1. kolok z roku 2007 (2 replies)
 2. Vlastný príjem - a nezdaniteľné príjmy SÚRNE (9 replies)
 3. odpisy software (1 replies)
 4. Žiadosť o predĺženie lehoty na podanie DP (3 replies)
 5. Chýbajúce bankové výpisy (9 replies)
 6. Daňové priznanie dôchodcu (3 replies)
 7. vynos 10% za 2 mesiace? (38 replies)
 8. pomóc - opravné položky !!!! (1 replies)
 9. dotacia na lúku (2 replies)
 10. Obchodovanie v treťom štáte a slovenská DPH (16 replies)
 11. Stravné na zahr.služobnej ceste (1 replies)
 12. Uplatnenie daňovej straty (20 replies)
 13. odpis auta SZČO (3 replies)
 14. Prenájom nehnuteľnosti - náklady (3 replies)
 15. Zaúčtovanie DPH zo zálohy (9 replies)
 16. Dobropis na obstaranie majetku (1 replies)
 17. Nezdaniteľná časť základu dane (3 replies)
 18. zníženie základu dane na manželku (5 replies)
 19. Zle vypočítaná daň (3 replies)
 20. Vystavenie FA - suma neovplyvnena danou z prijmu (8 replies)
 21. dotácia z úp (3 replies)
 22. Opravná položka v EUR (4 replies)
 23. Danove priznanie a zena na MD (5 replies)
 24. Auto používané u dvoch szčo (Poraďte) (3 replies)
 25. zaokrúhľovanie DPH vo faktúre (4 replies)
 26. danovy bonus? (7 replies)
 27. roč.zúčtovanie - TPP+dohoda (3 replies)
 28. Daňové priznanie (6 replies)
 29. Daň z príjmu predaja nehnuteľností v zahraničí (7 replies)
 30. poradi mi niekto (1 replies)
 31. zdanenie príjmu študentky (2 replies)
 32. preplatok RZZP (2 replies)
 33. záloha cez ERP a DPH (1 replies)
 34. Oprava chybného zaradenia DHM (1 replies)
 35. zahrńanie DPH podľa § 66 do základu dane (0 replies)
 36. Účtovanie úrokových výnosov z predja CP (0 replies)
 37. kontokoretný úver (9 replies)
 38. výdaj v podnikaní ? (1 replies)
 39. Daň z prenájmu a daňový bonus na dieťa (2 replies)
 40. Úhrada fa zo zahraničia (2 replies)
 41. Dovoz auta zo zahraničia (0 replies)
 42. Rezerva na nevyčerp.dovolenky r.2008 (16 replies)
 43. Praca uctovnicky (2 replies)
 44. Zaokrúhlenie účtovných odpisov od 1.1.09 (1 replies)
 45. Číslovanie faktúr (2 replies)
 46. škoda na firemnom automobile (1 replies)
 47. Dohoda o vyplacaní mzdy (1 replies)
 48. Odpisy (35 replies)
 49. neplatca dane - pokladňa (12 replies)
 50. Náklady budúcich období (3 replies)
 51. Oneskorená fa,kedy do DPH? (2 replies)
 52. DP typ A (5 replies)
 53. Podpora v nezamestnanosti versus Daň z príjmov (2 replies)
 54. Daňove priznanie PO ? (1 replies)
 55. Student a dane (14 replies)
 56. Výpočet odvodov (1 replies)
 57. Paušálne výdavky 4O - 60%? - pomoc (69 replies)
 58. Vystavenie fa manželka - manželovi (2 replies)
 59. Leasing - sprostredkovanie (5 replies)
 60. "milionarska dan" (8 replies)
 61. Daň z príjmu - dobrovoľné poistné (8 replies)
 62. Stravne (3 replies)
 63. remeselná živnosť (2 replies)
 64. digitálna videokamera (4 replies)
 65. Ake prilohy k ziadosti REGISTRACIE DPH. (1 replies)
 66. Televízor v nákladoch SZČO (15 replies)
 67. Odpis auta (4 replies)
 68. Odovzdanie účtovníctva inej firme (20 replies)
 69. výroba jednoduchých výrobkov z kovu (7 replies)
 70. daň z mot.vozidla.+paušálne výdavky (3 replies)
 71. SZČO a viac krajín príjmu (0 replies)
 72. Reklamácia obuvy (0 replies)
 73. Prepočet odvodov na poistenie (11 replies)
 74. Pokuta zo socky (7 replies)
 75. cestovné náhrady za pouzitie mot. vozidla (5 replies)
 76. Dohodár a RZ dane (2 replies)
 77. danova povinnost, preplatok na dani (1 replies)
 78. SZČO a výdavky percentom (6 replies)
 79. Rozdiel medzi UO a DO (4 replies)
 80. Ukončenie živnosti k 31.12.2008 (16 replies)
 81. spotreba energie stavba (1 replies)
 82. úhrada pôžičky v eurách (2 replies)
 83. Plnenie zo životného poistenia (12 replies)
 84. účto lízingu (2 replies)
 85. SZČO a prenájom pozemkov (1 replies)
