PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452

 1. Dovoz tovaru z 3Š
 2. opatrovateľka v Rakusku a DP za rok 2016
 3. nepodane danove priznanie za 2014 a 2015 - co mi hrozi?
 4. kupa sro a účtovanie
 5. Ako zaúčtovať úhradu dobierky, ak v balíku nebola faktúra?
 6. faktúra za vyúčtovanie služieb - daňovo, nedaňovo?
 7. Aký účet mám použiť pri predaji vysokozdvižného vozíka?
 8. vystavená faktúra a DPH neodvedená
 9. Dodanenie životného poistenia z rokov 2006 - 2010?
 10. Daňový bonus-SZČO+zamestnanec
 11. Určenie stratného v predajni potravín
 12. Opatrovateľský na dcéru a dohoda o VP
 13. Započítava sa výhra do príjmu manželky na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku?
 14. Vklady konateľov a spoločníkov / s.r.o./ do pokladne
 15. Poistka profesná zodpovednosť
 16. ako pocitat prilohy k DP FO typ B?
 17. uplatnenie pausalnych a preukazatelnych vydavkov
 18. započítava sa do daňového priznania A aj jeden deň odrobený na zmluvu?
 19. DPH pri obstaraní HM formou finančného lízingu
 20. celý rok pracoval v UK ako ZC - podáva DP aj na Slovensku?
 21. ako ukončiť PP so zamestnancom, ak firma nemá peniaze na výplatu?
 22. Daň.evidencia §6 odst. 11 pri prenájme a ZC nehnuteľnosti
 23. Stravné pri zahraničnej ceste
 24. príjem zo Slovenska i Dánska - daňové priznanie
 25. vyňaté príjmy
 26. Sporenie k osobnemu uctu
 27. Ako učtovať vydavky na firemny ples
 28. Stanovenie ceny auta
 29. Paušálne výdavky a evidencia
 30. účtovanie zľavy PU
 31. Vrátenie dane - dôchodca
 32. SZČO a vydaná Fa do zahraničia
 33. Doprava ako obstarávací náklad a následný predaj tovaru.
 34. Úroky z pôžičky na RČ
 35. Aká bude NčZD u živnostníka, ktorý bol aj zamestnancom?
 36. Príjem na základe "príkaznej zmluvy"
 37. FO ma živnosť od 1.6.
 38. Ako zaúčtovať začiatočné stavy v Pohode?
 39. na aký účet zaúčtovať stratu z účtu 431 v organizačnej zložke. Zisk účtujem na 379.
 40. organizačná zložka
 41. Musim podat danove priznanie?
 42. 431 VH
 43. DPH za ubytovanie poskytnuté v Českej republike
 44. ušlá mzda - daňové priznanie
 45. SZČO, ktorá využíva súkr. auto, účtuje cestovné náhrady ako peňažný alebo nepeňažný výdavok?
 46. Opravné položky, vyradenie pohľadávky - účtujú sa v priebehu roka alebo k 31.12 ??
 47. Ako zauctovat spravne v Omege prijatu platbu kartou ?
 48. SZČO v Nemecku. pobyt dlhší ako 183dní- stravné a cestovné na vlastnom aute
 49. Kúpa ojazdeného vozidla z ČR neplatiteľom DPH
 50. Aky doklad musim predlozit na danovy urad ak pracujem v CR
 51. Daň. priznanie PO - Transakcie závislých osôb
 52. Obstarávacie náklady alebo náhradný diel?
 53. HIM alebo DHIM?
 54. Registrácia DPH na stavebné práce v Belgicku
 55. DP typu A a zmluva o dielo
 56. Ako zaúčtovať úhrady faktúr bez dokladu?
 57. ako učtovat v Pohode ked mam rozhadzane čisla položiek v učtovnom denniku?
 58. Ktoré DP podá FO živnosť bez príjmu,príjem zo záv. činn.
 59. uplatnovanie urokov z uveru - nehnutelnost v OM
 60. Záporné vlastné imanie-neuhradená strata minulých rokov
 61. Dobrovolne NP a DPvNZ kam do DP typu A?
 62. Paušálne výdavky SZČO - účtovník
 63. Účtovanie Stravných lístkov v JÚ z príspevku VÚC v občianskom združení
 64. Priznanie OZ
 65. Sociálny fond a mesačná mzda
 66. Odpočet na manželku v DP 2016
 67. Účtovanie preplatku dane
 68. Odmena za vypracovanie znaleckého posudku na zriadenie záložného práva je daňový náklad alebo ide do obstarávacej ceny nehnuteľnosti?
