1. Mám povinnosť podať DP? (8 replies)
 2. Preddavková a zrážková daň (8 replies)
 3. Náklady (3 replies)
 4. Zdaneni prijmu ze Slovenska (0 replies)
 5. Sankcia za "zabudnuté" oznámenie o zriadení prevádzkarne? (1 replies)
 6. kurzove rozdiely (1 replies)
 7. Tvorba rezerv za záručné opravy a reklamácie (1 replies)
 8. Uplatnenie odpočítateľnej položky na partnerku.?? (6 replies)
 9. Oprava alebo investicia (19 replies)
 10. Pokyn DRSR - Opravné položky k pohľadávkam po 1.1.2008 (0 replies)
 11. Združenie a zamestnanci (49 replies)
 12. Dvojita daň (4 replies)
 13. učtovanie zalohovych pladieb (0 replies)
 14. Pneuservis =? remeselna cinnost (1 replies)
 15. DP FO B (4 replies)
 16. nákupna cena stanovená percentom (2 replies)
 17. Pohľadávky z roku 2008 (0 replies)
 18. Dôchodcovia a ich príjmy (1 replies)
 19. Zľava z ceny (6 replies)
 20. Zaokrúhlovanie (2 replies)
 21. účtovná skúška správnosti (6 replies)
 22. dan z prijmu 1 zamestnanie+zrusene DSS (3.pilier) (4 replies)
 23. uvádzanie IČO na fakture (1 replies)
 24. ERP a remeselník (1 replies)
 25. Ukončenie činnosti - zvyšný tovar... (3 replies)
 26. Požiačanie traktora (7 replies)
 27. Účtovanie sprostredkovania poistenia (18 replies)
 28. Daň z príjmu (3 replies)
 29. hlasenie o vyuctovaní dane (6 replies)
 30. Úroky z vkladnej knižky - dôchodca (8 replies)
 31. ročné zúčtovanie dane (4 replies)
 32. kozmetička a 60% (4 replies)
 33. DPH na vstupe a na výstupe (2 replies)
 34. dan z mot.voz. (2 replies)
 35. prikazna zmluva (4 replies)
 36. Platba platobnou kartou v JÚ (6 replies)
 37. Predaj osobného automobilu (13 replies)
 38. požiar - odpis vyradenie majetku (1 replies)
 39. Rôzne účtovné otázky (neplatca DPH) (6 replies)
 40. Vládny návrh o spot.dani z min.oleja (0 replies)
 41. Spotrebná daň z liehu návrh zákona (2 replies)
 42. Návrh vlády ZU (0 replies)
 43. Vládny návrh (25 replies)
 44. Spôsob A - zmena na spôsob B (1 replies)
 45. Vládny návrh (10 replies)
 46. Účtovanie fondov v nadáciach (0 replies)
 47. LPG zariadenie na aute (2 replies)
 48. Faktura z r.2008 (6 replies)
 49. Hospodarska kriza a co s nou (1810 replies)
 50. Odhlásenie sa z daňového úradu (2 replies)
 51. vyplata za januar (2 replies)
 52. Tvorba rezervy na záručné opravy (2 replies)
 53. Sklad účtovníčky (13 replies)
 54. DP - Anglicko a absolvent SŠ (2 replies)
 55. Počiatočný stav (1 replies)
 56. Kurzový rozdiel z úveru v EUR poskytnutý v r. 2008 (0 replies)
 57. Daň z pridanej hodnoty- vrátenie dane na výstupe (9 replies)
 58. mesacne cestovne vykazy (3 replies)
 59. Pokladničné doklady (4 replies)
 60. Školenia, kurzy (0 replies)
 61. príjmy z prenájmu a závislej činnosti (1 replies)
 62. nezdanitelna cast u dohodara (10 replies)
 63. Leasing a pausalne vydaje (9 replies)
 64. Pušálne výdavky, nárok na odpočet SP ??? (4 replies)
 65. Odchodné (1 replies)
 66. Závodná kuchyňa platca DPH (0 replies)
 67. Odchodné a odstupné (1 replies)
 68. neúplné podklady k DP (0 replies)
 69. HĽADÁM ÚČTOVNÍKA (2 replies)
 70. Prepočet menovitej hodnoty akcie (0 replies)
 71. Preplatok z RZZP za rok 2007 (8 replies)
 72. výdavok (1 replies)
 73. Neposkytnutie dotácie (4 replies)
 74. Škodová udalosť (2 replies)
 75. Výroba bižutérie a príjm.pokl.doklady (7 replies)
 76. Splátkový kalendár (4 replies)
 77. Odvody szčo - 65% invalida (Prosím Vás o odpoveď) (13 replies)
 78. predaj umeleckého diela (9 replies)
 79. Uctovanie najomneho bez dph (0 replies)
 80. SZČO a zdanenie zisku z podielov r.2004 (2 replies)
 81. prechod na EURO - dorovnanie rozdielu (6 replies)
 82. nezdaniteľná časť na manželku (15 replies)
 83. Daňové priznanie manželky invalidného dôchodcu (39 replies)
 84. úrazové poistenie posádky - daňový výdavok ??? (21 replies)
 85. DP 2008 a RZZP 2008 (32 replies)
