PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 [266] 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. predčasne ukončený leasing?ako odpisovat?
 2. fa z Čiech na konci roka a kurzový rozdiel
 3. autorska odmena
 4. Refakturácia obstarávacích náklado
 5. Nadobudnutie tovaru v ČR a jeho dodanie do Bosny
 6. Odvody do SP - VýPOčET
 7. tovar z eu ako uctovat
 8. Prenajom bytu do nakladov
 9. Vyúčtovanie služieb spojených s nájmom a faktúra
 10. DPH pri dovoze z Islandu do Poľska
 11. rezerva na ročnú uzávierku
 12. tvorba rezervného fondu
 13. Práca v Čechách na slovenský živn. list.
 14. zdanenie českých záväzkov
 15. derivatove obchody a rodicovsky prispevok
 16. Ukončenie roku 2008
 17. preradenie majetku do osob. užívania
 18. Materiál v advokátskej kancelárii
 19. Najomne v DP
 20. registrácia DPH-prekročenie stanovenej výšky obratu
 21. ZI a premena na Euro
 22. Vyňatie autoobilu z podnikania SZČO
 23. vysporiadanie starých záväzkov v JU
 24. Fa a záväzky
 25. Ukončenie živnosti
 26. Potvrdenie o zdaniteľnom príjme za rok 2008
 27. obratový bonus a dph
 28. Odpočítateľná položka na manželku
 29. Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch v CZK
 30. Eurofondy na pozemok
 31. daňový bonus - nemanželský pár
 32. Daňové priznanie Anglicko :(
 33. zamestnanec, potom SZCO - nedoplatky zdrav. poist.
 34. Danový bonus-trvalý pobyt v Hainburgu
 35. podanie DP za zomreleho
 36. daň z motorových vozidiel
 37. zaokruhlenie na DP 2008
 38. Platca dph
 39. 2008 uctovne a danove odpisy, problem
 40. Ako zaúčtovať kupu podniku
 41. Registrácia a daň z prenájmunehnuteľnosti
 42. Platenie preddavkov z dane PO
 43. DP podielnika VOS ak nie je rezident SR
 44. Výpoveď
 45. videncia DPH - faktúry od neplatcov DPH
 46. centové rozdiely z prechodu na euro
 47. zábezpeka v JU
 48. Registrácia
 49. Zamestnávateľ mi odmietol spraviť daň z príjmu
 50. Nezauctovana dan na konci roku v s.r.o.
 51. Evidencia DPH - faktúry od neplatcov DPH
 52. Daňové priznanie PO
 53. cestovné náhrady a podnik. účet
 54. aka suma v riadku?
 55. zmluva o dielo a DPH
 56. odškodné-zdaniteľný príjem?
 57. Ktora odpisova skupina?
 58. Majetok a SZČO
 59. Odloženie dane z príjmu - môžem počkať na odpoveď?
 60. krátkodobý majetok
 61. aktíva alebo pasíva
 62. Výkazy na internete
 63. SZČO - cesty
 64. schvalenie uzavierky
 65. Podiel na zisku komplementára (právnická osoba) v komanditnej spoločnosti
 66. neuhradené nájomné a časové rozlíšenie
 67. hodnota pozemku
 68. príem na Paypale
 69. Náhodný príjem oslobodený od dane
 70. DP 16 ročného dieťaťa
 71. zaradenie dlhodobého majetku do používania
 72. SURNE!!!! prace neschopnost a dlh
 73. Faktúra z ČR
 74. Hlavná kniha
 75. Dodatočné zníženie ZD - životné poistenie
 76. zaokrúhľovanie
 77. Amatérska hráčska zmluva
 78. Nakup tovaru z PL slovenskou s.r.o.
 79. zdanenie vyplatenej životnej poistky
 80. spotrebný uver
 81. dar a DzP, zaúčtovanie
 82. dôchodca prenajíma byt
 83. JEDNODUCHé účTOVNíCTVO
 84. preddavky na daň z príjmu
 85. Kurz z ECB
 86. Milionarska daň súrne
 87. odpisy pri skonceni podnikania
 88. vyuctovanie zahranicnej cesty
 89. pomoooc zabudnutá faktúra z r.2008
 90. Dokladanie tovaru
 91. honorár za umelecku činnosť
 92. uplatnenie si straty za rok 2007
 93. Preddavky na daň PO
 94. Dotácia získaná v inom roku ako začiatok podnikania
 95. Chyba v daňovom priznaní
 96. Daňové priznanie po ročnom zúčtovaní
 97. zmena adresy - nahlásenie
 98. Uplatnenie nezd. casti na danovnika v CR a SR
 99. Daňové priznanie A
 100. opravná položka k zásobám
 101. poznámky k ÚZ
 102. Preplatok z CR
 103. Daňové priznanie
 104. DP sro založenej na prelome rokov
 105. výnosy z pôžičiek
 106. Daň.priznanie pre občian.združenie
 107. Nárok na uplatnenie odpisu pri leasingu
 108. daňové priznanie typu A
 109. § 17 ods.26 písm.a alebo písm.b ???
 110. Živnosť a závislá činnosť daňové typu A alebo B
 111. SZČO a príjem z ČR
 112. účtovanie
 113. Príjem z Rakúska
 114. Bankový úrok debetný
 115. zostatok na 431
 116. Moje prvé daňové priznanie - pomoc
 117. Cestovné príkazy
 118. DPH-nová hranica registrácie?
 119. nezaplatené poistné + nespotrebovaný materiál
 120. naklady na auto v sro
 121. odpisy
 122. Zahranicna faktura
 123. Samohybný žeriav (V3S)- ktorá odpisová skupina?
 124. PD-prerušená živnosť
 125. reprezentačné a DPH
 126. oneskorene predložene doklady
 127. Axa šetriaci program
 128. Podat DP?
 129. prenájom bytu u SZČO - náklad?
