1. súvaha (212 replies)
 2. účet 343 (1 replies)
 3. Príjmy iba zahraničie (1 replies)
 4. Účtovanie spotr.dane z uhlia v JU (1 replies)
 5. slobodný umelec (7 replies)
 6. Nezdanitelná časť základu dane na manželku (11 replies)
 7. Paušálne výdaje a zaplatené poistné vopred za január (9 replies)
 8. Zahraničná faktúra na prelome rokov (2 replies)
 9. Dobrý výpočet? Preplatok z RZZP pozrite si schemu. (1 replies)
 10. Aká príloha k DP? (9 replies)
 11. Občan SR živnostník má príjmy z ČR (1 replies)
 12. zavazok EUR R.2008 A PRECHOD NA EURO (4 replies)
 13. Záväzky r.2004+2005 (1 replies)
 14. PRISPEVOK NA DDS ZO SOC.FONDU A ROCNE ZUCTOVANIE (2 replies)
 15. Spoločník a mandátna zmluva (9 replies)
 16. konkurz a dane (1 replies)
 17. študijné materiály (0 replies)
 18. Prijem z poskytnutia ubytovania (2 replies)
 19. prijem zo zahranicia (9 replies)
 20. aktualne tlaciva k DP PO 2008 (1 replies)
 21. prenájom bytu - časť roka (4 replies)
 22. preddavky a účet 591 (10 replies)
 23. Oslobodenie od DPH (1 replies)
 24. Može si človek uplatniť paušálne náhrady, ak... (9 replies)
 25. danove priznanie (1 replies)
 26. Zaúčtovanie zálohy provízie (11 replies)
 27. Ráta sa stornovaná faktúra do obratu? (0 replies)
 28. Kúpa práva na kúpu nehnuteľnosti (2 replies)
 29. pohľadávka (7 replies)
 30. leasing uzitkoveho auta z CIECH a DPH (0 replies)
 31. kupa uzitkoveho auta z CIECH a DPH (2 replies)
 32. co treba k zapisu s.r.o jednoosobovej? (1 replies)
 33. ako vyplnit HLASENIE (1 replies)
 34. predaj a následná kúpa nehnuteľnosti na bývanie (5 replies)
 35. Prechod z JÚ na PÚ (12 replies)
 36. DOTÁCIA A VYÚČTOVANIE. (3 replies)
 37. Rezerva na základe ústnej dohody - odúčtovanie (7 replies)
 38. Služba poskytnutá v Čechách (1 replies)
 39. daň z príjmu zrážkou a výkazy (1 replies)
 40. Fakturácia (2 replies)
 41. Konatel a vydavky na miestnu dpravu (7 replies)
 42. súvaha 2009 (48 replies)
 43. zmluvná výroba (0 replies)
 44. kolektívna zmluva (4 replies)
 45. Ako faktúrovať programátorske práce (1 replies)
 46. prechod JU na PU (0 replies)
 47. Žiadosť o registráci pre platcu DPH (3 replies)
 48. Nedokončená výroba (NV) (1 replies)
 49. Predaný majetok a nárok na odpisy (31 replies)
 50. zdanenie nepen prijmu cudzinca (2 replies)
 51. Kedy zaúčtovať pohľadávku z vratky dPH? (8 replies)
 52. preradenie vozidla z osobného uživania do majetku firmy (0 replies)
 53. základná sadzba za km jazdy os. mot. voz. (7 replies)
 54. Príjem - odvody v MR-súrne (2 replies)
 55. Finančné prostriedky od zahr.materskej spol. (0 replies)
 56. Príležitostný príjem (2 replies)
 57. nezavinená škoda - daňový výdavok? (0 replies)
 58. JU MRP a úhrada vystavenej faktúry (11 replies)
 59. Vzor žiadosti (3 replies)
 60. účtovať DPH? (6 replies)
 61. pouzitie sukromneho motoroveho vozisla na pracovnu cestu (12 replies)
 62. Zrušenie živnosti a nová živnosť v priebehu roka (0 replies)
 63. Ako správne zaúčtovať stratené strav. lístky? (5 replies)
 64. Určenie výšky škody (1 replies)
 65. oznámenie o platcovstve DPH (3 replies)
 66. Príjem z prenájmu (4 replies)
 67. Záporná daň z príjmu (2 replies)
 68. Pokladna socialneho fondu (7 replies)
 69. likvidácia s.r.o. (48 replies)
 70. základný normočas pre pracovný stroj (10 replies)
 71. konateľ a zároveň živnostník (0 replies)
 72. Zamestnankyňa zo zahraničia (0 replies)
 73. DIC (0 replies)
 74. uznaná reklamácia - čo s tým???? (2 replies)
 75. Stara zalohova faktura v uctovnictve (5 replies)
 76. ZI vo firme, keď spoločnosť A vlastní spoločnosť B (14 replies)
 77. Stravné pre Au pair (0 replies)
 78. zaradenie DHM do majetku firmy (6 replies)
 79. Nesprávne zaúčtovaná OFA (3 replies)
 80. Prac.cesta do Čiech (8 replies)
 81. potvrdenie príjmov zo závislej činnosti §5 (2 replies)
 82. KR z postúpenej pohľadávky (1 replies)