 86. Účtovanie tržieb ERP do 16.januára- SKK+EUR (10 replies)
 87. verejné obstarávanie (1 replies)
 88. Prepočet CZK na EUR - DF (6 replies)
 89. DP typ A (8 replies)
 90. Opravná položka (2 replies)
 91. Faktúra za rok 2008 (3 replies)
 92. prevod obchodného podielu (1 replies)
 93. Spätný leasing. (0 replies)
 94. paušálne výdavky (1 replies)
 95. Účet 613 (2 replies)
 96. účtovanie poskytnutie pôžičky zamestnancovi (6 replies)
 97. Odmena exekutora (2 replies)
 98. Princip a pouzitie uctov (2 replies)
 99. Platba kartou v čechách - Euro účet (0 replies)
 100. cast roka v UK, cast v SR (0 replies)
 101. tlacivo danoveho priznania A alebo B (2 replies)
 102. Odvody uhradené v nesprávnej výške (12 replies)
 103. ne/realizovaný kurzový zisk (3 replies)
 104. Dividendy - nepeňažný príjem (1 replies)
 105. Dochodca a nezdanitelne minimum (20 replies)
 106. Danove priznanie za rok 2008 (2 replies)
 107. účtovníctvo-rady (5 replies)
 108. Danove priznanie (10 replies)
 109. Konečná súvaha pri zrušení sro - účty 411,421,428,429... (1 replies)
 110. registrácia DPH a JÚ (5 replies)
 111. remeselnícka živnosť (2 replies)
 112. Dan z Príjmu a dohoda (0 replies)
 113. Prijem v Irsku (0 replies)
 114. Príloha (1 replies)
 115. Zapožičanie auta na podnikateľské účely (1 replies)
 116. Životné poistenie (28 replies)
 117. pausalne vydavky a pohladavka (1 replies)
 118. postúpený leasing-čo s predajnou cenou (1 replies)
 119. strážny pes vo firme (4 replies)
 120. Diaľničná nálepka (50 replies)
 121. VPD - daňový (5 replies)
 122. kurzovy rozdiel na BU (1 replies)
 123. Predaj majetku tuzemskej závislej osobe (0 replies)
 124. zaúčtovanie zisku v peňažnom denníku (4 replies)
 125. Príkazná zmluva (4 replies)
 126. Ako platiť daň pri začatej stavbe!!! (8 replies)
 127. Daň z úrokov (2 replies)
 128. Ročné zúčtovanie dane – odpočítateľná položka na manželku (0 replies)
 129. Protikrízové balíčky - zmena legislatívy. (1 replies)
 130. Práca v Dánsku - daňové priznanie (0 replies)
 131. úhrada DPH (5 replies)
 132. Pozastavenie živnosti (7 replies)
 133. oprava pociatocnych stavov (2 replies)
 134. koeficient (3 replies)
 135. Prevzatie pohľadávky JU (4 replies)
 136. Danovy rezident - stahovanie v 2008? (0 replies)
 137. vyradenie vozidla po havárii (0 replies)
 138. ERP-oprava odevov (0 replies)
 139. Odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky (25 replies)
 140. Daňové priznanie (1 replies)
 141. ZRUŠENIE OZNAMOVACEJ POVINNOSTI Z LIEHU (27 replies)
 142. Daňový výdavok - návšteva výstavy (1 replies)
 143. dohodar zuctovanie dane (7 replies)
 144. Podanie daňového priznania po lehote (0 replies)
 145. Správne zaúčtovanie (3 replies)
 146. Úhrada dodávky po pol roku (2 replies)
 147. Prenájmy a nákupy od FO-nepodnikateľa (1 replies)
 148. Odpoč. položka na manželku (5 replies)
 149. Peňažný denník po novom (4 replies)
 150. Materska a dochodkove poistenie (2 replies)
 151. Podvojné účtovníctvo (4 replies)
 152. inventarizacia drobneho majetku (3 replies)
 153. zmen trvalého bydliska (3 replies)
 154. DOVOZ TOVARU Z ČINY CLO A DAŇ (1 replies)
 155. úľava na dani (3 replies)
 156. úroky (5 replies)
 157. Leasing (0 replies)
 158. Odpočítateľná položka (16 replies)
 159. Kedy dodatočné DP PO? (8 replies)
 160. Dodatočné daňové priznanie? (3 replies)
 161. PZP a havarijne poistenie (1 replies)
 162. Fa za el.energiu - ako správne zaúčtovať? (2 replies)
 163. pohľadávky a záväzky postúpenie (6 replies)
 164. dan pri dvoch zamestnávateľoch (2 replies)
 165. DP FO A (31 replies)
 166. zjednodusena danova evidencia (1 replies)
 167. Nárok na nezdaniteľnú časť dane pre dobrovoľne nezamestnaného (6 replies)
 168. Leasing auta (2 replies)
 169. internetova reklama (2 replies)
 170. praca v zahranici + dan z prijmu (0 replies)
