1. Predaj obchodného podielu nadobudnutého dedením v priamom rade (0 replies)
 2. škoda - poistné plnenie (0 replies)
 3. predčasne ukončený leasing?ako odpisovat? (5 replies)
 4. fa z Čiech na konci roka a kurzový rozdiel (2 replies)
 5. autorska odmena (5 replies)
 6. Refakturácia obstarávacích náklado (1 replies)
 7. Nadobudnutie tovaru v ČR a jeho dodanie do Bosny (0 replies)
 8. Odvody do SP - VýPOčET (1 replies)
 9. tovar z eu ako uctovat (15 replies)
 10. Prenajom bytu do nakladov (0 replies)
 11. Vyúčtovanie služieb spojených s nájmom a faktúra (4 replies)
 12. DPH pri dovoze z Islandu do Poľska (0 replies)
 13. rezerva na ročnú uzávierku (4 replies)
 14. tvorba rezervného fondu (10 replies)
 15. Práca v Čechách na slovenský živn. list. (0 replies)
 16. zdanenie českých záväzkov (1 replies)
 17. derivatove obchody a rodicovsky prispevok (0 replies)
 18. Ukončenie roku 2008 (0 replies)
 19. preradenie majetku do osob. užívania (2 replies)
 20. Materiál v advokátskej kancelárii (0 replies)
 21. Najomne v DP (2 replies)
 22. registrácia DPH-prekročenie stanovenej výšky obratu (2 replies)
 23. ZI a premena na Euro (0 replies)
 24. Vyňatie autoobilu z podnikania SZČO (0 replies)
 25. vysporiadanie starých záväzkov v JU (0 replies)
 26. Fa a záväzky (0 replies)
 27. Ukončenie živnosti (18 replies)
 28. Potvrdenie o zdaniteľnom príjme za rok 2008 (1 replies)
 29. obratový bonus a dph (3 replies)
 30. Odpočítateľná položka na manželku (23 replies)
 31. Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch v CZK (9 replies)
 32. Eurofondy na pozemok (2 replies)
 33. daňový bonus - nemanželský pár (2 replies)
 34. Daňové priznanie Anglicko :( (9 replies)
 35. zamestnanec, potom SZCO - nedoplatky zdrav. poist. (1 replies)
 36. Danový bonus-trvalý pobyt v Hainburgu (4 replies)
 37. podanie DP za zomreleho (2 replies)
 38. daň z motorových vozidiel (2 replies)
 39. zaokruhlenie na DP 2008 (3 replies)
 40. Platca dph (2 replies)
 41. 2008 uctovne a danove odpisy, problem (2 replies)
 42. Ako zaúčtovať kupu podniku (0 replies)
 43. Registrácia a daň z prenájmunehnuteľnosti (0 replies)
 44. Platenie preddavkov z dane PO (7 replies)
 45. DP podielnika VOS ak nie je rezident SR (0 replies)
 46. Výpoveď (0 replies)
 47. videncia DPH - faktúry od neplatcov DPH (5 replies)
 48. centové rozdiely z prechodu na euro (1 replies)
 49. zábezpeka v JU (2 replies)
 50. Registrácia (0 replies)
 51. Zamestnávateľ mi odmietol spraviť daň z príjmu (0 replies)
 52. Nezauctovana dan na konci roku v s.r.o. (22 replies)
 53. Evidencia DPH - faktúry od neplatcov DPH (4 replies)
 54. Daňové priznanie PO (1 replies)
 55. cestovné náhrady a podnik. účet (1 replies)
 56. aka suma v riadku? (1 replies)
 57. zmluva o dielo a DPH (1 replies)
 58. odškodné-zdaniteľný príjem? (5 replies)
 59. Ktora odpisova skupina? (1 replies)
 60. Majetok a SZČO (4 replies)
 61. Odloženie dane z príjmu - môžem počkať na odpoveď? (2 replies)
 62. krátkodobý majetok (5 replies)
 63. aktíva alebo pasíva (3 replies)
 64. Výkazy na internete (14 replies)
 65. SZČO - cesty (1 replies)
 66. schvalenie uzavierky (4 replies)
 67. Podiel na zisku komplementára (právnická osoba) v komanditnej spoločnosti (5 replies)
 68. neuhradené nájomné a časové rozlíšenie (11 replies)
 69. hodnota pozemku (2 replies)
 70. príem na Paypale (3 replies)
 71. Náhodný príjem oslobodený od dane (2 replies)
 72. DP 16 ročného dieťaťa (12 replies)
 73. zaradenie dlhodobého majetku do používania (8 replies)
 74. SURNE!!!! prace neschopnost a dlh (7 replies)
 75. Faktúra z ČR (0 replies)
 76. Hlavná kniha (1 replies)
 77. Dodatočné zníženie ZD - životné poistenie (17 replies)
 78. zaokrúhľovanie (1 replies)
 79. Amatérska hráčska zmluva (2 replies)
 80. Nakup tovaru z PL slovenskou s.r.o. (9 replies)
