1. Sponzorská zmluva (0 replies)
 2. faktúra neplatca DPH (11 replies)
 3. platba zahraničnej faktúry (29 replies)
 4. Faktúra z 30.06.2009?????? (19 replies)
 5. Samozdanenie sluzby z Čiech (112 replies)
 6. Šrotovné v s.r.o. (1 replies)
 7. Okamžité skončenie prac.pomeru (17 replies)
 8. Vystavená faktúra,poštovné a DPH (2 replies)
 9. vyfakturovanie zamestnancovi ucet za mobil (2 replies)
 10. Dopravna nehoda (0 replies)
 11. predaj náhradných dielov (2 replies)
 12. Ziv. poistenie bez sporenia a odpoctu dane. (9 replies)
 13. narok na dovolenku (35 replies)
 14. Predaj bytu-výdavky (1 replies)
 15. Občan SR a živnosť v ČR (6 replies)
 16. Dovoz prsteňov,náramkov z ocele, wolfrámu (2 replies)
 17. Bonus - kam ho dať? (2 replies)
 18. leasing - HW, SW, práca... (0 replies)
 19. platba kartou zamestnanca (4 replies)
 20. zaradenie/odpisy (0 replies)
 21. prístupové komunikácie majetkom mesta (2 replies)
 22. Ako zauctovat, ak nemam blocek (6 replies)
 23. úhrada záväzku prevodom nehnuteľnosti (5 replies)
 24. vloženie súkr.auta konateľa do s.r.o. (0 replies)
 25. zmluva o výkone osobnej asistencie a dohoda o brigádnickej práci študentov (2 replies)
 26. dph (2 replies)
 27. reklamácia (15 replies)
 28. Strava pri pracovnej ceste (4 replies)
 29. DPH a predaj potravín (2 replies)
 30. Nádrž PHM a plocha pod nádržou (1 replies)
 31. satelit v účtovníctve (7 replies)
 32. Tri autá (5 replies)
 33. Archívny a skartačný poriadok (7 replies)
 34. Vystavenie fa partnerovi do Švajčiarska, dovoz tovaru Nemecko (2 replies)
 35. dovoz jazdeného auta z Nemecka (2 replies)
 36. Likvidácia auta (2 replies)
 37. prijatá náhrada za škodu + DPH (14 replies)
 38. Daň z nadobudnutia nehnuteľnosti (2 replies)
 39. Zaradenie traktora do uctovnictva OZ (2 replies)
 40. Zaúčtovanie dovozu z 3 krajín (2 replies)
 41. kúpa auta do sro za protihodnotu (5 replies)
 42. prenajom domu pre turistov (3 replies)
 43. Sluzba na Slovensku od zahranicneho dodavatela (1 replies)
 44. dokumentácia transferových cien (2 replies)
 45. zahraničná fa- za ubytovanie v ČR (1 replies)
 46. Vyplácanie finančných prostriedkov (2 replies)
 47. Predaj hmotného majetku (0 replies)
 48. zaúčtovanie reklamácie-vytvorená rezerva (0 replies)
 49. nákup v cudzej mene (4 replies)
 50. nákup tovaru v ČR v hotovosti (11 replies)
 51. zmena účelu užívania stavby (2 replies)
 52. Účet 431- charakter a funkcie (22 replies)
 53. oprava zakladu dane (§25) - preddavok (5 replies)
 54. SRO odkupi auto od fyzickej osoby (5 replies)
 55. Podpora v nezamestnanosti (8 replies)
 56. stravne pre zamestnancov (43 replies)
 57. vyvoz po 01.7.2009 (12 replies)
 58. Prevod majetku živnostníka do s.r.o. (26 replies)
 59. Cestovné a stravné (2 replies)
 60. daňová povinnosť (9 replies)
 61. Dokumenty do zbierky listin (10 replies)
 62. Zahranicna pracovna cesta (2 replies)
 63. postup pri havarii/kradezi auta pocas platenia lizingu (0 replies)
 64. Ukončenie živnosti, DPH a zásoby (1 replies)
 65. Zaciatok uctovania s.r.o. v MRP (8 replies)
 66. DPH prenájom plochy (1 replies)
 67. predaj nesplateneho auta (2 replies)
 68. splátkový kalendár (2 replies)
 69. Samozdanenie (14 replies)
 70. Vyúčtovanie zahraničnej cesty (9 replies)
 71. prenájom stroja (2 replies)
 72. uhrada danovnikovi FO z CR, predaj nehnutelnosti v SR (4 replies)
 73. Zásoby v daňovej evidencii (1 replies)
 74. dovoz oblečenia zo zahraničia (4 replies)
 75. zrážková daň - hranica (6 replies)
 76. Daňový bonus (14 replies)
 77. zaradenie stavby (5 replies)
 78. Satelitné zariadenie (4 replies)
 79. preprava osôb (4 replies)
 80. vrátená úhrada (13 replies)
 81. prefakturácia oslobodených služieb (9 replies)
 82. učtovanie reklamacie (3 replies)
 83. Poradte (2 replies)
 84. Preplatok zdr. poistenia (2 replies)
