1. Amslico Global Invest (4 replies)
 2. Nákup v zahraničí (1 replies)
 3. technicke zhodnotenie (1 replies)
 4. Daň z motorových vozidiel -zaúčtovanie (7 replies)
 5. Daňový bonus (1 replies)
 6. výnosy budúcich období (1 replies)
 7. Rentabilita dlhodobých zdrojov (0 replies)
 8. Konatel a spolocnik v s.r.o. - podavam priznanie A alebo B? (4 replies)
 9. starobný dôchodca a vrátenie dane (0 replies)
 10. starobný dôchodca a vrátenie dane (0 replies)
 11. Danova strata na DP = nutnost zavedenia JU ? (9 replies)
 12. RTVS poplatky (1 replies)
 13. Výkaz o majetku a záväzkoch (1 replies)
 14. Oprava roč.zúčtovania dane za r.2008 (4 replies)
 15. DPH na konci roka (20 replies)
 16. rozdiel medzi príjmami, ktoré sa nezdaňujú (5 replies)
 17. DP FO B prílohy - zaokrúhľovanie, dátumy (0 replies)
 18. Registracna pokladnica (18 replies)
 19. Zamestnanie v ČR, živnosť na Slovensku (0 replies)
 20. diety - uctovanie (4 replies)
 21. Cestna dan=VOZD? (8 replies)
 22. Forwardové operácie (0 replies)
 23. "Dofakturacia" sluzby za rok 2008 v roku 2009 (nie je to prelom rokov!) (3 replies)
 24. ako zaúčtovat poskytnuty príspevok z ÚP (3 replies)
 25. zaradenie do odp.skupiny (0 replies)
 26. skončenie podnikania + preddavky (2 replies)
 27. Nevysporiadané pohľadávky a záväzky z roku 2007 (0 replies)
 28. Neuplatnená DPH pri leasingu (5 replies)
 29. dotácia z úp (5 replies)
 30. Podanie daňového priznania za zosnulého (25 replies)
 31. Začatie živnosti, príspevok z UPSVaR (2 replies)
 32. Minimálna mzda a výška odvodov (2 replies)
 33. Svokrina kuchyňa - komlet (1 replies)
 34. poplatok za informácie (4 replies)
 35. príjem zo závislej činnosti a príjem zo živnosti (3 replies)
 36. prijem z anglicka (3 replies)
 37. DPH (0 replies)
 38. Refundácia mzdy z úradom práce (2 replies)
 39. platca DPH od 1.3. 2009 (9 replies)
 40. Odpisy (3 replies)
 41. Pozastavená živnosť v roku 2008 (0 replies)
 42. Účtovné odpisy (1 replies)
 43. neuhradená faktúra z ČR k 31.12.2008 (3 replies)
 44. Kupa monitora bez vlastnictva PC (1 replies)
 45. riadok 57 daňové priznanie FO typ B (4 replies)
 46. Ako zapísať daň z príjmu z prevodu vlastníctva bytu do daň. priznania (4 replies)
 47. nájomné a pozastavenie živnosti (14 replies)
 48. Tovar po zaruke - prirodzene ubytky (4 replies)
 49. ešte raz leasing (2 replies)
 50. Ročný výkaz (0 replies)
 51. náklady na exekúciu (4 replies)
 52. výplata odstupného z DDP (1 replies)
 53. ucelove sporenie (3 replies)
 54. Bezodplané používanie časti nehnuteľnosti (2 replies)
 55. Odpočet DPH a šrotovné (2 replies)
 56. Vie mi niekto poradiť? (1 replies)
 57. DPH-obrat po zaplatení ? (3 replies)
 58. živnosť ??? (5 replies)
 59. zmluva o dielo medzi SZČO a dôchodcom (2 replies)
 60. Vyhotovenie faktúry a dátum dodania (1 replies)
 61. DP FO (18 replies)
 62. Treba podať DP, ak daň z predaja bytu vychádza nulová? (4 replies)
 63. Nezrážaná daň z DOPČ v r.2008 (12 replies)
 64. Upraviť, neupraviť? (1 replies)
 65. Preplatok z RZZP?? (0 replies)
 66. nájomné reklamnej tabule - náklad (3 replies)
 67. Podanie DP typ B (4 replies)
 68. nadmerný odpočet dph (20 replies)
 69. Prerušená živnosť v ČR, rezident SR (0 replies)
 70. Penále minulych obdobi (0 replies)
 71. Vrátený poplatok (0 replies)
 72. Tvorba a účtovanie opravných položiek v jednuduchom účtovníctve (4 replies)
 73. zivnost (1 replies)
 74. 321 môžem mať takýto rozdiel? (2 replies)
 75. Pokuta za omeškanie - SP (4 replies)
 76. orava uctovania DM r.07 (4 replies)
 77. 2% z dane (7 replies)
 78. Odpočet dane na manželku v daňovom priznaní (0 replies)
 79. DP ČR (1 replies)
 80. Fólie - do nákladov? (2 replies)
 81. Medzinarodne uctovne standardy IAS 17- leasingy (0 replies)
 82. Medzinarodne uctovne standardy (1 replies)
