1. oprava domu, dan z prijmov , prenajom, dph (0 replies)
 2. §34 - preddavky (3 replies)
 3. Výplata z Českej republiky (1 replies)
 4. DPH a automobil N1 (0 replies)
 5. Odpisy HIM (2 replies)
 6. Prijatý dar živnostníkom (1 replies)
 7. DoVP a rodičovský príspevok (1 replies)
 8. Vyradenie počítača pre morálnu zastaralosť (1 replies)
 9. nezdanitelna cast na manzelku (7 replies)
 10. Podpora v nezamestnanosti a DP (1 replies)
 11. Cestovné - do nakladov? :( (2 replies)
 12. Kreativita dodávateľa v dobropise - problém v zaúčtovaní preddavku (0 replies)
 13. inventúrny súpis (2 replies)
 14. odvody od 7.2009 (1 replies)
 15. Podniková pôžička (0 replies)
 16. reklama, vzorky zdarma (3 replies)
 17. Odpočítateľná položka na manžela (1 replies)
 18. Náhrady za používanie mot.vozidiel (1 replies)
 19. zníženie základu dane FO o poskytnutý peňažný dar. (2 replies)
 20. "Popletený" leasing (1 replies)
 21. 431 (1 replies)
 22. Dobrovoľná reg. plátca DPH (28 replies)
 23. zakonny rezervny fond (2 replies)
 24. registrovat sa na D.U., ked prenajimam? (2 replies)
 25. NČ na manželku (4 replies)
 26. vypocet kurozvych rozdielov (1 replies)
 27. dan z kreditných úrokov (8 replies)
 28. výpočet cenového rozdielu (7 replies)
 29. Právne účinky zrušenia zmluvy (1 replies)
 30. Dobrovoľný platca DPH a zrušenie registrácie (2 replies)
 31. nadmerný odpočet (2 replies)
 32. Starobný dôchodca a dohoda (32 replies)
 33. podanie danoveho priznania (2 replies)
 34. Použitie kurzu. (0 replies)
 35. Počítam správne? (1 replies)
 36. Postup odpisovania nehnuteľnosti po technickom zhodnotení. (2 replies)
 37. DDS - nezdaniteľná časť (11 replies)
 38. Prepočet investičného majetku v súvislosti s prechodom na euro (3 replies)
 39. Hľadám učtovníka (3 replies)
 40. DP SZČO podnikajúcej v zahraničí (1 replies)
 41. DPH zahraničie (18 replies)
 42. Účtovanie zahr. fa a zásob na prelome rokov (0 replies)
 43. Faktúra § 72 a prijatá platba (1 replies)
 44. odvody (2 replies)
 45. NEVYFAKTUROVANÁ DODÁVKA???? (5 replies)
 46. dp typ B a číslo účtu (1 replies)
 47. Daňová povinnosť do 500,- Sk za rok 2008 JÚ (0 replies)
 48. prerušenie živnosti a zásoby (5 replies)
 49. DPH v Bulharsku (2 replies)
 50. chýbajúce náklady (0 replies)
 51. storno došlej faktúry (9 replies)
 52. Ako vyplniť DP pre dôchodcu??? (27 replies)
 53. Ako správne vyplniť DP k dani z pridanej hodnoty na drsr.sk? (2 replies)
 54. DzMO za r.2008 ako predpis do záväzkov v JÚ? (2 replies)
 55. Nové tlačivo pre DPH od 1.1.2009 (2 replies)
 56. Požiadavky k vystavbe domu na pol ceste a resocializačneho strediska (1 replies)
 57. podnikanie bez živnosti (16 replies)
 58. príjemka vs. skonto na prelome rokov (5 replies)
 59. kurzový zisk/strata (6 replies)
 60. Poraďáci (1 replies)
 61. VZaS v Madarskej republike (0 replies)
 62. DPH pri preprave osôb do talianska (3 replies)
 63. Nájom nákladného motorového vozidla (4 replies)
