1. Vrátenie DPH z Veľkej Británie (5 replies)
 2. Zrazky zo mzdy v Rakusku (2 replies)
 3. Predaj koláčikov a nápojov (2 replies)
 4. Správne účtovanie (14 replies)
 5. zaplatené penále (10 replies)
 6. Ukončenie živnosti a vysporiadanie majetku (1 replies)
 7. správna položka (0 replies)
 8. motocykel (2 replies)
 9. nulová položka vo výpise z účtu (2 replies)
 10. Nákup auta (0 replies)
 11. Zvýšenie základu dane pri zrušení zmluvy DDS (0 replies)
 12. vrátenie dph z čiech (0 replies)
 13. Návrh zákona o DPH od 1.1.2010 (9 replies)
 14. PHM nákup predaj (1 replies)
 15. DPH a doplatok do priemerného zárobku (1 replies)
 16. Zrážková daň a daň zo záv.činnosti (3 replies)
 17. s.r.o.-miesto výkonu činnosti (10 replies)
 18. Aký program vybrať? (1 replies)
 19. maďarský doklad bez DPH (1 replies)
 20. Problém-DPH a ERP (1 replies)
 21. učtovne programy na stiahnutie (3 replies)
 22. Predaj budovy a DPH (7 replies)
 23. strediská v JU (1 replies)
 24. sprostredkovanie dodania sluzby do CR (6 replies)
 25. Prebytok pri inventúre ocenenie (3 replies)
 26. účtovanie nákupu tovaru (9 replies)
 27. Služby od CZ neplátcu DPH (18 replies)
 28. informácia drsr-Daňový nedoplatok (2 replies)
 29. Výklad k pojmu daňový nedoplatok (1 replies)
 30. Daňový nedoplatok (0 replies)
 31. Neuhradená faktúra z minulého roku (6 replies)
 32. Vklad na ucet firmy (4 replies)
 33. Nadstavba bytového domu (1 replies)
 34. Hotovostný predaj na faktúru (7 replies)
 35. zrazkova dan-softve z CR (6 replies)
 36. Autorský honorár (11 replies)
 37. zaplatená záloha za šrot (0 replies)
 38. ZI vs postúpenie pohľadávok materskou firmou (1 replies)
 39. Výplata vo viacerých termínoch a odvod dane (6 replies)
 40. Zdanenie príjmov z USA (3 replies)
 41. zamestnanie v ČR-podanie d.p. v SR (7 replies)
 42. kurz pri dodaní tovaru zo zahraničia (7 replies)
 43. Vzor DPH (1 replies)
 44. Bude to účtovne v poriadku ? (2 replies)
 45. DPH a pokuta (0 replies)
 46. Výber medzi JÚ a PÚ (3 replies)
 47. platba kartou - odvody v SP (3 replies)
 48. odmeny rozhodcu (0 replies)
 49. DPH v ČR (6 replies)
 50. faktura ZSE (4 replies)
 51. Nesprávne vysporiadanie záväzkov a pohľadávok za r.2005-2008 (0 replies)
 52. Kvety do nákladov? (5 replies)
 53. Nadobudnutie tovaru z EÚ a následný predaj v SR (2 replies)
 54. Zdaňovanie príjmov SVB (5 replies)
 55. Platby kartou OMEGA (6 replies)
 56. predaj záväzkov, SZČO predáva s.r.o.-čke (9 replies)
 57. rada (1 replies)
 58. tovary, sluzby - 3. krajiny (2 replies)
 59. FA z CZ,DIČ pre slovensko a odpočet DPH. (14 replies)
 60. zálohová faktúra- preddavok na tovar (2 replies)
 61. dovz z 3 krajín? (2 replies)
 62. Daňový bonus (9 replies)
 63. výdaj tovaru do spotreby - firmy (5 replies)
 64. Osobný automobil v JÚ (11 replies)
 65. Spotreba tovaru (2 replies)
 66. Faktura z USA, tovar z Francuzska (2 replies)
 67. príspevok na auto (66 replies)
 68. Pen. denník (5 replies)
 69. Pravdepodobný zárobok (2 replies)
 70. Nahrada za dovolenku (0 replies)
 71. Podnikanie bez pokladne (5 replies)
 72. Likvidácia, a. s. (0 replies)
 73. osobné auto v podnikaní-odpisy (2 replies)
 74. zrušenie s.r.o. a už aj výmaz z OR (6 replies)
 75. Prechod z podvojného účtovníctva na jednoduché (4 replies)
 76. banka (1 replies)
 77. sluzby EU (10 replies)
 78. Licencne poplatky-zrazkova dan (7 replies)
 79. NZČ- je možné si uplatniť???? (14 replies)
 80. Daňový výdavok (8 replies)
 81. vymenené sklo , co teraz?????? (10 replies)
 82. socialka vs.marodka (1 replies)
 83. Kúpa pred vznikom spoločnosti (0 replies)
 84. Stráženie objektu ako živnostník ? (3 replies)
 85. oneskorené dodanie výplatných pások (1 replies)
 86. Odvody - SP (14 replies)
 87. poradite (1 replies)
 88. info (7 replies)
