PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Faktúra 2016 a nárok na odpočet DPH/rezervy
 2. Likvidácia spoločnosti a výkazy priebežnej závierky
 3. Opravné položky účtovanie
 4. Likvidácia spoločnosti a priebežné výkazy
 5. Zaradenie majetku
 6. Ako vyradiť neodpisaný majetok likvidáciou?
 7. Zahraničné faktúry - čo s DPH ?
 8. Dátum dodania na faktúre
 9. Ako zaúčtovať faktúru za technika PO, BOZP a PZS?
 10. Okamih uskutočnenia technického zhodnotenia stavby
 11. Zle spravené daňové priznanie
 12. stravné lístky pri prechode práv a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov
 13. Dodávateľská faktúra na stavebné práce F, nezaevidovaná do KV. Čo s tým.
 14. Tlačové zostavy v PÚ
 15. ako zaúčtovať faktúru priloženú v prílohe?
 16. účtovanie TJ
 17. Zrážka zo mzdy - exekúcia
 18. smernica pre podiel výdavkov
 19. daňové priznanie príspevkovej organizácie
 20. Pracujúci otec na materskej - odvody
 21. Trojstranný obchod vs intrakomunitárne dodanie
 22. Ako účtovať oceňovacie rozdiely vzniknuté pri účtovaní príjemiek a faktúr?
 23. Prosba Prešov a okolie
 24. stravovanie v školskej jedálni
 25. Materiál nakúpený maliarskou firmou na kartu
 26. Účtovanie preplatku na RZ ZP (preplatok za organizáciu)
 27. Doprava na SK
 28. dividendy
 29. Uver cez realitku ?
 30. Vklad z pokladne na BÚ sro, prevody cez súkromný účet konateľa
 31. Kde zaúčtovať kolky?
 32. Cestovná agentúra-príjem od klientov pre CK
 33. Čo s príjmom z vystavených faktúr počas pozastavenia živnosti?
 34. vysvetlenie DPH pri kúpe a predaji tovaru
 35. česká firma robí školenie na Slovensku - DPH registrácia?
 36. uctovnictvo - zaciatok podnikania
 37. Predám majetkový podiel poľnoh.družstva. Bude sa to zdaňovať a odvody aké z toho budú?
 38. Môžeme považovať "Dobierku" za platidlo?
 39. Dodatočné daňové priznanie PO
 40. Poplatok za odpad ak má daňovník len pozemok?
 41. Vystavená faktúra za nákup darčekovej poukážky na dobierku
 42. Účtovanie rabatu - zľavy na odoslanej faktúre
 43. Malá predajňa živnostníka-predaj vo sviatok
 44. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia - preplatok
 45. Rocne zuctovanie dane za rok 2016
 46. Preprava tovaru zo zahranicia..
 47. Pri odklade dan.priznania FO treba toto nahlasit aj na Zdrav.poistovnu ?
 48. Zrážková daň a daňové priznanie PO
 49. Ako správne vypočítať úrok z omeškania pri neskorej úhrade faktúry vo viacerých splátkach?
 50. Platba za prenájom od PO a časové rozlíšenie
 51. Uznaju mi odklad DP FO,ked som podal oznamenie papierovo,a nie elektronicky ?
 52. Kedy je daň uhradená?
 53. Ako zaúčtovať podiel spoločnosti s ručením obmedzeným v inej spoločnosti
 54. dan zrazená v zahraničí neuplatnená v tuzemsku
 55. Prenájom techniky, živnostník...
 56. ako uctujete ekonomicku sluzbu poskytnutu v aprili 2017,tykajucu sa r.2016 ?