 69. Sprostredkovanie bez určenia provízie v %
 70. Nezdaniteľná časť základu dane na manželku za rok 2016
 71. NČ ZD na manželku, koľko mesiacov si môže uplatniť?
 72. dohoda a RZD za rok 2016
 73. Ako zaučtujem vrátenie poistky - zodpov. za škodu spôs. motor. vozidlom - auto ktoré bolo predané v JU ?
 74. Leasing v Money s3 PÚ
 75. príjmy zo SR aj ČR - ako?
 76. Depozit a prenajom bytu
 77. Rodičovský príspevok a DP v Rakúsku
 78. práca na DOVP, DOPČ
 79. ako vyplniť DP FO B pri závislej činnosti v Rakúsku + slovenská živnosť ?
 80. Zamestnanecká prémia
 81. vrátenie DPH zo zahraničnej FA
 82. Môžem si ako fyzická osoba odpočítať náklady na zveľadenie nehnuteľnosti v daňovom priznaní?
 83. Ako správne prijať hotovosť za tovar oslobodený od dane?
 84. Základné imanie pri zlúčení s.r.o.
 85. Ako mám v jednoduchom účtovníctve zaúčtovať tablet na splátky od mobilného operatóra?
 86. Skladová evidencia - kadernícke služby a oprava strojov
 87. Ako učtujete ekonomicke služby za rok 2016 nezaplatene ?
 88. Ako sa brániť pri neoprávnenej pokute za nepodanie priznania dane z nehnuteľnosti?
 89. Vystavenie faktúry po zrušení registrácie DPH
 90. musím podať danové v Nemecku ked som tam pracoval 250 dní?
 91. príspevok z úradu práce pri paušálnych výdavkoch som zahrnula do príjmu zo živnosti. je to dobré?
 92. účtovanie gastrolístkov-szčo
 93. Prepočet PHM podľa TP na konci roka- veľký rozdiel
 94. opatrovateľka a DP , aké prílohy ?
 95. Ako podať daňove za rok 2016, keď pracovala v Irsku 6 mesiacov?
 96. RZ preddavkov na daň
 97. autorská zmluva - daň
 98. podiely na zisku - účtovanie
 99. účet 381
 100. Stravné na tuzemskej pracovnej ceste v roku 2017
 101. Fa na prelome rokov za recyklaciu baterii, akumulatorov a obalov envi-pak - kedy náklad, kedy odpocet DPH.
 102. SZČO na SR, TPP v Nemecku a daňové
 103. Suma vyplateného DB za 2 mesiace
 104. Registračná pokladnica pre CZ firmu na Slovensku
 105. PHM v percentách verzus kniha jázd
 106. Prijata zaloha od obcana
 107. Vyradenie nedoodpisovaného HIM r.2016
 108. Ako zaúčtovať výdaje firmy, platené z osobného účtu?
 109. Daň sa uplatňuje na základe prijatia platby
 110. Výpočet cestovných náhrad pri zahraničnej pracovnej ceste 2016
 111. preplatok dodávateľ. FA na základe zle vystaveného dokladu a účtovanie
 112. Aky typ DP?
 113. zaplatili sme zálohu 2x, aky daňový doklad ?
 114. MU pre ostatné subjekty VS k ukladaniu IUZ do registra
 115. ako zaúčtovať došlú fa
 116. Ukončenie SHR a dane.
 117. Uvádza sa do daňového priznania transakcia medzi závislými osobami aj keď sa používa cena obvyklá?
 118. Správne som formulovala oznámenie o predĺžení lehoty na podanie DP 16 - szčo, ktorá má iba príjmy zo Slovenska ?
 119. Tovar v colnom sklade
 120. Daňové priznanie B kombinácia záv.činnosť+živnosť
 121. hranica na vyplatenie /vratenie dane z prijmu
 122. Daňové priznanie - príjmy zo ZČ v ČR
 123. refakturácia do EU - služba? tovar?
