1. prerušené odpis. a predaj HM (3 replies)
 2. Pozastavenie živnosti (27 replies)
 3. Nezaplatene pohladavky (5 replies)
 4. Osobný vklad (1 replies)
 5. SU NEJAKE ZMENY OD 01.04.2009? (1 replies)
 6. Aké daňové (9 replies)
 7. prerušené odpisovanie a predaj (1 replies)
 8. oprava účtov (0 replies)
 9. Daň vyberaná zrážkou (1 replies)
 10. Zamestnaná v zahraničí (4 replies)
 11. zmena uplatňovania výdavkov (0 replies)
 12. Dôchodca a DP (2 replies)
 13. Oznámiť DÚ platenie preddavkov dane z príjmu PO? (4 replies)
 14. Odkúpenie podielu spoločníka s.r.o. a Obchodný register (0 replies)
 15. zníženie základu dane (2 replies)
 16. Daň z príležitostného príjmu lekára (0 replies)
 17. Súrne-zriaďovacie výdavky (2 replies)
 18. DPH - správne zaučtovanie halierových vyrovnaní (1 replies)
 19. Prerušenie živnosti -pokračovanie a paušál za mobil (0 replies)
 20. DP typ B, Zmluva o dielo (5 replies)
 21. Oprava opravnej položky z r.2006 (2 replies)
 22. Platenie dane (6 replies)
 23. ročné zúčtovanie ZP (0 replies)
 24. príjmy zo Švajčarska (0 replies)
 25. Zisk. (13 replies)
 26. Mimoriadna účt.závierka? JÚ (0 replies)
 27. Sprostredkovateľská činnosť a paušálne výdavky (7 replies)
 28. dobrovoľne nezamestnaná (0 replies)
 29. Predčasné ukončenie lesingu (1 replies)
 30. Preplatok (4 replies)
 31. Predčasné ukončenie lesingu (0 replies)
 32. invalidný dôchodca (1 replies)
 33. DP a prenájom hnutelného majetku (1 replies)
 34. DP a pozastavenie živnosti (0 replies)
 35. Zamestnanec CR (2 replies)
 36. Oberon (2 replies)
 37. Platí invalidný dôchodca dane ? (2 replies)
 38. Leasing a DPH (1 replies)
 39. refakturácia stravy pre živnostníkov (16 replies)
 40. SOM NA DNE (8 replies)
 41. danový bonus (20 replies)
 42. výpočet dane z prenájmu nehn. (4 replies)
 43. Nevyfaktúrované dodávky (6 replies)
 44. Ako zamestnať manžela? (0 replies)
 45. predaj auta vyradeného z majetku firmy (19 replies)
 46. predaj nehnutelnosti (5 replies)
 47. nezdaniteľná časť na manželku (11 replies)
 48. SZČO a zamestnanec ČR (0 replies)
 49. Kurzová strata... (1 replies)
 50. Faktúra za vykonané práce (1 replies)
 51. Strata z r. 2007 dva roky za sebou (4 replies)
 52. Betónový podklad k leasovanému CNC (0 replies)
 53. hlasenie dane za rok 2008 (0 replies)
 54. Bankový účet v cudzej mene (11 replies)
 55. Daňová povinnosť (4 replies)
 56. Paušálne výdavky a iný príjem (2 replies)
 57. dotacia z UP (0 replies)
 58. účtovníctvo a prerušenie živnosti (5 replies)
 59. Dochodca a danove priznanie za rok 2008....po Xte (0 replies)
 60. Daň z príjmu,prepočet na eur (4 replies)
 61. tlačivá (4 replies)
 62. Daň za motorove vozidlo (0 replies)
 63. Holandský JAAROPGAAF - preklad (0 replies)
 64. Daňové priznanie typ B (0 replies)
 65. kúpna cena (4 replies)
 66. SZČO (6 replies)
 67. Predaj prevádzky (1 replies)
 68. MAJETOK V UŽÍVANÍ TROCH FIRIEM (5 replies)
 69. Zdaňovanie príjmov z ČR po novom (2 replies)
 70. Výkaz o MaZ (5 replies)
 71. daňové priznanie a práca na dohodu (0 replies)
 72. Zaradenie IM (0 replies)
 73. Živnostníčka a materská dovolenka (1 replies)
 74. Chyba vo výkaze majetku a závazkov z r.2008 (3 replies)
 75. DP podielnika VOS ak nie je rezident SR (0 replies)
 76. Daň priznanie PO - zaokrúhľovanie (4 replies)
 77. DAN Z UROKOV V PSS (16 replies)
 78. dobropis z minuleho roka (1 replies)
 79. Daňové priznanie A (1 replies)
 80. Príjem zo závislej činnosti a z prenájmu hnuteľnej veci. (0 replies)
 81. Daňový preplatok v DP (2 replies)
 82. Registračná poviinosť pri prenájme pozemku (4 replies)
 83. Kto je účtovník? (0 replies)
 84. Tabuľka na výpočet časového rozlíšenia (0 replies)
 85. Príjem v zahraničí - DP (0 replies)
 86. ako účtovne zlikvidovať sklad (7 replies)