 57. Daňová strata a NČZD
 58. Otec na materskej
 59. Aká je suma náhrad za 1 km pri používaní vlastného motorového vozidla?
 60. DP k dani z prijmu typ B, riadok 117 URGENTNE
 61. koncesionárske poplatky za zamestnávateľa
 62. daňový bonus na dieťa r. 2016 - ak pracoval iba dva mesiace
 63. daňový bonus na dieťa r. 2016 - aj pracoval iba dva mesiace
 64. Nevyčerpaná dovolenka
 65. SK NACE
 66. Nárok na materskú z dohody a prilepšenie novým PP
 67. V akej výške možno uplatniť DDS uhradenú za 11/15 až 11/2016 v RZD 2016 ???
 68. účtovanie malej telovýchovnej jednoty v obce
 69. daňový bonus - nekompletný rok
 70. Faktúra za vedenie účtovníctva po úhrade - odpočítateľná položka- do ktorého riadku v DPPO?
 71. Aktivácia účtovanie 504/622
 72. zapocitanie odvedenych preddavkov na dan z prijmu
 73. V ktorom roku zdaniť nezdanené odchodné rok rozhodnutia 2015, vyplatené 2016
 74. Riadok 10 z potvrdenia o zdaniteľných príjmoch
 75. Kam zúčtovať do DP nevyfaktúrované dodávky z minulého roka?
 76. aka je sankcia za dodatocnu dph
 77. zabudla som zdanit príjem
 78. Podanie DPPO exportom z Omegy
 79. Dá sa zistiť z Účtovnej závierky firmy - priemerná mzda, resp. cena práce na zamestnanca
 80. Pocet mesiacov uvádzaný v DP FO pri odpocitatelnej položke za manželku
 81. Zápočet DPH s daňou z motorových vozidiel a učtovanie?
 82. Z čoho sa mi bude počítať materske
 83. Uplatňovanie osobitného spôsobu zahrňovania kurz. rozdielov do ZD - DPPO
 84. Vysokoškolák+daňový bonus+OP na daňovníka
 85. Daňové priznanie za príležitostný prenájom.
 86. Príjmy súkromnej osoby z prenájmu (je zároveň aj SZČO)
 87. strata v 2015 vs DP2016
 88. Odklad DP PO za rok 2016 a preddavky na daň z príjmov
 89. Nepristavenie auta
 90. danova evidencia, danove priznanie-treba vyplnit tabulku 1a alebo 1b?
 91. Potrebne podanie dan. priznania ?
 92. Parkovanie vyfakturovane bez DPH
 93. Daňové priznanie B bez príjmov a poistné
 94. Vyuctovanie cestovneho prikazu
 95. može mať štvrťročný platca dph evidenciu?
 96. Odoslaná zahraničná faktúra za tovar do EÚ s oslobodením alebo prenosom daň.povinnosti?
 97. Kde zaradiť do kontrolného výkazu odoslanú faktúru, vystavenú fyzickej osobe (nemá IČ DPH) ? Sme s.r.o., platca DPH.
 98. Rozúčtovať faktúru na služby a materiál?
 99. Príjem podnikateľa na bankovom účte zo zahraniča
 100. Vystavená faktúra neplatca DPH
 101. Kurzové rozdiely v JÚ - účtovanie v MRP
 102. Keď živnostník pozastavil živnosť k 31.12.2016 a tri faktúry mal zaplatené až v roku 2017, kde uvádzam túto sumu v DP?
 103. Účtovanie preplatku elektriny v Omege
 104. Účtovanie preplatku elektriny v PU
 105. Zmluva o dielo so študentom
 106. Kam v dan.priznani PO uvadzat Uroky v banke?
 107. Neuhradené záväzky v JU
 108. FO uctujúca v podvojnom uct.
 109. Odklad daňového PO elektronicky
 110. "informatívna - predbežná" závierka.
 111. Preúčtovanie stavu zásob k 31.12.2016
 112. uzávierkové upravy
 113. dp FO A alebo B
 114. zdaňovanie výhry
 115. Nová sro bez pohybov - aké daňové priznanie
 116. Tovar odvezený do ČR, ale faktúrovať sa bude slovenskej firme
 117. k DP - pre zaneprázdnených
 118. Opravné DP
 119. danové A - príjem študentky zo zahraničia
 120. dátumy na DP PO
 121. Unimobunka - zaradenie do odpisovej skupiny
 122. Účtovanie dodania a montáže okien a príslušenstva.