 124. inventarizácia pohľadávok a závazkov - čo ak nerobí
 125. vyrovananie zavazkov - faktury od dodavatela
 126. Refakturácia
 127. Jednoduché účtovníctvo vs. Daňová evidencia
 128. Paušálny výdaj
 129. DP typ A, treba započítať aj príjem zo SP ?
 130. Použitie fin.prostriedkov z normatívu
 131. Stravné lístky pre SZČO zakúpené v 12/2016 - náklad
 132. Danove priznanie a nepenazny prijem
 133. Soc.fond účtovanie v jednoduchom účtovníctve
 134. Zmluva o predaji podniku
 135. danový bonus
 136. Danove priznanie FO za spotrebný úver?
 137. DZMV za minulé roky
 138. Predaj nehnuteľnosti a platenie daní...
 139. uctovanie SL v JU pohoda
 140. Daňové priznanie opatrovateľka v Rakúsku.
 141. Dodanie oslobodené od dane
 142. Daňové priznanie - príjem fyzickej osoby
 143. Paušálne výdavky SZČO
 144. Účtovníctvo občianskeho združenia
 145. predčasné ukončenie spotreb.úveru a následný nákup nového auta na lízing.štvrtinkové splátky... novinky v r. 2016 v účtovaní a odpisoch v JÚ?
 146. Pomôžte mi s nemeckým potvrdením o prijme
 147. paragraf 69 ako zaradit látkove rolety
 148. Ako zaúčtovať prípad, keď mám k dispozícii len bankový výpis, kde je výber z bankomatu v Čechách, ale nie je uvedená suma v CZK, len v eurách?
 149. Daňový doklad k dvom prijatým záloham.
 150. Stavebniny a nákup železa
 151. Vyúčtovacia fa za Elektrinu
 152. Odkúpenie traktora po ukončení prenájmu
 153. Príjem v zahraničí
 154. platobný poukaz
 155. Finančná správa - Pozor falošný web
 156. Odpočítateľná položka na manželku
 157. Kompenzačná platba od SPP
 158. uprava zakladu dane
 159. Darovanie zisku - odpoveď
 160. zostatok na účte 395
 161. Odpis premlčaných pohľadávok
 162. Plyn v účtovníctve - odpojenie , pripojenie
 163. Dobrovoľné platené poistné v nezamestnanosti a DP FO
 164. SZČO - auto v obchodnom majetku - nárok na diety
 165. novozaložená sro komunikuje len elektronicky s danovým úradom
 166. Dobropis zo Shell - kontrolný výkaz
 167. nezaplatene uroky z poskytnutej pozicky
 168. DPFO - B - Zmluva uzatvorená na základe Občianskeho zákonníka
 169. Daňove priznanie SZČO s paušalnymi vydavkami
 170. Vysoký zostatok na účte 365 - úroky
 171. Daňová strata a jej odpočet
 172. Vystavenie faktúry pre s.r.o. za spracovanie účt. dokladov r. 2016
 173. Paušálne výdavky
 174. Rezervný fond tvorený na účty 417 aj 421 sa pre účely posúdenia tvorby RF spočítava ?
 175. daňová evidencia
 176. peňažný príspevok na opatrovanie a DP
 177. musí mať szčo podnikatelský účet, ak nemá stačí účtovať len pohyby z podnikania?
 178. nesplnení povinného podielu zamestnávania občanov ZTP - účtovanie?
 179. Povinnosť podať daňové priznanie - daň z prevodu nehnuteľností
 180. Materská, rodičovká a DP
 181. zaúčtovanie dane z príjmu
 182. lehota pre vystavenie faktúry mimo EÚ
 183. FA do CZ DPH
 184. Odpisová skupina-6
 185. Nezdanitelna cast zakladu dane
 186. Žiadosť o ošetrovné, čo s tým..