 87. žiadost o pomoc pri danovom priznaní (3 replies)
 88. Potvrdenie o podani priznania (15 replies)
 89. Linka na štáty, ktoré sú vyňaté (6 replies)
 90. Preddavok na daň za rok 2008 stiahnutý v 01/09 (1 replies)
 91. Prepocet dane na € (43 replies)
 92. Výkaz o M a Z a leasing (0 replies)
 93. Daňový bonus a ukončenie štúdia na VŠ (2 replies)
 94. predpis dane (3 replies)
 95. Vydavky % (3 replies)
 96. čo so stratou??? (2 replies)
 97. Prenájom (1 replies)
 98. Výkaz M a Z-odpisy (1 replies)
 99. leasing osobné auto v JÚ - 29 alebo 36 mesiacov. (0 replies)
 100. Občianske združenie (1 replies)
 101. Pneuservis (3 replies)
 102. materské za december - na ktorý rok sa počíta do vlastného príjmu manželky? (1 replies)
 103. Nezdaniteľná časť na doňovníka (3 replies)
 104. faktura z Ciech (8 replies)
 105. Účtovanie RZZP ešte raz (2 replies)
 106. Pozastavená činnosť (2 replies)
 107. Súkromné účty v podnikaní (7 replies)
 108. Dokladová inventúra (20 replies)
 109. nedaňový náklad? (2 replies)
 110. danove priznanie (1 replies)
 111. poznamky k uct.zavierke (2 replies)
 112. Faktúra v CZK (0 replies)
 113. odpočítatelná položka na manželku (10 replies)
 114. dodatočné odvody dane z príjmu PO (5 replies)
 115. Preddavky na daň (9 replies)
 116. životné poistenie kamionistov (1 replies)
 117. aký kurz? (0 replies)
 118. Vydavok buducich obdobi + pausalne naklady? (1 replies)
 119. Práca vo Švédsku nad 183 dní (1 replies)
 120. e-shop s videom-potrebujem RP? (0 replies)
 121. Treba vystavovat zálohovú FA? (4 replies)
 122. Preplatok dane v ČR (0 replies)
 123. Cudzinec, nie obcan eu a dan z prijmu z titulu Zmluvy o dielo (0 replies)
 124. Prevod spotrebného úveru na auto (5 replies)
 125. Leasingové auto - zrušenie leasingu kvôli neplatenia (1 replies)
 126. daň.prizn.FO (0 replies)
 127. Paušalne výdavky (0 replies)
 128. Predčasne ukončený lízing (1 replies)
 129. Organizačné zmeny. (2 replies)
 130. Súrne- príjem zo záv.čin. v SR a Luxembursku (0 replies)
 131. prijaté preddavky (0 replies)
 132. Súdny spor a rezerva (3 replies)
 133. Dodatocne danove priznanie - oddiel XI (1 replies)
 134. Daňový bonus (10 replies)
 135. úhrada dane po termíne (6 replies)
 136. Príjmy zo živnosti+autorský honorár (4 replies)
 137. danove priznanie ak som zrusila III.pilier (2 replies)
 138. Príjem zo zahraničia (0 replies)
 139. danove priznanie ak som zrusila III.pilier (1 replies)
 140. REKLAMNE SLUZBY (2 replies)
 141. dane (14 replies)
 142. DP typ "A" SR vs. VB :) (2 replies)
 143. paušálne výdavky (12 replies)
 144. zákony, predpisy ...... čo je čo??? (0 replies)
 145. Cestovné náhrady - zahraničná služobná cesta (2 replies)
 146. kurzova strata (1 replies)
 147. chatu nema fo v majetku, ale prenajima ju (37 replies)
 148. postupenie pohladavok spoločníkovi (1 replies)
 149. Dodanie vyrobkov a montáž do ČR (4 replies)
 150. žena na materskej /RP/ a príjem z dohody (3 replies)
 151. zmena pracovnej doby (5 replies)
 152. Zmluva o dielo (0 replies)
 153. Daňové priznanie FO po urobení RZD (0 replies)
 154. Ocenenie zásob-POMOC (6 replies)
 155. Danove priznanie zamestnanec + SZCO (8 replies)
 156. Danove priznanie FO typ B - zivnostnik v zahranici (0 replies)
 157. Odpisová skupina - STAN (4 replies)
 158. Pečiatka na potvrdení o príjmoch FO zo závislej činnosti (7 replies)
 159. Daň. priznanie, zamestnanec+prenájom (6 replies)
 160. DPFO typ B - náklady (5 replies)
 161. Prílohy DP (10 replies)
 162. DP PO - ktorý riadok? (1 replies)
 163. Sluzby do USA - registracia DPH (1 replies)
 164. daňový bonus (24 replies)
 165. 314 - poskytnutý preddavok v r.2007 faktúry neprišli (6 replies)
 166. výkazy zaokrúhľovanie - rozdiel (0 replies)
 167. Otváracia súvaha (4 replies)
 168. Ine zavazky - ako zrusit? (1 replies)