 85. DDP a preddavky na ZP (5 replies)
 86. uctovnik, ekonom, prava ruka konatela (3 replies)
 87. Inventarizácia majetku - prehodnotenie doby odpisovania (1 replies)
 88. Daňový úrad (2 replies)
 89. Hmotný majetok alebo tovar? (3 replies)
 90. opravné DP (5 replies)
 91. DPH priznanie (2 replies)
 92. môžem?????? (2 replies)
 93. Nadobudnutie tovaru z iného člens. štátu (18 replies)
 94. Platca DPH - a nákup tovaru (5 replies)
 95. dobropis k účtenke (1 replies)
 96. Ako je to s daňou z príjmu za predaj bytu, ak som byt získal darovaním od mamy? (1 replies)
 97. dan z prijmu - brigada (2 replies)
 98. Zastupovanie v danovom konani - vyplnenie tlaciva (2 replies)
 99. úhrada faktury dvakrát (1 replies)
 100. Cestovné účtovanie. (6 replies)
 101. Kúpa auta na leasing (18 replies)
 102. oblečenie do nákladov (16 replies)
 103. Peňažný denník (4 replies)
 104. Účtovanie vlastných výrobkov (20 replies)
 105. uctovnictvo pre LTD (0 replies)
 106. Treba tlačiť faktúry? (3 replies)
 107. prenájom bytu a výdavky (18 replies)
 108. Ako vypočítať zostatkovú cenu - predčasné splatenie lízingu (0 replies)
 109. co vsetko treba uctovat? (2 replies)
 110. DPH a prijaté preddavky (3 replies)
 111. Faktura s ci bez DPH (6 replies)
 112. odvody - SZČO,materská (10 replies)
 113. DoVP a uplatnenie nezdanitelnej ciastky (9 replies)
 114. Firemný byt (12 replies)
 115. prehlásenie os.auta (6 replies)
 116. zvýšenie VC majetku, či nový? (1 replies)
 117. daňové priznanie (0 replies)
 118. Ako uctovat v programe alfa? (3 replies)
 119. nahradne vyzivne (3 replies)
 120. Trojstranný obchod, problém (10 replies)
 121. Ako vypocitat odvod do soc.poistovne za SZCO? (25 replies)
 122. Vystavená faktúra do EÚ (5 replies)
 123. kto je platcom a kto neplatcom dph? (27 replies)
 124. Ako účtovať ERP a penazny dennik? (1 replies)
 125. účtovanie euro dotácie (3 replies)
 126. danový náklad?? (1 replies)
 127. Nová s.r.o. a automobil - súrne (7 replies)
 128. Dokumenty (2 replies)
 129. daň z prenájmu bytu (1 replies)
 130. Príležitostný príjem (0 replies)
 131. DPH u SZCO (3 replies)
 132. Kúpa os.auta od fyz.osoby (1 replies)
 133. suhrnny výkaz (34 replies)
 134. Predaj majetku. (2 replies)
 135. účtovanie prijatého peňažného daru a jeho použitie (13 replies)
 136. SZČO - prenajom motor vozidla (8 replies)
 137. SHR +živnosť na výrobu brikiet (1 replies)
 138. Faktura po preruseni zivnosti (4 replies)
 139. Sponzorstvo resp. darovanie a DPH (4 replies)
 140. banka a daň.priznanie (10 replies)
 141. Dodatočné Hlásenie o vyúčtovaní dane (3 replies)
 142. Opravárenský list ako daňový doklad (4 replies)
 143. Účtovanie stratenej zásielky (7 replies)
 144. Združenie podnikateľov (7 replies)
 145. Daň z príjmu pri príkaznej zmluve a materskej (3 replies)
 146. uplatnenie DPH na vstupe v ktoromkoľvek mesiaci (13 replies)
 147. príloha č. 1 k ZDP (1 replies)
 148. Kurz JU v neziskových organizáciách (0 replies)
 149. Došlá Fa od zahr.dodáv. (3 replies)
 150. refundacia mzdy z uradu prace (6 replies)
 151. sf (1 replies)
 152. Dohoda o vykonaní práce . dane (1 replies)
 153. Príjem zo Škótska-tlačivo P60 (0 replies)
 154. obchodovanie v zlotých (2 replies)
 155. zoznam dlžníkov (3 replies)
 156. prenajaté miestnosti a zmena účelu použitia (1 replies)
 157. živnosť vs. dohoda (4 replies)
 158. úrok z omeškania (1 replies)
 159. Služby pre českú firmu (9 replies)
 160. predaj nehnuteľnosti a DPH (1 replies)
 161. Cenník (2 replies)
 162. DPH - ČR (1 replies)
 163. Pokladničný doklad a dph? (1 replies)
 164. Obratová súpiska (3 replies)
 165. Spotreba PHM - stratený doklad (3 replies)
 166. zaokrúhľovanie oodpisov (1 replies)
 167. Tombola (1 replies)
 168. Kupa auta leasing alebo uver (2 replies)
 169. Združenie FO (19 replies)
