PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Pozemkové pasienkové spoločenstvo zamerané na chov oviec
 2. Aký denný kurz - neúčtovná jednotka
 3. Oprava bankoveho účtu v danovom priznaní
 4. Kam v dan.priznani PO pisete pri 80% nakladoch PHM nedanovy naklad ?
 5. faktura z minuleho roka
 6. Konkurz a priebežné uzávierky
 7. Plyn, elektrina, vodné-stočné a zrážky v JÚ.
 8. osobitná úprava §66 a KV
 9. Ked si uplatnil danovnik dan.bonus v zamestnani, ma prikladat kopiu r.listu aj k Dan.priznaniu ?
 10. Príjem z USA na základe zmluvy
 11. NČZD manželka na úrade časť roka
 12. Nezdaniteľná časť základu dane podpísaná u jedného zo zamestnávateľov
 13. Poznámky k účt.uzávierke
 14. Daňový preplatok zo zamestnania a tabuľka 1b v VI. oddieli daňového priznania typu B
 15. Je odstupné od zahraničného zamestnávateľa zdaniteľné na Slovensku?
 16. účtovanie úroku z úveru na auto 80/20
 17. manželka SZČO, poberala rodičovský príspevok, zo živnosti mala tržby
 18. DPH z Colného výmeru
 19. Faktúra z 11/2016 - dodatocne priznanie k dani DPH?
 20. Nadcasy,nerovnomerne roz.PC
 21. Práca vykonaná bez zmluvy
 22. Príjem z ČR a zrážková daň
 23. DPH a vstupne (ucastnicky poplatok) v zahranici
 24. danové priznanie fo pracujúcej v čechách
 25. Ktory zakon hovori o tom, ze zamestnancom nemusim dat original certifikatu zo skolenia, ale len kopiu?
 26. Rozdiel v DPH
 27. učtovanie pôžičky v materskej jednotke od dcerskej jednotky
 28. uplatnenie DPH
 29. Koeficient DPH v lekárni a bonusy za odber tovaru bez DPH
 30. pokladňa v mínuse
 31. Preplatok na účte 342 použitý na úhradu dane - ako zaúčtovať ???
 32. Uctovanie dotacie z UPSVaR
 33. Mám nárok pri predaji nehnutelnosti na odpocit.polozku?
 34. Zaúčtovanie JCD - clo a DPH v JÚ
 35. Môže byť malou ÚJ naďalej s.r.o. ak vznikla v 12/13 a v r. 2014 a 2015 bola malou aj keď spĺňa/la kritéria pre mikro ÚJ?
 36. SK NACE pre predmet podnikania Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
 37. Plati sa pri predaji nehnutelnosti fyz.osobou, zdravotne poistenie ?
 38. Moze si manzelu uplatnit odpoc.polozku na manzelku pri roznom bydlisku ?
 39. Vychadza mi dan z prijmov FO 7 eur, mam ju zaplatit?
 40. Dane za 2016 - najskor v SR samoplatca a potom v CR HPP
 41. Ukončenie podnikania - podanie posledného DPH (zo zásob) a kontrolný výkaz
 42. Kam zaúčtovať rozdiel vzniknutý pri úhrade prijatej faktúry vystavenej v EUR, hradenej z devízového účtu?
 43. Ako zistim, ci cinnosti patri medzi cinnosti, ktore nie su zivnostou ani podnikanim?
 44. opravne danove priznanie k dani z príjmu fo
 45. Daňová strata
 46. daňová evidencia - zaplatená záloha
 47. Odpočet daňovej straty v DP
 48. Môže si dať zamestnávateľ do nákladov vodičský kurz zamestnanca?
 49. účtovanie škody spôsobenej fyzickej osobe
 50. Ako daniť príjmy z Patreon.com?
 51. Ako zaúčtovať poplatky za uloženie odpadu?
 52. Zaplatené DF dňa 30.07.16 za domény napr. 01.07.16 - 30.07.17 - VOZD celá faktúra do roka 2016 ?
 53. Daňovník – občan SR, pracuje na lodi
 54. Predaj pozemku bez DPH?
 55. Ukončenie živnosti a daňové priznanie
 56. Ako postupovať pri uplatnení NĆZD na manželku a už podanom DP?
 57. Zmluva medzi manželmi SZČO
 58. starý záväzok v JU
 59. Prílohy k daňovému priznaniu
 60. Zaúčtovanie JCD - clo a DPH v JÚ
 61. Predvádzacie vozidlo - prosím pomoc
 62. Poplatok za Výpis z RT obstaraný na pošte - účtovať 538 alebo 518???
 63. Účtovné zásady a metódy v poznámkach malej UJ.