 64. Príjmy podľa §5, §6 a daň zrážkou (10 replies)
 65. hlásenie (8 replies)
 66. Bonus (1 replies)
 67. je možné do nákladov započítať .... (19 replies)
 68. najomne platcovi od neplatcu (1 replies)
 69. cestovné náhrady szčo (1 replies)
 70. Nedoručené balíky do zahraničia (0 replies)
 71. Auto manžela (0 replies)
 72. nehoda (1 replies)
 73. Dan z nehnutelnosti - danove priznanie (3 replies)
 74. Výnosy z trvale odpustenom vymáhaní záväzku (3 replies)
 75. DP stolára pracujúceho v Holandsku (2 replies)
 76. Daňová povinnosť (1 replies)
 77. zahranicny blocek hradeny kartou (2 replies)
 78. PN a odpočítateľná položka (1 replies)
 79. živnostník a PHM za auto nezahrnuté do majetku (14 replies)
 80. rozdelenie príjmu medzi manželov (14 replies)
 81. diaľničné známky roku 2008 a DPH (2 replies)
 82. Školenie - Súdne znalectvo konateľa - daňovo uznateľný náklad? (2 replies)
 83. Zrušenie knihy jázd (0 replies)
 84. spravny výpočet DPH (0 replies)
 85. Rodičovský príspevok na druhé dieťa (0 replies)
 86. uctovanie v restauracii (3 replies)
 87. Propagácia rekreačného zariadenia (2 replies)
 88. JCD k decembrovej fakture (0 replies)
 89. Refakturácia opravy auta do EU (1 replies)
 90. Kurzové rozdiely (0 replies)
 91. remeselná živnosť-murárstvo (4 replies)
 92. Kniha jázd alfa (17 replies)
 93. Daň z prijmu - nehnuteľnosť nadobudnutá vydržaním (0 replies)
 94. Daň z MV-výdavok_ (3 replies)
 95. Dojednanie zľavy za nadobudnutie tovaru z ČR (4 replies)
 96. SZČO a cestovne a stravné (1 replies)
 97. vrátená platba (0 replies)
 98. DPH a príjmy z ÚP (8 replies)
 99. Sluzby do zahranicia a registracia DPH (2 replies)
 100. Milionárska daň (1 replies)
 101. Elektronický výpis a daňová kontrola (2 replies)
 102. nový zákon o složbách zamestnanosti 12, február 2009 (0 replies)
 103. Faktúra do Rakúska (20 replies)
 104. Ako zaokrúhliť v DP (5 replies)
 105. zaúčtovanie daru (0 replies)
 106. DzP za r. 2008 (2 replies)
 107. mesačné odvody DPH (2 replies)
 108. ODPOČET DPH ZO ZÁSOB PRI REG. OD 1.1.09 (7 replies)
 109. Kurzové rozdiely (8 replies)
 110. učtovanie leasingu (2 replies)
 111. Preradenie tovaru do obch.majetku-DHM (2 replies)
 112. tarif pre pracovný stroj (0 replies)
 113. sklad (0 replies)
 114. paušálne výdavky (7 replies)
 115. neuhradena faktura a zlava ci dobropis? (3 replies)
 116. DDS a ročné zúčtovanie. (7 replies)
 117. Predaj kancelárskych priestorov (2 replies)
 118. Dátum dodania pri prenájme (0 replies)
 119. Oznámenie pre colnú správu - výpočet la. (3 replies)
 120. Cestovné a elektronická peňaženka (0 replies)
 121. vratenie dani z urokov - detska vkladna knizka (56 replies)
 122. Bonitné, bankrotné modely (4 replies)
 123. RZD (14 replies)
 124. paušálne výdavky + faktúry? (5 replies)
 125. poplatky v Orange-i (1 replies)
 126. SZČO platiteľ DPH od 1.3.2009. (2 replies)
 127. Zavedenie EURA a nové výrazy (3 replies)
