PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 [272] 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Paušalne výdavky a preplatok rzzp
 2. autorské honoráre
 3. DANOVY BONUS
 4. Prerušenie živnosti- odvody
 5. odpisy od 2009
 6. Zriaďovacie výdavky
 7. Nezdaniteľná časť na manželku
 8. pozastavenie zivnosti a socialna poistovna
 9. SAP a kurzové rozdiely
 10. Účtovanie Drob.HM
 11. Paušalne vydavky
 12. Hĺadám ochotného účtovníka
 13. PPD za ubytovanie
 14. Účtovanie založenia s.r.o.
 15. OSOBNÝ VKLAD
 16. Prechod z pausalu na JU
 17. majetok-univerzálny stavebný stroj
 18. daňový bonus a prídavok na dieta
 19. Vyplnenie potvrdenia o prijmoch FO
 20. Daňové náklady a výnosy počas materskej dovolenky
 21. Podanie daň. priznania
 22. zásoby-nesúlad s hlavnou knihou
 23. Nezdaniteľná časť na manželku
 24. Neuhradená celá faktúra
 25. spoločníčka a súkromné vozidlo
 26. daňový bonus a odpis na manželku
 27. problem z danovym priznanim medzi CR a SR
 28. 2 x podpísané vyhlásenie o zdanení príjmov
 29. pomylene dojmy a pojmy
 30. Danove priznanie
 31. Koľko pýtať za účtovníctvo
 32. Masérske služby a liečebná telesná výchova
 33. Podmienky auditu-prenajatý majetok
 34. stravné živnostníka
 35. stravné živnostníka
 36. pracovný odev
 37. Príjem z prenájmu a výdavky
 38. Príjem z Číny
 39. PRACA V RAKUSKU
 40. poradit
 41. Brigada
 42. Dôchodkyna a DP
 43. Daňový nedoplatok-exekúcia
 44. Prosím o RADU!
 45. kúpa úžitkového auta v ČR
 46. Ročné zúčtovanie dane z príjmov FO
 47. Aké daňové tlačivo?
 48. Samozdanenie zahraničnej faktúry v euro
 49. Zaučtovanie OF v Sk, úhrada v Euro
 50. Daňové zvýhodnenie na dieťa v ČR
 51. spoločník v.o.s. a stravné
 52. daň z mot vozidiel - vos
 53. Stravné nad limit a daň
 54. dôchodca a daňové priznanie
 55. vystavovanie elektronickych faktur
 56. zauctovanie preplatku
 57. dôchodca
 58. DP-B
 59. Zdanenie príjmu z prevodu obchodného podielu u FO
 60. Zdanenie pri predaji auta
 61. kod produkcie - odp.skupina
 62. Účtovanie prepraviek v pohostinstve
 63. Vratenie Dani
 64. nezdaniteľná časť na manželku - podnikanie podľa osobitných predpisov
 65. nákup auta z Ńemecka
 66. mandatná zmluva záloha na odmenu
 67. operatívny leasing - limit najazdených km
 68. vyplnenie DP-opatrovatelka v Rakusku
 69. Reklamácia - výmena tovaru
 70. odpočitateľná položka
 71. Podnikateľský úver - výkaz o majetku a záväzkoch
 72. donáška a DPH
 73. zaúčtovanie miezd z Olympu v Omege
 74. nezdanit.čiastka+rodičovská dovolenka
 75. zasa k dani z prenajmu
 76. Podklady pre danove priznanie
 77. kniha jázd
 78. zmena stavu zásob
 79. začiatočník s programom alfa
 80. účtovanie - prijmový poklad ničný doklaqd
 81. Dan.priz.typu A-potvd.o príjme z Čes.rep.
 82. nové odpisové skupiny
 83. 431
 84. Kedy služby/tovary s DPH a kedy bez DPH?
 85. TPP+honorár+nezdaniteľná časť ZD
 86. Urbárska spoločnosť - pozemkové spoločenstvo
 87. B spôsob účtovania - inventarizácia
 88. Daň z príjmu
 89. DPH na kovový odpad
 90. nový platca DPH
 91. Bezúročná pôžička od spoločníka a súčasne konateľa
 92. Materská zo zahraničia 2008 - zdanenie
 93. Odpočet nezdaniteľnej časti na manželku
 94. zdaňovacie obdobie v daňovom priznaní pri vzniku s.r.o.
