1. Faktúry z predchádzajúceho roka (3 replies)
 2. Kincel, tachog.krúžok (0 replies)
 3. ako dostať do nákladov? (15 replies)
 4. faktúra-autoservis (2 replies)
 5. prechod z JU na PU (11 replies)
 6. Sukr.vozidlo a daň z motorových voz. (1 replies)
 7. Podnikanie v rodinnom dome (0 replies)
 8. Automobil z trestnej činnosti (3 replies)
 9. Záloha-pozastavená živnosť (4 replies)
 10. Priebezna uct.zavierka, riadna uct.zavierka (4 replies)
 11. Dodatočné priznanie po kontrole (16 replies)
 12. Rekonštrukcia budovy - výdavky v JÚ, odpisy (0 replies)
 13. Účtovanie grantu (9 replies)
 14. zdaňovanie príjmov Singapur (0 replies)
 15. uctovanie uhrady z havarijneho poistenia pri pausalnych vydavkoch (0 replies)
 16. zaradenie do odp. skupiny (0 replies)
 17. Podniková čerpacia stanica - zaradenie (3 replies)
 18. zle vystavené faktúry (9 replies)
 19. Školenie pracovníkov a občerstvenie (2 replies)
 20. Refakturácia opravy (4 replies)
 21. Náklady pri zakladaní novej spoločnosti (4 replies)
 22. predčasne ukončenie finančneho lizingu (1 replies)
 23. Doplnenie (0 replies)
 24. Rekonštrukcia budovy platiteľom DPH (5 replies)
 25. predajná cena (0 replies)
 26. Letenka Ryanair ako danovy naklad? (2 replies)
 27. Zaúčtovať úroky z omeškania? (0 replies)
 28. Predaj materiálu (4 replies)
 29. Mozem pocas prerusenia zivnosti zivnost nahle zavriet, a v zapeti... (1 replies)
 30. prispevok na rekreaciu (9 replies)
 31. cestovný príkaz (12 replies)
 32. náhradné voľno - dieta+lístok? (5 replies)
 33. Materiál na sklade (2 replies)
 34. Byvam v Svajciarsku - podavam DP na SK? (1 replies)
 35. refakturácia diaľničnej nálepky (8 replies)
 36. Trovy konania (3 replies)
 37. Zákonný rezervný fond (3 replies)
 38. Nočné služby v tehotenstve (1 replies)
 39. Dlhodobý majetok obstaraný formou podpory predaja (9 replies)
 40. REGISTRACIA INY CL. STAT???? (4 replies)
 41. Kamerový systém, prenajatá budova, odpisová skupina (0 replies)
 42. mesačné uzávierky (1 replies)
 43. Nárok na odpočet (5 replies)
 44. Časový odpis na auto (14 replies)
 45. Súrne prosím:obrat (2 replies)
 46. PROSBA - som začiatočník (1 replies)
 47. Je potrebné vystaviť faktúru? (6 replies)
 48. Vyúčtovacia faktúra (4 replies)
 49. predaj auta lízingovej spoločnosti (1 replies)
 50. Učtovníctvo pre zahraničného klienta (1 replies)
 51. Vlastný výrobok ako dar (0 replies)
 52. Fa od neplatcu DPH (7 replies)
 53. zdvihák-dlhodobý hmotný majetok (10 replies)
 54. Vypocet cisteho prijmu (6 replies)
 55. Nedoplatok na ZP (10 replies)
 56. Výkup jalovíc holandskou firmou a ich následný predaj do Ruska (1 replies)
 57. Daňový výdavok? (9 replies)
 58. Ďalšie otázky (1 replies)
 59. účtovanie prenájmu (0 replies)
 60. Pokyn DR SR k § 13, 13a a 13b zákona č. 511/1992 Zb. (0 replies)
 61. Usmernenie DRSR k uplatňovaniu osobit. úpravy pri dodaní investičného zlata podľa §67 (0 replies)
 62. potrebujem pomoc (1 replies)
 63. danove priznanie, praca v Taliansku (2 replies)
 64. nájom (0 replies)
 65. Slovenská a zahraničná živnosť súčasne (1 replies)
 66. Faktúra do ČR - neplátcovi DPH a daňové priznanie k DPH (5 replies)
 67. účtovanie zahraničnej DPH (0 replies)
 68. Životné poistenie Amslico AIG Life (9 replies)
 69. do akého obdobia účtovať (3 replies)
 70. Auto na finančný leasing (3 replies)
 71. likvidácia technického zhodnotenia (8 replies)
 72. Stroj od zahr.súkr.osoby (1 replies)
 73. Žiadosť o vrátenie DPH po termíne (8 replies)
 74. Nájom garáže - JÚ (8 replies)
 75. účtovanie eurodotácii v podvojnom účtovníctve (6 replies)
 76. Okamžité skončenie pracovného pomeru (4 replies)
 77. faktura zo svajciarska (2 replies)
 78. znehodnotenie tovaru (0 replies)
 79. Kupa oobchodneho podielu s.r.o. a vplyv na dan z príjmu (16 replies)
 80. Stravenky zo sociálneho fondu (22 replies)
 81. Zadanie zač. stavov v PÚ (19 replies)