 64. neinvestičný fond - výdavky
 65. Reštrukturizácia obrata daňová licencia
 66. danova evidencia a danove priznanie
 67. "zabudnuté" odpisy
 68. povinnosť auditu
 69. pokladňa SF a účet SF
 70. Su pracovne odevy daňovy naklad..?
 71. Oneskorena faktúra
 72. platiť daňovú licenciu musí aj sro-čka, ktorá je nerezidentom?
 73. Prenájom len na DIČ - provízia za sprostredkovanie preukázateľným výdavkom?
 74. RZD zamestnanca
 75. Neuhradené záväzky a zaniknutý dodávateľ
 76. Zaúčtovanie JCD - clo a DPH v JÚ
 77. DPPO neplatím prvý rok daňovú licenciu a r.810
 78. Kde by som našiel vzor "Výročnej správy športového zväzu" na základe nového zákona športe
 79. Môže sa tvoriť opravná daňová položka k pohľadávke, keď dlžnik zanikol? Máme výpis, že dlžnik zanikol k dátumu...
 80. Provízia za sprostredkovanie nad 20% - pripočítateľná položka - ktorý riadok v daňovom priznaní?
 81. Platia sa napr. odvody do zdravotnej poisťovne pri dedení?
 82. škoda na našom vozidle r. 2016- vystavená faktúra za škodu, do ktorého roku??
 83. Danovy bonus v RZD
 84. Môže si manželka uplatniť NČZD na manžela - SZČO, cely rok na PN?
 85. auto v podnikaní+PN
 86. DPFO A a poberanie starob. a vdovskeho dôchodku
 87. ako zaúčtujem výrobu a montáž bleskozvodu pre školu?
 88. Zostatková cena pri totálnej škode
 89. Faktúra a zdroje financovania
 90. DPH - intrakomunitárna dodávka + následná reklamácia množstva - zdaňovacie obdobie
 91. Daňové priznanie pri fyzickej osobe
 92. Treba oznámiť DÚ predaj auta z firmy?
 93. autodopravca a registračná pokladna
 94. 548....nákup nábytku
 95. Diéty v Nemecku za 2016
 96. Invalidný dôchodca a predaj bytu
 97. Môže mi niekto poradiť ohľadom českého DP,
 98. Musím vyhľadať príčinu rozdielu na účte 336 alebo rovno môžem zúčtovať rozdiel priamo do nákladov?
 99. vklad s.r.o. ktory firma na ucet nikdy neuskutocnila
 100. Ake ma čakaju odvody do socialnej a zdravotnej poistovne ?
 101. Prenajímanie priestorov
 102. vyradenie hmotného majetku
 103. Odvody do sociálnej poistovne
 104. Odpočet straty 2016
 105. paušálne výdavky
 106. Splatnosť a príp. neuplatnenie darčekových poukážok
 107. dávka v nezamestnanosti -DP
 108. Musím podať Daňové priznanie ked som nepracoval a ID mi priznali aj spatne?
 109. rezervný fond - postup účtovania
 110. Daňové priznanie
 111. Uplatnenie PHM ak auto nie je v OM.
 112. ako nasledne rozpustim ucet 431? stratu preuctujem 429/431, ale co s tou DL?
 113. Neviete, kde nájdem tlačivo ?
 114. Hľadám vzorové tlačivo na vyúčtovanie cestovných výdavkov pre SZČO
 115. koniec a začiatok v peň.denníku (zostatok pokladne)