 95. DzP - VOS platitel DPH
 96. daňový bonus a prenájom
 97. Spracovanie daňového priznania a odmena
 98. Daňové priznanie vo Švajčiarsku
 99. Predaj odpísaného vozidla
 100. Opravná položka
 101. Založenie s.r.o. v EUR
 102. Príjmové pokladničné doklady v autoškole
 103. Preddavky na dan PO - zuctovanie
 104. Náhrada príjmu pri dočasnej PN
 105. Zabudnuté faktúry
 106. zaúčtovanie záväzku.
 107. Zastavenie konania
 108. kúpa strojov z Poľska
 109. Daňové priznanie
 110. Preddavok na daň - zamestnanec
 111. Účtovanie vrátených dobr.zdravotných poisťovní
 112. Spotreba PHM Renault Master
 113. Zaokrúhlenie priznanie k DPH 2008
 114. ako zdanit prijem z dvoch cinnosti?
 115. riadok DP
 116. dan v Suvahe
 117. DP za r.2007 /ČR a SR/
 118. nové odpisové skupiny
 119. prefakturácia poplatkov za služby -poštovné bez DPH
 120. Nezauctovany blok r.2007
 121. uplatnenie cestovných nákladov
 122. Faktúra za ubytovanie priložená k Vyúčtovaniu pracovnej cesty
 123. Surne - podnikatel kupuje auto z ČR - ako s DPH?
 124. Pozastavenie živnosti a krátenie výdavkov
 125. Sluzba zo zahranicia a DPH
 126. prenájom vs. podnájom
 127. Úverový rámec na karte
 128. Dávka v nezamestnanosti ???
 129. Príjem za vlastnícky podiel lesa v lesnom spolku
 130. Neskorší odpočet DPH.
 131. Ako by ste sformulovali?
 132. Doprava:EXW
 133. Zaokrúhlenie
 134. Dôchodkina pracujuca na dohodu
 135. Daň.priznanie podané v Čechách
 136. Výzva na podanie DP k DzMV
 137. Príjem zo zahraničia.
 138. zrušenie knihy jázd, ale...
 139. nezdanitelna položka
 140. Zaradiť či nezaradiť???
 141. dodatočné daňové priznanie
 142. škodová udalosť
 143. Strata a zisk
 144. Letenka
 145. Daň.priznanie
 146. Rerervy
 147. Začiatočník a DPH
 148. Vlajky s logom - je to reklamný predmet ?
 149. Daňový bonus na dieťa družky
 150. nákup zariadenia v EÚ
 151. neplatca dph - naklady a faktury
 152. dobropis k faktúre z minulého roka
 153. Ukončenie živnosti, majetok, pohľadavka
 154. Platba z iného účtu
 155. daň z príjmu po skončení prac. pomeru
 156. Živnosť v SR aj v inej krajine
 157. Kreditné úroky
 158. Kurzové rozdiely k 31.12. nerealizované - nedaňové?
 159. prispevok do zdrav.posit.