 123. 2% dane v daňovom priznaní
 124. Účtovanie dotácie z ÚP - akédátumy? ešte raz
 125. Účet 479
 126. Lehota na podanie DP s.r.o. v likvidácii
 127. DP typu B Daňový bonus- prílohy
 128. Správne počítanie
 129. Opravné DP po schválení uzávierky
 130. Daňové priznanie B_prenájom bytu
 131. Ako vnímať náklady na prezentáciu firmu na športovom podujatí?
 132. Vratené dobrovolné socialne poistenie a DP
 133. Predaj osobného automobilu pred odpísaním
 134. Vyrovnava sa preplatok zo zamestnania s nedoplatkom SZCO?
 135. Nepodané priznanie za 2015 a povinnosť bola.
 136. Čo so sociálnym fondom z minulých rokov? Ide o SZČO účtujúci v JU
 137. Ukončenie živnosti - príde automaticky daňová kontrola?
 138. Faktúra od VSE- je potrebné časovo rozlíšiť? Účtovanie v PU
 139. Poistné plnenie a daň z príjmu
 140. ukončenie živnosti + dp 2016
 141. NCZD na manžela
 142. nezdaniteľná časť dane
 143. Ako vyplniť Daňové priznanie PO riadok 100?
 144. vysledok hospodarenia strata, po uprave zaklad dane
 145. Cestovne nahrady konatela - uctovanie
 146. môže sa zisk v s.r.o. použiť na chod firmy ?
 147. SK NACE - doručovanie/rozvoz tovaru prípade kuriér
 148. Chybné ročné zúčtovanie dane - podanie opravného daňového priznania typu A?
 149. Ako zaúčtovať odvody?
 150. Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch ČR
 151. faktúru splatnú 31.12.2015 do VOZD za r.2016?
 152. Oddiel XIII. Miesto na osobitné záznamy daňovníka - daňové priznanie B
 153. Ako zaúčtujem v PÚ elektroinštalačné práce v prenajatých priestoroch?
 154. Do REgistra uct.zavierok musim poslat uct.zavierku samostatne?
 155. Mobilný telefón zakúpený formou bezúčelovej pôžičky
 156. Dôchodca DP
 157. Výška dane nižšia ako daňová licencia.
 158. Pausalne vydavky
 159. Honorár za umeleckú činnosť a výška paušálnych výdavkov
 160. zamestnanie+príjmy zo živnosti
 161. danove priznanie PO - tabulka f alebo G2?
 162. Zamestnanec požiadal o ročné zúčtovanie dane zamestnávateľa, daň mu bola už aj vrátená, avšak zabudol uviesť príjmy z prenájmu, ako to dať do poriadku?
 163. Slobodné povolanie a daňový bonus
 164. Prenájom nebytových priestorov FO pre vlastné s.r.o.
 165. Konateľ aj spoločník v jednoosobovej s.r.o.
 166. Kdy se podává DP právnické osoby za rok 2016? 31.3.2017?
 167. Nové začiatočné stavy a daň
 168. Vznik spoločnosti a bezprostredne predchádzajúce obdobie
 169. Daň 591 z DP PO = r. 800 bez ohľadu na to, čo je na r.1100 ???
 170. príspevok z úradu práce na chránené pracovisko
 171. Prehľad o vzniku daňových strát v DP FO B
 172. vyživné
 173. Fakturacia služby - polozkovite?
 174. Exekúcia - ako správne postupovať
 175. účtovná závierka 2016 a 2015 paušálne výdavky
 176. Daň na účely určenia výšky preddavkov na daň - 1. priznanie
 177. Danové priznanie občianske združenie
 178. Daňové priznanie PO 2016
 179. predlženie lehoty na podanie daňové priznania
 180. Ako uviesť do daňového priznania 2016 vrátený preplatok z dani z príjmu a zdravotného poistenia za rok 2015?
 181. poznámky k účtovnej závierke
 182. Platba PZP cez súkromný ucet
 183. mám prirátať poistné aj zo zahraničia ?
