1. Drobný majetok v roku 2003,2004.. (0 replies)
 2. Nezdanitelna cast zakladu (0 replies)
 3. Sadzby za cestovne rok 2008 (3 replies)
 4. Zníženie ZD (2 replies)
 5. Odpočítateľná položka na manželku (19 replies)
 6. DPH-ČR-MAKRO (2 replies)
 7. Potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby (4 replies)
 8. chýbajúci duplicitné pásky z registr.pokladne (2 replies)
 9. Združenie FO a názov (3 replies)
 10. DzP- zmluva o dielo (4 replies)
 11. VPD PPD s Madarcine (2 replies)
 12. Kreditný úrok (1 replies)
 13. problémy pri podpise vyhlásení (8 replies)
 14. chybne účtovaná a vykázaná DPH (1 replies)
 15. Spoločník firmy a sadzba za km (0 replies)
 16. príjem z prenájmu (8 replies)
 17. zúčtovanie vydajky do noveho roka (0 replies)
 18. Fakturovanie medzi FO a s.r.o. (6 replies)
 19. SZČO a OČR (15 replies)
 20. občianske združenie (2 replies)
 21. Odpočitateľná položka u zamestnanca na kratší prac.pomer (8 replies)
 22. daňové priznanie (7 replies)
 23. Rodičovský príspevok (1 replies)
 24. daňové priznanie živnostníka a invalidný dôchodok (1 replies)
 25. Zaradenie majetku nakúpeného so zľavou (1 replies)
 26. neuhradená pohľadávka z r. 2006 (0 replies)
 27. Faktúra v roku 2009 s textom 12/2008 (2 replies)
 28. daňové priznanie živnostníka a invalidný dôchodok (0 replies)
 29. z troch spoločníkov už len dvaja-ako účtovať? (2 replies)
 30. Dotácia - nákup IM (1 replies)
 31. schválenie krízového balíčka (1 replies)
 32. Stravné lístky a odvod DPH (1 replies)
 33. leasing a skončenie živnosti (0 replies)
 34. Práca na dohodu a predĺžená materská dovolenka (13 replies)
 35. odpisy a lízing v JU (1 replies)
 36. práca v zahraničí nad 183 dní v roku (0 replies)
 37. úroky z účtu (3 replies)
 38. Kadernictvo-prenajom stolicky (2 replies)
 39. Dobropis z r. 2008 (0 replies)
 40. NČ na manzelku doktorandku -danove priznanie (9 replies)
 41. Knihy pohľadávok a záväzkov (2 replies)
 42. nezdanitelna cast základu dane (2 replies)
 43. úrazová renta zo zahraničia (1 replies)
 44. Možno pomôže... (0 replies)
 45. DPH z pohonných hmôt bez knihy jázd (5 replies)
 46. Nárok na daňový bonus (24 replies)
 47. zaučtovanie poplatku za obnovenie sluzby (2 replies)
 48. Zdravotné poistenie preplatok (3 replies)
 49. Predaj automobilu (39 replies)
 50. Daňové priznanie (14 replies)
 51. Zásoby na 112 kúpené v EUR zo zahraničia (5 replies)
 52. súkromný účet, osobné platby (2 replies)
 53. Technické zhodnotenie-neuplatnené (0 replies)
 54. nákup tovaru v Česku. (0 replies)
 55. Kúpa budovy a jej zaradenie do majetku (67 replies)
 56. účtovanie do réžie (0 replies)
 57. Zaokrúhľovanie softwarom (3 replies)
 58. výpočet odpisov (30 replies)
 59. priznanie preplatku ZP (28 replies)
 60. Kedy do obratu na DPH dať príjem budúcich období? (0 replies)
 61. Danové priznanie A (5 replies)
 62. odpočet na manželku (14 replies)
 63. Poraďte prosím aký dôvod!!!! (6 replies)
 64. Zaredený majetok január a vysporiadanie DPH február. (4 replies)
 65. vyúčtovanie prijatého preddavku (6 replies)
 66. Zmluva o nájme (0 replies)
 67. Nezdanitelna cast, Reklama (3 replies)
 68. Poloúčtovníctvo ??? (27 replies)
 69. matematický príklad :) (4 replies)
 70. dan z prenajmu - obmedzena danova povinnost (1 replies)
 71. decembrová faktúra za služby (8 replies)
 72. doktorand - zahranicna staz - danove priznanie (1 replies)
 73. Má nárok na celú nedzaniteľnú položku, keď nepracoval celý rok? (4 replies)
 74. Nakup v CR (1 replies)
 75. výpis z účtu zaslaný elektronicky (1 replies)
 76. kalkulácie - výrobky - výrobná režia ?? (0 replies)
 77. Stav na účte 431 (7 replies)
 78. Odcudzené vozidlo a dane (1 replies)
 79. nepeňažné plnenie (5 replies)
 80. PNS stánok - platca DPH? (6 replies)
