PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 [276] 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. príjem z prenájmu
 2. zúčtovanie vydajky do noveho roka
 3. Fakturovanie medzi FO a s.r.o.
 4. SZČO a OČR
 5. občianske združenie
 6. Odpočitateľná položka u zamestnanca na kratší prac.pomer
 7. daňové priznanie
 8. Rodičovský príspevok
 9. daňové priznanie živnostníka a invalidný dôchodok
 10. Zaradenie majetku nakúpeného so zľavou
 11. neuhradená pohľadávka z r. 2006
 12. Faktúra v roku 2009 s textom 12/2008
 13. daňové priznanie živnostníka a invalidný dôchodok
 14. z troch spoločníkov už len dvaja-ako účtovať?
 15. Dotácia - nákup IM
 16. schválenie krízového balíčka
 17. Stravné lístky a odvod DPH
 18. leasing a skončenie živnosti
 19. Práca na dohodu a predĺžená materská dovolenka
 20. odpisy a lízing v JU
 21. práca v zahraničí nad 183 dní v roku
 22. úroky z účtu
 23. Kadernictvo-prenajom stolicky
 24. Dobropis z r. 2008
 25. NČ na manzelku doktorandku -danove priznanie
 26. Knihy pohľadávok a záväzkov
 27. nezdanitelna cast základu dane
 28. úrazová renta zo zahraničia
 29. Možno pomôže...
 30. DPH z pohonných hmôt bez knihy jázd
 31. Nárok na daňový bonus
 32. zaučtovanie poplatku za obnovenie sluzby
 33. Zdravotné poistenie preplatok
 34. Predaj automobilu
 35. Daňové priznanie
 36. Zásoby na 112 kúpené v EUR zo zahraničia
 37. súkromný účet, osobné platby
 38. Technické zhodnotenie-neuplatnené
 39. nákup tovaru v Česku.
 40. Kúpa budovy a jej zaradenie do majetku
 41. účtovanie do réžie
 42. Zaokrúhľovanie softwarom
 43. výpočet odpisov
 44. priznanie preplatku ZP
 45. Kedy do obratu na DPH dať príjem budúcich období?
 46. Danové priznanie A
 47. odpočet na manželku
 48. Poraďte prosím aký dôvod!!!!
 49. Zaredený majetok január a vysporiadanie DPH február.
 50. vyúčtovanie prijatého preddavku
 51. Zmluva o nájme
 52. Nezdanitelna cast, Reklama
 53. Poloúčtovníctvo ???
 54. matematický príklad :)
 55. dan z prenajmu - obmedzena danova povinnost
 56. decembrová faktúra za služby
 57. doktorand - zahranicna staz - danove priznanie
 58. Má nárok na celú nedzaniteľnú položku, keď nepracoval celý rok?
 59. Nakup v CR
 60. výpis z účtu zaslaný elektronicky
 61. kalkulácie - výrobky - výrobná režia ??
 62. Stav na účte 431
 63. Odcudzené vozidlo a dane
 64. nepeňažné plnenie
 65. PNS stánok - platca DPH?
 66. musí byť 411 ?
 67. pausalne vydavky
 68. odpočitatelná položka - dôchodca
 69. Zamestnanec - zivnostnik
 70. uctovanie prispevku na podnikanie
 71. ešte raz stravné
 72. platcom DPH v zahranici?
 73. Zahr.došlý dobropis
 74. paušál + účtovníctvo
 75. Nákup v zahraničí bez DPH - nezaúčtovaný
 76. Faktúra z ČR
 77. Daň z úrokov
 78. ANGLICKÝ ZAMESTNáVATEľ, PRACOVNíK NA SLOVENSKU
 79. Príjem zo zahraničia a odpočítateľná položka
 80. Akcie
 81. výdavky po zániku živností
 82. Živnostník a zároveň zamestnanec
 83. účtovanie vrátenia PZP
 84. Prepočet DF z Česka
 85. odpisy-kotol
 86. Nevyfakturované dodávky
 87. Zaúčtovanie - kľúč
 88. Daň z príjmov a živnosť v zahraničí
 89. Diaľničná známka
 90. Finančný dar
 91. SF EU a komercna banka
 92. Faktúra - DPH??
 93. Zisk 2008
 94. Daňové priznanie r.2008
 95. Ceny za spracovanie JÚ.
 96. jednoduche učtovníctvo
 97. RZD a dôchodca
 98. Aký účet použiť ?
 99. Opravné priznanie k DPPO za rok 2004
 100. Auto zo zahraničia a faktúra = DPH ???
 101. DP príkazná zmluva
 102. Rozvedený a danový bonus
 103. dan z príjmu
 104. nákup tovaru od neplatcu DPH a následný predaj
 105. Daňová strata a odvody
 106. ma narok na NC ZD, ak je invalida?