 128. zrušená spoločnosť-chýbajúce potvrdenie o zdaniteľnej mzde (6 replies)
 129. prijatá platba a DPH (0 replies)
 130. Daňové priznanie-daňový bonus na dieťa (17 replies)
 131. Tzv."splátkový kalendár" energie, účtovanie (3 replies)
 132. Mám problém a asi veľký (3 replies)
 133. Dan z prijmu FO zo zavislej + urbar (3 replies)
 134. dodatočné daňové priznanie (4 replies)
 135. predaj pohľadavky (2 replies)
 136. obstaranie automobilu (1 replies)
 137. kde hladat klientov na JU???? (3 replies)
 138. predajny stanok-prenajom (1 replies)
 139. samozdanit alebo nie??? (6 replies)
 140. príjem SR a Holandsko (18 replies)
 141. Penále zo Soc.poisťovne (3 replies)
 142. Zaplatené poistné a príspevky - daň.pr.B (1 replies)
 143. Kapitálové fondy (10 replies)
 144. registrácia DPH v EU (2 replies)
 145. Nákup PHM kartou z bank.účtu v podvojnom účt. (1 replies)
 146. nezaplatena faktura (10 replies)
 147. DPH za 1/09 - zaokrúhľovanie (2 replies)
 148. ako to zaúčtovať (1 replies)
 149. pos terminál a výpis z bankového účtu (1 replies)
 150. Splátkový kalendár a DPH (7 replies)
 151. predčasné ukončenie lízingu + následný predaj (0 replies)
 152. daňové priznanie - študent VŠ (4 replies)
 153. predkontácia (0 replies)
 154. Leasing v JU neplatca a potom platca DPH (1 replies)
 155. vyradenie auta z majetku firmy (11 replies)
 156. Do kedy vystaviť faktúru? (1 replies)
 157. DPH v ČR - ako správne zaúčtovať (0 replies)
 158. Neplataca DPH a služba z ČR (7 replies)
 159. Daň z príjmu pri výmene bytu (5 replies)
 160. faktura z čiech (2 replies)
 161. SZČO a živnosť aj v inom štáte (0 replies)
 162. obstaranie majetku a clo (1 replies)
 163. príjem z Rakúska (2 replies)
 164. Auto úver - o kontrolu prosím (77 replies)
 165. Nezdaniteľná časť na manželku (3 replies)
 166. vernostná zľava (1 replies)
 167. Ako oceňovať v eurách? (6 replies)
 168. Prenájom priestorov (1 replies)
 169. dobry den (0 replies)
 170. upravy pohladavok (trzieb) (0 replies)
 171. poberateľ výsluhového dôchodku a DP (2 replies)
 172. Dan z prijmu FO - Pripad na dlhe zimne vecery :-) (1 replies)
 173. Vyradenie odcudzeného majetku (0 replies)
 174. tlačivo k DP FO (3 replies)
 175. Paušálne výdavky r.2008 (12 replies)
 176. Pracovná zdravotná služba (3 replies)
 177. banka-cislo_uctu-anonym (1 replies)
 178. Zaevidovanie BV (0 replies)
 179. Stravné a SZČO (75 replies)
 180. SZČO, MD, RD - odčitateľná položka (2 replies)
 181. Daňové priznanie r.2008 a preplatok z RZZP (1 replies)
 182. Služba v ČR - kde do priznania? (5 replies)
 183. fa z EU za sluzbu poskytnutu na Slovensku (0 replies)
 184. fa z EU za sluzbu poskytnutu na Slovensku (1 replies)
 185. ako účtovať rozdiely v zaokrúhľovaní súvisiace so zúčtovacími vzťahmi (5 replies)
 186. Bezplatné užívanie bytu - prosím, poraďte, ako postupovať (15 replies)
 187. potvrdenie o prijme (6 replies)
 188. prepocet od r. 2009 (6 replies)
