PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 [273] 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Daňové priznanie - živnosť v rakúsku
 2. Platba za január 2009 v decembri 2008
 3. Živnosť v SR - práca v ČR
 4. Odpisy - vynechaný rok
 5. predaj domu a danové priznanie
 6. Euro a HUF pokladňa
 7. tovar po záruke
 8. Ďanové priznanie - neviem si rady
 9. Účtovanie poplatkov v banke
 10. Finančný prenájom
 11. Rezerva na dovolenku-analytika
 12. kniha jázd - kontrola nadspotreby
 13. Zamestnanec ktorý prenajíma byt
 14. Daňová povinnosť
 15. dochodca prenajom
 16. čo s preplatkom na dani z príjmu
 17. Zdaňuje sa "bolestné"?
 18. Cestovné,príspevok zamestnávateľa
 19. Zaúčtovanie príspevkov na DDS
 20. opat nakup auta z CR, komplikovane
 21. Zákonný rezervný fond
 22. SF a hal. vyrovnanie faktur
 23. SZČO + DOHODA
 24. výpočet odvodov SZČO
 25. Daňové priznanie A.alebo B
 26. metóda vyňatia príjmov z ČR
 27. Dodatočné daňové priznanie
 28. Výdavok ovplyvňujúci ZD.
 29. Nárok na celú NČZD
 30. DP po zosnulom
 31. Opravná položka k pohľadávkam
 32. Internet = tovar?
 33. Dochodca - uroky z pozicky - podat DP?
 34. Daňové priznanie a odvody na ZP
 35. lietadlo v majetku firmy a DPH
 36. Výdavkový pokladničný doklad 2
 37. Zauctuje sa Proforma fa. alebo konecna faktura
 38. Platba je vysia ako faktura
 39. Výdavkový pokladničný doklad
 40. nezdaniteľná časť základu dane na manželku
 41. odpisovanie auta kúpeného na spotrebný úver
 42. Podnikateľský úver
 43. Priznanie typu B a venovanie 2% z dane.
 44. Bankový výpis -internetbanking: účtovať???
 45. denna uzavierka ERP a platby kartou
 46. presun tovaru na iny sklad - uctovanie
 47. zriadenie prevádzky a náklady
 48. Povinné zml. poistenie ako výdavok?
 49. danove priznanie FO - par. 46
 50. SZČO a fond nezamestnanosti
 51. majetok - novy ciselnik KP
 52. splatná daň
 53. Dodatočné daňové priznanie
 54. Autoškola
 55. 0 na riadku 44
 56. daň z príjmu
 57. nákup software a zar. do majetku
 58. Doklad o zaplatení dane
 59. náhrada od poisťovne
 60. odhlásenie vozidla z dane z MV
 61. ako zaúčtovať v JÚ ?
 62. vyplnenie ELDZ pri ukončení PP
 63. zaciatok uctovnictva a zostatok
 64. kurz auditora
 65. prenájom reklamnej plochy a DPH
 66. preddavky na dan
 67. Stolárske práce
 68. Vyber z pokladne na osobnu spotrebu
 69. ktorá odpisová skupina?
 70. Dodatočné DP
 71. Dan z prenajmu
 72. zle uhradená zahraničná faktúra cez BUČ
 73. predaj auta
 74. Prijem z prenajmu 10 000Sk
 75. Ukoncenie a vyplata z poistnej zmluvy
 76. audit
 77. remeselná živnosť
 78. zaokrúhlovanie v DP, VoMaZ, VoPaV
 79. Paušálne výdavky-príjmy
 80. Nákladný automobil
 81. Paušálne výdavky - uroky na účte..???
 82. Reklama v EU+DPH
 83. dohoda o uzivani sukromneho mot. vozidla
 84. Predfaktúra na prelome kvartálu!
 85. SZČO a rodicovsky prispevok
 86. Portál Práce - co potrebujem?
 87. Združenie FO a dane
 88. 324 a 373 - zostatky, SÚRNE!
 89. Leasing os. auta
 90. aktivácia materiálu
 91. Kniha jázd
 92. Odmena za vedenie účtovníctva
 93. Bonus za zaplatenú zálohu
 94. Uplatňovanie výdavkov na PHL
 95. kódy produkcie
 96. JÚ-prenájom
 97. TOVAR V JANUARI 2009 A DOPRAVA V DECEMBRI 2008
 98. Čo je nové v zákone o DPH od.1.1.09
 99. Povinne zmluvne poistenie
 100. Faktura od nepodnikatela, je to mozne ?
 101. tuzemské cestovné poistenie
 102. Daň z príjmu-dôchodca
 103. České priznanie
 104. Chladiaca vitrína a DPH
 105. DPH a Srbsko
 106. Technické zhodnotenie na neskolaudovanej stavbe?
 107. Výpis z daň.priznania
 108. Vklad budovy do podnikania - ocenenie
 109. členské príspevky
 110. Zahraničná faktúra
 111. dodatočné daňové priznanie
 112. nevedenie uctovnictva
 113. prílohy k DP
 114. Daňové priznanie
 115. zapožičanie motorového vozidla
 116. daň z prenájmu nehnuteľností
 117. Co kam vypnit v DP A
 118. daňový bonus - nárok ?
