1. Inventarizácia majetku a záväzkov pri prechode na euro (0 replies)
 2. Spotreba Daewoo Lublin (0 replies)
 3. poistné na životné poistenie (6 replies)
 4. Evidencia majetku v JÚ (1 replies)
 5. Príspevok pri začatí podnikania (1 replies)
 6. danová kontrola (2 replies)
 7. Daňové priznanie - živnosť v rakúsku (1 replies)
 8. Platba za január 2009 v decembri 2008 (3 replies)
 9. Živnosť v SR - práca v ČR (0 replies)
 10. Odpisy - vynechaný rok (3 replies)
 11. predaj domu a danové priznanie (2 replies)
 12. Euro a HUF pokladňa (0 replies)
 13. tovar po záruke (1 replies)
 14. Ďanové priznanie - neviem si rady (5 replies)
 15. Účtovanie poplatkov v banke (3 replies)
 16. Finančný prenájom (3 replies)
 17. Rezerva na dovolenku-analytika (10 replies)
 18. kniha jázd - kontrola nadspotreby (1 replies)
 19. Zamestnanec ktorý prenajíma byt (2 replies)
 20. Daňová povinnosť (1 replies)
 21. dochodca prenajom (3 replies)
 22. čo s preplatkom na dani z príjmu (0 replies)
 23. Zdaňuje sa "bolestné"? (4 replies)
 24. Cestovné,príspevok zamestnávateľa (6 replies)
 25. Zaúčtovanie príspevkov na DDS (0 replies)
 26. opat nakup auta z CR, komplikovane (0 replies)
 27. Zákonný rezervný fond (3 replies)
 28. SF a hal. vyrovnanie faktur (0 replies)
 29. SZČO + DOHODA (8 replies)
 30. výpočet odvodov SZČO (0 replies)
 31. Daňové priznanie A.alebo B (15 replies)
 32. metóda vyňatia príjmov z ČR (5 replies)
 33. Dodatočné daňové priznanie (1 replies)
 34. Výdavok ovplyvňujúci ZD. (11 replies)
 35. Nárok na celú NČZD (5 replies)
 36. DP po zosnulom (5 replies)
 37. Opravná položka k pohľadávkam (86 replies)
 38. Internet = tovar? (4 replies)
 39. Dochodca - uroky z pozicky - podat DP? (2 replies)
 40. Daňové priznanie a odvody na ZP (6 replies)
 41. lietadlo v majetku firmy a DPH (1 replies)
 42. Výdavkový pokladničný doklad 2 (1 replies)
 43. Zauctuje sa Proforma fa. alebo konecna faktura (0 replies)
 44. Platba je vysia ako faktura (5 replies)
 45. Výdavkový pokladničný doklad (1 replies)
 46. nezdaniteľná časť základu dane na manželku (3 replies)
 47. odpisovanie auta kúpeného na spotrebný úver (22 replies)
 48. Podnikateľský úver (1 replies)
 49. Priznanie typu B a venovanie 2% z dane. (3 replies)
 50. Bankový výpis -internetbanking: účtovať??? (4 replies)
 51. denna uzavierka ERP a platby kartou (4 replies)
 52. presun tovaru na iny sklad - uctovanie (2 replies)
 53. zriadenie prevádzky a náklady (0 replies)
 54. Povinné zml. poistenie ako výdavok? (4 replies)
 55. danove priznanie FO - par. 46 (16 replies)
 56. SZČO a fond nezamestnanosti (18 replies)
 57. majetok - novy ciselnik KP (4 replies)
 58. splatná daň (2 replies)
 59. Dodatočné daňové priznanie (0 replies)
 60. Autoškola (2 replies)
 61. 0 na riadku 44 (1 replies)
 62. daň z príjmu (1 replies)
 63. nákup software a zar. do majetku (1 replies)
 64. Doklad o zaplatení dane (3 replies)
 65. náhrada od poisťovne (4 replies)
 66. odhlásenie vozidla z dane z MV (5 replies)
 67. ako zaúčtovať v JÚ ? (21 replies)
 68. vyplnenie ELDZ pri ukončení PP (20 replies)
 69. zaciatok uctovnictva a zostatok (1 replies)
 70. kurz auditora (4 replies)
 71. prenájom reklamnej plochy a DPH (10 replies)
 72. preddavky na dan (21 replies)
 73. Stolárske práce (6 replies)
 74. Vyber z pokladne na osobnu spotrebu (1 replies)
 75. ktorá odpisová skupina? (3 replies)
 76. Dodatočné DP (5 replies)
 77. Dan z prenajmu (42 replies)
 78. zle uhradená zahraničná faktúra cez BUČ (0 replies)
 79. predaj auta (4 replies)
 80. Prijem z prenajmu 10 000Sk (2 replies)
 81. Ukoncenie a vyplata z poistnej zmluvy (45 replies)
 82. audit (0 replies)
 83. remeselná živnosť (13 replies)
 84. zaokrúhlovanie v DP, VoMaZ, VoPaV (3 replies)
 85. Paušálne výdavky-príjmy (3 replies)
 86. Nákladný automobil (2 replies)