 83. Vystavenie faktury českej firme -ako to je? (3 replies)
 84. Daň (2 replies)
 85. prevádzková réžia (1 replies)
 86. Fa v cudzej mene - kurz???????? (2 replies)
 87. Obrat DPH (1 replies)
 88. Zostatková cena odpísaného majetku (3 replies)
 89. Vyúčtovanie energií ra za rok. (2 replies)
 90. daň z výhry (1 replies)
 91. nezdanitelna cast ZD na danovnika SZCO (1 replies)
 92. § 16 ods. 3-doplnové služby k preprave (5 replies)
 93. Odpis pohľadávky a DPh (2 replies)
 94. Uplatnenie výdavkov - Odvody (0 replies)
 95. aktivácia tovaru - dekorovanie (0 replies)
 96. Telefon - zriadovaci naklad? (5 replies)
 97. čerpanie rezervy na dovolenku ponovom (13 replies)
 98. Celkové bežné aktíva. (5 replies)
 99. stravné v Českej republike (3 replies)
 100. daň z pridanej hodnoty (1 replies)
 101. peňažný denník (2 replies)
 102. chyba z minulého účtovného obdobia (2 replies)
 103. Účtovanie soc. fondu (6 replies)
 104. Česká faktúra v EUR (12 replies)
 105. AutoCredit (2 replies)
 106. NO odpočítaný od vlastnej DP... DPH január 2009 (4 replies)
 107. zaúčtovanie ročného zúčtovania dane (4 replies)
 108. Priklad na skusku na VS (0 replies)
 109. Strata (1 replies)
 110. prechod fyzickej osoby s JU na s.r.o. s PU (4 replies)
 111. DPH, trojstranný obchod (0 replies)
 112. prepravné služby pre zahraničnú osobu (4 replies)
 113. začiatok živnosti (0 replies)
 114. Faktura za elektrinu (0 replies)
 115. odpočítateľná položka (2 replies)
 116. Kontrola z DÚ (0 replies)
 117. DP A (2 replies)
 118. Usmernenia k Postupom JU (0 replies)
 119. Usmernenie DR SR pre opatrovateľky v Rakúsku (0 replies)
 120. účtovanie JU v českých korunách (2 replies)
 121. finančná úschova (1 replies)
 122. Stav prijatých faktúr z min. rokov je nesprávny (1 replies)
 123. Daň z nehnuteľnosti - nezaplatená (3 replies)
 124. Daňový bonus (5 replies)
 125. konateľ zamestnancom (1 replies)
 126. Prenájom bilboardov (1 replies)
 127. Drobný majetok v roku 2003,2004.. (0 replies)
 128. Nezdanitelna cast zakladu (0 replies)
 129. Sadzby za cestovne rok 2008 (3 replies)
 130. Zníženie ZD (2 replies)
 131. Odpočítateľná položka na manželku (19 replies)
 132. DPH-ČR-MAKRO (2 replies)
 133. Potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby (4 replies)
 134. chýbajúci duplicitné pásky z registr.pokladne (2 replies)
 135. Združenie FO a názov (3 replies)
 136. DzP- zmluva o dielo (4 replies)
 137. VPD PPD s Madarcine (2 replies)
 138. Kreditný úrok (1 replies)
 139. problémy pri podpise vyhlásení (8 replies)
 140. chybne účtovaná a vykázaná DPH (1 replies)
 141. Spoločník firmy a sadzba za km (0 replies)
 142. príjem z prenájmu (8 replies)
 143. zúčtovanie vydajky do noveho roka (0 replies)
 144. Fakturovanie medzi FO a s.r.o. (6 replies)
 145. SZČO a OČR (15 replies)
 146. občianske združenie (2 replies)
 147. Odpočitateľná položka u zamestnanca na kratší prac.pomer (8 replies)
 148. daňové priznanie (7 replies)
 149. Rodičovský príspevok (1 replies)
 150. daňové priznanie živnostníka a invalidný dôchodok (1 replies)
 151. Zaradenie majetku nakúpeného so zľavou (1 replies)
 152. neuhradená pohľadávka z r. 2006 (0 replies)
 153. Faktúra v roku 2009 s textom 12/2008 (2 replies)
 154. daňové priznanie živnostníka a invalidný dôchodok (0 replies)
 155. z troch spoločníkov už len dvaja-ako účtovať? (2 replies)
 156. Dotácia - nákup IM (1 replies)
 157. schválenie krízového balíčka (1 replies)
 158. Stravné lístky a odvod DPH (1 replies)
 159. leasing a skončenie živnosti (0 replies)
 160. Práca na dohodu a predĺžená materská dovolenka (13 replies)
 161. odpisy a lízing v JU (1 replies)
 162. práca v zahraničí nad 183 dní v roku (0 replies)
 163. úroky z účtu (3 replies)
 164. Kadernictvo-prenajom stolicky (2 replies)
 165. Dobropis z r. 2008 (0 replies)
