1. zlozity problem :( vsetko zle (8 replies)
 2. Výkazy ROPO (4 replies)
 3. Dochodca-prosim pomoooooc (80 replies)
 4. zaúčtovanie vrátenia časti zálohy dodávateľom (2 replies)
 5. Paušálne výdavky (3 replies)
 6. Rezerva na majetok (0 replies)
 7. zamestnanec a nahodny prijem do 49000 (6 replies)
 8. Preradenie tlačiarne z osobného užívania (1 replies)
 9. pausalne vydavky - elektromechanik (2 replies)
 10. Dovolenka a sociálny fond (2 replies)
 11. Zmluva o vytvorení diela (0 replies)
 12. Odpis pohľadávky (8 replies)
 13. Súhrnný výkaz DPH (11 replies)
 14. cestovný príkaz (5 replies)
 15. Súhrnný výkaz DPH (0 replies)
 16. Daň živnostníka pracujúceho v zahraničí (3 replies)
 17. Zrážka dane z úrokov na BU (4 replies)
 18. prenájom (0 replies)
 19. Vklad leasing. automobilu do podnikania (79 replies)
 20. Preplatok dane z príjmu (8 replies)
 21. Penále zo soc. poisťovne a vzájomný zápočet (2 replies)
 22. danove priznanie (4 replies)
 23. danove priznanie (8 replies)
 24. Dohoda o vykonaní práce (2 replies)
 25. urok z omeskania - uver (4 replies)
 26. Cestovné bez zaplatenej DzMV (0 replies)
 27. Nevydané SL a náklady (1 replies)
 28. právo na vystavenie dobropisu (6 replies)
 29. danovy bonus (1 replies)
 30. Poistné plnenie od poisťovne - vyššie ako faktúra (5 replies)
 31. zaúčtovanie vkladu DHIM (0 replies)
 32. Chyba v 311-ke (4 replies)
 33. Leasingove odpisy -odklad (2 replies)
 34. Priloha - potvrdenie o palteni zdrav. poist. (5 replies)
 35. letná brigáda v zahraničí (8 replies)
 36. NEpodnikateľ - DPH a kúpa ojazdeného auta (0 replies)
 37. Povinne elektronicke colne konanie vyvoz/dovoz (1 replies)
 38. Priemerne ceny benzinu 91 v 2008 (3 replies)
 39. Paušálne výdavky (7 replies)
 40. pozastavenie živnosti (3 replies)
 41. Faktúra - Zápis DPH a do Hlavnej knihy (2 replies)
 42. zmakčenie podmienok na audit (13 replies)
 43. invalidný dôchodca a daňové priznanie (0 replies)
 44. zdaňovanie podielov na HV do r. 2004. (1 replies)
 45. Práca v Anglicku a daňový bonus (2 replies)
 46. Opravky-rozdiel (3 replies)
 47. Zádržné 10% (0 replies)
 48. Účtovanie nákupu cez internet (0 replies)
 49. Zmena sídla spoločnosti (2 replies)
 50. zaúčtovanie debetného úroku (15 replies)
 51. prijem zo zamestnania + asistent postihnuteho (12 replies)
 52. úctovanie faktur v JU (6 replies)
 53. Dialničná známka za ČR (2 replies)
 54. Paušalne výdavky a preplatok rzzp (2 replies)
 55. autorské honoráre (4 replies)
 56. DANOVY BONUS (10 replies)
 57. Prerušenie živnosti- odvody (0 replies)
 58. odpisy od 2009 (9 replies)
 59. Zriaďovacie výdavky (9 replies)
 60. Nezdaniteľná časť na manželku (3 replies)
 61. pozastavenie zivnosti a socialna poistovna (8 replies)
 62. SAP a kurzové rozdiely (9 replies)
 63. Účtovanie Drob.HM (23 replies)
 64. Paušalne vydavky (1 replies)
 65. Hĺadám ochotného účtovníka (0 replies)
 66. PPD za ubytovanie (10 replies)
 67. Účtovanie založenia s.r.o. (64 replies)
 68. OSOBNÝ VKLAD (2 replies)
 69. Prechod z pausalu na JU (9 replies)
 70. majetok-univerzálny stavebný stroj (0 replies)
 71. daňový bonus a prídavok na dieta (1 replies)
 72. Vyplnenie potvrdenia o prijmoch FO (7 replies)
 73. Daňové náklady a výnosy počas materskej dovolenky (0 replies)
 74. Podanie daň. priznania (2 replies)
 75. zásoby-nesúlad s hlavnou knihou (3 replies)
 76. Nezdaniteľná časť na manželku (13 replies)
 77. Neuhradená celá faktúra (1 replies)
 78. spoločníčka a súkromné vozidlo (1 replies)
 79. daňový bonus a odpis na manželku (10 replies)
 80. problem z danovym priznanim medzi CR a SR (1 replies)
 81. 2 x podpísané vyhlásenie o zdanení príjmov (2 replies)
 82. pomylene dojmy a pojmy (13 replies)
 83. Danove priznanie (1 replies)
 84. Koľko pýtať za účtovníctvo (5 replies)
 85. Masérske služby a liečebná telesná výchova (1 replies)