 87. Paušálne výdavky - uroky na účte..??? (13 replies)
 88. Reklama v EU+DPH (0 replies)
 89. dohoda o uzivani sukromneho mot. vozidla (2 replies)
 90. Predfaktúra na prelome kvartálu! (3 replies)
 91. SZČO a rodicovsky prispevok (0 replies)
 92. Portál Práce - co potrebujem? (0 replies)
 93. Združenie FO a dane (5 replies)
 94. 324 a 373 - zostatky, SÚRNE! (2 replies)
 95. Leasing os. auta (2 replies)
 96. aktivácia materiálu (7 replies)
 97. Kniha jázd (3 replies)
 98. Odmena za vedenie účtovníctva (4 replies)
 99. Bonus za zaplatenú zálohu (0 replies)
 100. Uplatňovanie výdavkov na PHL (0 replies)
 101. kódy produkcie (0 replies)
 102. JÚ-prenájom (1 replies)
 103. TOVAR V JANUARI 2009 A DOPRAVA V DECEMBRI 2008 (2 replies)
 104. Čo je nové v zákone o DPH od.1.1.09 (1 replies)
 105. Povinne zmluvne poistenie (1 replies)
 106. Faktura od nepodnikatela, je to mozne ? (4 replies)
 107. tuzemské cestovné poistenie (0 replies)
 108. Daň z príjmu-dôchodca (7 replies)
 109. České priznanie (6 replies)
 110. Chladiaca vitrína a DPH (2 replies)
 111. DPH a Srbsko (0 replies)
 112. Technické zhodnotenie na neskolaudovanej stavbe? (2 replies)
 113. Výpis z daň.priznania (5 replies)
 114. Vklad budovy do podnikania - ocenenie (2 replies)
 115. členské príspevky (2 replies)
 116. Zahraničná faktúra (6 replies)
 117. dodatočné daňové priznanie (4 replies)
 118. nevedenie uctovnictva (13 replies)
 119. prílohy k DP (4 replies)
 120. Daňové priznanie (9 replies)
 121. zapožičanie motorového vozidla (0 replies)
 122. daň z prenájmu nehnuteľností (6 replies)
 123. Co kam vypnit v DP A (2 replies)
 124. daňový bonus - nárok ? (5 replies)
 125. Zmluva o dielo - otázky ku zdaneniu (4 replies)
 126. oprava faktúry, zlé číslo faktúry (2 replies)
 127. REŠTITÚCIA (1 replies)
 128. TPP, Dohoda, Dobrovolne nezamestatny (2 replies)
 129. Zmluva o dielo - otázky ku zdaneniu (0 replies)
 130. opravné položky k pohľadávkam (1 replies)
 131. faktúra na účely DPH - neplatca DPH (2 replies)
 132. Chyba minulých období (8 replies)
 133. ako účtovať Postúpenia pohľ. cez 3 firmy ? - HELPPPPP (5 replies)
 134. Dotácia ÚP na "sebazamestnanie" a DP (2 replies)
 135. odpočet na manžela (3 replies)
 136. Výdavky percentom a januárové úhrady (13 replies)
 137. Daňové priznanie - ČR (3 replies)
 138. čo s rozdielom vyfakturovaniej sumy a uhrady poistnej udalosti (4 replies)
 139. Daňový bónus podmienka uplatnenia (4 replies)
 140. Odpisy (17 replies)
 141. Obrat pre účely DPH (8 replies)
 142. Prijatá záloha k budúcemu predaju nehnuteľného majetku (2 replies)
 143. ukončenie živnosti (2 replies)
 144. zmluva na dobu urcitu (16 replies)
 145. reálna mzda (0 replies)
 146. DPH z pohonných hmôt (14 replies)
 147. náhrada škody - poistné plnenie (2 replies)
 148. Prenájom miestnosti aj so službami (8 replies)
 149. pisoťovňa (2 replies)
 150. auto nezaradene do OM,pouzite na podn.ucely (3 replies)
 151. odpočítanie paušálych nákladov?? fyzická osoba nepodnikateľ (2 replies)
 152. príjem rozhodcu (5 replies)
 153. Dochodca vs. naklady za pouzivanie motoroveho vozidla (4 replies)
 154. uznatelne naklady na stravne listky (3 replies)
 155. Firma na Seycheloch (0 replies)
 156. danove priznanie otazka (1 replies)
 157. účtovanie cestovnej agentúry (4 replies)
 158. Preplatok z RZZP v dan.priznani (2 replies)
 159. prijem, ktorý nesúvisí s podnikateľskou činnosťou (4 replies)
 160. remeselná živnosť (0 replies)
 161. Zauctovanie (3 replies)
 162. Vyradenie budovy (1 replies)
 163. remeselma živnosť (1 replies)
 164. čo vlastne znamená "DPH" ? (4 replies)
 165. Inventarizacne rozdiely (0 replies)
 166. Nedoplatok na dani z mot. vozidiel za 2008 (8 replies)
 167. DNPO a daň z príjmu (9 replies)
 168. Rekvalif.kurz cez urad práce a DPH (8 replies)
