PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 [275] 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454

 1. Kreditný úrok
 2. problémy pri podpise vyhlásení
 3. chybne účtovaná a vykázaná DPH
 4. Spoločník firmy a sadzba za km
 5. príjem z prenájmu
 6. zúčtovanie vydajky do noveho roka
 7. Fakturovanie medzi FO a s.r.o.
 8. SZČO a OČR
 9. občianske združenie
 10. Odpočitateľná položka u zamestnanca na kratší prac.pomer
 11. daňové priznanie
 12. Rodičovský príspevok
 13. daňové priznanie živnostníka a invalidný dôchodok
 14. Zaradenie majetku nakúpeného so zľavou
 15. neuhradená pohľadávka z r. 2006
 16. Faktúra v roku 2009 s textom 12/2008
 17. daňové priznanie živnostníka a invalidný dôchodok
 18. z troch spoločníkov už len dvaja-ako účtovať?
 19. Dotácia - nákup IM
 20. schválenie krízového balíčka
 21. Stravné lístky a odvod DPH
 22. leasing a skončenie živnosti
 23. Práca na dohodu a predĺžená materská dovolenka
 24. odpisy a lízing v JU
 25. práca v zahraničí nad 183 dní v roku
 26. úroky z účtu
 27. Kadernictvo-prenajom stolicky
 28. Dobropis z r. 2008
 29. NČ na manzelku doktorandku -danove priznanie
 30. Knihy pohľadávok a záväzkov
 31. nezdanitelna cast základu dane
 32. úrazová renta zo zahraničia
 33. Možno pomôže...
 34. DPH z pohonných hmôt bez knihy jázd
 35. Nárok na daňový bonus
 36. zaučtovanie poplatku za obnovenie sluzby
 37. Zdravotné poistenie preplatok
 38. Predaj automobilu
 39. Daňové priznanie
 40. Zásoby na 112 kúpené v EUR zo zahraničia
 41. súkromný účet, osobné platby
 42. Technické zhodnotenie-neuplatnené
 43. nákup tovaru v Česku.
 44. Kúpa budovy a jej zaradenie do majetku
 45. účtovanie do réžie
 46. Zaokrúhľovanie softwarom
 47. výpočet odpisov
 48. priznanie preplatku ZP
 49. Kedy do obratu na DPH dať príjem budúcich období?
 50. Danové priznanie A
 51. odpočet na manželku
 52. Poraďte prosím aký dôvod!!!!
 53. Zaredený majetok január a vysporiadanie DPH február.
 54. vyúčtovanie prijatého preddavku
 55. Zmluva o nájme
 56. Nezdanitelna cast, Reklama
 57. Poloúčtovníctvo ???
 58. matematický príklad :)
 59. dan z prenajmu - obmedzena danova povinnost
 60. decembrová faktúra za služby
 61. doktorand - zahranicna staz - danove priznanie
 62. Má nárok na celú nedzaniteľnú položku, keď nepracoval celý rok?
 63. Nakup v CR
 64. výpis z účtu zaslaný elektronicky
 65. kalkulácie - výrobky - výrobná režia ??
 66. Stav na účte 431
 67. Odcudzené vozidlo a dane
 68. nepeňažné plnenie
 69. PNS stánok - platca DPH?
 70. musí byť 411 ?
 71. pausalne vydavky
 72. odpočitatelná položka - dôchodca
 73. Zamestnanec - zivnostnik
 74. uctovanie prispevku na podnikanie
 75. ešte raz stravné
 76. platcom DPH v zahranici?
 77. Zahr.došlý dobropis
 78. paušál + účtovníctvo
 79. Nákup v zahraničí bez DPH - nezaúčtovaný
 80. Faktúra z ČR
 81. Daň z úrokov
 82. ANGLICKÝ ZAMESTNáVATEľ, PRACOVNíK NA SLOVENSKU
 83. Príjem zo zahraničia a odpočítateľná položka
 84. Akcie
 85. výdavky po zániku živností
 86. Živnostník a zároveň zamestnanec
 87. účtovanie vrátenia PZP
 88. Prepočet DF z Česka
 89. odpisy-kotol
 90. Nevyfakturované dodávky
 91. Zaúčtovanie - kľúč
 92. Daň z príjmov a živnosť v zahraničí
 93. Diaľničná známka
 94. Finančný dar
 95. SF EU a komercna banka
 96. Faktúra - DPH??
 97. Zisk 2008
 98. Daňové priznanie r.2008
 99. Ceny za spracovanie JÚ.
 100. jednoduche učtovníctvo
 101. RZD a dôchodca
 102. Aký účet použiť ?
 103. Opravné priznanie k DPPO za rok 2004
 104. Auto zo zahraničia a faktúra = DPH ???
 105. DP príkazná zmluva
 106. Rozvedený a danový bonus
 107. dan z príjmu
 108. nákup tovaru od neplatcu DPH a následný predaj
 109. Daňová strata a odvody
 110. ma narok na NC ZD, ak je invalida?
