1. stravné živnostníka (0 replies)
 2. pracovný odev (1 replies)
 3. Príjem z prenájmu a výdavky (2 replies)
 4. Príjem z Číny (1 replies)
 5. PRACA V RAKUSKU (2 replies)
 6. poradit (4 replies)
 7. Brigada (1 replies)
 8. Dôchodkyna a DP (14 replies)
 9. Daňový nedoplatok-exekúcia (2 replies)
 10. Prosím o RADU! (5 replies)
 11. kúpa úžitkového auta v ČR (0 replies)
 12. Ročné zúčtovanie dane z príjmov FO (3 replies)
 13. Aké daňové tlačivo? (2 replies)
 14. Samozdanenie zahraničnej faktúry v euro (5 replies)
 15. Zaučtovanie OF v Sk, úhrada v Euro (1 replies)
 16. Daňové zvýhodnenie na dieťa v ČR (6 replies)
 17. spoločník v.o.s. a stravné (0 replies)
 18. daň z mot vozidiel - vos (0 replies)
 19. Stravné nad limit a daň (0 replies)
 20. dôchodca a daňové priznanie (2 replies)
 21. vystavovanie elektronickych faktur (0 replies)
 22. zauctovanie preplatku (2 replies)
 23. dôchodca (5 replies)
 24. DP-B (1 replies)
 25. Zdanenie príjmu z prevodu obchodného podielu u FO (0 replies)
 26. Zdanenie pri predaji auta (15 replies)
 27. kod produkcie - odp.skupina (21 replies)
 28. Účtovanie prepraviek v pohostinstve (7 replies)
 29. Vratenie Dani (1 replies)
 30. nezdaniteľná časť na manželku - podnikanie podľa osobitných predpisov (5 replies)
 31. nákup auta z Ńemecka (2 replies)
 32. mandatná zmluva záloha na odmenu (5 replies)
 33. operatívny leasing - limit najazdených km (1 replies)
 34. vyplnenie DP-opatrovatelka v Rakusku (2 replies)
 35. Reklamácia - výmena tovaru (1 replies)
 36. odpočitateľná položka (9 replies)
 37. Podnikateľský úver - výkaz o majetku a záväzkoch (7 replies)
 38. donáška a DPH (0 replies)
 39. zaúčtovanie miezd z Olympu v Omege (2 replies)
 40. nezdanit.čiastka+rodičovská dovolenka (2 replies)
 41. zasa k dani z prenajmu (3 replies)
 42. Podklady pre danove priznanie (1 replies)
 43. kniha jázd (2 replies)
 44. zmena stavu zásob (13 replies)
 45. začiatočník s programom alfa (5 replies)
 46. účtovanie - prijmový poklad ničný doklaqd (3 replies)
 47. Dan.priz.typu A-potvd.o príjme z Čes.rep. (4 replies)
 48. nové odpisové skupiny (2 replies)
 49. 431 (6 replies)
 50. Kedy služby/tovary s DPH a kedy bez DPH? (4 replies)
 51. TPP+honorár+nezdaniteľná časť ZD (0 replies)
 52. Urbárska spoločnosť - pozemkové spoločenstvo (10 replies)
 53. B spôsob účtovania - inventarizácia (1 replies)
 54. Daň z príjmu (3 replies)
 55. DPH na kovový odpad (71 replies)
 56. nový platca DPH (1 replies)
 57. Bezúročná pôžička od spoločníka a súčasne konateľa (6 replies)
 58. Materská zo zahraničia 2008 - zdanenie (5 replies)
 59. Odpočet nezdaniteľnej časti na manželku (3 replies)
 60. zdaňovacie obdobie v daňovom priznaní pri vzniku s.r.o. (22 replies)
 61. DzP - VOS platitel DPH (1 replies)
 62. daňový bonus a prenájom (1 replies)
 63. Spracovanie daňového priznania a odmena (2 replies)
 64. Daňové priznanie vo Švajčiarsku (0 replies)
 65. Predaj odpísaného vozidla (9 replies)
 66. Opravná položka (3 replies)
 67. Založenie s.r.o. v EUR (5 replies)
 68. Príjmové pokladničné doklady v autoškole (0 replies)
 69. Preddavky na dan PO - zuctovanie (11 replies)
 70. Náhrada príjmu pri dočasnej PN (19 replies)
 71. Zabudnuté faktúry (7 replies)
 72. zaúčtovanie záväzku. (2 replies)
 73. Zastavenie konania (1 replies)
 74. kúpa strojov z Poľska (1 replies)
 75. Daňové priznanie (14 replies)
 76. Preddavok na daň - zamestnanec (2 replies)
 77. Účtovanie vrátených dobr.zdravotných poisťovní (3 replies)
 78. Spotreba PHM Renault Master (1 replies)
 79. Zaokrúhlenie priznanie k DPH 2008 (3 replies)
 80. ako zdanit prijem z dvoch cinnosti? (3 replies)
 81. riadok DP (3 replies)
 82. dan v Suvahe (2 replies)
 83. DP za r.2007 /ČR a SR/ (2 replies)
 84. nové odpisové skupiny (52 replies)
 85. prefakturácia poplatkov za služby -poštovné bez DPH (0 replies)
 86. Nezauctovany blok r.2007 (4 replies)