 83. danove priznanie-praca v zahranici (8 replies)
 84. Emisie, plyn, ohlásenie (0 replies)
 85. DP za r.2008 - Potvrdenie o podaní v eurách? (2 replies)
 86. prijem z CR - kde vznika povinnost podania DP (7 replies)
 87. Platba v Metre v EUR v roku 2008 (7 replies)
 88. Darovaný tovar (2 replies)
 89. Zaúčtovanie straty v JU (3 replies)
 90. prosba (5 replies)
 91. Zúčtovanie rezervy (1 replies)
 92. Miesto podnikania vo výkazoch-JU (1 replies)
 93. Bločky (1 replies)
 94. Cestovné náhrady SZČO (5 replies)
 95. Dochodca a danove priznanie - POKRACOVANIE - ako odovzdal DP a ako mu opravili na DU (25 replies)
 96. Daňové priznanie PO - poznámky, treba ? (6 replies)
 97. daňové priznanie (2 replies)
 98. Premlčane zavazky-SURNE-DAKUJEM (11 replies)
 99. Remeselná alebo voľná? (2 replies)
 100. dan z prijmov PO (12 replies)
 101. Priemerná hodinová mzda k tvorbe rezervy (8 replies)
 102. kurzová strata (6 replies)
 103. daň z príjmov FO typ B (6 replies)
 104. Preplatok z RZZP ? (2 replies)
 105. paušalista a zápočet (1 replies)
 106. dvaja vlastnici a predaj bytu (0 replies)
 107. študent a zamestnanie (2 replies)
 108. vyplnenie českého DP (12 replies)
 109. FA z CR od neplatcu DPH za sluzby (3 replies)
 110. faktura z EU a dobropis (1 replies)
 111. daň z príjmov FO (1 replies)
 112. Vrátenie prioritných akcií (0 replies)
 113. Počiatočné stavy - problém (7 replies)
 114. Materská dovolenka,dovolenka a doba určitá (1 replies)
 115. materská dovolenka a daňové priznanie (26 replies)
 116. skončenie podnikania a ročné zúčtovanie poistného (1 replies)
 117. Daň z pridanej hodnoty (4 replies)
 118. Nápojový automat - odpisy (2 replies)
 119. kúpa pozemku od slovenského pozemkového fondu (0 replies)
 120. príležitostné príjmy (1 replies)
 121. náhrada príjmu (4 replies)
 122. Ktorý riadok v tlačive DPH (15 replies)
 123. vratenie dane z anglicka (0 replies)
 124. Nápojový automat - odpisová skupina (0 replies)
 125. Prechod z JU na paušlane vydavky (0 replies)
 126. Nezdanitelna cast zakladu dane na danovnika (6 replies)
 127. Dan z príjmu zo zahranicia.prosim o help, hilfe, ayuda... (1 replies)
 128. Zmeny od 1.3.09 (10 replies)
 129. Hracie automaty (4 replies)
 130. Kam napísať? (2 replies)
 131. účtovanie BV (5 replies)
 132. Spotrebna dan za alkohol. (10 replies)
 133. Inventárne karty (0 replies)
 134. Výkaz o majetku a záväzkoch (0 replies)
 135. Faktúra za dodanie služby (0 replies)
 136. inventarizácia pohladávok (0 replies)
 137. Danove priznanie A alebo B? (6 replies)
 138. Oprava faktúry (4 replies)
 139. Pozastavenie činnosti (0 replies)
 140. Inventarizáciu (0 replies)
 141. pomozte (5 replies)
 142. Ako zauctovat? (0 replies)
 143. likvidácia a.s. a vklad do s.r.o. (0 replies)
 144. Poistné plnenie - leasingová spoločnosť (1 replies)
 145. Pozastavenie živnosti, ZC HM (3 replies)
 146. Ako začať (0 replies)
 147. kupa bytu bez banky :-) (2 replies)
 148. Oprava účtovania z roku 2008 (2 replies)
 149. platba dane z prijmov (1 replies)
 150. Pladba Dane z Prijmu do 500 Sk (1 replies)
 151. uplatnenie DPH pri aute, ktoré je v nájme. (4 replies)
 152. cerpanie dotacie vopred (2 replies)
 153. Zaradenie auta do podnikania (4 replies)
 154. dan (1 replies)
 155. Autorský honorár. (1 replies)
 156. zmluva o vytvorení a použití diela (4 replies)
 157. poradte mi prosím (15 replies)
 158. Tuzemské dodanie služby pre subjekt z Ruska (0 replies)
 159. príjem zo živnosti a z predaja nehnuteľnosti (2 replies)
 160. UCT (6 replies)
 161. Vyúčtovanie nájmu po ukončení podnikania (5 replies)
 162. Ukončenie živnosti a osobitného povolenia v rôznych obdobiach (2008,2009) (1 replies)
 163. Zmluva o výpomoci (2 replies)
 164. DPFO typ B (2 replies)
 165. Krádež v prevádzke (1 replies)
