1. účet 249 (2 replies)
 2. vyplata danoveho bonusu (4 replies)
 3. HIM obstaraný úverom (2 replies)
 4. Súkromné vozidlo v podnikaní (1 replies)
 5. Úrok z omeškania (3 replies)
 6. DPH pri prefakturacii prepravy (4 replies)
 7. osobna spotreba konateľov (8 replies)
 8. príjem z Írska -potvrdenie P60-súrne (1 replies)
 9. Elektronický Výpis z OR (3 replies)
 10. Daňové priznanie po úmrtí? (11 replies)
 11. odpis pohľadávky (2 replies)
 12. Výmena nehnuteľností - zdanenie (0 replies)
 13. Obstaravanie majetku za ucelom predaja (0 replies)
 14. účtovanie záväzku - daň z príjmu a preddavky na daň (2 replies)
 15. Daňový bonus (2 replies)
 16. Daňové priznanie - paušalista (1 replies)
 17. danove priznanie (39 replies)
 18. overovanie údajov z daňového priznania so soc. poisťovňou (45 replies)
 19. Majetok (6 replies)
 20. DPNO a DP typ A (0 replies)
 21. Preddavky na dan z prijmu - subeh cinnosti (3 replies)
 22. mandatna zmluva a sprostredkovanie (1 replies)
 23. Výkaz majetku a záväzkov (1 replies)
 24. danove priznanie - student (1 replies)
 25. Daňové priznanie PO (3 replies)
 26. Daňové priznanie PO (16 replies)
 27. DP FO B odpocitanie 25650 SKK za rok 2008 (8 replies)
 28. prijem v CR (0 replies)
 29. ZISK v s.r.o. (1 replies)
 30. opravné položky (0 replies)
 31. provizia z predaja a danove priznanie B surne (0 replies)
 32. DPH (2 replies)
 33. ako postupovať? (11 replies)
 34. Byť či nebyť platiteľom DPH? (dotazník pre živnostníkov v SR) (52 replies)
 35. DP PO za s.r.o. za rok 2008, ak je v likvidácii. (1 replies)
 36. daň do 500,-Sk a strata v DP (0 replies)
 37. VPD (3 replies)
 38. dan z predaja nehnutelnosti ako to je? (7 replies)
 39. eurokolky (2 replies)
 40. Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2008 (13 replies)
 41. Príjem zo závislej činnosti a z prenájmu súčasne (21 replies)
 42. JU a zalohova faktura (4 replies)
 43. nepeňažná výhra DP (2 replies)
 44. Ako zaučtovať daň z príjmov (2 replies)
 45. uhradené záväzky bez dokladu (2 replies)
 46. metodické usmernenie (1 replies)
 47. Uplatnenie nezdaniteľnej časti ZD (1 replies)
 48. metodické usmernenie (9 replies)
 49. dodatočné daňové priznanie (0 replies)
 50. Materiál či tovar - ako zaevidovať? (3 replies)
 51. Chýba FA, ale bola uhradená ako to zaúčtovať??? (12 replies)
 52. daňové priznanie a mínusové stavy pri inventúre k 31.12. (3 replies)
 53. Daňové priznanie FO: B (9 replies)
 54. Uplatnenie prijmov a vydavkov z kapitaloveho majetku v danovom priznani (2 replies)
 55. uctovne odpisy - (23 replies)
 56. Odpis pohladavok 2001-2007 (2 replies)
 57. dodatočne DP k DPH po KONTROLE? (1 replies)
 58. uctovne odpisy - (0 replies)
 59. poskytnutie pozicky (2 replies)
 60. Daňové priznanie (17 replies)
 61. preddavky na daň áno, či nie? (3 replies)
 62. dotácia z úp (6 replies)
 63. Záväzok voči UPSVaR - dotácia "prosím o pomoc" (9 replies)
 64. Daň priznanie B (1 replies)
 65. dan za prenájom vozidla (2 replies)
 66. Vyradenie kratkodobeho majetku (9 replies)
 67. Práca doma aj v zahraničí. (1 replies)
 68. Daň a preddavky na daň PO (10 replies)
 69. opratrovateľka v Rakúsku a daň z výhry (2 replies)
 70. Dańový bonus (14 replies)
 71. opravné položky vs. úplné odpísanie pohľadávok (2 replies)
 72. pos terminál a jeho zaúčtovanie (1 replies)
 73. Vyplnenie DP z príjmov FO, typ B (7 replies)
 74. Daň na úhradu (13 replies)
 75. I:Deposit v TB , ako zauctovat ? (0 replies)
 76. záväzok 2008 alebo 2009??? (2 replies)
 77. ročné zúčtovanie dane (3 replies)
 78. preplatok zo Sociálnej poisťovne (8 replies)
 79. cislo uctu - riadok 25 (4 replies)
 80. DHM (1 replies)
 81. DP a príjmy z prenájmu (64 replies)
 82. Zaradenie DHM a budovy (3 replies)
 83. Daň z příjmů FO pracující v ČR (3 replies)
 84. dj a DP (0 replies)
 85. Opravné položky (1 replies)