 187. Danove vydavky pri byte v obchodnom majetku
 188. Ako v MRP PU WIN účtujete pri režime DPH "po úhrade platby" pri uzávierke?
 189. predaj firemného auta do zahraničia
 190. Ako účtovať prevádzkovanie automatu - kusového a nápojového?
 191. Otázka ohladne ZP pri dividendách a DPH pri platbe mimo EU
 192. Poštová karta v daňovej evidencii, ako správne evidovať?
 193. neplatené voľno daňové priznanie 2016
 194. Nutnost zriadenia stalej prevadzkarne zahranicnym zamestnavatelom?
 195. Ako vyčísliť v eurách prínos zamestnanca, ktorý upravuje softvér pre ostatných, aby sa im lepšie robilo?
 196. výpočet úroku z úveru
 197. Musím platiť DPH pri nákupe zo zahraničia?
 198. Faktura za tovar bez prac
 199. Faktúra za prepravu z Macedónska
 200. DOlezite - kontrolny vykaz dph a zaporna faktura - uvadzam do faktur ?
 201. ako zdaniť poistné plnenie za ochorenie
 202. škoda na vlastných výrobkoch
 203. Do ktoreho stlpca PD vecne patrí uzávierková operácia pri skončení podnikania - VOZD z titulu závazku z poistného SZČO ? Do stlpca 17 alebo 15 ?
 204. Registracia DPH a nove skutocnosti na zamietnutie registracie
 205. Ako účtovať v JÚ odmenu mandatára z teminálov Junior Game "BETX"?
 206. Zaúčtovanie DPH zo zásob v JU
 207. Odpoveď finančnej správy k sankčnému poplatku za oneskorenú splátku
 208. zadrzana zasielka z Aliexpres - puskohlad ako na JCD?
 209. slovenské DIČ, české sídlo
 210. DP typ B a PN
 211. čiastočne uhradené faktúry
 212. Keď sme objednali pre zamestnancov pracovné mikiny s názvom firmy, môžem to zaúčtovať na 527?
 213. Nákup cez internet od českej firmy s českou DPH
 214. Môžem mať na prevádzke samostatné číslovanie faktúr?
 215. odpocitatelna polozka na danovnika
 216. Došlý dobropis týkajúci sa r.2016, ale evidovaný v r.2017 - účtovať cez 326 ??
 217. Platba do SP a DP
 218. Valutová pokladňa - zrušenie
 219. premiestnenie tovaru?
 220. musí združenie viesť podvojné účt.?
 221. kde podať daňové priznanie ak pracujem od septembra v Nemecku?
 222. Kto musí platiť daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti, keď zdedili dom 15.7.2013 a predali 20.2.2017, pričom:
 223. Predaj stroja a odpisy
 224. S.R.O.vystavila fakturu (za služby) materskej škole,účtuje bez DPH?
 225. Poplatok za prihlásenie predvádzacieho vozidla - ako zaúčtovať?
 226. Účtovanie poistnej udalosti na konci roka
 227. Danove Priznanie - Prijem z Nemecka - Danova Rezidencia
 228. Slovensky obcan- prijmy na SK a trvaly pobyt aj prijmy v Rakusku
 229. Účtujú sa o inventúrnych rozdieloch na sklade v JÚ?
 230. Nadmerný odpočet 12/2016 môžem započítať s daňovou povinnosťou 01/2017 ??
 231. Výdavky na prebudovanie a rozšírenie dvora do nákladov?
 232. Je denné odškodné za dočasnú pracovnú neschopnosť zdanitelny prijem?
 233. Daňové priznanie PO a vyplatené dividendy.
 234. Potvrdenie o vyplacani vysluhoveho dochodku
 235. Prenájom nehnuteľnosti - platenie iných preddavkov ako je predpis
 236. Uctujete "vino k reklamnym ucelom" ako danovy naklad ?
 237. Vydavky na opravy pri predaji bytu v OM
 238. Ročné zúčtovanie - evidencia zaplateného poistného
 239. aký bankový účet musí mať združenie? stačí aj normál, či podnikateľský?
 240. Danova licencia
 241. Môžem uplatniť odpis automobilu ak som v strate?
 242. Výška Sachbezug v 2016
 243. Prečo mi v DP FO typ B hodilo sumu daňového bonusu na riadok 111 - zamestnávateľom nesprávne vyplatený daňový bonus.
 244. SZčO na RD a daňové priznanie
 245. ukončenie osobitnej upravy DPH
 246. Zlozita situacia, podnikanie v USA - rada o DPH a DP
 247. Aké všetky doklady doložiť k DP FO typ A?
 248. typ dan. priznania, ak je danovnik zamestnanec a zaroven SZCO, ale prijmy zo zivnosti nemal
 249. Daňová strata
 250. Zauctovanie asi preddavku z osob.uctu podnikatela