 87. uplatnenie cestovných nákladov (1 replies)
 88. Faktúra za ubytovanie priložená k Vyúčtovaniu pracovnej cesty (2 replies)
 89. Surne - podnikatel kupuje auto z ČR - ako s DPH? (10 replies)
 90. Pozastavenie živnosti a krátenie výdavkov (5 replies)
 91. Sluzba zo zahranicia a DPH (1 replies)
 92. prenájom vs. podnájom (1 replies)
 93. Úverový rámec na karte (6 replies)
 94. Dávka v nezamestnanosti ??? (1 replies)
 95. Príjem za vlastnícky podiel lesa v lesnom spolku (0 replies)
 96. Neskorší odpočet DPH. (9 replies)
 97. Ako by ste sformulovali? (26 replies)
 98. Doprava:EXW (1 replies)
 99. Zaokrúhlenie (11 replies)
 100. Dôchodkina pracujuca na dohodu (16 replies)
 101. Daň.priznanie podané v Čechách (1 replies)
 102. Výzva na podanie DP k DzMV (4 replies)
 103. Príjem zo zahraničia. (0 replies)
 104. zrušenie knihy jázd, ale... (126 replies)
 105. nezdanitelna položka (2 replies)
 106. Zaradiť či nezaradiť??? (2 replies)
 107. dodatočné daňové priznanie (13 replies)
 108. škodová udalosť (2 replies)
 109. Strata a zisk (2 replies)
 110. Letenka (1 replies)
 111. Daň.priznanie (3 replies)
 112. Rerervy (0 replies)
 113. Začiatočník a DPH (16 replies)
 114. Vlajky s logom - je to reklamný predmet ? (1 replies)
 115. Daňový bonus na dieťa družky (4 replies)
 116. nákup zariadenia v EÚ (6 replies)
 117. neplatca dph - naklady a faktury (7 replies)
 118. dobropis k faktúre z minulého roka (37 replies)
 119. Ukončenie živnosti, majetok, pohľadavka (1 replies)
 120. Platba z iného účtu (20 replies)
 121. daň z príjmu po skončení prac. pomeru (6 replies)
 122. Živnosť v SR aj v inej krajine (21 replies)
 123. Kreditné úroky (6 replies)
 124. Kurzové rozdiely k 31.12. nerealizované - nedaňové? (5 replies)
 125. prispevok do zdrav.posit. (0 replies)
 126. odpisy auta (1 replies)
 127. zdanitelny prijem z prenajmu (8 replies)
 128. SZČO a faktúry (1 replies)
 129. doklady k danovemu priznaiu (9 replies)
 130. Dan z predaja garaze (5 replies)
 131. paušálne výdavky+náhrady za použ. auta (4 replies)
 132. Predaj rod. domu, podnikanie na živnosť (9 replies)
 133. Dan z prijmu studenta v CR (0 replies)
 134. Správca nehnuteľnosti - s.r.o. ako platca DPH (9 replies)
 135. Uplatnenie odpočít. položky u manželky živnostníka, kt. mal nulové príjmy (9 replies)
 136. Ucet 481 (7 replies)
 137. Sponzorský dar- odpočitatelná položka (6 replies)
 138. Dobropis (2 replies)
 139. odpočítateľná položka (0 replies)
 140. úhrada faktúry v CM z roku 2008 v roku 2009 (0 replies)
 141. Prilohy k DP PO (s.r.o.) (10 replies)
 142. krádež a odpis (4 replies)
 143. SZCO a preplatok z rzzp (7 replies)
 144. Saldokonto v Sofcom programe (1 replies)
 145. pomoooooc (23 replies)
 146. Ukradnuté auto na úver JU (2 replies)
 147. oprava DPH po daňovej kontrole (13 replies)
 148. daňové priznanie (0 replies)
 149. nevyúčtovaný prijatý preddavok (2 replies)
 150. DP a nedoplatok na zdravot. poistení (0 replies)
 151. nezaplatená daň z mot.vozidla (2 replies)
 152. Strata komplet účtovných dokladov (0 replies)
 153. Základne imanie - zaúčtovanie (4 replies)
 154. daňové priznanie dôchodcu (7 replies)
 155. Elektronická registračná pokladnica (2 replies)
 156. položky v daňovom priznaní (0 replies)
 157. Príjem z ČR-stanovisko Daň.riaditeľstva SR (1 replies)
 158. stravné (1 replies)
 159. predzásobenie eur.a jeho zaúčtovanie (0 replies)
 160. DPH-ckari prosim rychlo pomoc :o( (3 replies)
 161. Doodpisovanie auta (2 replies)
 162. Predaj auta medzi súrodencami/šrotácia (31 replies)
 163. Paušálna náhrada na os automobil (6 replies)
 164. príjem aj zo zamestnania (1 replies)
 165. Výkaz o spotrebe (7 replies)
 166. skladová evidencia (5 replies)
 167. Vznik spoločnosti - základné imanie - kurz NBS (17 replies)
 168. faktura za stravne listky (5 replies)
 169. Vedenie účtovníctva - jednorázovoý príjem ? (5 replies)