 130. Pokyn DR SR na platenie preddavkov FO
 131. Leasing a odpisy
 132. Zriaďovacie náklady
 133. zúčtovanie 341
 134. Daň z príjmu FO
 135. Paušál tabuľka
 136. Ešte raz chyba v starom roku
 137. Odpočet FA
 138. Ako zauctovat v PU zaplatenu dan DPPO
 139. účtovanie predaja ready made spoločnosti
 140. Daň.bonus a príjem
 141. SOS! Dochodca s prijmom nad 49 248 SK......
 142. Problém,ktorý neviem vyriešiť
 143. Potvrdenie CUD 2009
 144. s.r.o
 145. Príjem z ČR a daňový bonus
 146. Zálohované obaly a koeficient DPH
 147. Úroky z BÚ
 148. Podnikateľský a súkromný účet
 149. Príjmy z Írska- ako vyrátať daň
 150. Kto podáva daňové priznanie ja alebo byvali zamestnávateľ
 151. daňový rezident ČR v priebehu roka
 152. predaj tovaru do zahraničia
 153. Hospodárska kríza a čo s ňou 2
 154. Vysporiadanie DPH za minulý rok
 155. Vyššia úhrada faktúr od odberateľa
 156. sprostredkovanie predaja nehnuteľnosti
 157. Kúpa obchodnej spoločnosti
 158. prerušené odpis. a predaj HM
 159. Pozastavenie živnosti
 160. Nezaplatene pohladavky
 161. Osobný vklad
 162. SU NEJAKE ZMENY OD 01.04.2009?
 163. Aké daňové
 164. prerušené odpisovanie a predaj
 165. oprava účtov
 166. Daň vyberaná zrážkou
 167. Zamestnaná v zahraničí
 168. zmena uplatňovania výdavkov
 169. Dôchodca a DP
 170. Oznámiť DÚ platenie preddavkov dane z príjmu PO?
 171. Odkúpenie podielu spoločníka s.r.o. a Obchodný register
 172. zníženie základu dane
 173. Daň z príležitostného príjmu lekára
 174. Súrne-zriaďovacie výdavky
 175. DPH - správne zaučtovanie halierových vyrovnaní
 176. Prerušenie živnosti -pokračovanie a paušál za mobil
 177. DP typ B, Zmluva o dielo
 178. Oprava opravnej položky z r.2006
 179. Platenie dane
 180. ročné zúčtovanie ZP
 181. príjmy zo Švajčarska
 182. Zisk.
 183. Mimoriadna účt.závierka? JÚ
 184. Sprostredkovateľská činnosť a paušálne výdavky
 185. dobrovoľne nezamestnaná
 186. Predčasné ukončenie lesingu
 187. Preplatok
 188. Predčasné ukončenie lesingu
 189. invalidný dôchodca
 190. DP a prenájom hnutelného majetku
 191. DP a pozastavenie živnosti
 192. Zamestnanec CR
 193. Oberon
 194. Platí invalidný dôchodca dane ?
 195. Leasing a DPH
 196. refakturácia stravy pre živnostníkov
 197. SOM NA DNE
 198. danový bonus
 199. výpočet dane z prenájmu nehn.
 200. Nevyfaktúrované dodávky
 201. Ako zamestnať manžela?
 202. predaj auta vyradeného z majetku firmy
 203. predaj nehnutelnosti
 204. nezdaniteľná časť na manželku
 205. SZČO a zamestnanec ČR
 206. Kurzová strata...
 207. Faktúra za vykonané práce
 208. Strata z r. 2007 dva roky za sebou
 209. Betónový podklad k leasovanému CNC
 210. hlasenie dane za rok 2008
 211. Bankový účet v cudzej mene
 212. Daňová povinnosť
 213. Paušálne výdavky a iný príjem
 214. dotacia z UP
 215. účtovníctvo a prerušenie živnosti
 216. Dochodca a danove priznanie za rok 2008....po Xte
 217. Daň z príjmu,prepočet na eur
 218. tlačivá
 219. Daň za motorove vozidlo
 220. Holandský JAAROPGAAF - preklad
 221. Daňové priznanie typ B
 222. kúpna cena
 223. SZČO
 224. Predaj prevádzky
 225. MAJETOK V UŽÍVANÍ TROCH FIRIEM
 226. Zdaňovanie príjmov z ČR po novom
 227. Výkaz o MaZ
 228. daňové priznanie a práca na dohodu
 229. Zaradenie IM
 230. Živnostníčka a materská dovolenka
 231. Chyba vo výkaze majetku a závazkov z r.2008
 232. DP podielnika VOS ak nie je rezident SR
 233. Daň priznanie PO - zaokrúhľovanie
 234. DAN Z UROKOV V PSS
 235. dobropis z minuleho roka
 236. Daňové priznanie A
 237. Príjem zo závislej činnosti a z prenájmu hnuteľnej veci.
 238. Daňový preplatok v DP
 239. Registračná poviinosť pri prenájme pozemku
 240. Kto je účtovník?
 241. Tabuľka na výpočet časového rozlíšenia
 242. Príjem v zahraničí - DP
 243. ako účtovne zlikvidovať sklad
 244. žiadost o pomoc pri danovom priznaní
 245. Potvrdenie o podani priznania
 246. Linka na štáty, ktoré sú vyňaté
 247. Preddavok na daň za rok 2008 stiahnutý v 01/09
 248. Prepocet dane na €
 249. Výkaz o M a Z a leasing
 250. Daňový bonus a ukončenie štúdia na VŠ