PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 [271] 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Vlastný príjem - a nezdaniteľné príjmy SÚRNE
 2. odpisy software
 3. Žiadosť o predĺženie lehoty na podanie DP
 4. Chýbajúce bankové výpisy
 5. Daňové priznanie dôchodcu
 6. vynos 10% za 2 mesiace?
 7. pomóc - opravné položky !!!!
 8. dotacia na lúku
 9. Obchodovanie v treťom štáte a slovenská DPH
 10. Stravné na zahr.služobnej ceste
 11. Uplatnenie daňovej straty
 12. odpis auta SZČO
 13. Prenájom nehnuteľnosti - náklady
 14. Zaúčtovanie DPH zo zálohy
 15. Dobropis na obstaranie majetku
 16. Nezdaniteľná časť základu dane
 17. zníženie základu dane na manželku
 18. Zle vypočítaná daň
 19. Vystavenie FA - suma neovplyvnena danou z prijmu
 20. dotácia z úp
 21. Opravná položka v EUR
 22. Danove priznanie a zena na MD
 23. Auto používané u dvoch szčo (Poraďte)
 24. zaokrúhľovanie DPH vo faktúre
 25. danovy bonus?
 26. roč.zúčtovanie - TPP+dohoda
 27. Daňové priznanie
 28. Daň z príjmu predaja nehnuteľností v zahraničí
 29. poradi mi niekto
 30. zdanenie príjmu študentky
 31. preplatok RZZP
 32. záloha cez ERP a DPH
 33. Oprava chybného zaradenia DHM
 34. zahrńanie DPH podľa § 66 do základu dane
 35. Účtovanie úrokových výnosov z predja CP
 36. kontokoretný úver
 37. výdaj v podnikaní ?
 38. Daň z prenájmu a daňový bonus na dieťa
 39. Úhrada fa zo zahraničia
 40. Dovoz auta zo zahraničia
 41. Rezerva na nevyčerp.dovolenky r.2008
 42. Praca uctovnicky
 43. Zaokrúhlenie účtovných odpisov od 1.1.09
 44. Číslovanie faktúr
 45. škoda na firemnom automobile
 46. Dohoda o vyplacaní mzdy
 47. Odpisy
 48. neplatca dane - pokladňa
 49. Náklady budúcich období
 50. Oneskorená fa,kedy do DPH?
 51. DP typ A
 52. Podpora v nezamestnanosti versus Daň z príjmov
 53. Daňove priznanie PO ?
 54. Student a dane
 55. Výpočet odvodov
 56. Paušálne výdavky 4O - 60%? - pomoc
 57. Vystavenie fa manželka - manželovi
 58. Leasing - sprostredkovanie
 59. "milionarska dan"