 107. príjmový a výdavkový pokl.doklad
 108. Danove priznanie
 109. Zaúčtovanie fa v cudzej meme
 110. Nesprávne vyplatený bonus
 111. Dvojmiestne analyticke ucty
 112. danove priznanie pri invalidite
 113. daňové priznanie
 114. dan z Irska
 115. Omylné platby zo súkromného účtu
 116. ukončenie živnosti a leasing
 117. Prechod zo SZČO na s.r.o.
 118. Daň študenta
 119. Postup pri fakturácii
 120. nadobudnutie majetku v cudzej mene-kurzový rozdiel
 121. Ako zaokruhlovat cisla v DP
 122. Správne vyplnené potvrdenie o príjmoch FO zo ZČ?
 123. Automobil - DPH
 124. účtovanie v pokladni a zle odvedená daň
 125. ÚČTOVNÍČKA - MZDY, JÚ, PÚ
 126. Daňové priznanie
 127. Dovoz os.automobilu z ČR
 128. Odštepný závod
 129. Prenájom a koeficient
 130. daňové priznanie FO typ B
 131. ročné zúčtovanie dane
 132. stravné náklady
 133. Odpočet na manželku
 134. DPH-nákup v čechách
 135. Kupa a predaj bytov bytov - registracia a platenie DPH
 136. skolenie a dph
 137. odpočítateľná položka
 138. Daň.priznanie za r.2008 a eur
 139. Akú odmenu za vedenie JÚ?
 140. Cestovné náhrady pre SZČO
 141. Obrat na účely registrácie
 142. Nákup HM
 143. odložená daň z príjmu
 144. cestovné náhrady
 145. Diaľničná známka
 146. Profesionálny gambling - platiť daň alebo nie?
 147. Začínajúci živnostník
 148. Dôchodkyňa od 2.1.2008
 149. kurzové rozdiely
 150. Odvody poistného
 151. Paušálne výdavky - 40% alebo 60%
 152. SZČO-murár a nákup pracích práškov a čistiacich potrieb
 153. Aký kurz pri zrušení devíz.účtu CZK????
 154. Daňové priznanie - USA
 155. JU- účtovná uzávierka, školenie
 156. odhlasenie z colnice???
 157. náhrada za stratu na zárobku
 158. Bufet na plese
 159. odpočet na manželku, keď je študentka
 160. Platca DPH a fakturovanie sluzieb do Svajciarska
 161. danove priznanie
 162. Odpočitatelná položka na manžela/ku
 163. Záloha na finančné plnenie
 164. Daň študenta
 165. STRAVNÉ
 166. starobný dôchodca a daň z príjmu
 167. 60% pausalne vydaje - tlacivo
 168. "prenájom" zamestnancov
 169. Ročné zúčtovanie dane z príjmov FO
 170. prosim poradte,rozviazanie prac.pomeru
 171. Ako s fa do zahr. cez logist. firmu?????
 172. doprava
 173. Zmluvná pokuta v exekúcii
 174. karta majetku
 175. totálna škoda na postúpenom leasingu
 176. Rezerva, záloha a vyúčtovanie.
 177. Registračná pokladnica - Otázky a odpovede zo stránky DRSR
 178. Úprava preddavkov na daň z príjmov PO počas roka
 179. podanie daň. priznania v ČR
 180. odklad podania DP
 181. Nárok predčasného pracujúceho dôchodcu na odpočítateľnú čiastku dane
 182. daň s privyrobenia
 183. študent a zrážková daň z príspevkov do časopisov
 184. čo odpísať
 185. Daňové priznanie - strhnutá daň z banky
 186. Aký kurz použiť?
 187. materská dovolenka
 188. Zrušenie účtovnej jednotky
 189. MADO
 190. odpocitatelna polozka dane
 191. Vypĺňanie priznaní na drsr.sk
 192. Dôležité
 193. Auto z Nemecka
 194. Evidenicia Pohľadávok bez dokladov(faktúr)
 195. Odpis majetku
 196. Zaradenie-rotačný laser
 197. krátkodobá rezerva na prémie a odmeny
 198. Kópia bločku
 199. bez pokladnice
 200. Duálne zobrazenie pre rok 2008
 201. výdaje v hotovosti
 202. Platba BK, mam iba fakturu
 203. pracovná cesta
 204. Súvaha, výkaz ziskov a strát
 205. Ktorý riadok DP typu B predaj majetku
 206. výška nájomného a TZ vykonané nájomcom
 207. Daňova strata
 208. HV, základ dane, odpočet
 209. SZČO - práca v Rakúsku a DPH
 210. S.R.O verzus ZIVNOST
 211. S.R.O verzus ZIVNOST
 212. Aký kurz použiť?
 213. Začiatok účtovania PU
 214. vyplnenie tlačiva DPFO A a B
 215. Termín podania DP
 216. Zuctovanie dotacie zo statneho fondu rozvoja byvania
 217. neviem ako začať
 218. Víno
 219. zriadenie internetového pripojenia
 220. zivnostnik a zaroven konatel s.r.o.
 221. Tovar
 222. Opravná položka k poskyt.pôžičke
 223. leasing v PU a odpočet DPH pred regist.
 224. Neuhradená faktúra a odpisy
 225. Zmluva o obchodnom zastúpení, ako zdaniť príjem?
 226. DP typ B...pre mna zlozite....
 227. účet 365 a zmluva
 228. bankový poplatok za poskytnutý uver
 229. DHM-zásoby
 230. DP typ B a umorená strata
 231. zaúčtovanie stravného SZČO
 232. Zaúčtovanie faktúry SHEL
 233. Účtovníctvo - Hlavná kniha
 234. závazky - prenos
 235. Zvarač
 236. Daňový príjem
 237. daň z úrokov
 238. vyplnene tlacivo dane z prijmu FO
 239. Predaj prenajímanej nehnuteľnosti - daňový výdaj
 240. Dielňa
 241. zrušenie záväzku
 242. Balíček opratrení
 243. príjem z poistenia-ako zdaniť
 244. príjmy zo živnosti opatrovateľky V Rakúsku
 245. Treba jazdy?
 246. KURZOVÝ ROZDIEL VOČI 381 ?
 247. Ktorý dátum z bank. účtu do PD v JÚ
 248. Cestovné náhrady
 249. Nájom dopravného prostriedku
 250. Mám povinnosť podať DP?