 160. odpisy auta
 161. zdanitelny prijem z prenajmu
 162. SZČO a faktúry
 163. doklady k danovemu priznaiu
 164. Dan z predaja garaze
 165. paušálne výdavky+náhrady za použ. auta
 166. Predaj rod. domu, podnikanie na živnosť
 167. Dan z prijmu studenta v CR
 168. Správca nehnuteľnosti - s.r.o. ako platca DPH
 169. Uplatnenie odpočít. položky u manželky živnostníka, kt. mal nulové príjmy
 170. Ucet 481
 171. Sponzorský dar- odpočitatelná položka
 172. Dobropis
 173. odpočítateľná položka
 174. úhrada faktúry v CM z roku 2008 v roku 2009
 175. Prilohy k DP PO (s.r.o.)
 176. krádež a odpis
 177. SZCO a preplatok z rzzp
 178. Saldokonto v Sofcom programe
 179. pomoooooc
 180. Ukradnuté auto na úver JU
 181. oprava DPH po daňovej kontrole
 182. daňové priznanie
 183. nevyúčtovaný prijatý preddavok
 184. DP a nedoplatok na zdravot. poistení
 185. nezaplatená daň z mot.vozidla
 186. Strata komplet účtovných dokladov
 187. Základne imanie - zaúčtovanie
 188. daňové priznanie dôchodcu
 189. Elektronická registračná pokladnica
 190. položky v daňovom priznaní
 191. Príjem z ČR-stanovisko Daň.riaditeľstva SR
 192. stravné
 193. predzásobenie eur.a jeho zaúčtovanie
 194. DPH-ckari prosim rychlo pomoc :o(
 195. Doodpisovanie auta
 196. Predaj auta medzi súrodencami/šrotácia
 197. Paušálna náhrada na os automobil
 198. príjem aj zo zamestnania
 199. Výkaz o spotrebe
 200. skladová evidencia
 201. Vznik spoločnosti - základné imanie - kurz NBS
 202. faktura za stravne listky
 203. Vedenie účtovníctva - jednorázovoý príjem ?
 204. premlčaná pohľadávka a záväzok
 205. DP typ B
 206. Chýba mi doklad
 207. odpocitatelna polozka a ciastocny invalidny
 208. STK = 518 alebo 538?????
 209. SZČO prenajíma sukr.auto
 210. Zamestnance, SZČO a poisťovák
 211. Príjmy zo zahraničia
 212. dobropis za predch.obdobie
 213. penále z banky - ako účtovať?
 214. nakup tovaru v zahr.
 215. Dodatočné daňové priznanie
 216. Platca dph od 01.03.2009
 217. prepocet cudzej meny na SK/EUR
 218. Zrážková dan-RZZP
 219. diéty v zahranici-stále max 180 dní?
 220. ročné zúčtovanie zamestnanca, ktorý má náklady za použitie vozidla preplácané v mzde
 221. blocky za 2008,faktura az v 2009
 222. Nedoplatok z RZD a vystúpilý zamestnanec
 223. aktivačný príspevok z ÚPSVaR - jed.účtovníctvo
 224. Daňové priznanie občianskeho združenia
 225. činnosť ekonomických a organizačných poradcov
 226. uplatnenie nákladov
 227. stravne listky na konci roku
 228. prenájom nebytových priestorov a služby
 229. postupenie uveru z PO na FO
 230. Fa za mobil na prelome rokov
 231. daň z prijmu
 232. prílohy
 233. SZČO a zamestnanec v zahraničí
 234. Ako zaúčtovať?
 235. Nezdaniteľná časť základu dane od 1.3.2009
 236. zrušenie živnosti
 237. Daňový bonus
 238. Vysoká škola
 239. uhradená zálohová fa, vrátenie peňazí
 240. nárok na vrátenie dane - dôchodca
 241. Cudzinec ako konatel s.r.o. - pouzivanie vlastneho auta
 242. Technické zhodnotenie.
 243. SZČO a auto
 244. Reklamné vlajky a DPH
 245. daňové priznanie - príjem len z ČR
 246. Nadobudnutie nového dopr. prostriedku
 247. Odpočítateľná položka na život.poistenie
 248. vyrovnaný ale nevypárovaný záväzok
 249. odpočitatelna položka r.2009
 250. Zivnostnik v CZ a zemestnanec SK firmy