1. Penalizačná faktúra (40 replies)
 2. Pripočítateľné a odpočítateľné položky v SR a ČR (4 replies)
 3. Daňový výdavok -uznaný? (12 replies)
 4. pôžička zo zahraničia (1 replies)
 5. refakturácia dane z pozemkov (22 replies)
 6. Účtovanie v cudzej mene v Jú (14 replies)
 7. Príjmový doklad a Dph (20 replies)
 8. zahraničná faktúra (14 replies)
 9. Rozdiel v účtovaní medzi sro a as (2 replies)
 10. prepocet základu pri DPH (5 replies)
 11. účtovanie kancel.techniky cez Orange (0 replies)
 12. reklamácia tovaru mimo EU (0 replies)
 13. konkurz (0 replies)
 14. Dar alebo odpredaj hmotneho majetku (0 replies)
 15. Uplatnenie DPH podľa § 51 ods. 2 (11 replies)
 16. Bezodplatný prevod obchodného podielu (5 replies)
 17. Stravné lístky (8 replies)
 18. Predaj budovy (5 replies)
 19. zníženie platenia preddavkov (1 replies)
 20. preddavky na daň (3 replies)
 21. Aky vplyv ma predcasne ukoncenie financneho prenajmu na zaklad dane z prijmov? (1 replies)
 22. Aky vplyv ma predcasne ukoncenie financneho prenajmu na zaklad dane z prijmov? (1 replies)
 23. Test Ekonomika (10 replies)
 24. Vplyv predcasneho ukoncenia financneho prenajmu na zaklad dane z prijmov (2 replies)
 25. uplatnenie DPH - ktorý mesiac? (5 replies)
 26. suma oslobodenia z prenájmu na r. 2009 (5 replies)
 27. Zákonne poistenie MV (1 replies)
 28. nedoplatok na DPH a nadmerný odpočet (1 replies)
 29. výpočet preddavkov na daň z MV (7 replies)
 30. premena menovitej hodnoty vkladov do imania-účtovanie (11 replies)
 31. Kov.odpad - nákup (2 replies)
 32. Základné imanie-rozdiel (14 replies)
 33. nakup auta a dan z prijmu (4 replies)
 34. Odpisy - zaokrúhľovanie od 1.1.2009 (25 replies)
 35. Zápočty (8 replies)
 36. Daň z nehnuteľností (1 replies)
 37. nákup v MR vo výkaze DPH (16 replies)
 38. Došlý zahraničný dobropis (2 replies)
 39. Postúpenie pohľadávok a záväzkov na s.r.o. (2 replies)
 40. Kompletný postup podnikania - Autor + účtovanie + otvorené otázky (2 replies)
 41. Prenájom áut a DPH (4 replies)
 42. dodanie tovaru v tuzemsku s naslednou prepravou do CR (8 replies)
 43. reklamácia - dobropis (0 replies)
 44. Tržby kina (0 replies)
 45. POKLADNICA?? (5 replies)
 46. predaj zdedeneho podielu nehnutelnosti (0 replies)
 47. Zháňam zbierku zákonov 2006 vo formáte A4 (2 replies)
 48. Musí Základné imanie ležať ľadom? (10 replies)
 49. platba použitými stravnými lístkami (5 replies)
 50. Drazba na eBay a clo pre SZČO (1 replies)
 51. Vyplatenie zivotnej poistky pre pripad smrti a dan (4 replies)
 52. Finančná kríza, alebo kríza hodnôt, - kedy a ako skončí finančná kríza, kedy to bude (231 replies)
 53. súdne vymáhanie bez zmluvy o prenájme (5 replies)
 54. Kde zohnať staré tlačivá - súvaha, výsledovka? (5 replies)
 55. Stanovisko DRSR k bezodplatnému postúpeniu lízingu a DPH (0 replies)
 56. Predaj tovaru na základe kúpnej zmluvy (1 replies)
 57. Otázka ohľadom preddavkov na daň (5 replies)