 166. remeselné živnosti (12 replies)
 167. účtovanie poskytnutého daru v JU (1 replies)
 168. DPH oprava (1 replies)
 169. Pozastavenie živnosti (6 replies)
 170. Program Pohoda v Košiciach (0 replies)
 171. dochodca + provizie za poistenie (2 replies)
 172. Účtovanie cestovných lístkov (0 replies)
 173. DP-praca v UK i na SK (3 replies)
 174. PHM - Zahraničná pracovná cesta (2 replies)
 175. Úprava základu dane pri prerušení živnosti (6 replies)
 176. naklady verzus leasing (0 replies)
 177. zmena odpisovej skupiny (11 replies)
 178. DPH od 01.04.2009 (64 replies)
 179. Oprava účtovania minulých období-vlastné imanie (4 replies)
 180. účtovníctvo za 3 mesiace (14 replies)
 181. FA v r.2009 a služba za rok 2008 (5 replies)
 182. Auto a DPH (2 replies)
 183. Na aký účet účtovať preddavky na DMV (2 replies)
 184. Krádež, náhrada od zamestnancov (1 replies)
 185. Znížená sadzba DPH (11 replies)
 186. uzitok spojeny s transakciou (1 replies)
 187. Daňové priznanie PO (27 replies)
 188. rezerva na nevyfakturované dodávky (6 replies)
 189. Znovuvystavenie dobropisovanych faktur (0 replies)
 190. RZ (0 replies)
 191. Neuhradene uroky z pozicky (5 replies)
 192. účtovné výkazy v JÚ (3 replies)
 193. združenie PO a JU (0 replies)
 194. Umorovanie straty (0 replies)
 195. Odpis - predmet lízingu (1 replies)
 196. Účtovanie prenájmu a dane za inú FO (0 replies)
 197. DP typ B (16 replies)
 198. Výdavky v JÚ (1 replies)
 199. Strava zamestnancov (0 replies)
 200. DP typB a zamestnanec v Slovinsku (4 replies)
 201. Umelci a podanie daňového priznania (1 replies)
 202. Refakturácia prepravy tovarov (2 replies)
 203. Cislovanie faktur (34 replies)
 204. Miesto vykonu zivnosti (1 replies)
 205. Dochodca - vysoká daň (15 replies)
 206. "Zrusenie" jedneho uctu na podnikanie (5 replies)
 207. preplatok dane (1 replies)
 208. platenie bank.kartou (4 replies)
 209. Uplatnenie nezdaniteľnej čiastky (5 replies)
 210. Rezerva v jednoduchom uctovnictve (1 replies)
 211. nerozpustené náklady budúcich období (15 replies)
 212. Preplatok na dani (3 replies)
 213. Výpisy z účtov v PD (5 replies)
 214. ako je to? (15 replies)
 215. Príjem z absolventskej praxe a daňové priznanie (13 replies)
 216. vklad konatela do pokladne (2 replies)
 217. Výkaz o majetku a záväzkoch (2 replies)
 218. zabezpečenie záväzku prevodom práva (2 replies)
 219. Danovy bonus (1 replies)
 220. Dochodok a rodicovsky prispevok (1 replies)
 221. Štipendium - zdanitelný príjem ?? (5 replies)
 222. Preplatok z RZZP a ukončená živnosť (1 replies)
 223. darovanie a občianske združenie (0 replies)
 224. Danove priznanie (9 replies)
 225. platenie dane s prijmom do 90tis/rok (18 replies)
 226. Akým kurzom prepočítať príjmy v ČR? (0 replies)
 227. Kedy sa uplatnuje stravné (1 replies)
 228. Ake pausalne vydavky pouzit? (1 replies)
 229. záväzná cenová ponuka a daň z príjmu-veľmi súrne (1 replies)
 230. Daňové priznanie v SR, a práca v zahraničí (1 replies)
 231. Audit (6 replies)
 232. Danove priznanie (9 replies)
 233. pomocník na stavbe si neuplatnuje stravné?? (4 replies)
 234. evidencia DPH v programe Alfa (7 replies)
 235. práca v Španielsku - metóda vyňatia (1 replies)
 236. drobnost k DP (6 replies)
 237. odkedy presne nahrada z PHM 5,50 Sk? (2 replies)
 238. Inventarizačné rozdiely (0 replies)
 239. Strata a zrážková daň, preddavky (6 replies)
 240. Platby do 3. piliera (1 replies)
 241. Registračná pokladna (1 replies)
 242. stravné (5 replies)
 243. Dodanie služby z EU v rámci záruky (1 replies)
 244. Dôchodkyňa (1 replies)
 245. daňový bonus (8 replies)
 246. Ročné zúčtovanie dane 2008 (4 replies)
 247. Predaj pozemku (1 replies)
 248. daň z príjmu (0 replies)
 249. dan z prijmu FO zivnost vydana v nemecku (0 replies)
 250. Prenájom nehnuteľnosti (3 replies)