 169. Daňový bonus (4 replies)
 170. Nezdaniteľná časť u štatutára (3 replies)
 171. založenie sro - otváracia súvaha (0 replies)
 172. súvaha a výkaz (0 replies)
 173. Nulove prijmy - základ dane (4 replies)
 174. daň z prenájmu - rezident v zahraničí (9 replies)
 175. Danove priznanie FO typ B - zivnostnik v zahranici (0 replies)
 176. Daňové priznanie za rok 2008 a ZP (3 replies)
 177. Pôžička od súkromnej osoby (8 replies)
 178. DP prisp.organ. (0 replies)
 179. odpočet straty (0 replies)
 180. Odpočítateľná položka na manželku s prijmom (3 replies)
 181. Daňové priznanie - práca doma aj v Holandsku (11 replies)
 182. Uhrada zo zahraničia - problém (7 replies)
 183. dobrovoľne nezamestnaný - aké prílohy (6 replies)
 184. nezdokladovaný výber (0 replies)
 185. Zostatok na účte 314 (4 replies)
 186. Výkazy (1 replies)
 187. Invalid/pol invalid (3 replies)
 188. Lekár a jeho vzdelávanie - DP (5 replies)
 189. Vrátenie provízie (1 replies)
 190. dodatočne prizn.k dph (12 replies)
 191. Príjem ČR (0 replies)
 192. Sankčné úroky v PU (2 replies)
 193. riadky daň.priznania (4 replies)
 194. DPH a príručka k softvéru (0 replies)
 195. vrátenie preplatku-rozdielny prepočet (0 replies)
 196. 341 (23 replies)
 197. Opravné položky - pôžička (7 replies)
 198. Aký kurz použiť? (1 replies)
 199. DP PO (4 replies)
 200. Článok 196 smernice Rady 2006/112/EC (5 replies)
 201. SZCO stavné v anglicku (1 replies)
 202. Ako sa zbavit vystavenej faktury? (6 replies)
 203. DIC a pausalne vydavky (4 replies)
 204. Danove priznanie A dochodcu - prosim pomooooc (7 replies)
 205. Kurzove rozdiely pri prechode na Euro (1 replies)
 206. odpočet daňovej straty (3 replies)
 207. príjem prislúchajúci k neuznanému výdavku (7 replies)
 208. Daňová strata z r 2007 (1 replies)
 209. Príjem ČR (13 replies)
 210. základ dane (1 replies)
 211. predaj fotografií (6 replies)
 212. Zamestnávateľ neuplatnil celý daňový bonus (0 replies)
 213. DOBRY VECER NA DOBRU NOC (0 replies)
 214. RZD vo vzťahu k daňovému priznaniu (0 replies)
 215. Danove priznanie (1 replies)
 216. hlásenie o vyúčtovaní dane z príjmu (4 replies)
 217. Daň z motorových vozidiel účtovanie (5 replies)
 218. prenajom nehnutelnosti - manzelia (1 replies)
 219. vypocet danoveho priznania (0 replies)
 220. Fa zaplatená platobnou kartou (1 replies)
 221. Náhrady za kilometre (3 replies)
 222. DP - UZ SOM TUUUUU:-)) (38 replies)
 223. Účtovanie PHN prenajatého vozidla (0 replies)
 224. Nezdaniteľná čiastka na manžela - konkrétna otázka (8 replies)
 225. odpočítateľná položka (1 replies)
 226. daňové priznanie A (10 replies)
 227. práca v Dánsku (1 replies)
 228. Faktúra - údržba a upratovacie práce (0 replies)
 229. tovar po záruke v JU (12 replies)
 230. danove priznanie (16 replies)
 231. Overovanie uctovnej závierky (0 replies)
 232. strata v podnikani v r.2007 (2 replies)
 233. prebratie agendy podvojne uctovnictvo (0 replies)
 234. daňové priznanie občana MR s trvalým pobytom na SR (1 replies)
 235. RZZP a ukončenie podnikania (7 replies)
 236. Kurz DPH (0 replies)
 237. Pokuta (3 replies)
 238. Poplatok za spracovanie exekúcie (0 replies)
 239. Úroky v banke - záporné (2 replies)
 240. Nesedí DPH (5 replies)
 241. DPH, nárok na odpočet, vyšlé fa, došlé fa-členské krajiny (0 replies)
 242. technické zhodnotenie (4 replies)
 243. Zábezpeka nájmu (4 replies)
 244. Zmluva o dielo pred zacatim podnikania (0 replies)
 245. Faktury k blocku zaplatenemu cez RP (2 replies)
 246. Daňový bonus - vrátenie správcom - prepočet na € ? (1 replies)
 247. Zásoby (2 replies)
 248. prepočítací kurz - kladny rozdiel (0 replies)
 249. nemám spotrebu v technickom preukaze! (6 replies)
 250. DP - paušálne výdavky vrátane odvodov? (3 replies)