 58. Účtovanie dobropisov za tovar v MRP (1 replies)
 59. Povinnosť nemeckého občana platiť preddavky dane na Slovensku (3 replies)
 60. Preprava pre česk.firmu vykonanú v SR (1 replies)
 61. Stravne (16 replies)
 62. dovoz tovaru zahraničným partnerom (0 replies)
 63. Neodpisovaný majetok a DPH (0 replies)
 64. daňový preplatok a preddavky na DP FO (3 replies)
 65. Zúčtovanie škody (1 replies)
 66. Vratenie dane (9 replies)
 67. PRIJEM DOCHODCA + RODICOVSKY PRISPEVOK A DOHODA (4 replies)
 68. Vrátenie DPH za 1.2009 DU (3 replies)
 69. Duplikát (1 replies)
 70. Archív (8 replies)
 71. vnutropodnikova fakturácia v JÚ (1 replies)
 72. Vzájomný zápočet faktúr (7 replies)
 73. Vrátenie DPH z ČR (4 replies)
 74. Uplatnenie DPH (2 replies)
 75. účtovné odpisy - technické zhodnotenie (7 replies)
 76. Škoda spôsobená zamestnancom (5 replies)
 77. obchodné jednanie (2 replies)
 78. Novela zákona o DPH od 1.1.2010 (5 replies)
 79. Obratová predvaha (3 replies)
 80. Zmena podielu na základnom imaní (1 replies)
 81. Uctovanie na splatky (5 replies)
 82. zásoby po záruke (10 replies)
 83. DU - som registrovaný §6/1b, musím oznamovať §6/2a ? (3 replies)
 84. Preúčtovanie preplatku na úhradu nedoplatku (2 replies)
 85. Osobná spotreba v JU SZCO (10 replies)
 86. Precenenie vlastných výrobkov na sklade (3 replies)
 87. Odpisy (5 replies)
 88. tovar (5 replies)
 89. Zasielkovy predaj v JU (1 replies)
 90. datum dodania sluzby na fakture za vedenie uctovnictva (4 replies)
 91. Centové rozdiely - dátum (1 replies)
 92. poznámky k RUZ (1 replies)
 93. odvody (7 replies)
 94. Obchodny majetok firmy (5 replies)
 95. odpis pohľadávky (8 replies)
 96. Príkazná zmluva (4 replies)
 97. Zaradenie do odpisovej skupiny - bunka/kontajner/ (4 replies)
 98. Účtovanie akcií (3 replies)
 99. Rozpustenie združenia (6 replies)
 100. Daň z príjmu z prenájmu (3 replies)
 101. dodanie tovaru (5 replies)
 102. Platby platobnou kartou v JU (1 replies)
 103. Účtovanie dodávateľských faktúr (22 replies)
 104. Dodavatel mimo SR (2 replies)
 105. Delimitácia majetku, čo je to? (2 replies)
 106. Pokuta za omeskanie podania danoveho priznania (11 replies)
 107. rodičovský príspevok po 1.1.09 a práca (9 replies)
 108. Zmena učtovníctva v priebehu roka 2009 ? (2 replies)
 109. Obstarávacia cena auta (1 replies)
 110. daňový bonus na dieťa r.2007 (1 replies)
 111. vypoved dana zamestnavatelom pocas PN-ky (5 replies)
 112. dovoz prístroja z číny (2 replies)
 113. Dávať stravné? (8 replies)
 114. Krátkodobá finančná výpomoc (12 replies)
 115. Daň z úrokov - zúčtovanie (4 replies)
 116. Daň z darovania alebo daň z príjmu? (4 replies)
 117. Mzda za rok 2005 (6 replies)
 118. Faktúra z CR za sluzby v tuzemsku (3 replies)
 119. Zdaniteĺné obchody, Dodanie tovaru (1 replies)
 120. Vymazanie nehnutelnosti z Listu vlastnictva (0 replies)
 121. PODSTATNÉ v zákone o DPH (6 replies)
 122. dPH registrácia (7 replies)
 123. Remeselná živnosť (4 replies)