 86. odpočitateľná položka (3 replies)
 87. Stravné pri zahr. prac.ceste (1 replies)
 88. Opravne DP PO a rozdiel uhradenej dane (5 replies)
 89. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti (0 replies)
 90. Predčasné ukončenie leasing-totálna škoda (0 replies)
 91. záväzky (1 replies)
 92. Technické zhodnotenie (2 replies)
 93. zálohová platba (0 replies)
 94. VRATENIE DANE Z UROKOV V BANKE (PSS) (3 replies)
 95. odpočet straty (1 replies)
 96. príjmy z ČR a živnosť (0 replies)
 97. Druhotný predaj tovaru po vypršaní záruky? ako na to? (0 replies)
 98. provízia vyplatená šekom (6 replies)
 99. Zaúčtovanie úroku z nevyplatenej pôžičky od FO (4 replies)
 100. dan z prijmu (1 replies)
 101. Súvaha (9 replies)
 102. DP - zápočet dane (0 replies)
 103. Auto na úver (8 replies)
 104. Uplatnenie nezdan.časti na družku (1 replies)
 105. prijatie platby v eurach (0 replies)
 106. Oprava straty z predchadzajuceho roka (3 replies)
 107. Oprava straty z predchadzajuceho roka (1 replies)
 108. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za firmu (1 replies)
 109. Doklady pre JÚ (5 replies)
 110. paušálne výdavky + pracovný pomer (10 replies)
 111. Stravné lístky (27 replies)
 112. Darovanie odpísaného auta (9 replies)
 113. Odpredaj tovaru (1 replies)
 114. Nájom nehnuteľnosti a koeficient (0 replies)
 115. Záloha na nájomné v JU (7 replies)
 116. Zmluva s VÚC (1 replies)
 117. zľava zákazníkovi (2 replies)
 118. Daňové priznanie a zmluva o dielo (2 replies)
 119. odpočet daňovej straty (3 replies)
 120. zivnostník a danove priznanie (1 replies)
 121. Ako sa spravne uctuje tovar s instalaciou (0 replies)
 122. Učtovanie urbárskych spoločností (1 replies)
 123. Slovenka v ČR - podat priznanie 2krat?? (1 replies)
 124. analyza HV - tema DP (0 replies)
 125. fa automechanik (1 replies)
 126. novely marec 2009 (3 replies)
 127. Daňový bonus (5 replies)
 128. príležitostný príjem nad 5-násobok minima (3 replies)
 129. Slobodné povolanie (0 replies)
 130. Dotácia z ÚP (5 replies)
 131. notebook a fotoaparat (4 replies)
 132. Paušálny výdavok (5 replies)
 133. Nákup tovaru a následný predaj do tretej krajiny (1 replies)
 134. investičný majetok - fyzická osoba (0 replies)
 135. Diety (1 replies)
 136. Amslico Global Invest (4 replies)
 137. Nákup v zahraničí (1 replies)
 138. technicke zhodnotenie (1 replies)
 139. Daň z motorových vozidiel -zaúčtovanie (7 replies)
 140. Daňový bonus (1 replies)
 141. výnosy budúcich období (1 replies)
 142. Rentabilita dlhodobých zdrojov (0 replies)
 143. Konatel a spolocnik v s.r.o. - podavam priznanie A alebo B? (4 replies)
 144. starobný dôchodca a vrátenie dane (0 replies)
 145. starobný dôchodca a vrátenie dane (0 replies)
 146. Danova strata na DP = nutnost zavedenia JU ? (9 replies)
 147. RTVS poplatky (1 replies)
 148. Výkaz o majetku a záväzkoch (1 replies)
 149. Oprava roč.zúčtovania dane za r.2008 (4 replies)
 150. DPH na konci roka (20 replies)
 151. rozdiel medzi príjmami, ktoré sa nezdaňujú (5 replies)
 152. DP FO B prílohy - zaokrúhľovanie, dátumy (0 replies)
 153. Registracna pokladnica (18 replies)
 154. Zamestnanie v ČR, živnosť na Slovensku (0 replies)
 155. diety - uctovanie (4 replies)
 156. Cestna dan=VOZD? (8 replies)
 157. Forwardové operácie (0 replies)
 158. "Dofakturacia" sluzby za rok 2008 v roku 2009 (nie je to prelom rokov!) (3 replies)
 159. ako zaúčtovat poskytnuty príspevok z ÚP (3 replies)
 160. zaradenie do odp.skupiny (0 replies)
 161. skončenie podnikania + preddavky (2 replies)
 162. Nevysporiadané pohľadávky a záväzky z roku 2007 (0 replies)
 163. Neuplatnená DPH pri leasingu (5 replies)
 164. dotácia z úp (5 replies)
 165. Podanie daňového priznania za zosnulého (25 replies)
 166. Začatie živnosti, príspevok z UPSVaR (2 replies)
 167. Minimálna mzda a výška odvodov (2 replies)
