PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 [277] 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. bankový poplatok za poskytnutý uver
 2. DHM-zásoby
 3. DP typ B a umorená strata
 4. zaúčtovanie stravného SZČO
 5. Zaúčtovanie faktúry SHEL
 6. Účtovníctvo - Hlavná kniha
 7. závazky - prenos
 8. Zvarač
 9. Daňový príjem
 10. daň z úrokov
 11. vyplnene tlacivo dane z prijmu FO
 12. Predaj prenajímanej nehnuteľnosti - daňový výdaj
 13. Dielňa
 14. zrušenie záväzku
 15. Balíček opratrení
 16. príjem z poistenia-ako zdaniť
 17. príjmy zo živnosti opatrovateľky V Rakúsku
 18. Treba jazdy?
 19. KURZOVÝ ROZDIEL VOČI 381 ?
 20. Ktorý dátum z bank. účtu do PD v JÚ
 21. Cestovné náhrady
 22. Nájom dopravného prostriedku
 23. Mám povinnosť podať DP?
 24. Preddavková a zrážková daň
 25. Náklady
 26. Zdaneni prijmu ze Slovenska
 27. Sankcia za "zabudnuté" oznámenie o zriadení prevádzkarne?
 28. kurzove rozdiely
 29. Tvorba rezerv za záručné opravy a reklamácie
 30. Uplatnenie odpočítateľnej položky na partnerku.??
 31. Oprava alebo investicia
 32. Pokyn DRSR - Opravné položky k pohľadávkam po 1.1.2008
 33. Združenie a zamestnanci
 34. Dvojita daň
 35. učtovanie zalohovych pladieb
 36. Pneuservis =? remeselna cinnost
 37. DP FO B
 38. nákupna cena stanovená percentom
 39. Pohľadávky z roku 2008
 40. Dôchodcovia a ich príjmy
 41. Zľava z ceny
 42. Zaokrúhlovanie
 43. účtovná skúška správnosti
 44. dan z prijmu 1 zamestnanie+zrusene DSS (3.pilier)
 45. uvádzanie IČO na fakture
 46. ERP a remeselník
 47. Ukončenie činnosti - zvyšný tovar...
 48. Požiačanie traktora
 49. Účtovanie sprostredkovania poistenia
 50. Daň z príjmu
 51. hlasenie o vyuctovaní dane
 52. Úroky z vkladnej knižky - dôchodca
 53. ročné zúčtovanie dane
 54. kozmetička a 60%
 55. DPH na vstupe a na výstupe
 56. dan z mot.voz.
 57. prikazna zmluva
 58. Platba platobnou kartou v JÚ
 59. Predaj osobného automobilu
 60. požiar - odpis vyradenie majetku
 61. Rôzne účtovné otázky (neplatca DPH)
 62. Vládny návrh o spot.dani z min.oleja
 63. Spotrebná daň z liehu návrh zákona
 64. Návrh vlády ZU
 65. Vládny návrh
 66. Spôsob A - zmena na spôsob B
 67. Vládny návrh
 68. Účtovanie fondov v nadáciach
 69. LPG zariadenie na aute
 70. Faktura z r.2008
 71. Hospodarska kriza a co s nou
 72. Odhlásenie sa z daňového úradu
 73. vyplata za januar
 74. Tvorba rezervy na záručné opravy
 75. Sklad účtovníčky
 76. DP - Anglicko a absolvent SŠ
 77. Počiatočný stav
 78. Kurzový rozdiel z úveru v EUR poskytnutý v r. 2008
 79. Daň z pridanej hodnoty- vrátenie dane na výstupe
 80. mesacne cestovne vykazy
 81. Pokladničné doklady
 82. Školenia, kurzy
 83. príjmy z prenájmu a závislej činnosti
 84. nezdanitelna cast u dohodara
 85. Leasing a pausalne vydaje
 86. Pušálne výdavky, nárok na odpočet SP ???
 87. Odchodné
 88. Závodná kuchyňa platca DPH
 89. Odchodné a odstupné
 90. neúplné podklady k DP
 91. HĽADÁM ÚČTOVNÍKA
 92. Prepočet menovitej hodnoty akcie
 93. Preplatok z RZZP za rok 2007
 94. výdavok
 95. Neposkytnutie dotácie
 96. Škodová udalosť
 97. Výroba bižutérie a príjm.pokl.doklady
 98. Splátkový kalendár
 99. Odvody szčo - 65% invalida (Prosím Vás o odpoveď)
 100. predaj umeleckého diela
 101. Uctovanie najomneho bez dph
 102. SZČO a zdanenie zisku z podielov r.2004
 103. prechod na EURO - dorovnanie rozdielu
 104. nezdaniteľná časť na manželku
 105. Daňové priznanie manželky invalidného dôchodcu
 106. úrazové poistenie posádky - daňový výdavok ???
