PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 [269] 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Slobodné povolanie
 2. Dotácia z ÚP
 3. notebook a fotoaparat
 4. Paušálny výdavok
 5. Nákup tovaru a následný predaj do tretej krajiny
 6. investičný majetok - fyzická osoba
 7. Diety
 8. Amslico Global Invest
 9. Nákup v zahraničí
 10. technicke zhodnotenie
 11. Daň z motorových vozidiel -zaúčtovanie
 12. Daňový bonus
 13. výnosy budúcich období
 14. Rentabilita dlhodobých zdrojov
 15. Konatel a spolocnik v s.r.o. - podavam priznanie A alebo B?
 16. starobný dôchodca a vrátenie dane
 17. starobný dôchodca a vrátenie dane
 18. Danova strata na DP = nutnost zavedenia JU ?
 19. RTVS poplatky
 20. Výkaz o majetku a záväzkoch
 21. Oprava roč.zúčtovania dane za r.2008
 22. DPH na konci roka
 23. rozdiel medzi príjmami, ktoré sa nezdaňujú
 24. DP FO B prílohy - zaokrúhľovanie, dátumy
 25. Registracna pokladnica
 26. Zamestnanie v ČR, živnosť na Slovensku
 27. diety - uctovanie
 28. Cestna dan=VOZD?
 29. Forwardové operácie
 30. "Dofakturacia" sluzby za rok 2008 v roku 2009 (nie je to prelom rokov!)
 31. ako zaúčtovat poskytnuty príspevok z ÚP
 32. zaradenie do odp.skupiny
 33. skončenie podnikania + preddavky
 34. Nevysporiadané pohľadávky a záväzky z roku 2007
 35. Neuplatnená DPH pri leasingu
 36. dotácia z úp
 37. Podanie daňového priznania za zosnulého
 38. Začatie živnosti, príspevok z UPSVaR
 39. Minimálna mzda a výška odvodov
 40. Svokrina kuchyňa - komlet
 41. poplatok za informácie
 42. príjem zo závislej činnosti a príjem zo živnosti
 43. prijem z anglicka
 44. DPH
 45. Refundácia mzdy z úradom práce
 46. platca DPH od 1.3. 2009
 47. Odpisy
 48. Pozastavená živnosť v roku 2008
 49. Účtovné odpisy
 50. neuhradená faktúra z ČR k 31.12.2008
 51. Kupa monitora bez vlastnictva PC
 52. riadok 57 daňové priznanie FO typ B
 53. Ako zapísať daň z príjmu z prevodu vlastníctva bytu do daň. priznania
 54. nájomné a pozastavenie živnosti
 55. Tovar po zaruke - prirodzene ubytky
 56. ešte raz leasing
 57. Ročný výkaz
 58. náklady na exekúciu
 59. výplata odstupného z DDP
 60. ucelove sporenie
 61. Bezodplané používanie časti nehnuteľnosti
 62. Odpočet DPH a šrotovné
 63. Vie mi niekto poradiť?
 64. DPH-obrat po zaplatení ?
 65. živnosť ???
 66. zmluva o dielo medzi SZČO a dôchodcom
 67. Vyhotovenie faktúry a dátum dodania
 68. DP FO
 69. Treba podať DP, ak daň z predaja bytu vychádza nulová?
 70. Nezrážaná daň z DOPČ v r.2008
 71. Upraviť, neupraviť?
 72. Preplatok z RZZP??
 73. nájomné reklamnej tabule - náklad
 74. Podanie DP typ B
 75. nadmerný odpočet dph
 76. Prerušená živnosť v ČR, rezident SR
 77. Penále minulych obdobi
 78. Vrátený poplatok
 79. Tvorba a účtovanie opravných položiek v jednuduchom účtovníctve
 80. zivnost
 81. 321 môžem mať takýto rozdiel?