 86. Podmienky auditu-prenajatý majetok (1 replies)
 87. stravné živnostníka (1 replies)
 88. stravné živnostníka (0 replies)
 89. pracovný odev (1 replies)
 90. Príjem z prenájmu a výdavky (2 replies)
 91. Príjem z Číny (1 replies)
 92. PRACA V RAKUSKU (2 replies)
 93. poradit (4 replies)
 94. Brigada (1 replies)
 95. Dôchodkyna a DP (14 replies)
 96. Daňový nedoplatok-exekúcia (2 replies)
 97. Prosím o RADU! (5 replies)
 98. kúpa úžitkového auta v ČR (0 replies)
 99. Ročné zúčtovanie dane z príjmov FO (3 replies)
 100. Aké daňové tlačivo? (2 replies)
 101. Samozdanenie zahraničnej faktúry v euro (5 replies)
 102. Zaučtovanie OF v Sk, úhrada v Euro (1 replies)
 103. Daňové zvýhodnenie na dieťa v ČR (6 replies)
 104. spoločník v.o.s. a stravné (0 replies)
 105. daň z mot vozidiel - vos (0 replies)
 106. Stravné nad limit a daň (0 replies)
 107. dôchodca a daňové priznanie (2 replies)
 108. vystavovanie elektronickych faktur (0 replies)
 109. zauctovanie preplatku (2 replies)
 110. dôchodca (5 replies)
 111. DP-B (1 replies)
 112. Zdanenie príjmu z prevodu obchodného podielu u FO (0 replies)
 113. Zdanenie pri predaji auta (15 replies)
 114. kod produkcie - odp.skupina (21 replies)
 115. Účtovanie prepraviek v pohostinstve (7 replies)
 116. Vratenie Dani (1 replies)
 117. nezdaniteľná časť na manželku - podnikanie podľa osobitných predpisov (5 replies)
 118. nákup auta z Ńemecka (2 replies)
 119. mandatná zmluva záloha na odmenu (5 replies)
 120. operatívny leasing - limit najazdených km (1 replies)
 121. vyplnenie DP-opatrovatelka v Rakusku (2 replies)
 122. Reklamácia - výmena tovaru (1 replies)
 123. odpočitateľná položka (9 replies)
 124. Podnikateľský úver - výkaz o majetku a záväzkoch (7 replies)
 125. donáška a DPH (0 replies)
 126. zaúčtovanie miezd z Olympu v Omege (2 replies)
 127. nezdanit.čiastka+rodičovská dovolenka (2 replies)
 128. zasa k dani z prenajmu (3 replies)
 129. Podklady pre danove priznanie (1 replies)
 130. kniha jázd (2 replies)
 131. zmena stavu zásob (13 replies)
 132. začiatočník s programom alfa (5 replies)
 133. účtovanie - prijmový poklad ničný doklaqd (3 replies)
 134. Dan.priz.typu A-potvd.o príjme z Čes.rep. (4 replies)
 135. nové odpisové skupiny (2 replies)
 136. 431 (6 replies)
 137. Kedy služby/tovary s DPH a kedy bez DPH? (4 replies)
 138. TPP+honorár+nezdaniteľná časť ZD (0 replies)
 139. Urbárska spoločnosť - pozemkové spoločenstvo (10 replies)
 140. B spôsob účtovania - inventarizácia (1 replies)
 141. Daň z príjmu (3 replies)
 142. DPH na kovový odpad (71 replies)
 143. nový platca DPH (1 replies)
 144. Bezúročná pôžička od spoločníka a súčasne konateľa (6 replies)
 145. Materská zo zahraničia 2008 - zdanenie (5 replies)
 146. Odpočet nezdaniteľnej časti na manželku (3 replies)
 147. zdaňovacie obdobie v daňovom priznaní pri vzniku s.r.o. (22 replies)
 148. DzP - VOS platitel DPH (1 replies)
 149. daňový bonus a prenájom (1 replies)
 150. Spracovanie daňového priznania a odmena (2 replies)
 151. Daňové priznanie vo Švajčiarsku (0 replies)
 152. Predaj odpísaného vozidla (9 replies)
 153. Opravná položka (3 replies)
 154. Založenie s.r.o. v EUR (5 replies)
 155. Príjmové pokladničné doklady v autoškole (0 replies)
 156. Preddavky na dan PO - zuctovanie (11 replies)
 157. Náhrada príjmu pri dočasnej PN (19 replies)
 158. Zabudnuté faktúry (7 replies)
 159. zaúčtovanie záväzku. (2 replies)
 160. Zastavenie konania (1 replies)
 161. kúpa strojov z Poľska (1 replies)
 162. Daňové priznanie (14 replies)
 163. Preddavok na daň - zamestnanec (2 replies)
 164. Účtovanie vrátených dobr.zdravotných poisťovní (3 replies)
 165. Spotreba PHM Renault Master (1 replies)
 166. Zaokrúhlenie priznanie k DPH 2008 (3 replies)
 167. ako zdanit prijem z dvoch cinnosti? (3 replies)
 168. riadok DP (3 replies)