 184. Preklep v účtovnej závierke JÚ z minulého roka
 185. Dodatočné KV za rok 2016 - odklad DPPO
 186. Prenos daňovej povinnosti ???
 187. prosím o info koľko je odpočítateľná položka na daňovníka za rok 2016
 188. Stravné lístky na konci roka?
 189. Zdedeny a predany byt ako dalej
 190. nezdaniteľné časti základu dane
 191. Pomoze mi niekto vypisat zahranicny cestovny prikaz???
 192. Nepeňažný vklad do sro
 193. chyba v účtovnej závierke z minulého účtovného obdobia
 194. účet 365 -platba FP cez osobný účet
 195. V ktorom roku zdaniť príjem ?
 196. DP - Ekon.person. alebo iné prepojenie....
 197. Prenájom nehnuteľnosti a preplatok
 198. Nezdaniteľná časť základu dane na manželku(materská)
 199. zaradenie darovaného drobného hmotného majetku
 200. Rekonštrukcia DM - podkrovie
 201. Danove priznanie FO
 202. Kontrola tankovania PHM z MRP cez excel
 203. sankcie DPH?
 204. Môžem podať účtovnú závierku mikro UJ za rok 2016 - 18008/2014 cez eDANE?
 205. Uctovanie faktury z CR
 206. Zaúčtovanie dane z príjmu,daňovej licencie a prenosu zápočtu daňovej licencie
 207. Obstarávacia cena materiálu zakúpeného v Číne
 208. Ako mám zaúčtovať v JU nedoplatok zdravotného poistenia pričom je ukončená živnosť?
 209. Transferová dokumentácia ak ide o nevýznamné prípady
 210. daňové priznanie a transferové oceňovanie
 211. Odložené podanie daňového priznania.
 212. Typ daňového priznania pre občianske združenie
 213. Nezdanitelná čast ZD -dochodca
 214. daňové priznanie
 215. Do ktoreho roka zahrnut prijem z vystavenej faktury?
 216. Základ dane pri skončení slobodného povolanie
 217. SZČO vyslaný do zahraničia
 218. Na aký účet platiť daň keď nemá FO pridelený konkrétny účet?
 219. Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ A
 220. Ako zauctovat zac.ucet suvahovy pri novej s.r.o?
 221. kam do Dan.priznania PO vpisat zrazkovu dan z urokov ?
 222. Mimoriadna účtovná závierka k 31.12.2016 ?
 223. vrátenie daní z česka
 224. Pracovné oblečenie v JÚ
 225. Kde podat DP - v SR alebo v PL?
 226. oprava počiatočných stavov
 227. Základná náhrada na km jadzy
 228. Odpočet daňovej straty - zaokrúhľovanie
 229. Nezaplatený obratový bonus za tovar na strane dodávateľa je pripočítateľnou položkou v DP?
 230. darčekový kôš - na ples.. sponzoring? ako zaúčtovať?
 231. Účtovanie obedov a DPH
 232. Reklamné označenie prevádzky - zatriedenie.
 233. Pozemkové pasienkové spoločenstvo zamerané na chov oviec
 234. Aký denný kurz - neúčtovná jednotka
 235. Oprava bankoveho účtu v danovom priznaní
 236. Kam v dan.priznani PO pisete pri 80% nakladoch PHM nedanovy naklad ?
 237. faktura z minuleho roka
 238. Konkurz a priebežné uzávierky
 239. Plyn, elektrina, vodné-stočné a zrážky v JÚ.
 240. osobitná úprava §66 a KV
 241. Ked si uplatnil danovnik dan.bonus v zamestnani, ma prikladat kopiu r.listu aj k Dan.priznaniu ?
 242. Príjem z USA na základe zmluvy
 243. NČZD manželka na úrade časť roka
 244. Nezdaniteľná časť základu dane podpísaná u jedného zo zamestnávateľov
 245. Poznámky k účt.uzávierke
 246. Daňový preplatok zo zamestnania a tabuľka 1b v VI. oddieli daňového priznania typu B
 247. Je odstupné od zahraničného zamestnávateľa zdaniteľné na Slovensku?
 248. účtovanie úroku z úveru na auto 80/20
 249. manželka SZČO, poberala rodičovský príspevok, zo živnosti mala tržby
 250. DPH z Colného výmeru