 81. zdanenie vyplatenej životnej poistky (14 replies)
 82. spotrebný uver (1 replies)
 83. dar a DzP, zaúčtovanie (2 replies)
 84. dôchodca prenajíma byt (23 replies)
 85. JEDNODUCHé účTOVNíCTVO (3 replies)
 86. preddavky na daň z príjmu (43 replies)
 87. Kurz z ECB (0 replies)
 88. Milionarska daň súrne (1 replies)
 89. odpisy pri skonceni podnikania (2 replies)
 90. vyuctovanie zahranicnej cesty (2 replies)
 91. pomoooc zabudnutá faktúra z r.2008 (7 replies)
 92. Dokladanie tovaru (0 replies)
 93. honorár za umelecku činnosť (16 replies)
 94. uplatnenie si straty za rok 2007 (3 replies)
 95. Preddavky na daň PO (2 replies)
 96. Dotácia získaná v inom roku ako začiatok podnikania (17 replies)
 97. Chyba v daňovom priznaní (1 replies)
 98. Daňové priznanie po ročnom zúčtovaní (3 replies)
 99. zmena adresy - nahlásenie (1 replies)
 100. Uplatnenie nezd. casti na danovnika v CR a SR (0 replies)
 101. Daňové priznanie A (3 replies)
 102. opravná položka k zásobám (0 replies)
 103. poznámky k ÚZ (1 replies)
 104. Preplatok z CR (2 replies)
 105. Daňové priznanie (6 replies)
 106. DP sro založenej na prelome rokov (0 replies)
 107. výnosy z pôžičiek (2 replies)
 108. Daň.priznanie pre občian.združenie (2 replies)
 109. Nárok na uplatnenie odpisu pri leasingu (0 replies)
 110. daňové priznanie typu A (2 replies)
 111. § 17 ods.26 písm.a alebo písm.b ??? (8 replies)
 112. Živnosť a závislá činnosť daňové typu A alebo B (7 replies)
 113. SZČO a príjem z ČR (0 replies)
 114. účtovanie (2 replies)
 115. Príjem z Rakúska (9 replies)
 116. Bankový úrok debetný (3 replies)
 117. zostatok na 431 (6 replies)
 118. Moje prvé daňové priznanie - pomoc (13 replies)
 119. Cestovné príkazy (4 replies)
 120. DPH-nová hranica registrácie? (17 replies)
 121. nezaplatené poistné + nespotrebovaný materiál (0 replies)
 122. naklady na auto v sro (0 replies)
 123. odpisy (5 replies)
 124. Zahranicna faktura (2 replies)
 125. Samohybný žeriav (V3S)- ktorá odpisová skupina? (3 replies)
 126. PD-prerušená živnosť (10 replies)
 127. reprezentačné a DPH (10 replies)
 128. oneskorene predložene doklady (2 replies)
 129. Axa šetriaci program (1 replies)
 130. Podat DP? (0 replies)
 131. prenájom bytu u SZČO - náklad? (0 replies)
 132. Pokyn DR SR na platenie preddavkov FO (0 replies)
 133. Leasing a odpisy (3 replies)
 134. Zriaďovacie náklady (2 replies)
 135. zúčtovanie 341 (3 replies)
 136. Daň z príjmu FO (0 replies)
 137. Paušál tabuľka (8 replies)
 138. Ešte raz chyba v starom roku (3 replies)
 139. Odpočet FA (1 replies)
 140. Ako zauctovat v PU zaplatenu dan DPPO (35 replies)
 141. účtovanie predaja ready made spoločnosti (6 replies)
 142. Daň.bonus a príjem (1 replies)
 143. SOS! Dochodca s prijmom nad 49 248 SK...... (3 replies)
 144. Problém,ktorý neviem vyriešiť (11 replies)
 145. Potvrdenie CUD 2009 (1 replies)
 146. s.r.o (0 replies)
 147. Príjem z ČR a daňový bonus (11 replies)
 148. Zálohované obaly a koeficient DPH (8 replies)
 149. Úroky z BÚ (3 replies)
 150. Podnikateľský a súkromný účet (81 replies)
 151. Príjmy z Írska- ako vyrátať daň (1 replies)
 152. Kto podáva daňové priznanie ja alebo byvali zamestnávateľ (12 replies)
 153. daňový rezident ČR v priebehu roka (3 replies)
 154. predaj tovaru do zahraničia (2 replies)
 155. Hospodárska kríza a čo s ňou 2 (16 replies)
 156. Vysporiadanie DPH za minulý rok (3 replies)
 157. Vyššia úhrada faktúr od odberateľa (3 replies)
 158. sprostredkovanie predaja nehnuteľnosti (1 replies)
 159. Kúpa obchodnej spoločnosti (14 replies)
 160. prerušené odpis. a predaj HM (3 replies)
 161. Pozastavenie živnosti (27 replies)
 162. Nezaplatene pohladavky (5 replies)
 163. Osobný vklad (1 replies)
 164. SU NEJAKE ZMENY OD 01.04.2009? (1 replies)
 165. Aké daňové (9 replies)
 166. prerušené odpisovanie a predaj (1 replies)