 89. Prevod osobného auta (1 replies)
 90. Deň ocenenia podľa zákona o účtovníctve (0 replies)
 91. nepeňažný príjem brigádnici (2 replies)
 92. hostinec (2 replies)
 93. daňové odpisy - ktoré sú "výhodnejšie"? (0 replies)
 94. vyplácanie stravného formou gastrolístkov- termín splatnosti? (2 replies)
 95. Lekáreň a DPH (3 replies)
 96. Bezodplatný prevod majetku (1 replies)
 97. Sponzorská zmluva (0 replies)
 98. faktúra neplatca DPH (11 replies)
 99. platba zahraničnej faktúry (29 replies)
 100. Faktúra z 30.06.2009?????? (19 replies)
 101. Samozdanenie sluzby z Čiech (112 replies)
 102. Šrotovné v s.r.o. (1 replies)
 103. Okamžité skončenie prac.pomeru (17 replies)
 104. Vystavená faktúra,poštovné a DPH (2 replies)
 105. vyfakturovanie zamestnancovi ucet za mobil (2 replies)
 106. Dopravna nehoda (0 replies)
 107. predaj náhradných dielov (2 replies)
 108. Ziv. poistenie bez sporenia a odpoctu dane. (9 replies)
 109. narok na dovolenku (35 replies)
 110. Predaj bytu-výdavky (1 replies)
 111. Občan SR a živnosť v ČR (6 replies)
 112. Dovoz prsteňov,náramkov z ocele, wolfrámu (2 replies)
 113. Bonus - kam ho dať? (2 replies)
 114. leasing - HW, SW, práca... (0 replies)
 115. platba kartou zamestnanca (4 replies)
 116. zaradenie/odpisy (0 replies)
 117. prístupové komunikácie majetkom mesta (2 replies)
 118. Ako zauctovat, ak nemam blocek (6 replies)
 119. úhrada záväzku prevodom nehnuteľnosti (5 replies)
 120. vloženie súkr.auta konateľa do s.r.o. (0 replies)
 121. zmluva o výkone osobnej asistencie a dohoda o brigádnickej práci študentov (2 replies)
 122. dph (2 replies)
 123. reklamácia (15 replies)
 124. Strava pri pracovnej ceste (4 replies)
 125. DPH a predaj potravín (2 replies)
 126. Nádrž PHM a plocha pod nádržou (1 replies)
 127. satelit v účtovníctve (7 replies)
 128. Tri autá (5 replies)
 129. Archívny a skartačný poriadok (7 replies)
 130. Vystavenie fa partnerovi do Švajčiarska, dovoz tovaru Nemecko (2 replies)
 131. dovoz jazdeného auta z Nemecka (2 replies)
 132. Likvidácia auta (2 replies)
 133. prijatá náhrada za škodu + DPH (14 replies)
 134. Daň z nadobudnutia nehnuteľnosti (2 replies)
 135. Zaradenie traktora do uctovnictva OZ (2 replies)
 136. Zaúčtovanie dovozu z 3 krajín (2 replies)
 137. kúpa auta do sro za protihodnotu (5 replies)
 138. prenajom domu pre turistov (3 replies)
 139. Sluzba na Slovensku od zahranicneho dodavatela (1 replies)
 140. dokumentácia transferových cien (2 replies)
 141. zahraničná fa- za ubytovanie v ČR (1 replies)
 142. Vyplácanie finančných prostriedkov (2 replies)
 143. Predaj hmotného majetku (0 replies)
 144. zaúčtovanie reklamácie-vytvorená rezerva (0 replies)
 145. nákup v cudzej mene (4 replies)
 146. nákup tovaru v ČR v hotovosti (11 replies)
 147. zmena účelu užívania stavby (2 replies)
 148. Účet 431- charakter a funkcie (22 replies)
 149. oprava zakladu dane (§25) - preddavok (5 replies)
 150. SRO odkupi auto od fyzickej osoby (5 replies)
 151. Podpora v nezamestnanosti (8 replies)
 152. stravne pre zamestnancov (43 replies)
 153. vyvoz po 01.7.2009 (12 replies)
 154. Prevod majetku živnostníka do s.r.o. (26 replies)
 155. Cestovné a stravné (2 replies)
 156. daňová povinnosť (9 replies)
 157. Dokumenty do zbierky listin (10 replies)
 158. Zahranicna pracovna cesta (2 replies)
 159. postup pri havarii/kradezi auta pocas platenia lizingu (0 replies)
 160. Ukončenie živnosti, DPH a zásoby (1 replies)
 161. Zaciatok uctovania s.r.o. v MRP (8 replies)
 162. DPH prenájom plochy (1 replies)
 163. predaj nesplateneho auta (2 replies)
 164. splátkový kalendár (2 replies)
 165. Samozdanenie (14 replies)
 166. Vyúčtovanie zahraničnej cesty (9 replies)
 167. prenájom stroja (2 replies)