 82. Pokuta za omeškanie - SP
 83. orava uctovania DM r.07
 84. 2% z dane
 85. Odpočet dane na manželku v daňovom priznaní
 86. DP ČR
 87. Fólie - do nákladov?
 88. Medzinarodne uctovne standardy IAS 17- leasingy
 89. Medzinarodne uctovne standardy
 90. danove priznanie-praca v zahranici
 91. Emisie, plyn, ohlásenie
 92. DP za r.2008 - Potvrdenie o podaní v eurách?
 93. prijem z CR - kde vznika povinnost podania DP
 94. Platba v Metre v EUR v roku 2008
 95. Darovaný tovar
 96. Zaúčtovanie straty v JU
 97. prosba
 98. Zúčtovanie rezervy
 99. Miesto podnikania vo výkazoch-JU
 100. Bločky
 101. Cestovné náhrady SZČO
 102. Dochodca a danove priznanie - POKRACOVANIE - ako odovzdal DP a ako mu opravili na DU
 103. Daňové priznanie PO - poznámky, treba ?
 104. daňové priznanie
 105. Premlčane zavazky-SURNE-DAKUJEM
 106. Remeselná alebo voľná?
 107. dan z prijmov PO
 108. Priemerná hodinová mzda k tvorbe rezervy
 109. kurzová strata
 110. daň z príjmov FO typ B
 111. Preplatok z RZZP ?
 112. paušalista a zápočet
 113. dvaja vlastnici a predaj bytu
 114. študent a zamestnanie
 115. vyplnenie českého DP
 116. FA z CR od neplatcu DPH za sluzby
 117. faktura z EU a dobropis
 118. daň z príjmov FO
 119. Vrátenie prioritných akcií
 120. Počiatočné stavy - problém
 121. Materská dovolenka,dovolenka a doba určitá
 122. materská dovolenka a daňové priznanie
 123. skončenie podnikania a ročné zúčtovanie poistného
 124. Daň z pridanej hodnoty
 125. Nápojový automat - odpisy
 126. kúpa pozemku od slovenského pozemkového fondu
 127. príležitostné príjmy
 128. náhrada príjmu
 129. Ktorý riadok v tlačive DPH
 130. vratenie dane z anglicka
 131. Nápojový automat - odpisová skupina
 132. Prechod z JU na paušlane vydavky
 133. Nezdanitelna cast zakladu dane na danovnika
 134. Dan z príjmu zo zahranicia.prosim o help, hilfe, ayuda...
 135. Zmeny od 1.3.09
 136. Hracie automaty
 137. Kam napísať?
 138. účtovanie BV
 139. Spotrebna dan za alkohol.
 140. Inventárne karty
 141. Výkaz o majetku a záväzkoch
 142. Faktúra za dodanie služby
 143. inventarizácia pohladávok
 144. Danove priznanie A alebo B?
 145. Oprava faktúry
 146. Pozastavenie činnosti
 147. Inventarizáciu
 148. pomozte
 149. Ako zauctovat?
 150. likvidácia a.s. a vklad do s.r.o.
 151. Poistné plnenie - leasingová spoločnosť
 152. Pozastavenie živnosti, ZC HM
 153. Ako začať
 154. kupa bytu bez banky :-)
 155. Oprava účtovania z roku 2008
 156. platba dane z prijmov
 157. Pladba Dane z Prijmu do 500 Sk
 158. uplatnenie DPH pri aute, ktoré je v nájme.
 159. cerpanie dotacie vopred
 160. Zaradenie auta do podnikania
 161. dan
 162. Autorský honorár.
 163. zmluva o vytvorení a použití diela
 164. poradte mi prosím
 165. Tuzemské dodanie služby pre subjekt z Ruska
 166. príjem zo živnosti a z predaja nehnuteľnosti
 167. UCT
 168. Vyúčtovanie nájmu po ukončení podnikania
 169. Ukončenie živnosti a osobitného povolenia v rôznych obdobiach (2008,2009)
 170. Zmluva o výpomoci
 171. DPFO typ B
 172. Krádež v prevádzke
 173. remeselné živnosti
 174. účtovanie poskytnutého daru v JU
 175. DPH oprava
 176. Pozastavenie živnosti
 177. Program Pohoda v Košiciach
 178. dochodca + provizie za poistenie
 179. Účtovanie cestovných lístkov
 180. DP-praca v UK i na SK
 181. PHM - Zahraničná pracovná cesta
 182. Úprava základu dane pri prerušení živnosti
 183. naklady verzus leasing
 184. zmena odpisovej skupiny
 185. DPH od 01.04.2009
 186. Oprava účtovania minulých období-vlastné imanie
 187. účtovníctvo za 3 mesiace
 188. FA v r.2009 a služba za rok 2008
 189. Auto a DPH
 190. Na aký účet účtovať preddavky na DMV
 191. Krádež, náhrada od zamestnancov
 192. Znížená sadzba DPH
 193. uzitok spojeny s transakciou
 194. Daňové priznanie PO
 195. rezerva na nevyfakturované dodávky
 196. Znovuvystavenie dobropisovanych faktur
 197. RZ
 198. Neuhradene uroky z pozicky
 199. účtovné výkazy v JÚ
 200. združenie PO a JU
 201. Umorovanie straty
 202. Odpis - predmet lízingu
 203. Účtovanie prenájmu a dane za inú FO
 204. DP typ B
 205. Výdavky v JÚ
 206. Strava zamestnancov
 207. DP typB a zamestnanec v Slovinsku
 208. Umelci a podanie daňového priznania
 209. Refakturácia prepravy tovarov
 210. Cislovanie faktur
 211. Miesto vykonu zivnosti
 212. Dochodca - vysoká daň
 213. "Zrusenie" jedneho uctu na podnikanie
 214. preplatok dane
 215. platenie bank.kartou
 216. Uplatnenie nezdaniteľnej čiastky
 217. Rezerva v jednoduchom uctovnictve
 218. nerozpustené náklady budúcich období
 219. Preplatok na dani
 220. Výpisy z účtov v PD
 221. ako je to?
 222. Príjem z absolventskej praxe a daňové priznanie
 223. vklad konatela do pokladne
 224. Výkaz o majetku a záväzkoch
 225. zabezpečenie záväzku prevodom práva
 226. Danovy bonus
 227. Dochodok a rodicovsky prispevok
 228. Štipendium - zdanitelný príjem ??
 229. Preplatok z RZZP a ukončená živnosť
 230. darovanie a občianske združenie
 231. Danove priznanie
 232. platenie dane s prijmom do 90tis/rok
 233. Akým kurzom prepočítať príjmy v ČR?
 234. Kedy sa uplatnuje stravné
 235. Ake pausalne vydavky pouzit?
 236. záväzná cenová ponuka a daň z príjmu-veľmi súrne
 237. Daňové priznanie v SR, a práca v zahraničí
 238. Audit
 239. Danove priznanie
 240. pomocník na stavbe si neuplatnuje stravné??
 241. evidencia DPH v programe Alfa
 242. práca v Španielsku - metóda vyňatia
 243. drobnost k DP
 244. odkedy presne nahrada z PHM 5,50 Sk?
 245. Inventarizačné rozdiely
 246. Strata a zrážková daň, preddavky
 247. Platby do 3. piliera
 248. Registračná pokladna
 249. stravné
 250. Dodanie služby z EU v rámci záruky