 82. omylom zaslaná čiastka (1 replies)
 83. Nákup Auta zo zahraničia (5 replies)
 84. Zrušenie s.r.o. (3 replies)
 85. Ktorý riadok tlačiva DPH??? (0 replies)
 86. Kurz pri nákupe PH v zahraničí (2 replies)
 87. Clo ako základ dane (1 replies)
 88. faktury v cudzej mene (6 replies)
 89. poškodenie majetku ineho subjektu a DPH (3 replies)
 90. manzelia predavaju byt - dan z predaja nehnutelnosti (5 replies)
 91. Prechod účtovania v súlade §86 v r.08 a 09 ÚJ z titulu prechodu na euro (0 replies)
 92. oprava priezviska (2 replies)
 93. Denná uzávierka lekárne (6 replies)
 94. majetok účtovanie (0 replies)
 95. zlá platba (14 replies)
 96. dodatočné daňové priznanie (2 replies)
 97. riadok v priznaní DPH (65 replies)
 98. Predaj auta a zostatok PHM (1 replies)
 99. Odpredaj auta N1 a DPH (2 replies)
 100. Nedoručený list z DÚ (22 replies)
 101. vydaná faktúra - jazyk (2 replies)
 102. Zmluva o zverení auta (0 replies)
 103. Kupa pouziteho auta z Madarska (2 replies)
 104. ako zaúčtovať FA s fakturačným obdobím na 3 roky (2 replies)
 105. Daň z nehnuteľnosti- exekučná výzva (0 replies)
 106. oprava alebo material (1 replies)
 107. DPH (6 replies)
 108. Zriaďovacie náklady (3 replies)
 109. EVIDENCIA ODOSLANÝCH FAKTÚR (5 replies)
 110. SRO vs Konatel zamestnanec (11 replies)
 111. prepočet z podnikateľského účtu (0 replies)
 112. Možná novelizácia Zákonníka práce (0 replies)
 113. Darčekové poukážky Ticket Compliments (6 replies)
 114. dan.priznanie v Anglicku (2 replies)
 115. Dan z uroku v nemecku a francuzsku (0 replies)
 116. výpoveď zdravotných dovodov (7 replies)
 117. pozáručné reklamácie (1 replies)
 118. FA do CZ-pomôžete? (7 replies)
 119. dph (16 replies)
 120. DAR (3 replies)
 121. motivačné štipendium v praxi (0 replies)
 122. Zahraničná faktúra s DPH (21 replies)
 123. dodanie sluzby tuzemskej dph do Talianska (2 replies)
 124. predaj vyradeneho majetku (3 replies)
 125. Inventarizácia účtov (4 replies)
 126. Trojstraný zápočet (2 replies)
 127. nákup tovaru v Poľsku (0 replies)
 128. preprava a DPH - literatúra (6 replies)
 129. daňový odpis (4 replies)
 130. predaj auta a odpisy (9 replies)
 131. faktura shell (3 replies)
 132. príjem z thajvanu (0 replies)
 133. clo pri dovoze z Číny (10 replies)
 134. Správca a DPH (1 replies)
 135. fa z polska s DPH (21 replies)
 136. Najomny vztah s moznostou kupy prenajatej veci (0 replies)
 137. oprava strojov v inom čl.štáte (2 replies)
 138. Vrátne obaly (6 replies)
 139. formular (2 replies)
 140. Premlčané pohľadávky a záväzky (27 replies)
 141. Uplatnenie DPH v zmysle § 51 zákona o DPH (8 replies)
 142. dan z prijmu (4 replies)
 143. poštovné klientov (5 replies)
 144. auto na súkromné účely (3 replies)
 145. živnostnik a uplatnenie nákladov (3 replies)
 146. daňové priznanie (8 replies)
 147. účtovanie v domove dôchodcov (1 replies)
 148. premiestnenie tovaru (3 replies)
 149. učtovanie v alfe (3 replies)
 150. Bezodplatné plnenie (1 replies)
 151. Hotovostný príjem do pokladne (22 replies)
 152. prípojky a rozvody v budove (2 replies)
 153. dá sa to dat do nákladov (9 replies)
 154. Odpočet DPH pri aute na leasing (26 replies)
 155. DPH, neplatca a kúpa auta na úver (5 replies)
 156. Ako uctovat vratenie penazi (2 replies)
 157. úver so štátnou zárukou (2 replies)
 158. Ako zaúčtovať poplatok... (3 replies)
 159. platenie DPH (1 replies)
 160. vedenie danovej evidencie v JU (4 replies)
 161. Prechod na paušálne výdavky (57 replies)
 162. Daň z nehnuteľnosti po zmene účelu užívania (0 replies)
 163. Vyúčtovanie cestovných výdavkov (1 replies)
 164. Dan z drazby (1 replies)
 165. prisiel som o dedicstvo (0 replies)
 166. zaúčtovanie ju.....správne? (8 replies)
 167. Optimalizácia platieb v prospech štátu. (12 replies)
 168. Vklad hotovosti v ERP a účtovanie (5 replies)
 169. časové rozlíšenie nákladov a výnosov (3 replies)