 171. DPH a zahraničné faktúry - vstup aj výstup (0 replies)
 172. potvrdenie o výmene hotovosti (3 replies)
 173. Študent pracujuci na TPP - daň z prijmov (0 replies)
 174. Neplátcovia DPH, (3 replies)
 175. ELEKTRONICKY PODPIS (1 replies)
 176. Možná novelizácia zákonov 5/2004, 595/2003,431/2005 (5 replies)
 177. ročný kurz českej koruny (2 replies)
 178. rezerva na rekultiváciu skládky (0 replies)
 179. Zostatok na ucte 474. (0 replies)
 180. Zdanenie príjmu z prenájmu (2 replies)
 181. daňový bonus (0 replies)
 182. Daňové priznanie-Daň z príjmu fyz.osoby typ:B (0 replies)
 183. Pôžička na faktúre (2 replies)
 184. Zaokrúhľovanie-odpisy (3 replies)
 185. naklady na obstaranie vs. sluzby (2 replies)
 186. Danove priznanie SR/GB (5 replies)
 187. Bakalárska práca - finančné zdravie spoločnosti (3 replies)
 188. leasingová tabuľka (0 replies)
 189. Nákup stroja v zahraničí (6 replies)
 190. Invalidný dôchodok (1 replies)
 191. poč.stav - 132 (0 replies)
 192. *** odpocitatelna danova polozka a hypoteka. *** (7 replies)
 193. stravny listok-narok (3 replies)
 194. analytika účtov (1 replies)
 195. intrastaty (4 replies)
 196. sklad výrobkov - nacenenie výrobkov (0 replies)
 197. Odpočet a dôchodca (2 replies)
 198. zúčtovanie zálohových platieb medzi nájoníkmi a prenajímateľom bytu (0 replies)
 199. Musím podať daňové priznanie? (2 replies)
 200. Nové lehoty na podávanie DP (19 replies)
 201. daňno priznanie (4 replies)
 202. DPH z dvoch činností? (4 replies)
 203. Predaj bytu získaného darom, akú daň a iné poplatky treba platiť? (16 replies)
 204. miestne financie (0 replies)
 205. diplomova praca (1 replies)
 206. Dan z darovania (1 replies)
 207. zaklad dane pri zavazkoch splatnych viac ako 3 roky (6 replies)
 208. oprava účtu 132 (9 replies)
 209. danove priznanie k dani z prijmov (0 replies)
 210. SZCO-stravne (17 replies)
 211. účtovanie nákupu na splátky (1 replies)
 212. vypísateľné tlačivo DP FO typ A na počítači (4 replies)
 213. Termín podávania daňových priznaní sa bude posúvať? (55 replies)
 214. Materská+podpora a daňové priznanie (13 replies)
 215. došlá faktúra bonus + EUR (9 replies)
 216. SZCO, zamestnanec a nezdanitelna cast na danovnika v DP (1 replies)
 217. požičiavanie náradia (4 replies)
 218. Stravné živnostníka (0 replies)
 219. Nákup tovaru v ČŠ v hotovosti a predaj tovaru v SR (4 replies)
 220. počiatočný stav (2 replies)
 221. Odvody do SP od roku 2009 (10 replies)
 222. Microsoft office (9 replies)
 223. Prosím, čo všetko sa započitava ??? (4 replies)
 224. Osobný účet v podnikaní (4 replies)
 225. devizovy ucet poplatky (0 replies)
 226. Fa z roku 2007 mi prišla až teraz (9 replies)
 227. Vyradenie majetku a zúčtovanie ZC (2 replies)
 228. nezdokladovaná dotácia (0 replies)
 229. nesúlad na účte 331 (31 replies)
 230. Daň z predaja nehnuteľnosti (2 replies)
 231. jednorazový odpis (1 replies)
 232. refakturacia (6 replies)
 233. Ročné zúčtovanie dane (19 replies)
 234. vrátenie preddavkov na dani z príjmu (22 replies)
 235. ojazdené vozidlá a DPH (2 replies)
 236. Investovanie do podielovych fondov (0 replies)
 237. Čiastočný odpočet DPH pri keoficiente (9 replies)
 238. zuctovanie dane zam-ec PN-inv.dochodok (9 replies)
 239. došlá fa v CZK - dobierka (9 replies)
 240. Nizky HV ako ho zvysit ? (6 replies)
 241. Poistná udalosť 2008/2009 (23 replies)
 242. Refakturácia prepravy do EÚ (2 replies)
 243. obstaranie vysavača (6 replies)
 244. Centové rozdiely pri prechode na EURO (11 replies)
 245. prenájom bytu rodine s deťmi (0 replies)
 246. Nepravidelná denná uzávierka (2 replies)
 247. kúpa domu na podnikateľské účely v JÚ (1 replies)
 248. Poradit-je nutný preklad zahranicnej zmluvy? (2 replies)
 249. Prasknute sklo a poistovna (0 replies)
 250. Vnútropodnikové účtovníctvo - náhradné diely (0 replies)