 166. NČ na manzelku doktorandku -danove priznanie (9 replies)
 167. Knihy pohľadávok a záväzkov (2 replies)
 168. nezdanitelna cast základu dane (2 replies)
 169. úrazová renta zo zahraničia (1 replies)
 170. Možno pomôže... (0 replies)
 171. DPH z pohonných hmôt bez knihy jázd (5 replies)
 172. Nárok na daňový bonus (24 replies)
 173. zaučtovanie poplatku za obnovenie sluzby (2 replies)
 174. Zdravotné poistenie preplatok (3 replies)
 175. Predaj automobilu (39 replies)
 176. Daňové priznanie (14 replies)
 177. Zásoby na 112 kúpené v EUR zo zahraničia (5 replies)
 178. súkromný účet, osobné platby (2 replies)
 179. Technické zhodnotenie-neuplatnené (0 replies)
 180. nákup tovaru v Česku. (0 replies)
 181. Kúpa budovy a jej zaradenie do majetku (67 replies)
 182. účtovanie do réžie (0 replies)
 183. Zaokrúhľovanie softwarom (3 replies)
 184. výpočet odpisov (30 replies)
 185. priznanie preplatku ZP (28 replies)
 186. Kedy do obratu na DPH dať príjem budúcich období? (0 replies)
 187. Danové priznanie A (5 replies)
 188. odpočet na manželku (14 replies)
 189. Poraďte prosím aký dôvod!!!! (6 replies)
 190. Zaredený majetok január a vysporiadanie DPH február. (4 replies)
 191. vyúčtovanie prijatého preddavku (6 replies)
 192. Zmluva o nájme (0 replies)
 193. Nezdanitelna cast, Reklama (3 replies)
 194. Poloúčtovníctvo ??? (27 replies)
 195. matematický príklad :) (4 replies)
 196. dan z prenajmu - obmedzena danova povinnost (1 replies)
 197. decembrová faktúra za služby (8 replies)
 198. doktorand - zahranicna staz - danove priznanie (1 replies)
 199. Má nárok na celú nedzaniteľnú položku, keď nepracoval celý rok? (4 replies)
 200. Nakup v CR (1 replies)
 201. výpis z účtu zaslaný elektronicky (1 replies)
 202. kalkulácie - výrobky - výrobná režia ?? (0 replies)
 203. Stav na účte 431 (7 replies)
 204. Odcudzené vozidlo a dane (1 replies)
 205. nepeňažné plnenie (5 replies)
 206. PNS stánok - platca DPH? (6 replies)
 207. musí byť 411 ? (2 replies)
 208. pausalne vydavky (5 replies)
 209. odpočitatelná položka - dôchodca (6 replies)
 210. Zamestnanec - zivnostnik (6 replies)
 211. uctovanie prispevku na podnikanie (1 replies)
 212. ešte raz stravné (2 replies)
 213. platcom DPH v zahranici? (0 replies)
 214. Zahr.došlý dobropis (2 replies)
 215. paušál + účtovníctvo (2 replies)
 216. Nákup v zahraničí bez DPH - nezaúčtovaný (3 replies)
 217. Faktúra z ČR (7 replies)
 218. Daň z úrokov (6 replies)
 219. ANGLICKÝ ZAMESTNáVATEľ, PRACOVNíK NA SLOVENSKU (5 replies)
 220. Príjem zo zahraničia a odpočítateľná položka (1 replies)
 221. Akcie (0 replies)
 222. výdavky po zániku živností (8 replies)
 223. Živnostník a zároveň zamestnanec (32 replies)
 224. účtovanie vrátenia PZP (0 replies)
 225. Prepočet DF z Česka (0 replies)
 226. odpisy-kotol (1 replies)
 227. Nevyfakturované dodávky (4 replies)
 228. Zaúčtovanie - kľúč (2 replies)
 229. Daň z príjmov a živnosť v zahraničí (3 replies)
 230. Diaľničná známka (1 replies)
 231. Finančný dar (11 replies)
 232. SF EU a komercna banka (0 replies)
 233. Faktúra - DPH?? (3 replies)
 234. Zisk 2008 (2 replies)
 235. Daňové priznanie r.2008 (6 replies)
 236. Ceny za spracovanie JÚ. (2 replies)
 237. jednoduche učtovníctvo (2 replies)
 238. RZD a dôchodca (7 replies)
 239. Aký účet použiť ? (4 replies)
 240. Opravné priznanie k DPPO za rok 2004 (2 replies)
 241. Auto zo zahraničia a faktúra = DPH ??? (2 replies)
 242. DP príkazná zmluva (10 replies)
 243. Rozvedený a danový bonus (8 replies)
 244. dan z príjmu (1 replies)
 245. nákup tovaru od neplatcu DPH a následný predaj (8 replies)
 246. Daňová strata a odvody (13 replies)
 247. ma narok na NC ZD, ak je invalida? (1 replies)
 248. príjmový a výdavkový pokl.doklad (4 replies)
 249. Danove priznanie (6 replies)
 250. Zaúčtovanie fa v cudzej meme (9 replies)