 189. Nesedí mi 261 (4 replies)
 190. Faktúra zo zahraničia v ramci EU - program MRP (2 replies)
 191. Nedokončená výroba (15 replies)
 192. Prijatá DzP FO (2 replies)
 193. Zrážková daň z ČR (2 replies)
 194. občianske združenie (2 replies)
 195. Kurzové rozdiely k opravným položkam (1 replies)
 196. Poradíte ??? (4 replies)
 197. Dotácia v jednoduchom účtovníctve (2 replies)
 198. vývoz tovaru do členských štátov (1 replies)
 199. Odpoč. položka a anglicko (2 replies)
 200. rozdiel (8 replies)
 201. doplnkové dôchodkové poistenie (11 replies)
 202. Protikrízový balíček (7 replies)
 203. Pomôcky pre spracovanie knihy jázd (0 replies)
 204. Prepočet Sk na Euro v daň.priznaní (2 replies)
 205. Parkovaci lístok zo Schwechatu (9 replies)
 206. valutová pokladňa v roku 2009 (4 replies)
 207. Prepočítací kurz (0 replies)
 208. Doktorand vs. dan z prijmu (3 replies)
 209. Sociálny fond - začiatok (30 replies)
 210. Možnosť neviesť účtovníctvo (8 replies)
 211. Úprava stavu v pokladni (7 replies)
 212. mechanická úprava kovov-% výdavkov? (0 replies)
 213. Odobrenie postupu pri RZ preddavkov na DzP FO. (4 replies)
 214. Prinútený na živnosť - práca v Nemecku (2 replies)
 215. Odpočet na manželku a príspevok z ÚP (25 replies)
 216. daňové priznanie typ A alebo B (31 replies)
 217. Dôchodci a zrazkova dan (7 replies)
 218. Doktorand vs. dan z prijmu (2 replies)
 219. Daňovo uznané náklady (2 replies)
 220. Došlá Fa v Eurach a prepočet EUR na SKK pre daň. účely (3 replies)
 221. Kúpa a predaj cudzej meny (6 replies)
 222. danove priznanie - zahranicny prijem plus prenajom bytu na SK (3 replies)
 223. Nájomné a refakturácia (4 replies)
 224. DPH a predaj tovaru v treťom štáte (1 replies)
 225. súvaha (212 replies)
 226. účet 343 (1 replies)
 227. Príjmy iba zahraničie (1 replies)
 228. Účtovanie spotr.dane z uhlia v JU (1 replies)
 229. slobodný umelec (7 replies)
 230. Nezdanitelná časť základu dane na manželku (11 replies)
 231. Paušálne výdaje a zaplatené poistné vopred za január (9 replies)
 232. Zahraničná faktúra na prelome rokov (2 replies)
 233. Dobrý výpočet? Preplatok z RZZP pozrite si schemu. (1 replies)
 234. Aká príloha k DP? (9 replies)
 235. Občan SR živnostník má príjmy z ČR (1 replies)
 236. zavazok EUR R.2008 A PRECHOD NA EURO (4 replies)
 237. Záväzky r.2004+2005 (1 replies)
 238. PRISPEVOK NA DDS ZO SOC.FONDU A ROCNE ZUCTOVANIE (2 replies)
 239. Spoločník a mandátna zmluva (9 replies)
 240. konkurz a dane (1 replies)
 241. študijné materiály (0 replies)
 242. Prijem z poskytnutia ubytovania (2 replies)
 243. prijem zo zahranicia (9 replies)
 244. aktualne tlaciva k DP PO 2008 (1 replies)
 245. prenájom bytu - časť roka (4 replies)
 246. preddavky a účet 591 (10 replies)
 247. Oslobodenie od DPH (1 replies)
 248. Može si človek uplatniť paušálne náhrady, ak... (9 replies)
 249. danove priznanie (1 replies)
 250. Zaúčtovanie zálohy provízie (11 replies)