 86. Zdanenie pri darovaní chaty (2 replies)
 87. Preplatok z RZ ZP a daň. priznanie B (3 replies)
 88. skoda a poistne plnenie (8 replies)
 89. príjem FO závislá činnosť + prenájom (31 replies)
 90. JÚ-zasoby k 31.12.2008 (4 replies)
 91. colný výmer (1 replies)
 92. Prechod na euro (1 replies)
 93. Autoškola a príjmový pokladničný doklad (2 replies)
 94. Vlastné príjmy - daň. z príjmu za 2008 (2 replies)
 95. daň z predaja bytu (1 replies)
 96. invalidný dôchodca a odpoč.položka (2 replies)
 97. Postúpenie pohľadávky (4 replies)
 98. Daňová strata z roku 2007-kam zapísať??? (3 replies)
 99. darovanie výrobkov (2 replies)
 100. Oriflame (4 replies)
 101. paušálne výdavky (15 replies)
 102. čiastková úhrada zálohovej faktúry (2 replies)
 103. SZČO - súkromné auto na podnikanie (14 replies)
 104. Zaradenie a odpis budovy (2 replies)
 105. výkaz o príjmoch a výdavkoch (3 replies)
 106. paušálne výdavky (4 replies)
 107. Domeranie dane za používanie pozemku. (2 replies)
 108. MS Office a PC (3 replies)
 109. ročné nájomné za korunu (1 replies)
 110. Tvorba rezervného fondu pri založení a.s. (6 replies)
 111. Daňový bonus (4 replies)
 112. samozdanenie (1 replies)
 113. Nákladné auto-odpisy (5 replies)
 114. Povinnosť registrácie DPH zahraničnej osoby (4 replies)
 115. Povinnosť stálej prevádzkárne (1 replies)
 116. DP (17 replies)
 117. kurzy-doučovanie (0 replies)
 118. Nákup KK v zahraničí (0 replies)
 119. nákup z EU - Rakúsko (6 replies)
 120. Kúpa nehnuteľnosti (2 replies)
 121. DHM alebo tovar?? (9 replies)
 122. osobný účet na podnikanie (3 replies)
 123. Overenie účt.závierky 2008 - ako to je p. Mihál? (1 replies)
 124. Príjem dôchodcu (2 replies)
 125. naklady firmy v konkurze (0 replies)
 126. Obstarávacia cena obchodného podielu (3 replies)
 127. Prijatá pôžička v EUR (4 replies)
 128. Paušalista a daň z úrokov (3 replies)
 129. Paušalista a daň z úrokov (6 replies)
 130. Prenájom pozemkov (1 replies)
 131. Alkohol do výdavkov??? (5 replies)
 132. Ročné zúčtovanie a daňové priznanie typ B (13 replies)
 133. DP dochodca-prosim o kontrolu (1 replies)
 134. SZCO aj dôchodca (3 replies)
 135. danove priznanie B + podnajom (3 replies)
 136. Vyplňovanie tlačiva na DP (4 replies)
 137. Osobný účet (23 replies)
 138. Vplyv na odpočet DPH (1 replies)
 139. Zrážková daň a daňové priznanie (1 replies)
 140. Predaj majetku v príspevkovej organizácii. (2 replies)
 141. Autorsky honorar a DP (3 replies)
 142. daňové priznanie (5 replies)
 143. Odpustené nájomné (3 replies)
 144. poistenie do SP a ZP za 12/2008 - SZČO (4 replies)
 145. Zdanovanie príjmu z úrokov TV-časové rozlíšenie (0 replies)
 146. JU porušenie podmienok leasingu (4 replies)
 147. daňové priznanie pracujúceho dôchodcu (3 replies)
 148. kurzové rozdiely k 31.12.2008 (27 replies)
 149. Výkaz majetku a záväzkoch a úver (6 replies)
 150. stravné lístky za rok 2008 (3 replies)
 151. Prerušená živnosť (13 replies)
 152. odmena zahraničnému lektorovi (0 replies)
 153. nezdanitelná časť a prace neschopnosť (1 replies)
 154. TYP DP k DPFO (1 replies)
 155. Dodatočné priznanie na Daň z mot.vozidiel. (2 replies)
 156. Platca DPH od 1.1.2009 (6 replies)
 157. manipulačný poplatok a DPH (1 replies)
 158. urok (4 replies)
 159. Prijatý preddavok bez zálohovej faktúry (7 replies)
 160. registracna pokladna (2 replies)
 161. zase nájom a energie (2 replies)
 162. Faktúra z metra. (5 replies)
 163. garančnný fond (0 replies)
 164. Prerušenie živnosti a dobrovoľné poistné (2 replies)
 165. Evidencia závazkov pri paušálných výdavkoch (3 replies)
 166. vynosy (1 replies)
 167. Účtovanie rezervy na prémie a odmeny (0 replies)
 168. odovody do socialnej poistovni porpi zamestnani (2 replies)