 168. uhrada danovnikovi FO z CR, predaj nehnutelnosti v SR (4 replies)
 169. Zásoby v daňovej evidencii (1 replies)
 170. dovoz oblečenia zo zahraničia (4 replies)
 171. zrážková daň - hranica (6 replies)
 172. Daňový bonus (14 replies)
 173. zaradenie stavby (5 replies)
 174. Satelitné zariadenie (4 replies)
 175. preprava osôb (4 replies)
 176. vrátená úhrada (13 replies)
 177. prefakturácia oslobodených služieb (9 replies)
 178. učtovanie reklamacie (3 replies)
 179. Poradte (2 replies)
 180. Preplatok zdr. poistenia (2 replies)
 181. DDP a preddavky na ZP (5 replies)
 182. uctovnik, ekonom, prava ruka konatela (3 replies)
 183. Inventarizácia majetku - prehodnotenie doby odpisovania (1 replies)
 184. Daňový úrad (2 replies)
 185. Hmotný majetok alebo tovar? (3 replies)
 186. opravné DP (5 replies)
 187. DPH priznanie (2 replies)
 188. môžem?????? (2 replies)
 189. Nadobudnutie tovaru z iného člens. štátu (18 replies)
 190. Platca DPH - a nákup tovaru (5 replies)
 191. dobropis k účtenke (1 replies)
 192. Ako je to s daňou z príjmu za predaj bytu, ak som byt získal darovaním od mamy? (1 replies)
 193. dan z prijmu - brigada (2 replies)
 194. Zastupovanie v danovom konani - vyplnenie tlaciva (2 replies)
 195. úhrada faktury dvakrát (1 replies)
 196. Cestovné účtovanie. (6 replies)
 197. Kúpa auta na leasing (18 replies)
 198. oblečenie do nákladov (16 replies)
 199. Peňažný denník (4 replies)
 200. Účtovanie vlastných výrobkov (20 replies)
 201. uctovnictvo pre LTD (0 replies)
 202. Treba tlačiť faktúry? (3 replies)
 203. prenájom bytu a výdavky (18 replies)
 204. Ako vypočítať zostatkovú cenu - predčasné splatenie lízingu (0 replies)
 205. co vsetko treba uctovat? (2 replies)
 206. DPH a prijaté preddavky (3 replies)
 207. Faktura s ci bez DPH (6 replies)
 208. odvody - SZČO,materská (10 replies)
 209. DoVP a uplatnenie nezdanitelnej ciastky (9 replies)
 210. Firemný byt (12 replies)
 211. prehlásenie os.auta (6 replies)
 212. zvýšenie VC majetku, či nový? (1 replies)
 213. daňové priznanie (0 replies)
 214. Ako uctovat v programe alfa? (3 replies)
 215. nahradne vyzivne (3 replies)
 216. Trojstranný obchod, problém (10 replies)
 217. Ako vypocitat odvod do soc.poistovne za SZCO? (25 replies)
 218. Vystavená faktúra do EÚ (5 replies)
 219. kto je platcom a kto neplatcom dph? (27 replies)
 220. Ako účtovať ERP a penazny dennik? (1 replies)
 221. účtovanie euro dotácie (3 replies)
 222. danový náklad?? (1 replies)
 223. Nová s.r.o. a automobil - súrne (7 replies)
 224. Dokumenty (2 replies)
 225. daň z prenájmu bytu (1 replies)
 226. Príležitostný príjem (0 replies)
 227. DPH u SZCO (3 replies)
 228. Kúpa os.auta od fyz.osoby (1 replies)
 229. suhrnny výkaz (34 replies)
 230. Predaj majetku. (2 replies)
 231. účtovanie prijatého peňažného daru a jeho použitie (13 replies)
 232. SZČO - prenajom motor vozidla (8 replies)
 233. SHR +živnosť na výrobu brikiet (1 replies)
 234. Faktura po preruseni zivnosti (4 replies)
 235. Sponzorstvo resp. darovanie a DPH (4 replies)
 236. banka a daň.priznanie (10 replies)
 237. Dodatočné Hlásenie o vyúčtovaní dane (3 replies)
 238. Opravárenský list ako daňový doklad (4 replies)
 239. Účtovanie stratenej zásielky (7 replies)
 240. Združenie podnikateľov (7 replies)
 241. Daň z príjmu pri príkaznej zmluve a materskej (3 replies)
 242. uplatnenie DPH na vstupe v ktoromkoľvek mesiaci (13 replies)
 243. príloha č. 1 k ZDP (1 replies)
 244. Kurz JU v neziskových organizáciách (0 replies)
 245. Došlá Fa od zahr.dodáv. (3 replies)
 246. refundacia mzdy z uradu prace (6 replies)
 247. sf (1 replies)
 248. Dohoda o vykonaní práce . dane (1 replies)
 249. Príjem zo Škótska-tlačivo P60 (0 replies)
 250. obchodovanie v zlotých (2 replies)