1. Daň z predaja nehnuteľnosti (0 replies)
 2. deň dodania tovaru na faktúre do ČŠ (2 replies)
 3. Miesto dodania v EÚ (1 replies)
 4. bankové služby podľa § 15, ods. 8 (0 replies)
 5. DzMV - špeciálne vozidlo (10 replies)
 6. Záväzky pri skončení podnikania (1 replies)
 7. Fakturácia penále. (1 replies)
 8. tlačivá VzAS,Súvaha za 2008 - kde môžem vyplniť? (12 replies)
 9. ťahač a náves - výpočet dane z mot.vozidiel (0 replies)
 10. Založenie s.r.o. (3 replies)
 11. Nové auto kupené koncom roka (3 replies)
 12. DPH a predaj osobného automobilu (1 replies)
 13. Zrážková daň (4 replies)
 14. zánik osolobodenia k dani z nehnuteľností (1 replies)
 15. Pravidlá pre uplatňovanie daňových odpisov (1 replies)
 16. Neuhradené staré dodávateľské fa v PÚ (15 replies)
 17. Ako zaúčtovať nevymožiteľnú zálohu (0 replies)
 18. Ako zaúčtovať nevymožiteľné pohľadávky (1 replies)
 19. Dobropis na HIM (9 replies)
 20. HIM kúpený na splátky (1 replies)
 21. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň, žena v priebehu roka zamestnaná, MD a RP (1 replies)
 22. vyradenie a darovanie mot.vozidla (1 replies)
 23. Daňový nedoplatok 6.- Sk (21 replies)
 24. konferencny stol biliardovy stol (3 replies)
 25. daň z predaja nehnutelnosti (8 replies)
 26. 112 PHM (39 replies)
 27. Faktúra za vykonanu prácu v ALFE (15 replies)
 28. predaj tovaru neplatiteľovi DPH (5 replies)
 29. sociálne dávky (4 replies)
 30. Rozdelenie zálohovej faktúry na tri ostré faktúry (5 replies)
 31. Daň z bytu - čo pozemok a nebytové priestory? (4 replies)
 32. aké účtovanie (8 replies)
 33. registrácia DPH-mesačný (20 replies)
 34. Nezdaniteľná časť na manželku - starobný dôchodca na DoVP (3 replies)
 35. počet náprav (5 replies)
 36. stravné lístky a poplatky (1 replies)
 37. Účtovanie auta s obst.cenou 1,- Sk (6 replies)
 38. Dobrovoľné nemocenské pripoistenie (7 replies)
 39. Nahlasovacia povinnosť (5 replies)
 40. Pohrebné vozidlo a daaň z motorových vozidiel (4 replies)
 41. Poplatky na súde (1 replies)
 42. konateľ a cestovné náhrady (10 replies)
 43. Zánik daňovej povinnosti k DMV (4 replies)
 44. 40 % paušálne výdavky (3 replies)
 45. Aký typ DPH pri dovoze tovaru mimi EU (0 replies)
 46. Mesačný výkaz obchodu, pohostinstva OPU (0 replies)
 47. Samozdanenie finanč.bonusu z ČR (3 replies)
 48. neplatca DPH a dovoz tovaru z CZ (0 replies)
 49. Stravné lístky (1 replies)
 50. N1 (4 replies)
 51. Príjem v SR a ČR (0 replies)
 52. Daňový bonus a výška príjmu (2 replies)
 53. predaj nehnuteľnosti (4 replies)
 54. prechod na paušálne výdavky z JU (2 replies)
 55. prenajom nehnutelnosti a priznanie (46 replies)
 56. Nedoplatok z RZZP a pozastavenie živnosti (1 replies)
 57. DPH a predaj auta (11 replies)
 58. KM-Výkaz majetku a záväz. (1 replies)
 59. zivotné minimum (1 replies)
 60. kontrola zo soc.poisťovne (5 replies)
 61. Bonus - za r. 08 (0 replies)
 62. Vyplnenie formulára na stránke DRSR. (14 replies)
 63. Náklady budúcich období ? (2 replies)
 64. nákladný príves (1 replies)
 65. účtovanie kurzového rozdielu (2 replies)
 66. Nakup ojazden.mot.vozidla a DPH (0 replies)
 67. Daň z motorového vozidla (48 replies)
 68. Konatel, dan a nespravena registracia :( (24 replies)
 69. Rozdiel na účte 343 (1 replies)
 70. úroky z pôžičky (0 replies)
 71. Zaradené auto + chcem k nemu doúčtovať doplnky (7 replies)
 72. Prenájom auta (1 replies)
 73. Nedokončená výroba. (6 replies)
 74. Dovoz osobneho vozidla - DPH (0 replies)
 75. Prerušený odpis (4 replies)