 170. záloha za nebytové priestory (3 replies)
 171. predaj automobilu a DPH (19 replies)
 172. ECR, PLU? (1 replies)
 173. suma slovom na účtovnom doklade (6 replies)
 174. účtujem správne? (2 replies)
 175. 80% z ceny ako účtovať? (1 replies)
 176. Pokuta z DU za rok 2004 teraz???? (25 replies)
 177. náklady budúcich období (3 replies)
 178. Skladovanie tovaru v ITL (4 replies)
 179. tvorba rezervného fondu v príspevkovej org. (3 replies)
 180. daň z príjmu pr.osoby-s.r.o.-preplatok na DU, (7 replies)
 181. predaj bytu v CR a DPFO (3 replies)
 182. Prevzatie uctovnictva... (5 replies)
 183. Podnikateľka roka - prihláste sa poraďáčky! (1 replies)
 184. dovoz z tretej krajiny (4 replies)
 185. Príjem dividendy a DPH (4 replies)
 186. colna sadzba MP3 prehravac (0 replies)
 187. zdanenie najmu hnut. vecí (1 replies)
 188. kúpa auta v zahraničí (0 replies)
 189. Ako uctovat nakup tovaru z Ciny, ked colnym deklarantom je prepravna firma? (2 replies)
 190. zaúčtovanie 80% z nákupu pohonných hmôt v JÚ (9 replies)
 191. DPH-náhrada škody (2 replies)
 192. storno neprávneho účtovania- poradíte? (1 replies)
 193. zaradenie auta (11 replies)
 194. S.R.O (1 replies)
 195. Stravné v jednoduchom účtovníctve (4 replies)
 196. náklady spojené s podnikaním (4 replies)
 197. zaokrulenie pri prepocte z EUR na SKK (1 replies)
 198. SkyEurope Airlines - konkurz (3 replies)
 199. banka a súvaha (11 replies)
 200. Typ sumy v Omege (3 replies)
 201. povinnosť platiť odvody do sociálnej poisťovne v roku 2010 (23 replies)
 202. faktura v EUR/SKK (3 replies)
 203. účet 042 (3 replies)
 204. Zakladanie a predaj spoločností (1 replies)
 205. sklad (4 replies)
 206. Súvaha a výkaz zisku za rok 2009. (0 replies)
 207. Ak nájom za zamestnanca platí zamestnávateľ (8 replies)
 208. dobropis DPH (0 replies)
 209. novozistený DHM (2 replies)
 210. Zaradenie budovy do OM (10 replies)
 211. Zápis (1 replies)
 212. kontrola DU (21 replies)
 213. Kúpa v zahraničí a DPH (1 replies)
 214. zdravotné poistenie (6 replies)
 215. Môžem dodávať tovar manželovi? Je riaditeľ školy (11 replies)
 216. Pokladňa v účtovníctve rovná sa ERP? (7 replies)
 217. Chyby v účtovníctve-náhrada škody? (8 replies)
 218. Preúčtovanie skladu (5 replies)
 219. Treba mi aj typ "A" aj "B" ? (1 replies)
 220. Uctovanie u exekutora (0 replies)
 221. nadobudnutie tovaru z CR (5 replies)
 222. Technické zhodnotenie servera (3 replies)
 223. Refundácia investície (12 replies)
 224. Červená nafta - spotreba v SR (1 replies)
 225. Expedičná prirážka-došlá faktúra (1 replies)
 226. preprava-vývoz do tretích krajín (0 replies)
 227. vystavenie faktúry- prevádzka (8 replies)
 228. JCD a DPH (2 replies)
 229. Počítačová sieť. (0 replies)
 230. 21-ročná ex. študentka-povinnosti (2 replies)
 231. Forma daňového priznania (1 replies)
 232. VšZP - nedoplatok ZP za r. 1994 (0 replies)
 233. Čo ďalej s firemným autom po odpisoch (2 replies)
 234. RZZP & preddavky - zamestanec ktery byl cast roku szco (5 replies)
 235. DPH - skupinová registrácia (1 replies)
 236. Podpis zakladateľskej listiny pri zmene (5 replies)
 237. Internetový obchod a DPH (5 replies)
 238. Zák. a havar. poistka (4 replies)
 239. Vodomerná šachta-zaradiť do DHM ? (0 replies)
 240. Registrácia platcu DPH a plnenie pri službách (2 replies)
 241. Odpis nabúraného auta a jeho vyradenie z účtovníctva (0 replies)
 242. auto na úver a odobratie auta leas. spoločnosťou pre neplatenie (0 replies)
 243. auto na úver a odobratie auta leas. spoločnosťou pre neplatenie (14 replies)
 244. stratený doklad o úhrade ZP (22 replies)
 245. Sociálna poisťovňa-penále (7 replies)
 246. Rozdelenie starého zisku (2 replies)
 247. Pohľadávky v jednoduchom účtovníctve (1 replies)
 248. živnosť a OČR - JÚ (3 replies)
 249. Manipulačné poplatky a DPH (6 replies)
 250. dph - kontrola DU (2 replies)