1 replies)
 127. Účtovanie odpadovej vody (2 replies)
 128. zmluvná pokuta (3 replies)
 129. spätný leasing na nehnuteľnosť (1 replies)
 130. účtovanie halier.vyrovnania (4 replies)
 131. Výmena okie - technické zhodnotenie??? (16 replies)
 132. DPH z zahraničných blokov - daňovo? (16 replies)
 133. cestovný príkaz (4 replies)
 134. začiatočné zostatky (6 replies)
 135. Ako uctovat? (1 replies)
 136. nárok na stravné (7 replies)
 137. prefakturácia služieb (1 replies)
 138. Paragraf 63 odsek D (17 replies)
 139. Najprv predaj potom kupa (8 replies)
 140. Doplatiť daň spätne? (11 replies)
 141. účtovná závierka v MRP systéme (2 replies)
 142. DPH z STK, EK (1 replies)
 143. Pokladňa v PÚ (5 replies)
 144. preprava tovaru (1 replies)
 145. nesulad prijemok a faktur (0 replies)
 146. Cudzinec-dôchodca a odpočítateľná položka (2 replies)
 147. Vrátenie zrážkovej dane (2 replies)
 148. účtovanie preplatku (8 replies)
 149. Zvladnem jednoduche uctovnictvo? (54 replies)
 150. Faktúra za skladné (8 replies)
 151. súvaha (2 replies)
 152. potvrdenie (2 replies)
 153. RZZP max. zaklad do zdravotnej poistovne (1 replies)
 154. Projektová činnosť (3 replies)
 155. Postúpenie lízingu (32 replies)
 156. Ako zaúčtovať? (12 replies)
 157. uctovanie v JU o spotrebnom uvere (2 replies)
 158. Skonto k zaplatenym fakturam (11 replies)
 159. Stravné poukážky (9 replies)
 160. Tlačiva pre neziskovku (9 replies)
 161. Daň z motor. vozidiel (9 replies)
 162. komisný sklad - vyskladnenie (0 replies)
 163. Refakturácia energií (7 replies)
 164. Dovoz z Hong Kongu (0 replies)
 165. Faktura a penale z omeskania (0 replies)
 166. PHM prepravca tovaru (4 replies)
 167. prijem na nespravny účet (1 replies)
 168. Vrátenie sumy peňazí (2 replies)
 169. Inventúra (0 replies)
 170. Náklady na činnosti živnostníkov (2 replies)
 171. začínajúca účtovníčka-čo všetko urobiť? (0 replies)
 172. platí sa daň pri Dohode? (17 replies)
 173. Vydávanie časopisu - výrobok alebo tovar? sklad (4 replies)
 174. dosle faktury cislovanie (25 replies)
 175. začiatočník (2 replies)
 176. účtenka za hotel (1 replies)
 177. Dobrovoľná dražba (0 replies)
 178. dovoz PHM z poľska limit/sankcia (4 replies)
 179. Zaučtovanie v JU (5 replies)
 180. Zaúčtovanie oprávnených výdavkov (8 replies)
 181. elektronická kniha jázd (0 replies)
 182. platiť clo ? (1 replies)
 183. Účastnícky poplatok. (4 replies)
 184. Vyučtovanie zahranicnej cesty zo Slovenska do Madarska (12 replies)
 185. zníženie záväzkov (0 replies)
 186. opatrovataľka v Rakúsku-živnosť (1 replies)
 187. Nedopaltok RZZP 2008. (6 replies)
 188. Danovy bonus - narok (2 replies)
 189. Tovar nakúpený v ČR a faktúra s DPH (1 replies)
 190. Záväzok za kúpu akcií už neexistujúcej firmy (0 replies)
 191. SZČO - odvody od 01.07.2009 (44 replies)
 192. Prenájom nebytových priestorov (1 replies)
 193. Kovový šrot (2 replies)
 194. Postupy účtovania - začiatočník - prosba o radu (4 replies)
 195. miesto dodania služby, § 7a (2 replies)
 196. odvolavka na pargraf (1 replies)
 197. poštovné +DPH na faktúre (6 replies)
 198. Spotrebná daň (6 replies)
 199. Tovar alebo služba a DPH (1 replies)
 200. sluzba a dodany tovar do zahranicia (1 replies)
 201. Kúpa televízora a DPh (1 replies)
 202. Nahliadnutie do DP (6 replies)
 203. Zrušenie živnosti a bankový účet (0 replies)
 204. Záloha a ostrá faktúra (2 replies)
 205. Preklasifikovanie dlhodob.majetku - odpisové skupiny (4 replies)
 206. Splatnosť preddavku na daň (6 replies)
 207. Dokumentácia o metóde oceňovania § 18 (0 replies)
 208. Tovar (5 replies)
 209. zápočet (3 replies)
 210. Tovar a preprava (2 replies)
 211. Predpis dane 2008? (1 replies)
 212. Sociálny fond (42 replies)
 213. leasingova zmluva (0 replies)
 214. Kalkulacny vzorec (5 replies)
 215. Clenenie nakladov v postupoch uctovania (4 replies)
 216. PHM (6 replies)
 217. Skončenie leasingovej zmluvy (3 replies)
 218. operatívny leasing (4 replies)
 219. sociálny fond (2 replies)
 220. kniha jazd spatne vypracovať (2 replies)
 221. Účtovanie preplatku v JÚ (8 replies)
 222. predaj vlastných výrobkov (2 replies)
 223. dan na knihy (3 replies)
 224. BONUS NA DIEŤA... (1 replies)
 225. Dodavanie tovaru z ineho statu (2 replies)
 226. oslobodenie od DPH (0 replies)
 227. Suma v Skk? (2 replies)
 228. Oneskorená fa (16 replies)
 229. kontrola z DÚ (43 replies)
 230. Oprava váhy samozdanenie (1 replies)
 231. Kúpa nového osobného auta zo zahraničia - s ohľadom na mozny predaj ako N1 (6 replies)
 232. opravná faktúra z min.roku (5 replies)
 233. Auto a DPH. (2 replies)
 234. Prepis vozidla (3 replies)
 235. zariadenie kaviarne (0 replies)
 236. dovoz 3. krajiny (3 replies)
 237. Daň za rok 2008 (4 replies)
 238. Viac druhov príjmov -DIC? (2 replies)
 239. DPH a dovoz auta zo zahraničia (4 replies)
 240. Organizacna zlozka a dph (0 replies)
 241. Dan z prijmu v GB a prenajmu na sk (0 replies)
 242. FA (2 replies)
 243. Platca DPH a jednoduché účtovníctvo (6 replies)
 244. Tech.zhodnotenie (4 replies)
 245. DPH pri predaji auta v autopožičovni (3 replies)
 246. Darčekové poukážky (2 replies)
 247. zrušenie živnosti, odhlásenie auta na DU (26 replies)
 248. Kúpa PC so softvérom - JÚ (3 replies)
 249. Zaradenie pedagogického pracovníka (1 replies)
 250. Tvorba a čerpanie fondu údržby a opráv v bytových družstvách (1 replies)