 168. Svokrina kuchyňa - komlet (1 replies)
 169. poplatok za informácie (4 replies)
 170. príjem zo závislej činnosti a príjem zo živnosti (3 replies)
 171. prijem z anglicka (3 replies)
 172. DPH (0 replies)
 173. Refundácia mzdy z úradom práce (2 replies)
 174. platca DPH od 1.3. 2009 (9 replies)
 175. Odpisy (3 replies)
 176. Pozastavená živnosť v roku 2008 (0 replies)
 177. Účtovné odpisy (1 replies)
 178. neuhradená faktúra z ČR k 31.12.2008 (3 replies)
 179. Kupa monitora bez vlastnictva PC (1 replies)
 180. riadok 57 daňové priznanie FO typ B (4 replies)
 181. Ako zapísať daň z príjmu z prevodu vlastníctva bytu do daň. priznania (4 replies)
 182. nájomné a pozastavenie živnosti (14 replies)
 183. Tovar po zaruke - prirodzene ubytky (4 replies)
 184. ešte raz leasing (2 replies)
 185. Ročný výkaz (0 replies)
 186. náklady na exekúciu (4 replies)
 187. výplata odstupného z DDP (1 replies)
 188. ucelove sporenie (3 replies)
 189. Bezodplané používanie časti nehnuteľnosti (2 replies)
 190. Odpočet DPH a šrotovné (2 replies)
 191. Vie mi niekto poradiť? (1 replies)
 192. DPH-obrat po zaplatení ? (3 replies)
 193. živnosť ??? (5 replies)
 194. zmluva o dielo medzi SZČO a dôchodcom (2 replies)
 195. Vyhotovenie faktúry a dátum dodania (1 replies)
 196. DP FO (18 replies)
 197. Treba podať DP, ak daň z predaja bytu vychádza nulová? (4 replies)
 198. Nezrážaná daň z DOPČ v r.2008 (12 replies)
 199. Upraviť, neupraviť? (1 replies)
 200. Preplatok z RZZP?? (0 replies)
 201. nájomné reklamnej tabule - náklad (3 replies)
 202. Podanie DP typ B (4 replies)
 203. nadmerný odpočet dph (20 replies)
 204. Prerušená živnosť v ČR, rezident SR (0 replies)
 205. Penále minulych obdobi (0 replies)
 206. Vrátený poplatok (0 replies)
 207. Tvorba a účtovanie opravných položiek v jednuduchom účtovníctve (4 replies)
 208. zivnost (1 replies)
 209. 321 môžem mať takýto rozdiel? (2 replies)
 210. Pokuta za omeškanie - SP (4 replies)
 211. orava uctovania DM r.07 (4 replies)
 212. 2% z dane (7 replies)
 213. Odpočet dane na manželku v daňovom priznaní (0 replies)
 214. DP ČR (1 replies)
 215. Fólie - do nákladov? (2 replies)
 216. Medzinarodne uctovne standardy IAS 17- leasingy (0 replies)
 217. Medzinarodne uctovne standardy (1 replies)
 218. danove priznanie-praca v zahranici (8 replies)
 219. Emisie, plyn, ohlásenie (0 replies)
 220. DP za r.2008 - Potvrdenie o podaní v eurách? (2 replies)
 221. prijem z CR - kde vznika povinnost podania DP (7 replies)
 222. Platba v Metre v EUR v roku 2008 (7 replies)
 223. Darovaný tovar (2 replies)
 224. Zaúčtovanie straty v JU (3 replies)
 225. prosba (5 replies)
 226. Zúčtovanie rezervy (1 replies)
 227. Miesto podnikania vo výkazoch-JU (1 replies)
 228. Bločky (1 replies)
 229. Cestovné náhrady SZČO (5 replies)
 230. Dochodca a danove priznanie - POKRACOVANIE - ako odovzdal DP a ako mu opravili na DU (25 replies)
 231. Daňové priznanie PO - poznámky, treba ? (6 replies)
 232. daňové priznanie (2 replies)
 233. Premlčane zavazky-SURNE-DAKUJEM (11 replies)
 234. Remeselná alebo voľná? (2 replies)
 235. dan z prijmov PO (12 replies)
 236. Priemerná hodinová mzda k tvorbe rezervy (8 replies)
 237. kurzová strata (6 replies)
 238. daň z príjmov FO typ B (6 replies)
 239. Preplatok z RZZP ? (2 replies)
 240. paušalista a zápočet (1 replies)
 241. dvaja vlastnici a predaj bytu (0 replies)
 242. študent a zamestnanie (2 replies)
 243. vyplnenie českého DP (12 replies)
 244. FA z CR od neplatcu DPH za sluzby (3 replies)
 245. faktura z EU a dobropis (1 replies)
 246. daň z príjmov FO (1 replies)
 247. Vrátenie prioritných akcií (0 replies)
 248. Počiatočné stavy - problém (7 replies)
 249. Materská dovolenka,dovolenka a doba určitá (1 replies)
 250. materská dovolenka a daňové priznanie (26 replies)