 81. musí byť 411 ? (2 replies)
 82. pausalne vydavky (5 replies)
 83. odpočitatelná položka - dôchodca (6 replies)
 84. Zamestnanec - zivnostnik (6 replies)
 85. uctovanie prispevku na podnikanie (1 replies)
 86. ešte raz stravné (2 replies)
 87. platcom DPH v zahranici? (0 replies)
 88. Zahr.došlý dobropis (2 replies)
 89. paušál + účtovníctvo (2 replies)
 90. Nákup v zahraničí bez DPH - nezaúčtovaný (3 replies)
 91. Faktúra z ČR (7 replies)
 92. Daň z úrokov (6 replies)
 93. ANGLICKÝ ZAMESTNáVATEľ, PRACOVNíK NA SLOVENSKU (5 replies)
 94. Príjem zo zahraničia a odpočítateľná položka (1 replies)
 95. Akcie (0 replies)
 96. výdavky po zániku živností (8 replies)
 97. Živnostník a zároveň zamestnanec (32 replies)
 98. účtovanie vrátenia PZP (0 replies)
 99. Prepočet DF z Česka (0 replies)
 100. odpisy-kotol (1 replies)
 101. Nevyfakturované dodávky (4 replies)
 102. Zaúčtovanie - kľúč (2 replies)
 103. Daň z príjmov a živnosť v zahraničí (3 replies)
 104. Diaľničná známka (1 replies)
 105. Finančný dar (11 replies)
 106. SF EU a komercna banka (0 replies)
 107. Faktúra - DPH?? (3 replies)
 108. Zisk 2008 (2 replies)
 109. Daňové priznanie r.2008 (6 replies)
 110. Ceny za spracovanie JÚ. (2 replies)
 111. jednoduche učtovníctvo (2 replies)
 112. RZD a dôchodca (7 replies)
 113. Aký účet použiť ? (4 replies)
 114. Opravné priznanie k DPPO za rok 2004 (2 replies)
 115. Auto zo zahraničia a faktúra = DPH ??? (2 replies)
 116. DP príkazná zmluva (10 replies)
 117. Rozvedený a danový bonus (8 replies)
 118. dan z príjmu (1 replies)
 119. nákup tovaru od neplatcu DPH a následný predaj (8 replies)
 120. Daňová strata a odvody (13 replies)
 121. ma narok na NC ZD, ak je invalida? (1 replies)
 122. príjmový a výdavkový pokl.doklad (4 replies)
 123. Danove priznanie (6 replies)
 124. Zaúčtovanie fa v cudzej meme (9 replies)
 125. Nesprávne vyplatený bonus (2 replies)
 126. Dvojmiestne analyticke ucty (6 replies)
 127. danove priznanie pri invalidite (1 replies)
 128. daňové priznanie (1 replies)
 129. dan z Irska (2 replies)
 130. Omylné platby zo súkromného účtu (2 replies)
 131. ukončenie živnosti a leasing (4 replies)
 132. Prechod zo SZČO na s.r.o. (2 replies)
 133. Daň študenta (3 replies)
 134. Postup pri fakturácii (0 replies)
 135. nadobudnutie majetku v cudzej mene-kurzový rozdiel (1 replies)
 136. Ako zaokruhlovat cisla v DP (0 replies)
 137. Správne vyplnené potvrdenie o príjmoch FO zo ZČ? (4 replies)
 138. Automobil - DPH (1 replies)
 139. účtovanie v pokladni a zle odvedená daň (2 replies)
 140. ÚČTOVNÍČKA - MZDY, JÚ, PÚ (1 replies)
 141. Daňové priznanie (26 replies)
 142. Dovoz os.automobilu z ČR (0 replies)
 143. Odštepný závod (2 replies)
 144. Prenájom a koeficient (0 replies)
 145. daňové priznanie FO typ B (1 replies)
 146. ročné zúčtovanie dane (22 replies)
 147. stravné náklady (9 replies)
 148. Odpočet na manželku (3 replies)
 149. DPH-nákup v čechách (4 replies)
 150. Kupa a predaj bytov bytov - registracia a platenie DPH (1 replies)
 151. skolenie a dph (3 replies)
 152. odpočítateľná položka (46 replies)
 153. Daň.priznanie za r.2008 a eur (6 replies)
 154. Akú odmenu za vedenie JÚ? (1 replies)
 155. Cestovné náhrady pre SZČO (1 replies)
 156. Obrat na účely registrácie (9 replies)
 157. Nákup HM (1 replies)
 158. odložená daň z príjmu (6 replies)
 159. cestovné náhrady (4 replies)
 160. Diaľničná známka (1 replies)
 161. Profesionálny gambling - platiť daň alebo nie? (10 replies)
 162. Začínajúci živnostník (0 replies)
 163. Dôchodkyňa od 2.1.2008 (8 replies)
 164. kurzové rozdiely (1 replies)
 165. Odvody poistného (9 replies)
 166. Paušálne výdavky - 40% alebo 60% (16 replies)
 167. SZČO-murár a nákup pracích práškov a čistiacich potrieb (3 replies)