 116. Danové priznanie B rok 2016 - oprava
 117. prax/práca
 118. Vypočet štruktúry nákladov pri Výkaze zisko a strát
 119. číslo faktúry a VS
 120. DP FO typ A pocas PN, poberanie davky v nezamestnanosti + odstupne
 121. Milionárska daň a daňový bonus.
 122. Dohoda o výkone činnosti člen rodiny - dôchodca
 123. Ako zapísať do DP FO B odvody a nedoplatky nevyplývajúce z ročného zúčtovania?
 124. Omega - priebežné zobrazovanie HV
 125. Kto sú závislé osoby ?
 126. Prenájom budovy určenej na predaj
 127. Môžem dať do nákladov 2016 faktúru, ktorá bude vystavená v roku 2017?
 128. Prikazna zmluva-neodvedene odvody ani dan
 129. Výsluhový dôchodok a nezdaniteľná časť základu dane
 130. rzzp 2015
 131. Môže si manžel uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku, ak v roku 2016 bola SZČO 4 mesiace?
 132. Daňové priznaie PO a prilohy ?
 133. Daňový rezident v ČR a DP na Slovensku. Ako to funguje?
 134. Danove priznanie PO - transferove ocenovanie - ake ceny pisete?
 135. Ročné zúčtovanie dane a daňové priznanie s uplatnením odpočítateľnej položky na manžela.
 136. Je potrebné podať daňové priznanie ak syn pracoval v zahraničí?
 137. Ako zaúčtovať výmenu vchodových dverí a okien?
 138. Cena tovaru pri nákupe zo zahraničia.
 139. Účtovanie záložného práva u veriteľa
 140. Aké sú rozdiely v účtovaní a. s. oproti s. r. o.?
 141. nedoplatok na sociálnom poistení a zrušenie živnosti
 142. Vyňatie príjmy zo zahraničia
 143. predaj auta, ktoré bolo obstarané aj na súkr. použitie
 144. auto na úver a jeho krádež
 145. Ako účtovať splácanie pôžičky za dcérsku jednotku?
 146. SZČO na dôchodku s pozastavenou živnosťou
 147. uctovanie dotacie pre SZCO
 148. Ako funguje Bistro.sk účtovne?
 149. tovar z ČR - doklad z ERP
 150. Do ktorého riadku mám uviesť zmluvnú pokutu z roku 2016 v DP PO?
 151. príjem zo závislej činnosti aj z podnikania, na r. 34 DP B sa uvádza hrubý príjem či čistý?
 152. Tlačivá na poukázanie 2% z dane v roku 2017
 153. Účet 546 - nedaňový, na ktorý riadok DP PO uviesť?
 154. Potvrdenie príjme na dohodu a o zrazení zrážkovej dani z dohody v ČR
 155. Vystavený dobropis v r. 2017 za dodatočnú zľavu pre poškodený tovar z r. 2016. Účtovať o ňom v r. 2016?
 156. Ako zaúčtovať krátkodobú pôžičku bezúročnú s.r.o. od fyzickej osoby-z osobného účtu, nie podnikateľského.
 157. DPH z došlej FA, z ktorej nebol uplatňovaný odpočet DPH- ako zaúčtovať???
 158. úhradené záväzky - chýba doklad
 159. DPH - prvý výkaz a prvá platba
 160. Ako zaúčtovať koncesionárske poplatky, komunálny odpad, správny poplatok ?
 161. NČZD na manželku - vlastný príjem manželky
 162. nákup tovaru v zahraničí
 163. Musim ma učet 082 Opravky analyticky rozčleneny?
 164. fa z Českej republiky
 165. účtovníctvo alebo daňová evidencia
 166. Výška cestovných nákladov
 167. MUSÍM zahrnúť do výdavkov SZČO aj odvody?
 168. Predaj akcii FO a dan z prijmov
 169. Danove piznanie PO - uctovne a danove odpisy su rovnake?
 170. Platiteľ DPH potrebuje navýšiť základ dane z príjmov - ako?
 171. vrátenie mzdy do pokladne
 172. účet 413 a možnosť výplaty spoločníkom...
 173. PHM 80/20 - 2x?, ak nechcem viesť knihu jázd a využívam MV aj na súkr.účely
 174. Ako zaučtovat RZZP v Pohode?
 175. Ako podať DPH súhrnný výkaz pri službách do zahraničia?
 176. Finančný sprostredkovateľ a daňový bonus
 177. Energie v rodinnom dome ako naklad.
 178. daňové priznanie A - práca v Holandsku
 179. Súvaha a Bezprost.pred.účtovné obdobie
 180. Vyradenie vozidla z účtovníctva
 181. Zmenilo sa nieco v zdanovani prijmov z prenajmu za rok 2016 v porovnani s rokom 2015?
 182. Chýba mi potvrdenie o zdaniteľných príjmoch
 183. došlá fa mínusom ..je to dobropis či nie?
 184. 2% dane po podaní DPPO
 185. Peňažný príspevok na opatrovanie sa považuje za príjem, ktorý sa má zdaniť?
 186. Pozastavenie živnosti a typ daňového priznania
 187. Akú sumu môžem na manželku, ktorá je na rodičovskej dovolenke?
 188. ako vyhotoviť jazdu podnikatelovi?