 170. Ako účtovať pokladňu v cudzej mene? (6 replies)
 171. odvody szco do zdravotnej poistovne (2 replies)
 172. oplotenie (7 replies)
 173. Refakturácia stravy (0 replies)
 174. predaj pouzitych pc hier podnikatelovi (2 replies)
 175. náhrady PHM a zákl.náhrada pri zahraničnej služ.ceste (4 replies)
 176. Teória v praxi. (1 replies)
 177. sposob uctovania (2 replies)
 178. zaúčtovanie zálohy za nájomné JU (10 replies)
 179. FA - vzor (1 replies)
 180. preddavok na ZSC - vyúčtovanie (2 replies)
 181. Štátne dlhopisy (1 replies)
 182. Fakturacia do neclenskeho statu (1 replies)
 183. diety (4 replies)
 184. Nákup Rusko, predaj EÚ (2 replies)
 185. co studovat (0 replies)
 186. Vrátenie pôžičky v naturáliach (2 replies)
 187. práca na dohodu (4 replies)
 188. kde uctovat osvedcenie podpisu (1 replies)
 189. profesionalny športovec (0 replies)
 190. Predaj na aukciach (0 replies)
 191. Priebežná účtovná závierka (1 replies)
 192. Nezaplatena DPH v Cechach (4 replies)
 193. co platim pri vedlajsom prac.pomere? (22 replies)
 194. Odpis záväzku (2 replies)
 195. Preradenie do odpisových skupín (3 replies)
 196. DPH-zrušenie registrácie (7 replies)
 197. Implementacia software - majetok vs. naklady (1 replies)
 198. parkovací lístok a dph (3 replies)
 199. znovulízingovanie (4 replies)
 200. zaradenie novozistného majetku (6 replies)
 201. splatenie mínusového imania (1 replies)
 202. nadmerný odpočet (16 replies)
 203. Predaj bez živnosti (7 replies)
 204. kniha faktúr (4 replies)
 205. hospodársky výsledok v schvalovaní (2 replies)
 206. Oslobodenie od dane z predaja nehnuteľnosti (3 replies)
 207. Sukromne vozidlo pouzivane sluzobne ucely SZCO (14 replies)
 208. ETR excess tax reconciliation (3 replies)
 209. predaj nesplateneho auta (1 replies)
 210. vyradenie notebooku, ktorý bol súčasťou lokálnej siete (3 replies)
 211. Umrtie a pohľadávka (5 replies)
 212. DP FO 2008 zamestnanec SR a Rakusko ??? (11 replies)
 213. Vyfakturovanie zádržného (10 replies)
 214. prenajom ako FO-obcan a dan z mot. vozidiel (3 replies)
 215. kupa solaria na leasing ako HIM a DPH? (5 replies)
 216. Vklad tichého spoločníka (1 replies)
 217. Budúci platca DPH (4 replies)
 218. PRPOSIM TLACIVO NA VYRADENIE AUTA ESTE RAZ... (2 replies)
 219. zaokrúhľovanie odpisov v Oberone (0 replies)
 220. Dodatočné daňové priznanie - postup (2 replies)
 221. technické zhodnotenie prenajatého majetku (4 replies)
 222. zmena v Obchodnom registry (1 replies)
 223. vznik danovej povinnosti (3 replies)
 224. účet pre zrážkovú daň z prenájmu z ČR (1 replies)
 225. Dodanie tovaru do zahraničia pre tuzemského odberateľa (10 replies)
 226. daň z predaja nehnuteľnosti (3 replies)
 227. Stare záväzky - zmluva o pôžičke (5 replies)
 228. Oberon a odpisy v JÚ (2 replies)
 229. odpustenie penále - sociálna poisťovňa od 01.06.2009 (2 replies)
 230. zaúčtovanie obeda-SZČO (9 replies)
 231. účtovanie taxi služby - s.r.o. (2 replies)
 232. rozpočtová organizácia /štátna pokladnica (15 replies)
 233. Páska ERP (0 replies)
 234. aké číslovanie (2 replies)
 235. náhrady - zamestnanec (6 replies)
 236. DPH z roku 2008 (3 replies)
 237. JÚ a SHR (4 replies)
 238. predaj zásob miner. oleja (4 replies)
 239. predaj majetku a zostatková cena (2 replies)
 240. preprava (2 replies)
 241. prevod medzi SZČO a s.r.o. (6 replies)
 242. daň z nehnuteľnosti FO a daň z príjmu s.r.o. (3 replies)
 243. odpis pohľadávok (20 replies)
 244. Neuskutocneny audit-sankcie (2 replies)
 245. Faktura od Google (3 replies)
 246. Kupna zmluva a potvrdenie o zaplateni (14 replies)
 247. PZP a havarijne-prosim poradit (14 replies)
 248. Úžitkový automobil na leasing (5 replies)
 249. Refakturacia inzercie do EÚ (1 replies)
 250. Daň - cestovná náhrada alebo reprezentačné? (10 replies)