 119. Zmluva o dielo - otázky ku zdaneniu
 120. oprava faktúry, zlé číslo faktúry
 121. REŠTITÚCIA
 122. TPP, Dohoda, Dobrovolne nezamestatny
 123. Zmluva o dielo - otázky ku zdaneniu
 124. opravné položky k pohľadávkam
 125. faktúra na účely DPH - neplatca DPH
 126. Chyba minulých období
 127. ako účtovať Postúpenia pohľ. cez 3 firmy ? - HELPPPPP
 128. Dotácia ÚP na "sebazamestnanie" a DP
 129. odpočet na manžela
 130. Výdavky percentom a januárové úhrady
 131. Daňové priznanie - ČR
 132. čo s rozdielom vyfakturovaniej sumy a uhrady poistnej udalosti
 133. Daňový bónus podmienka uplatnenia
 134. Odpisy
 135. Obrat pre účely DPH
 136. Prijatá záloha k budúcemu predaju nehnuteľného majetku
 137. ukončenie živnosti
 138. zmluva na dobu urcitu
 139. reálna mzda
 140. DPH z pohonných hmôt
 141. náhrada škody - poistné plnenie
 142. Prenájom miestnosti aj so službami
 143. pisoťovňa
 144. auto nezaradene do OM,pouzite na podn.ucely
 145. odpočítanie paušálych nákladov?? fyzická osoba nepodnikateľ
 146. príjem rozhodcu
 147. Dochodca vs. naklady za pouzivanie motoroveho vozidla
 148. uznatelne naklady na stravne listky
 149. Firma na Seycheloch
 150. danove priznanie otazka
 151. účtovanie cestovnej agentúry
 152. Preplatok z RZZP v dan.priznani
 153. prijem, ktorý nesúvisí s podnikateľskou činnosťou
 154. remeselná živnosť
 155. Zauctovanie
 156. Vyradenie budovy
 157. remeselma živnosť
 158. čo vlastne znamená "DPH" ?
 159. Inventarizacne rozdiely
 160. Nedoplatok na dani z mot. vozidiel za 2008
 161. DNPO a daň z príjmu
 162. Rekvalif.kurz cez urad práce a DPH
 163. Milionárska daň
 164. materská dovolenka a doklady
 165. Fakúra a PPD
 166. Strata a ukončenie živnosti
 167. OP k pohľadávkam po 1.1.2008
 168. Zmena predmetu činnosti pri a.s.
 169. fyzicka osoba a faktúra
 170. Registračná pokladňa - popis položiek
 171. Pohľadávka v čr
 172. Skladovanie tovaru pred vývozom do iného členského štátu EÚ
 173. SZCO a zahraničie
 174. Zivotne poistenie - odpocitatelna polozka
 175. datum vzniku daňovej povinnosti
 176. daňové priznanie
 177. Občianske združenie
 178. poukazky na kulturu a sport
 179. Ukradnuté auto - autocredit
 180. Potvrdenie o vykonaní absolventskej praxe
 181. daňové priznanie
 182. poistka a zúčtovanie
 183. príjmy - Dubai
 184. Prosím poraďte-zmluva o účinkovaní
 185. Faktura a stiahnutá daň
 186. prenajimam byt
 187. Zivotne poistenie - odpocitat?
 188. treba danove priznanie?
 189. Cestovné náhrady
 190. praca na Malte a dan.priznanie
 191. platca DPH a paušalné vydavky
 192. Osobná potreba-tovar
 193. Osobná potreba-tovar
 194. Osobná potreba podnikateľa-tovar
 195. Uver v PU
 196. Prosím o radu v účtovníctve
 197. Zaraďovací protokol
 198. Vypozicka motoroveho vozidla od FO nepodnikatela.
 199. JU - dobrovoľné poistenie SZČO -soc.poist.
 200. Tovar alebo material ?!
 201. Nákup PHL v cudzej mene a jeho ocenenie v JU
 202. PPD
 203. Priemerné ceny PHM
 204. Základná náhrada za KM
 205. ako zdanit svoj príjem?
 206. dotacie ako uctovat?
 207. Zostatok PHM a SZČO.
 208. Pokladna
 209. naklady prepravcu SZČO
 210. Preddavky na dan.
 211. Platobný rozkaz a úroky z omeškania
 212. prechod zo živnosti na s.r.o. a DPH
 213. DP-práca v Holandsku
 214. VIDEONEWS: Legislatívne zmeny k 1. marcu 2009 (zadarmo)
 215. Faktura a stiahnutá daň.
 216. Vystavovanie faktur - prevadzkaren
 217. vratenie dane
 218. Nezdanit.cast na manzelku - sobas v priebehu roka
 219. omega začiatočne zostatky
 220. Tovar kupený v Poľsku a DPH
 221. daňový výdaj, alebo nedaňový ???
 222. Registrácia DPH
 223. Daňové priznanie k DPH
 224. 378 a kurzové rozdiely
 225. daň z príjmu a garančný fond
 226. vypocet mzdy
 227. DPH - nákup nového vozidla N1 v CŘ platcom DPH
 228. Poskytnuty dar-majetok
 229. Penazny dennik - porusena chronologia, co s tym
 230. paušálne výdavky a vzájomné započítanie pohľadávok
 231. Výpočet preddavkov FO pre rok 2009
 232. Daň.priz.A-príjem z Nemecka
 233. Daň z príjmu
 234. RZZP-vyspor.nedoplatku po ukončení podnikania
 235. daňové priznanie a paušálne výdavky
 236. Prerušenie živnosti a bankové poplatky
 237. Ako zaúčtovať tech.kontrolu auta?
 238. kontrola zúčtovania dane
 239. Príjmy
 240. dan ako zauctovat?
 241. DM ako zauctovat?
 242. Kedy a ako zaúčtovať zriaď.výdavky pri založení s.r.o.
 243. rozsudok súdu
 244. Poistné plnenie pri prenajatom aute
 245. leasing a súkr.osoba
 246. ukoncenie dohody
 247. nadmerný odpočet
 248. Daňové priznanie - DHM
 249. Ako zaokrúhlovať?
 250. platca DPH