 124. Preddavky a odklad DP PO (1 replies)
 125. Náhrada škody § 373 OZ (0 replies)
 126. Zvýšenie základného imania spoločnosti (0 replies)
 127. IPKZ - integrovana prevencia a kontrola znečisťovania - uctovanie (1 replies)
 128. Zaúčtovanie doplatku po reklamácii (1 replies)
 129. Zdanovanie (11 replies)
 130. Dlhodobý nehmotný majetok (5 replies)
 131. Nakup osobneho vozidla pre sro (3 replies)
 132. Max. vek vozidla na odpis (0 replies)
 133. Frankovač-zaradenie do odpisovej skupiny (1 replies)
 134. účtovná a daňová strata- rozdiel? (2 replies)
 135. Kurz pri zahraničnej ceste (16 replies)
 136. Pomoc - prosím súrne (3 replies)
 137. Služba na PC v SK pre ČR, fakturacia v EUR bez DPH ? (15 replies)
 138. Preddavková faktúra a DPH (27 replies)
 139. Deň dodania služby (5 replies)
 140. Účtovanie faktúry u lekára (50 replies)
 141. P45 alebo P60? (0 replies)
 142. ČERPANIE SOCIALNY FOND??? (8 replies)
 143. Doba splatnosti u faktúr (1 replies)
 144. neskoré podanie daňového priznania (3 replies)
 145. podmienky dovozu tovaru zo zahranicia (6 replies)
 146. Všeobecný vymeriavací základ (1 replies)
 147. Ročný výkaz malých obcí (1 replies)
 148. Rozdiely v DPH medzi zahran. a tuzemskom (2 replies)
 149. 511 (6 replies)
 150. daňové priznanie a predaj nehnuteľnosti (1 replies)
 151. surne potrebujem radu, prosim (4 replies)
 152. Strešné označenie autoškola (3 replies)
 153. Rezervný fond (11 replies)
 154. Oprava fa s DPH pre už neplatcu DPH (1 replies)
 155. 2% z daní (5 replies)
 156. Moja prvá dobierka-Ako na to? (8 replies)
 157. Vrátenie časti PZP (2 replies)
 158. Suhrnny vykaz (8 replies)
 159. Vysoká celková zadlženosť (14 replies)
 160. účtovné výkazy za rok 2009 (42 replies)
 161. DoVP a hmotná investícia (2 replies)
 162. IČO pri došlých zahraničných faktúrach (1 replies)
 163. Vlastné príjmy manželky / manžela (7 replies)
 164. 353 - po prechode na euro (8 replies)
 165. Neznáme číslo účtu (6 replies)
 166. stravne listky (3 replies)
 167. Odpočet DPH (4 replies)
 168. Zaúčtovanie úroku z omeškania (1 replies)
 169. Evidencia drobného krátkodobého majetku (3 replies)
 170. začinam (1 replies)
 171. začinam (0 replies)
 172. RZZP (3 replies)
 173. DPH - čo teraz? (11 replies)
 174. Druh zmluvy pri predaji nehnutelnosti (1 replies)
 175. diety a nahrada cestovnych vydavkov (4 replies)
 176. Spoločník v 2 s.r.o. a DP (2 replies)
 177. trojstranny obchod DPH + 491 (2 replies)
 178. reklama (3 replies)
 179. Odpisy (2 replies)
 180. Nepreplatena dovolenka, odstupné-dodatok (1 replies)
 181. narok na podporu (1 replies)
 182. dialnična znamka a DPH (5 replies)
 183. preplatok na dani z príjmov (1 replies)
 184. Občianske združenie - PLAYON (0 replies)
 185. Prenájom osobného motorového vozidla a predaj vozidla (3 replies)
 186. Faktura (4 replies)
 187. Účtovanie sponzorského daru (6 replies)
 188. predfaktúra a faktúra (4 replies)
 189. Odpisy (9 replies)