 169. Predčasné skončenie lízingu ODKÚPENÍM (1 replies)
 170. Overenie správnosti odpočítat. položky (9 replies)
 171. (NE)ZAPLATENE PREDDAVKY (3 replies)
 172. Fa z r.2008, vytvorena v r. 2009 (1 replies)
 173. zaradenie DHM (2 replies)
 174. Nezdaniteľná čiastka (2 replies)
 175. Paušálne výdavky 4O - 60%? (3 replies)
 176. Príjem doktoranda (3 replies)
 177. kurzové rozdiely (1 replies)
 178. Záväzok z r.1996 - uprava základu dane (0 replies)
 179. Naklady suvisiace s vyhrou (0 replies)
 180. Hľadám účtovníka - Považská Bystria a okolie (0 replies)
 181. Práca v Anglicku, zdravotne poistenie a sociálka (13 replies)
 182. NEpodnikateľ - DPH a kúpa ojazdeného auta v PL (2 replies)
 183. 2 % zaplatenej dane (16 replies)
 184. Výkazy v jednoduchom účtovníctve (6 replies)
 185. účtovanie LEASING splátkový kalendár (0 replies)
 186. FO auto (1 replies)
 187. Interné doklady v DP (2 replies)
 188. Zdanenie dochodku? (6 replies)
 189. DP pre invalidneho dochodcu (4 replies)
 190. Znalci - strata (3 replies)
 191. Prilohy k DP r.2008 pre obcianske zdruzenie (0 replies)
 192. pausalne vydavky (0 replies)
 193. Rozpracovaná zákazka (2 replies)
 194. účet 479 (3 replies)
 195. SZČO bez prijmu (3 replies)
 196. Dhim (6 replies)
 197. Daňové priznanie A (12 replies)
 198. Nájom-časové rozlíšenie (7 replies)
 199. učtovník za koľko (2 replies)
 200. Dotácia (10 replies)
 201. zlozity problem :( vsetko zle (8 replies)
 202. Výkazy ROPO (4 replies)
 203. Dochodca-prosim pomoooooc (80 replies)
 204. zaúčtovanie vrátenia časti zálohy dodávateľom (2 replies)
 205. Paušálne výdavky (3 replies)
 206. Rezerva na majetok (0 replies)
 207. zamestnanec a nahodny prijem do 49000 (6 replies)
 208. Preradenie tlačiarne z osobného užívania (1 replies)
 209. pausalne vydavky - elektromechanik (2 replies)
 210. Dovolenka a sociálny fond (2 replies)
 211. Zmluva o vytvorení diela (0 replies)
 212. Odpis pohľadávky (8 replies)
 213. Súhrnný výkaz DPH (11 replies)
 214. cestovný príkaz (5 replies)
 215. Súhrnný výkaz DPH (0 replies)
 216. Daň živnostníka pracujúceho v zahraničí (3 replies)
 217. Zrážka dane z úrokov na BU (4 replies)
 218. prenájom (0 replies)
 219. Vklad leasing. automobilu do podnikania (79 replies)
 220. Preplatok dane z príjmu (8 replies)
 221. Penále zo soc. poisťovne a vzájomný zápočet (2 replies)
 222. danove priznanie (4 replies)
 223. danove priznanie (8 replies)
 224. Dohoda o vykonaní práce (2 replies)
 225. urok z omeskania - uver (4 replies)
 226. Cestovné bez zaplatenej DzMV (0 replies)
 227. Nevydané SL a náklady (1 replies)
 228. právo na vystavenie dobropisu (6 replies)
 229. danovy bonus (1 replies)
 230. Poistné plnenie od poisťovne - vyššie ako faktúra (5 replies)
 231. zaúčtovanie vkladu DHIM (0 replies)
 232. Chyba v 311-ke (4 replies)
 233. Leasingove odpisy -odklad (2 replies)
 234. Priloha - potvrdenie o palteni zdrav. poist. (5 replies)
 235. letná brigáda v zahraničí (8 replies)
 236. NEpodnikateľ - DPH a kúpa ojazdeného auta (0 replies)
 237. Povinne elektronicke colne konanie vyvoz/dovoz (1 replies)
 238. Priemerne ceny benzinu 91 v 2008 (3 replies)
 239. Paušálne výdavky (7 replies)
 240. pozastavenie živnosti (3 replies)
 241. Faktúra - Zápis DPH a do Hlavnej knihy (2 replies)
 242. zmakčenie podmienok na audit (13 replies)
 243. invalidný dôchodca a daňové priznanie (0 replies)
 244. zdaňovanie podielov na HV do r. 2004. (1 replies)
 245. Práca v Anglicku a daňový bonus (2 replies)
 246. Opravky-rozdiel (3 replies)
 247. Zádržné 10% (0 replies)
 248. Účtovanie nákupu cez internet (0 replies)
 249. Zmena sídla spoločnosti (2 replies)
 250. zaúčtovanie debetného úroku (15 replies)