 167. oprava účtov (0 replies)
 168. Daň vyberaná zrážkou (1 replies)
 169. Zamestnaná v zahraničí (4 replies)
 170. zmena uplatňovania výdavkov (0 replies)
 171. Dôchodca a DP (2 replies)
 172. Oznámiť DÚ platenie preddavkov dane z príjmu PO? (4 replies)
 173. Odkúpenie podielu spoločníka s.r.o. a Obchodný register (0 replies)
 174. zníženie základu dane (2 replies)
 175. Daň z príležitostného príjmu lekára (0 replies)
 176. Súrne-zriaďovacie výdavky (2 replies)
 177. DPH - správne zaučtovanie halierových vyrovnaní (1 replies)
 178. Prerušenie živnosti -pokračovanie a paušál za mobil (0 replies)
 179. DP typ B, Zmluva o dielo (5 replies)
 180. Oprava opravnej položky z r.2006 (2 replies)
 181. Platenie dane (6 replies)
 182. ročné zúčtovanie ZP (0 replies)
 183. príjmy zo Švajčarska (0 replies)
 184. Zisk. (13 replies)
 185. Mimoriadna účt.závierka? JÚ (0 replies)
 186. Sprostredkovateľská činnosť a paušálne výdavky (7 replies)
 187. dobrovoľne nezamestnaná (0 replies)
 188. Predčasné ukončenie lesingu (1 replies)
 189. Preplatok (4 replies)
 190. Predčasné ukončenie lesingu (0 replies)
 191. invalidný dôchodca (1 replies)
 192. DP a prenájom hnutelného majetku (1 replies)
 193. DP a pozastavenie živnosti (0 replies)
 194. Zamestnanec CR (2 replies)
 195. Oberon (2 replies)
 196. Platí invalidný dôchodca dane ? (2 replies)
 197. Leasing a DPH (1 replies)
 198. refakturácia stravy pre živnostníkov (16 replies)
 199. SOM NA DNE (8 replies)
 200. danový bonus (20 replies)
 201. výpočet dane z prenájmu nehn. (4 replies)
 202. Nevyfaktúrované dodávky (6 replies)
 203. Ako zamestnať manžela? (0 replies)
 204. predaj auta vyradeného z majetku firmy (19 replies)
 205. predaj nehnutelnosti (5 replies)
 206. nezdaniteľná časť na manželku (11 replies)
 207. SZČO a zamestnanec ČR (0 replies)
 208. Kurzová strata... (1 replies)
 209. Faktúra za vykonané práce (1 replies)
 210. Strata z r. 2007 dva roky za sebou (4 replies)
 211. Betónový podklad k leasovanému CNC (0 replies)
 212. hlasenie dane za rok 2008 (0 replies)
 213. Bankový účet v cudzej mene (11 replies)
 214. Daňová povinnosť (4 replies)
 215. Paušálne výdavky a iný príjem (2 replies)
 216. dotacia z UP (0 replies)
 217. účtovníctvo a prerušenie živnosti (5 replies)
 218. Dochodca a danove priznanie za rok 2008....po Xte (0 replies)
 219. Daň z príjmu,prepočet na eur (4 replies)
 220. tlačivá (4 replies)
 221. Daň za motorove vozidlo (0 replies)
 222. Holandský JAAROPGAAF - preklad (0 replies)
 223. Daňové priznanie typ B (0 replies)
 224. kúpna cena (4 replies)
 225. SZČO (6 replies)
 226. Predaj prevádzky (1 replies)
 227. MAJETOK V UŽÍVANÍ TROCH FIRIEM (5 replies)
 228. Zdaňovanie príjmov z ČR po novom (2 replies)
 229. Výkaz o MaZ (5 replies)
 230. daňové priznanie a práca na dohodu (0 replies)
 231. Zaradenie IM (0 replies)
 232. Živnostníčka a materská dovolenka (1 replies)
 233. Chyba vo výkaze majetku a závazkov z r.2008 (3 replies)
 234. DP podielnika VOS ak nie je rezident SR (0 replies)
 235. Daň priznanie PO - zaokrúhľovanie (4 replies)
 236. DAN Z UROKOV V PSS (16 replies)
 237. dobropis z minuleho roka (1 replies)
 238. Daňové priznanie A (1 replies)
 239. Príjem zo závislej činnosti a z prenájmu hnuteľnej veci. (0 replies)
 240. Daňový preplatok v DP (2 replies)
 241. Registračná poviinosť pri prenájme pozemku (4 replies)
 242. Kto je účtovník? (0 replies)
 243. Tabuľka na výpočet časového rozlíšenia (0 replies)
 244. Príjem v zahraničí - DP (0 replies)
 245. ako účtovne zlikvidovať sklad (7 replies)
 246. žiadost o pomoc pri danovom priznaní (3 replies)
 247. Potvrdenie o podani priznania (15 replies)
 248. Linka na štáty, ktoré sú vyňaté (6 replies)
 249. Preddavok na daň za rok 2008 stiahnutý v 01/09 (1 replies)
 250. Prepocet dane na € (43 replies)