 170. premlčaná pohľadávka a záväzok (3 replies)
 171. DP typ B (10 replies)
 172. Chýba mi doklad (14 replies)
 173. odpocitatelna polozka a ciastocny invalidny (6 replies)
 174. STK = 518 alebo 538????? (3 replies)
 175. SZČO prenajíma sukr.auto (3 replies)
 176. Zamestnance, SZČO a poisťovák (2 replies)
 177. Príjmy zo zahraničia (9 replies)
 178. dobropis za predch.obdobie (0 replies)
 179. penále z banky - ako účtovať? (2 replies)
 180. nakup tovaru v zahr. (0 replies)
 181. Dodatočné daňové priznanie (4 replies)
 182. Platca dph od 01.03.2009 (2 replies)
 183. prepocet cudzej meny na SK/EUR (2 replies)
 184. Zrážková dan-RZZP (1 replies)
 185. diéty v zahranici-stále max 180 dní? (0 replies)
 186. ročné zúčtovanie zamestnanca, ktorý má náklady za použitie vozidla preplácané v mzde (0 replies)
 187. blocky za 2008,faktura az v 2009 (4 replies)
 188. Nedoplatok z RZD a vystúpilý zamestnanec (0 replies)
 189. aktivačný príspevok z ÚPSVaR - jed.účtovníctvo (0 replies)
 190. Daňové priznanie občianskeho združenia (119 replies)
 191. činnosť ekonomických a organizačných poradcov (3 replies)
 192. uplatnenie nákladov (0 replies)
 193. stravne listky na konci roku (33 replies)
 194. prenájom nebytových priestorov a služby (17 replies)
 195. postupenie uveru z PO na FO (5 replies)
 196. Fa za mobil na prelome rokov (5 replies)
 197. daň z prijmu (1 replies)
 198. prílohy (1 replies)
 199. SZČO a zamestnanec v zahraničí (14 replies)
 200. Ako zaúčtovať? (14 replies)
 201. Nezdaniteľná časť základu dane od 1.3.2009 (2 replies)
 202. zrušenie živnosti (2 replies)
 203. Daňový bonus (4 replies)
 204. Vysoká škola (5 replies)
 205. uhradená zálohová fa, vrátenie peňazí (6 replies)
 206. nárok na vrátenie dane - dôchodca (1 replies)
 207. Cudzinec ako konatel s.r.o. - pouzivanie vlastneho auta (0 replies)
 208. Technické zhodnotenie. (6 replies)
 209. SZČO a auto (4 replies)
 210. Reklamné vlajky a DPH (5 replies)
 211. daňové priznanie - príjem len z ČR (2 replies)
 212. Nadobudnutie nového dopr. prostriedku (16 replies)
 213. Odpočítateľná položka na život.poistenie (0 replies)
 214. vyrovnaný ale nevypárovaný záväzok (8 replies)
 215. odpočitatelna položka r.2009 (11 replies)
 216. Zivnostnik v CZ a zemestnanec SK firmy (1 replies)
 217. JÚ alebo Paušálne výdavky (14 replies)
 218. autorský príjem (27 replies)
 219. Odpočit.položka na manželku (5 replies)
 220. Účtovné a daňové odpisy?????????????? (8 replies)
 221. praca v cz (0 replies)
 222. Povinnosť evidencie vkladu v hotovosti do RP (22 replies)
 223. Preberací protokol danových podkladov (1 replies)
 224. Lehota DU na vratenie preplatku z DzP FO za rok 2008 (2 replies)
 225. Neplatenie preddavkou na dan (3 replies)
 226. príjem z priležitostnej činnosti (0 replies)
 227. Inventarizácia majetku a záväzkov pri prechode na euro (0 replies)
 228. Spotreba Daewoo Lublin (0 replies)
 229. poistné na životné poistenie (6 replies)
 230. Evidencia majetku v JÚ (1 replies)
 231. Príspevok pri začatí podnikania (1 replies)
 232. danová kontrola (2 replies)
 233. Daňové priznanie - živnosť v rakúsku (1 replies)
 234. Platba za január 2009 v decembri 2008 (3 replies)
 235. Živnosť v SR - práca v ČR (0 replies)
 236. Odpisy - vynechaný rok (3 replies)
 237. predaj domu a danové priznanie (2 replies)
 238. Euro a HUF pokladňa (0 replies)
 239. tovar po záruke (1 replies)
 240. Ďanové priznanie - neviem si rady (5 replies)
 241. Účtovanie poplatkov v banke (3 replies)
 242. Finančný prenájom (3 replies)
 243. Rezerva na dovolenku-analytika (10 replies)
 244. kniha jázd - kontrola nadspotreby (1 replies)
 245. Zamestnanec ktorý prenajíma byt (2 replies)
 246. Daňová povinnosť (1 replies)
 247. dochodca prenajom (3 replies)
 248. čo s preplatkom na dani z príjmu (0 replies)
 249. Zdaňuje sa "bolestné"? (4 replies)
 250. Cestovné,príspevok zamestnávateľa (6 replies)