 60. Daň z príjmu - dobrovoľné poistné
 61. Stravne
 62. remeselná živnosť
 63. digitálna videokamera
 64. Ake prilohy k ziadosti REGISTRACIE DPH.
 65. Televízor v nákladoch SZČO
 66. Odpis auta
 67. Odovzdanie účtovníctva inej firme
 68. výroba jednoduchých výrobkov z kovu
 69. daň z mot.vozidla.+paušálne výdavky
 70. SZČO a viac krajín príjmu
 71. Reklamácia obuvy
 72. Prepočet odvodov na poistenie
 73. Pokuta zo socky
 74. cestovné náhrady za pouzitie mot. vozidla
 75. Dohodár a RZ dane
 76. danova povinnost, preplatok na dani
 77. SZČO a výdavky percentom
 78. Rozdiel medzi UO a DO
 79. Ukončenie živnosti k 31.12.2008
 80. spotreba energie stavba
 81. úhrada pôžičky v eurách
 82. Plnenie zo životného poistenia
 83. účto lízingu
 84. SZČO a prenájom pozemkov
 85. Zdanenie pri darovaní chaty
 86. Preplatok z RZ ZP a daň. priznanie B
 87. skoda a poistne plnenie
 88. príjem FO závislá činnosť + prenájom
 89. JÚ-zasoby k 31.12.2008
 90. colný výmer
 91. Prechod na euro
 92. Autoškola a príjmový pokladničný doklad
 93. Vlastné príjmy - daň. z príjmu za 2008
 94. daň z predaja bytu
 95. invalidný dôchodca a odpoč.položka
 96. Postúpenie pohľadávky
 97. Daňová strata z roku 2007-kam zapísať???
 98. darovanie výrobkov
 99. Oriflame
 100. paušálne výdavky
 101. čiastková úhrada zálohovej faktúry
 102. SZČO - súkromné auto na podnikanie
 103. Zaradenie a odpis budovy
 104. výkaz o príjmoch a výdavkoch
 105. paušálne výdavky
 106. Domeranie dane za používanie pozemku.
 107. MS Office a PC
 108. ročné nájomné za korunu
 109. Tvorba rezervného fondu pri založení a.s.
 110. Daňový bonus
 111. samozdanenie
 112. Nákladné auto-odpisy
 113. Povinnosť registrácie DPH zahraničnej osoby
 114. Povinnosť stálej prevádzkárne
 115. DP
 116. kurzy-doučovanie
 117. Nákup KK v zahraničí
 118. nákup z EU - Rakúsko
 119. Kúpa nehnuteľnosti
 120. DHM alebo tovar??
 121. osobný účet na podnikanie
 122. Overenie účt.závierky 2008 - ako to je p. Mihál?
 123. Príjem dôchodcu
 124. naklady firmy v konkurze
 125. Obstarávacia cena obchodného podielu
 126. Prijatá pôžička v EUR
 127. Paušalista a daň z úrokov
 128. Paušalista a daň z úrokov
 129. Prenájom pozemkov
 130. Alkohol do výdavkov???
 131. Ročné zúčtovanie a daňové priznanie typ B
 132. DP dochodca-prosim o kontrolu
 133. SZCO aj dôchodca
 134. danove priznanie B + podnajom
 135. Vyplňovanie tlačiva na DP
 136. Osobný účet
 137. Vplyv na odpočet DPH
 138. Zrážková daň a daňové priznanie
 139. Predaj majetku v príspevkovej organizácii.
 140. Autorsky honorar a DP
 141. daňové priznanie
 142. Odpustené nájomné
 143. poistenie do SP a ZP za 12/2008 - SZČO
 144. Zdanovanie príjmu z úrokov TV-časové rozlíšenie
 145. JU porušenie podmienok leasingu
 146. daňové priznanie pracujúceho dôchodcu
 147. kurzové rozdiely k 31.12.2008
 148. Výkaz majetku a záväzkoch a úver
 149. stravné lístky za rok 2008
 150. Prerušená živnosť
 151. odmena zahraničnému lektorovi
 152. nezdanitelná časť a prace neschopnosť
 153. TYP DP k DPFO
 154. Dodatočné priznanie na Daň z mot.vozidiel.
 155. Platca DPH od 1.1.2009
 156. manipulačný poplatok a DPH
 157. urok
 158. Prijatý preddavok bez zálohovej faktúry
 159. registracna pokladna
 160. zase nájom a energie
 161. Faktúra z metra.
 162. garančnný fond
 163. Prerušenie živnosti a dobrovoľné poistné
 164. Evidencia závazkov pri paušálných výdavkoch
 165. vynosy
 166. Účtovanie rezervy na prémie a odmeny
 167. odovody do socialnej poistovni porpi zamestnani
 168. Predčasné skončenie lízingu ODKÚPENÍM
 169. Overenie správnosti odpočítat. položky
 170. (NE)ZAPLATENE PREDDAVKY
 171. Fa z r.2008, vytvorena v r. 2009
 172. zaradenie DHM
 173. Nezdaniteľná čiastka
 174. Paušálne výdavky 4O - 60%?
 175. Príjem doktoranda
 176. kurzové rozdiely
 177. Záväzok z r.1996 - uprava základu dane
 178. Naklady suvisiace s vyhrou
 179. Hľadám účtovníka - Považská Bystria a okolie
 180. Práca v Anglicku, zdravotne poistenie a sociálka
 181. NEpodnikateľ - DPH a kúpa ojazdeného auta v PL
 182. 2 % zaplatenej dane
 183. Výkazy v jednoduchom účtovníctve
 184. účtovanie LEASING splátkový kalendár
 185. FO auto
 186. Interné doklady v DP
 187. Zdanenie dochodku?
 188. DP pre invalidneho dochodcu
 189. Znalci - strata
 190. Prilohy k DP r.2008 pre obcianske zdruzenie
 191. pausalne vydavky
 192. Rozpracovaná zákazka
 193. účet 479
 194. SZČO bez prijmu
 195. Dhim
 196. Daňové priznanie A
 197. Nájom-časové rozlíšenie
 198. učtovník za koľko
 199. Dotácia
 200. zlozity problem :( vsetko zle
 201. Výkazy ROPO
 202. Dochodca-prosim pomoooooc
 203. zaúčtovanie vrátenia časti zálohy dodávateľom
 204. Paušálne výdavky
 205. Rezerva na majetok
 206. zamestnanec a nahodny prijem do 49000
 207. Preradenie tlačiarne z osobného užívania
 208. pausalne vydavky - elektromechanik
 209. Dovolenka a sociálny fond
 210. Zmluva o vytvorení diela
 211. Odpis pohľadávky
 212. Súhrnný výkaz DPH
 213. cestovný príkaz
 214. Súhrnný výkaz DPH
 215. Daň živnostníka pracujúceho v zahraničí
 216. Zrážka dane z úrokov na BU
 217. prenájom
 218. Vklad leasing. automobilu do podnikania
 219. Preplatok dane z príjmu
 220. Penále zo soc. poisťovne a vzájomný zápočet
 221. danove priznanie
 222. danove priznanie
 223. Dohoda o vykonaní práce
 224. urok z omeskania - uver
 225. Cestovné bez zaplatenej DzMV
 226. Nevydané SL a náklady
 227. právo na vystavenie dobropisu
 228. danovy bonus
 229. Poistné plnenie od poisťovne - vyššie ako faktúra
 230. zaúčtovanie vkladu DHIM
 231. Chyba v 311-ke
 232. Leasingove odpisy -odklad
 233. Priloha - potvrdenie o palteni zdrav. poist.
 234. letná brigáda v zahraničí
 235. NEpodnikateľ - DPH a kúpa ojazdeného auta
 236. Povinne elektronicke colne konanie vyvoz/dovoz
 237. Priemerne ceny benzinu 91 v 2008
 238. Paušálne výdavky
 239. pozastavenie živnosti
 240. Faktúra - Zápis DPH a do Hlavnej knihy
 241. zmakčenie podmienok na audit
 242. invalidný dôchodca a daňové priznanie
 243. zdaňovanie podielov na HV do r. 2004.
 244. Práca v Anglicku a daňový bonus
 245. Opravky-rozdiel
 246. Zádržné 10%
 247. Účtovanie nákupu cez internet
 248. Zmena sídla spoločnosti
 249. zaúčtovanie debetného úroku
 250. prijem zo zamestnania + asistent postihnuteho