 169. Milionárska daň (90 replies)
 170. materská dovolenka a doklady (2 replies)
 171. Fakúra a PPD (3 replies)
 172. Strata a ukončenie živnosti (5 replies)
 173. OP k pohľadávkam po 1.1.2008 (1 replies)
 174. Zmena predmetu činnosti pri a.s. (0 replies)
 175. fyzicka osoba a faktúra (7 replies)
 176. Registračná pokladňa - popis položiek (1 replies)
 177. Pohľadávka v čr (2 replies)
 178. Skladovanie tovaru pred vývozom do iného členského štátu EÚ (0 replies)
 179. SZCO a zahraničie (1 replies)
 180. Zivotne poistenie - odpocitatelna polozka (11 replies)
 181. datum vzniku daňovej povinnosti (5 replies)
 182. daňové priznanie (10 replies)
 183. Občianske združenie (0 replies)
 184. poukazky na kulturu a sport (1 replies)
 185. Ukradnuté auto - autocredit (1 replies)
 186. Potvrdenie o vykonaní absolventskej praxe (2 replies)
 187. daňové priznanie (3 replies)
 188. poistka a zúčtovanie (2 replies)
 189. príjmy - Dubai (6 replies)
 190. Prosím poraďte-zmluva o účinkovaní (10 replies)
 191. Faktura a stiahnutá daň (2 replies)
 192. prenajimam byt (6 replies)
 193. Zivotne poistenie - odpocitat? (8 replies)
 194. treba danove priznanie? (3 replies)
 195. Cestovné náhrady (9 replies)
 196. praca na Malte a dan.priznanie (2 replies)
 197. platca DPH a paušalné vydavky (7 replies)
 198. Osobná potreba-tovar (0 replies)
 199. Osobná potreba-tovar (1 replies)
 200. Osobná potreba podnikateľa-tovar (1 replies)
 201. Uver v PU (8 replies)
 202. Prosím o radu v účtovníctve (3 replies)
 203. Zaraďovací protokol (2 replies)
 204. Vypozicka motoroveho vozidla od FO nepodnikatela. (0 replies)
 205. JU - dobrovoľné poistenie SZČO -soc.poist. (4 replies)
 206. Tovar alebo material ?! (7 replies)
 207. Nákup PHL v cudzej mene a jeho ocenenie v JU (9 replies)
 208. PPD (3 replies)
 209. Priemerné ceny PHM (1 replies)
 210. Základná náhrada za KM (3 replies)
 211. ako zdanit svoj príjem? (2 replies)
 212. dotacie ako uctovat? (3 replies)
 213. Zostatok PHM a SZČO. (4 replies)
 214. Pokladna (0 replies)
 215. naklady prepravcu SZČO (2 replies)
 216. Preddavky na dan. (0 replies)
 217. Platobný rozkaz a úroky z omeškania (1 replies)
 218. prechod zo živnosti na s.r.o. a DPH (1 replies)
 219. DP-práca v Holandsku (5 replies)
 220. VIDEONEWS: Legislatívne zmeny k 1. marcu 2009 (zadarmo) (3 replies)
 221. Faktura a stiahnutá daň. (1 replies)
 222. Vystavovanie faktur - prevadzkaren (1 replies)
 223. vratenie dane (13 replies)
 224. Nezdanit.cast na manzelku - sobas v priebehu roka (6 replies)
 225. omega začiatočne zostatky (6 replies)
 226. Tovar kupený v Poľsku a DPH (7 replies)
 227. daňový výdaj, alebo nedaňový ??? (7 replies)
 228. Registrácia DPH (2 replies)
 229. Daňové priznanie k DPH (14 replies)
 230. 378 a kurzové rozdiely (6 replies)
 231. daň z príjmu a garančný fond (14 replies)
 232. vypocet mzdy (3 replies)
 233. DPH - nákup nového vozidla N1 v CŘ platcom DPH (2 replies)
 234. Poskytnuty dar-majetok (4 replies)
 235. Penazny dennik - porusena chronologia, co s tym (2 replies)
 236. paušálne výdavky a vzájomné započítanie pohľadávok (2 replies)
 237. Výpočet preddavkov FO pre rok 2009 (14 replies)
 238. Daň.priz.A-príjem z Nemecka (15 replies)
 239. Daň z príjmu (1 replies)
 240. RZZP-vyspor.nedoplatku po ukončení podnikania (2 replies)
 241. daňové priznanie a paušálne výdavky (6 replies)
 242. Prerušenie živnosti a bankové poplatky (13 replies)
 243. Ako zaúčtovať tech.kontrolu auta? (2 replies)
 244. kontrola zúčtovania dane (8 replies)
 245. Príjmy (11 replies)
 246. dan ako zauctovat? (13 replies)
 247. DM ako zauctovat? (8 replies)
 248. Kedy a ako zaúčtovať zriaď.výdavky pri založení s.r.o. (2 replies)
 249. rozsudok súdu (2 replies)
 250. Poistné plnenie pri prenajatom aute (2 replies)