 111. príjmový a výdavkový pokl.doklad
 112. Danove priznanie
 113. Zaúčtovanie fa v cudzej meme
 114. Nesprávne vyplatený bonus
 115. Dvojmiestne analyticke ucty
 116. danove priznanie pri invalidite
 117. daňové priznanie
 118. dan z Irska
 119. Omylné platby zo súkromného účtu
 120. ukončenie živnosti a leasing
 121. Prechod zo SZČO na s.r.o.
 122. Daň študenta
 123. Postup pri fakturácii
 124. nadobudnutie majetku v cudzej mene-kurzový rozdiel
 125. Ako zaokruhlovat cisla v DP
 126. Správne vyplnené potvrdenie o príjmoch FO zo ZČ?
 127. Automobil - DPH
 128. účtovanie v pokladni a zle odvedená daň
 129. ÚČTOVNÍČKA - MZDY, JÚ, PÚ
 130. Daňové priznanie
 131. Dovoz os.automobilu z ČR
 132. Odštepný závod
 133. Prenájom a koeficient
 134. daňové priznanie FO typ B
 135. ročné zúčtovanie dane
 136. stravné náklady
 137. Odpočet na manželku
 138. DPH-nákup v čechách
 139. Kupa a predaj bytov bytov - registracia a platenie DPH
 140. skolenie a dph
 141. odpočítateľná položka
 142. Daň.priznanie za r.2008 a eur
 143. Akú odmenu za vedenie JÚ?
 144. Cestovné náhrady pre SZČO
 145. Obrat na účely registrácie
 146. Nákup HM
 147. odložená daň z príjmu
 148. cestovné náhrady
 149. Diaľničná známka
 150. Profesionálny gambling - platiť daň alebo nie?
 151. Začínajúci živnostník
 152. Dôchodkyňa od 2.1.2008
 153. kurzové rozdiely
 154. Odvody poistného
 155. Paušálne výdavky - 40% alebo 60%
 156. SZČO-murár a nákup pracích práškov a čistiacich potrieb
 157. Aký kurz pri zrušení devíz.účtu CZK????
 158. Daňové priznanie - USA
 159. JU- účtovná uzávierka, školenie
 160. odhlasenie z colnice???
 161. náhrada za stratu na zárobku
 162. Bufet na plese
 163. odpočet na manželku, keď je študentka
 164. Platca DPH a fakturovanie sluzieb do Svajciarska
 165. danove priznanie
 166. Odpočitatelná položka na manžela/ku
 167. Záloha na finančné plnenie
 168. Daň študenta
 169. STRAVNÉ
 170. starobný dôchodca a daň z príjmu
 171. 60% pausalne vydaje - tlacivo
 172. "prenájom" zamestnancov
 173. Ročné zúčtovanie dane z príjmov FO
 174. prosim poradte,rozviazanie prac.pomeru
 175. Ako s fa do zahr. cez logist. firmu?????
 176. doprava
 177. Zmluvná pokuta v exekúcii
 178. karta majetku
 179. totálna škoda na postúpenom leasingu
 180. Rezerva, záloha a vyúčtovanie.
 181. Registračná pokladnica - Otázky a odpovede zo stránky DRSR
 182. Úprava preddavkov na daň z príjmov PO počas roka
 183. podanie daň. priznania v ČR
 184. odklad podania DP
 185. Nárok predčasného pracujúceho dôchodcu na odpočítateľnú čiastku dane
 186. daň s privyrobenia
 187. študent a zrážková daň z príspevkov do časopisov
 188. čo odpísať
 189. Daňové priznanie - strhnutá daň z banky
 190. Aký kurz použiť?
 191. materská dovolenka
 192. Zrušenie účtovnej jednotky
 193. MADO
 194. odpocitatelna polozka dane
 195. Vypĺňanie priznaní na drsr.sk
 196. Dôležité
 197. Auto z Nemecka
 198. Evidenicia Pohľadávok bez dokladov(faktúr)
 199. Odpis majetku
 200. Zaradenie-rotačný laser
 201. krátkodobá rezerva na prémie a odmeny
 202. Kópia bločku
 203. bez pokladnice
 204. Duálne zobrazenie pre rok 2008
 205. výdaje v hotovosti
 206. Platba BK, mam iba fakturu
 207. pracovná cesta
 208. Súvaha, výkaz ziskov a strát
 209. Ktorý riadok DP typu B predaj majetku
 210. výška nájomného a TZ vykonané nájomcom
 211. Daňova strata
 212. HV, základ dane, odpočet
 213. SZČO - práca v Rakúsku a DPH
 214. S.R.O verzus ZIVNOST
 215. S.R.O verzus ZIVNOST
 216. Aký kurz použiť?
 217. Začiatok účtovania PU
 218. vyplnenie tlačiva DPFO A a B
 219. Termín podania DP
 220. Zuctovanie dotacie zo statneho fondu rozvoja byvania
 221. neviem ako začať
 222. Víno
 223. zriadenie internetového pripojenia
 224. zivnostnik a zaroven konatel s.r.o.
 225. Tovar
 226. Opravná položka k poskyt.pôžičke
 227. leasing v PU a odpočet DPH pred regist.
 228. Neuhradená faktúra a odpisy
 229. Zmluva o obchodnom zastúpení, ako zdaniť príjem?
 230. DP typ B...pre mna zlozite....
 231. účet 365 a zmluva
 232. bankový poplatok za poskytnutý uver
 233. DHM-zásoby
 234. DP typ B a umorená strata
 235. zaúčtovanie stravného SZČO
 236. Zaúčtovanie faktúry SHEL
 237. Účtovníctvo - Hlavná kniha
 238. závazky - prenos
 239. Zvarač
 240. Daňový príjem
 241. daň z úrokov
 242. vyplnene tlacivo dane z prijmu FO
 243. Predaj prenajímanej nehnuteľnosti - daňový výdaj
 244. Dielňa
 245. zrušenie záväzku
 246. Balíček opratrení
 247. príjem z poistenia-ako zdaniť
 248. príjmy zo živnosti opatrovateľky V Rakúsku
 249. Treba jazdy?
 250. KURZOVÝ ROZDIEL VOČI 381 ?