 107. DP 2008 a RZZP 2008
 108. Účtovanie tržieb ERP do 16.januára- SKK+EUR
 109. verejné obstarávanie
 110. Prepočet CZK na EUR - DF
 111. DP typ A
 112. Opravná položka
 113. Faktúra za rok 2008
 114. prevod obchodného podielu
 115. Spätný leasing.
 116. paušálne výdavky
 117. Účet 613
 118. účtovanie poskytnutie pôžičky zamestnancovi
 119. Odmena exekutora
 120. Princip a pouzitie uctov
 121. Platba kartou v čechách - Euro účet
 122. cast roka v UK, cast v SR
 123. tlacivo danoveho priznania A alebo B
 124. Odvody uhradené v nesprávnej výške
 125. ne/realizovaný kurzový zisk
 126. Dividendy - nepeňažný príjem
 127. Dochodca a nezdanitelne minimum
 128. Danove priznanie za rok 2008
 129. účtovníctvo-rady
 130. Danove priznanie
 131. Konečná súvaha pri zrušení sro - účty 411,421,428,429...
 132. registrácia DPH a JÚ
 133. remeselnícka živnosť
 134. Dan z Príjmu a dohoda
 135. Prijem v Irsku
 136. Príloha
 137. Zapožičanie auta na podnikateľské účely
 138. Životné poistenie
 139. pausalne vydavky a pohladavka
 140. postúpený leasing-čo s predajnou cenou
 141. strážny pes vo firme
 142. Diaľničná nálepka
 143. VPD - daňový
 144. kurzovy rozdiel na BU
 145. Predaj majetku tuzemskej závislej osobe
 146. zaúčtovanie zisku v peňažnom denníku
 147. Príkazná zmluva
 148. Ako platiť daň pri začatej stavbe!!!
 149. Daň z úrokov
 150. Ročné zúčtovanie dane – odpočítateľná položka na manželku
 151. Protikrízové balíčky - zmena legislatívy.
 152. Práca v Dánsku - daňové priznanie
 153. úhrada DPH
 154. Pozastavenie živnosti
 155. oprava pociatocnych stavov
 156. koeficient
 157. Prevzatie pohľadávky JU
 158. Danovy rezident - stahovanie v 2008?
 159. vyradenie vozidla po havárii
 160. ERP-oprava odevov
 161. Odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky
 162. Daňové priznanie
 163. ZRUŠENIE OZNAMOVACEJ POVINNOSTI Z LIEHU
 164. Daňový výdavok - návšteva výstavy
 165. dohodar zuctovanie dane
 166. Podanie daňového priznania po lehote
 167. Správne zaúčtovanie
 168. Úhrada dodávky po pol roku
 169. Prenájmy a nákupy od FO-nepodnikateľa
 170. Odpoč. položka na manželku
 171. Peňažný denník po novom
 172. Materska a dochodkove poistenie
 173. Podvojné účtovníctvo
 174. inventarizacia drobneho majetku
 175. zmen trvalého bydliska
 176. DOVOZ TOVARU Z ČINY CLO A DAŇ
 177. úľava na dani
 178. úroky
 179. Leasing
 180. Odpočítateľná položka
 181. Kedy dodatočné DP PO?
 182. Dodatočné daňové priznanie?
 183. PZP a havarijne poistenie
 184. Fa za el.energiu - ako správne zaúčtovať?
 185. pohľadávky a záväzky postúpenie
 186. dan pri dvoch zamestnávateľoch
 187. DP FO A
 188. zjednodusena danova evidencia
 189. Nárok na nezdaniteľnú časť dane pre dobrovoľne nezamestnaného
 190. Leasing auta
 191. internetova reklama
 192. praca v zahranici + dan z prijmu
 193. DPH a zahraničné faktúry - vstup aj výstup
 194. potvrdenie o výmene hotovosti
 195. Študent pracujuci na TPP - daň z prijmov
 196. Neplátcovia DPH,
 197. ELEKTRONICKY PODPIS
 198. Možná novelizácia zákonov 5/2004, 595/2003,431/2005
 199. ročný kurz českej koruny
 200. rezerva na rekultiváciu skládky
 201. Zostatok na ucte 474.
 202. Zdanenie príjmu z prenájmu
 203. daňový bonus
 204. Daňové priznanie-Daň z príjmu fyz.osoby typ:B
 205. Pôžička na faktúre
 206. Zaokrúhľovanie-odpisy
 207. naklady na obstaranie vs. sluzby
 208. Danove priznanie SR/GB
 209. Bakalárska práca - finančné zdravie spoločnosti
 210. leasingová tabuľka
 211. Nákup stroja v zahraničí
 212. Invalidný dôchodok
 213. poč.stav - 132
 214. *** odpocitatelna danova polozka a hypoteka. ***
 215. stravny listok-narok
 216. analytika účtov
 217. intrastaty
 218. sklad výrobkov - nacenenie výrobkov
 219. Odpočet a dôchodca
 220. zúčtovanie zálohových platieb medzi nájoníkmi a prenajímateľom bytu
 221. Musím podať daňové priznanie?
 222. Nové lehoty na podávanie DP
 223. daňno priznanie
 224. DPH z dvoch činností?
 225. Predaj bytu získaného darom, akú daň a iné poplatky treba platiť?
 226. miestne financie
 227. diplomova praca
 228. Dan z darovania
 229. zaklad dane pri zavazkoch splatnych viac ako 3 roky
 230. oprava účtu 132
 231. danove priznanie k dani z prijmov
 232. SZCO-stravne
 233. účtovanie nákupu na splátky
 234. vypísateľné tlačivo DP FO typ A na počítači
 235. Termín podávania daňových priznaní sa bude posúvať?
 236. Materská+podpora a daňové priznanie
 237. došlá faktúra bonus + EUR
 238. SZCO, zamestnanec a nezdanitelna cast na danovnika v DP
 239. požičiavanie náradia
 240. Stravné živnostníka
 241. Nákup tovaru v ČŠ v hotovosti a predaj tovaru v SR
 242. počiatočný stav
 243. Odvody do SP od roku 2009
 244. Microsoft office
 245. Prosím, čo všetko sa započitava ???
 246. Osobný účet v podnikaní
 247. devizovy ucet poplatky
 248. Fa z roku 2007 mi prišla až teraz
 249. Vyradenie majetku a zúčtovanie ZC
 250. nezdokladovaná dotácia