 168. Aký kurz pri zrušení devíz.účtu CZK???? (2 replies)
 169. Daňové priznanie - USA (0 replies)
 170. JU- účtovná uzávierka, školenie (2 replies)
 171. odhlasenie z colnice??? (1 replies)
 172. náhrada za stratu na zárobku (11 replies)
 173. Bufet na plese (0 replies)
 174. odpočet na manželku, keď je študentka (1 replies)
 175. Platca DPH a fakturovanie sluzieb do Svajciarska (0 replies)
 176. danove priznanie (0 replies)
 177. Odpočitatelná položka na manžela/ku (2 replies)
 178. Záloha na finančné plnenie (0 replies)
 179. Daň študenta (9 replies)
 180. STRAVNÉ (1 replies)
 181. starobný dôchodca a daň z príjmu (16 replies)
 182. 60% pausalne vydaje - tlacivo (4 replies)
 183. "prenájom" zamestnancov (0 replies)
 184. Ročné zúčtovanie dane z príjmov FO (3 replies)
 185. prosim poradte,rozviazanie prac.pomeru (1 replies)
 186. Ako s fa do zahr. cez logist. firmu????? (5 replies)
 187. doprava (0 replies)
 188. Zmluvná pokuta v exekúcii (1 replies)
 189. karta majetku (3 replies)
 190. totálna škoda na postúpenom leasingu (1 replies)
 191. Rezerva, záloha a vyúčtovanie. (7 replies)
 192. Registračná pokladnica - Otázky a odpovede zo stránky DRSR (193 replies)
 193. Úprava preddavkov na daň z príjmov PO počas roka (7 replies)
 194. podanie daň. priznania v ČR (3 replies)
 195. odklad podania DP (8 replies)
 196. Nárok predčasného pracujúceho dôchodcu na odpočítateľnú čiastku dane (2 replies)
 197. daň s privyrobenia (9 replies)
 198. študent a zrážková daň z príspevkov do časopisov (5 replies)
 199. čo odpísať (0 replies)
 200. Daňové priznanie - strhnutá daň z banky (20 replies)
 201. Aký kurz použiť? (0 replies)
 202. materská dovolenka (1 replies)
 203. Zrušenie účtovnej jednotky (4 replies)
 204. MADO (0 replies)
 205. odpocitatelna polozka dane (6 replies)
 206. Vypĺňanie priznaní na drsr.sk (40 replies)
 207. Dôležité (8 replies)
 208. Auto z Nemecka (1 replies)
 209. Evidenicia Pohľadávok bez dokladov(faktúr) (36 replies)
 210. Odpis majetku (0 replies)
 211. Zaradenie-rotačný laser (4 replies)
 212. krátkodobá rezerva na prémie a odmeny (24 replies)
 213. Kópia bločku (1 replies)
 214. bez pokladnice (1 replies)
 215. Duálne zobrazenie pre rok 2008 (1 replies)
 216. výdaje v hotovosti (5 replies)
 217. Platba BK, mam iba fakturu (1 replies)
 218. pracovná cesta (13 replies)
 219. Súvaha, výkaz ziskov a strát (4 replies)
 220. Ktorý riadok DP typu B predaj majetku (2 replies)
 221. výška nájomného a TZ vykonané nájomcom (0 replies)
 222. Daňova strata (4 replies)
 223. HV, základ dane, odpočet (3 replies)
 224. SZČO - práca v Rakúsku a DPH (9 replies)
 225. S.R.O verzus ZIVNOST (2 replies)
 226. S.R.O verzus ZIVNOST (2 replies)
 227. Aký kurz použiť? (1 replies)
 228. Začiatok účtovania PU (12 replies)
 229. vyplnenie tlačiva DPFO A a B (1 replies)
 230. Termín podania DP (2 replies)
 231. Zuctovanie dotacie zo statneho fondu rozvoja byvania (5 replies)
 232. neviem ako začať (4 replies)
 233. Víno (0 replies)
 234. zriadenie internetového pripojenia (1 replies)
 235. zivnostnik a zaroven konatel s.r.o. (7 replies)
 236. Tovar (2 replies)
 237. Opravná položka k poskyt.pôžičke (3 replies)
 238. leasing v PU a odpočet DPH pred regist. (3 replies)
 239. Neuhradená faktúra a odpisy (4 replies)
 240. Zmluva o obchodnom zastúpení, ako zdaniť príjem? (1 replies)
 241. DP typ B...pre mna zlozite.... (4 replies)
 242. účet 365 a zmluva (0 replies)
 243. bankový poplatok za poskytnutý uver (1 replies)
 244. DHM-zásoby (0 replies)
 245. DP typ B a umorená strata (12 replies)
 246. zaúčtovanie stravného SZČO (20 replies)
 247. Zaúčtovanie faktúry SHEL (7 replies)
 248. Účtovníctvo - Hlavná kniha (2 replies)
 249. závazky - prenos (6 replies)
 250. Zvarač (4 replies)