 190. Analytika odvody za zamestnávateľa (9 replies)
 191. SHVÁleNÁ ÚČT.ZAVIERKA-DOKUMENTY?? (42 replies)
 192. KDE podať DPH??? (19 replies)
 193. Pokuta (2 replies)
 194. zaradenie terennych úprav do HIM (6 replies)
 195. Krátenie koeficientom a vyplnenie priznania (0 replies)
 196. publikácia Whi is who (1 replies)
 197. Zápočet (0 replies)
 198. fo verzus s.r.o. (3 replies)
 199. Započítanie daňovej povinnosti s nadmerným odpočtom (1 replies)
 200. Konkurz archivácia (3 replies)
 201. Daň z predaja nehunteľnosti (2 replies)
 202. zápisnica z valného zhromaždenia (1 replies)
 203. Vysporiadanie faktúry z roku 2008 (2 replies)
 204. Ktorý riadok priznania k DPH??? (9 replies)
 205. Praca v zahranici a danove odvody doma (2 replies)
 206. Vystavenie daňového dokladu k zálohovej faktúre. (3 replies)
 207. Uplatnenie si DPH z blokov PHM .. (3 replies)
 208. odpocet dph - finančný leasing (19 replies)
 209. Uhrada FA v cudzej mene sukromnou kartou (1 replies)
 210. Zobrazene datumy na fakture (4 replies)
 211. zdanitelné plnenie na CZ faktúre (1 replies)
 212. daňový bonus (1 replies)
 213. Skončenie a znovazačatie živnosti v priebehu roka (1 replies)
 214. rocne zuctovanie prijmov (2 replies)
 215. Zivnostnik bez IC DPH a kupa tovaru v zahranici pre predaj na SK (4 replies)
 216. kúpa auta a samozdanenie (3 replies)
 217. DPH pri nákupe mimo EU (3 replies)
 218. použitie koeficientu (10 replies)
 219. Daňové priznanie do maďarska (6 replies)
 220. povinné údaje na bloku z ERP - odpočet DPH (4 replies)
 221. Záloha na zľavu z kúpnej ceny (0 replies)
 222. overenie IČ v EÚ (2 replies)
 223. Co je najlepsie pre konatela v sro? byt zamestnanec alebo vyplacat si odmeny z prijm (2 replies)
 224. Leasing na dovoz ojazdeneho auta zo zahranicia (0 replies)
 225. Dobropis z minulého roka (12 replies)
 226. Zaokruhľovanie (1 replies)
 227. Vyska podpory v nezamestnani (11 replies)
 228. oslobodenie od dph §43 (2 replies)
 229. Potrebujem poradit ohladom odpisov (6 replies)
 230. CO JE LEPSIE PRE STUDENTA (4 replies)
 231. Prepravné služby v EU (2 replies)
 232. Vnútroštátka realizovaná českým prepravcom (11 replies)
 233. Preplatok RZZP kolízie ..... (0 replies)
 234. kam zaúčtovať (1 replies)
 235. Novela ZoDP od 1.3.2009 (2 replies)
 236. Cena PHM od Slovnaftu (4 replies)
 237. Ako obhájiť zle vystavenú faktúru (1 replies)
 238. vypocet DMV podla "mesiacov" nie podla "dni" (7 replies)
 239. Postúpenie leasingu a DPH (2 replies)
 240. DPH (2 replies)
 241. Pohostinstvo-koeficient-výdavky (6 replies)
 242. Preprava z Madarska (12 replies)
 243. 511 - Opravy a udržiavanie (8 replies)
 244. Dividendy zo zahranicnej firmy (0 replies)
 245. Dovoz auta zo zahraničia (4 replies)
 246. Príjemky a účet 504 (5 replies)
 247. Nákupy v Polsku (0 replies)
 248. Zmena účtovania zásob (2 replies)
 249. Nákup bicyklov (3 replies)
 250. Voľná živnosť - veštenie z karát (3 replies)