 189. Potvrdenie o prijme bez odvodov a dani - ako DP?
 190. Vzájomná likvidácia dobropisu a VF v MRP programe
 191. pracovná cesta konateľa
 192. kreditny urok na podnikatelskom ucte
 193. ako preuctovat dlhodoby zavazok na kratkodoby ?
 194. Cestovne nahrady za sukr.auto konatela - danovo uznany naklad?
 195. Sankcie za nepriznane uroky v danovom priznani
 196. szco a slobodne povolanie - povinne poistne ako vydavok
 197. Mala UJ, mikro UJ
 198. Mozem si uplatnit v januari 2017 odpocet DPH z decembrovej faktury ?
 199. Ak preplatím zo SF vstupné zamestnancom, ktorý boli na Kasprowom Wierchu - v Poľku, je povinnosť im to zdaniť v mzde ?
 200. Nezdaniteľné časti základu dane - manželka
 201. kupa auta a dph
 202. Faktúra s českým CZ - neplatca
 203. Služba neplatcu CZ pre neplatcu SK - lesné práce
 204. zamestnanec cez agentúru
 205. Odpisovanie majetku vloženého do podnikania
 206. aky je Max. mozny prijem v r.2017,kedy nemam este povinnost platit Soc.odvody ?
 207. Ak občan SR pracuje v zahraničí cez slovenskú agentúru ako sa vyhotoví DP?
 208. DP typ B - nezdanitelna položka pri subehu tpp a živnosti
 209. Narok na podporu v nezamestnanosti??
 210. Uctovne odpisy - Zauctovanie rozdielu medzi danovym a uctovnym odpisom
 211. Da sa zúčtovať prístupová cesta?
 212. Auto Toyota Land Cruiser patrí do kategórie nákladných alebo osobných ?
 213. Sro vznikla pocas roka - bezprostredne predchadzajuce obdobie
 214. Môžem preučtovať ,preposlať zahran. menu a Eur,bez zmenarenskeho listka ?
 215. RZZP VŠZP preplatok
 216. Podpisovanie ZEP
 217. Evidencia daňovej straty v DP - neuvedená daň.strata v tabuľke D
 218. zrušenie živnosti živnostenským úradom
 219. Nakup za sukromne peniaze
 220. Odpisovanie majetku.
 221. Uvádzať prijatú stornorezervu do DP?
 222. Vie mi niekto poradiť ako vysporiadať účty 414 a 061 v mikro účtovnej jednotke?
 223. Opravna faktura za elektrinu
 224. Prenos DP na odberateľa
 225. auto na leasing a krádež - postup zaúčtovania-prosím
 226. Blocky za nakup pohonnych hmot - ako zauctovat ?
 227. mikro účtovná jednotka a časové rozlíšenie
 228. Zníženie zisku z minulých období
 229. Ako požiadať v DP A o vrátenie preplatku dane poštovou poukážkou, keď na v mieste trvalého bydliska občan nezdržiava?
 230. odpisy 80/20 - zadávanie do výkazov tabuľka B
 231. FO účtujúca v podvojnom účtovníctve a zisk
 232. Ako sa vyplňuje riadok 26 DPH priznania při zahraničnom prijatom dobropise?
 233. Ako vyplniť DP dôchodkyne zo záv.činn. v SR a živnosti v Rakúsku?
 234. zostatok na konci roka
 235. pokladničný doklad v cudzej mene
 236. daňová evidencia-mínusový zostatok
 237. Uplatnenie nezd.časti na manžela s prijmom zamestnanca za opatrovanie?
 238. Predaj DHM na Ukrajinu - povinnosti
 239. Nákup auta v jednod.účtovníctve
 240. Daňové priznanie typ A
 241. príjem zo závislej činnosti v zahraničí + príjem zo živnosti na Slovensku - DP typu B
 242. Dva danove bonusy na dieta
 243. Zúčtovanie preplatku na dani zamestnanca v JU
 244. stavebné práce a dph
 245. Poznámky MRP
 246. Ročné zúčtovanie a prehľad zrazených a odvedených preddavkoch
 247. účtovanie elektronických poukážok
 248. Koľko preddavkov si započítať???
 249. Aký typ daňového priznania použiť pri prenájme do 500 eur?
 250. Opravné daňové priznanie typu A