 169. dan v Suvahe (2 replies)
 170. DP za r.2007 /ČR a SR/ (2 replies)
 171. nové odpisové skupiny (52 replies)
 172. prefakturácia poplatkov za služby -poštovné bez DPH (0 replies)
 173. Nezauctovany blok r.2007 (4 replies)
 174. uplatnenie cestovných nákladov (1 replies)
 175. Faktúra za ubytovanie priložená k Vyúčtovaniu pracovnej cesty (2 replies)
 176. Surne - podnikatel kupuje auto z ČR - ako s DPH? (10 replies)
 177. Pozastavenie živnosti a krátenie výdavkov (5 replies)
 178. Sluzba zo zahranicia a DPH (1 replies)
 179. prenájom vs. podnájom (1 replies)
 180. Úverový rámec na karte (6 replies)
 181. Dávka v nezamestnanosti ??? (1 replies)
 182. Príjem za vlastnícky podiel lesa v lesnom spolku (0 replies)
 183. Neskorší odpočet DPH. (9 replies)
 184. Ako by ste sformulovali? (26 replies)
 185. Doprava:EXW (1 replies)
 186. Zaokrúhlenie (11 replies)
 187. Dôchodkina pracujuca na dohodu (16 replies)
 188. Daň.priznanie podané v Čechách (1 replies)
 189. Výzva na podanie DP k DzMV (4 replies)
 190. Príjem zo zahraničia. (0 replies)
 191. zrušenie knihy jázd, ale... (126 replies)
 192. nezdanitelna položka (2 replies)
 193. Zaradiť či nezaradiť??? (2 replies)
 194. dodatočné daňové priznanie (13 replies)
 195. škodová udalosť (2 replies)
 196. Strata a zisk (2 replies)
 197. Letenka (1 replies)
 198. Daň.priznanie (3 replies)
 199. Rerervy (0 replies)
 200. Začiatočník a DPH (16 replies)
 201. Vlajky s logom - je to reklamný predmet ? (1 replies)
 202. Daňový bonus na dieťa družky (4 replies)
 203. nákup zariadenia v EÚ (6 replies)
 204. neplatca dph - naklady a faktury (7 replies)
 205. dobropis k faktúre z minulého roka (37 replies)
 206. Ukončenie živnosti, majetok, pohľadavka (1 replies)
 207. Platba z iného účtu (20 replies)
 208. daň z príjmu po skončení prac. pomeru (6 replies)
 209. Živnosť v SR aj v inej krajine (21 replies)
 210. Kreditné úroky (6 replies)
 211. Kurzové rozdiely k 31.12. nerealizované - nedaňové? (5 replies)
 212. prispevok do zdrav.posit. (0 replies)
 213. odpisy auta (1 replies)
 214. zdanitelny prijem z prenajmu (8 replies)
 215. SZČO a faktúry (1 replies)
 216. doklady k danovemu priznaiu (9 replies)
 217. Dan z predaja garaze (5 replies)
 218. paušálne výdavky+náhrady za použ. auta (4 replies)
 219. Predaj rod. domu, podnikanie na živnosť (9 replies)
 220. Dan z prijmu studenta v CR (0 replies)
 221. Správca nehnuteľnosti - s.r.o. ako platca DPH (9 replies)
 222. Uplatnenie odpočít. položky u manželky živnostníka, kt. mal nulové príjmy (9 replies)
 223. Ucet 481 (7 replies)
 224. Sponzorský dar- odpočitatelná položka (6 replies)
 225. Dobropis (2 replies)
 226. odpočítateľná položka (0 replies)
 227. úhrada faktúry v CM z roku 2008 v roku 2009 (0 replies)
 228. Prilohy k DP PO (s.r.o.) (10 replies)
 229. krádež a odpis (4 replies)
 230. SZCO a preplatok z rzzp (7 replies)
 231. Saldokonto v Sofcom programe (1 replies)
 232. pomoooooc (23 replies)
 233. Ukradnuté auto na úver JU (2 replies)
 234. oprava DPH po daňovej kontrole (13 replies)
 235. daňové priznanie (0 replies)
 236. nevyúčtovaný prijatý preddavok (2 replies)
 237. DP a nedoplatok na zdravot. poistení (0 replies)
 238. nezaplatená daň z mot.vozidla (2 replies)
 239. Strata komplet účtovných dokladov (0 replies)
 240. Základne imanie - zaúčtovanie (4 replies)
 241. daňové priznanie dôchodcu (7 replies)
 242. Elektronická registračná pokladnica (2 replies)
 243. položky v daňovom priznaní (0 replies)
 244. Príjem z ČR-stanovisko Daň.riaditeľstva SR (1 replies)
 245. stravné (1 replies)
 246. predzásobenie eur.a jeho zaúčtovanie (0 replies)
 247. DPH-ckari prosim rychlo pomoc :o( (3 replies)
 248. Doodpisovanie auta (2 replies)
 249. Predaj auta medzi súrodencami/šrotácia (31 replies)
 250. Paušálna náhrada na os automobil (6 replies)