 76. Nákup v ČR (11 replies)
 77. daň - prenájom od nepodnikateľa (1 replies)
 78. prijem zo sro (22 replies)
 79. Montážne práce v Rumunsku (3 replies)
 80. Vyrovnanie dani na nezamestnaneho (11 replies)
 81. DPH a príjmy §5 (3 replies)
 82. rozdielne danove a uctovne odpisy (21 replies)
 83. Prenajom - manzelia (11 replies)
 84. vedenie skladu (6 replies)
 85. zrušenie živnosti (4 replies)
 86. Odpisy motoroveho vozidla (5 replies)
 87. Zabudnutá faktúra a podanie DPH (13 replies)
 88. Automobil N1 - daň z MV (5 replies)
 89. zmena na mesačného platcu DPH (14 replies)
 90. Registrácia za platcu DPH (30 replies)
 91. Prekurzovanie zostatku leasingu k 31.12.2008 (5 replies)
 92. KEDY SA STAVAM PLATCOM DPH... (11 replies)
 93. firemne udaje na FA (5 replies)
 94. splácanie dlžného poistného (7 replies)
 95. Odpisy (8 replies)
 96. Daňový úrad zamestnavá "vysokokvalifikované pracovníčky " (14 replies)
 97. dátum dodania na ťarchopise (3 replies)
 98. Vyučtovanie energií (9 replies)
 99. Daňovník podľa §85 odsek 1 písmeno a alebo c? (1 replies)
 100. Daňovník podľa §85? (1 replies)
 101. chyba v daňovom priznani (6 replies)
 102. Čo to prosím Vám je? (2 replies)
 103. postúpenie pohľadávky (1 replies)
 104. vyplnenie DP a paušálne výdavky (4 replies)
 105. refakturacia (0 replies)
 106. Povinnosť auditu (22 replies)
 107. Neplatné stravné lístky - ako zaúčtovať? (1 replies)
 108. Auto na lízing, držitel manžel (10 replies)
 109. SZČO a pracovná cesta v zahraničí (2 replies)
 110. DPH a zalohova faktura (1 replies)
 111. DPH (2 replies)
 112. kurzovy listok (20 replies)
 113. Vystavenie faktury do CR (1 replies)
 114. uplatnenie 50% úlavi - kombinovaná doprava (0 replies)
 115. Neuhradený nájom FO (2 replies)
 116. ak mame budovu v r. 2008 skolaudovanu a mame na uver, musime podat DP k nehnut.? (2 replies)
 117. Auto v prenájme (4 replies)
 118. Je obmedzenie na výšku platby v hotovosti? (2 replies)
 119. Zdanenie výhry u poberateľa invalidného dôchodku (1 replies)
 120. Koeficient a kurzové a iné rozdiely (1 replies)
 121. služby z Čiech na prelome rokov - samozdanenie (0 replies)
 122. Dodanie služieb (0 replies)
 123. tvorba rezervy na energiu (9 replies)
 124. Preventívne prehliadky (1 replies)
 125. určenie daňovníka (2 replies)
 126. Vlastný časopis a jeho účtovanie (1 replies)
 127. ukončenie živnosti - daň z motor. vozidiel a úhrada fa. (3 replies)
 128. Nájom - enegrie a dátum zdaniteľ. plnenia (0 replies)
 129. Daň z príjmu predaja zdedenej nehnuteľnosti. (2 replies)
 130. predaj nehnutelnosti, ide do obratu? (1 replies)
 131. Faktúra a daň z príjmu (0 replies)
 132. Oprava návesu na sklad (3 replies)
 133. sponzorovanie školy (0 replies)
 134. osobny automobil - neni som jeho majitelom (1 replies)
 135. Vypožičané auto - uplatnenie výdavkov (4 replies)
 136. Uzávierka v JU po prvý krát (3 replies)
 137. Vrátenie preplatku z VŠZP (0 replies)
 138. Vlastné príjmy (3 replies)
 139. daň z auta (8 replies)
 140. majetok alebo tovar (4 replies)
 141. Samozdanenie (4 replies)
 142. doklady k danovemu priznaniu (10 replies)
 143. Lízingy a časové rozlíšenie ku 31.12 (6 replies)
 144. Brigáda-daňové priznanie (5 replies)
 145. Dovoz tovaru z EÚ (9 replies)
 146. dovoz z pl od neplatcu (0 replies)
 147. Zmení sa doba odpisovania pri technickom zhodnotení? (9 replies)
 148. Lízingy a časové rozlíšenie ku 31.12. (1 replies)
 149. účtovanie v správcovskej spoločnosti (0 replies)
 150. Platca DPH (5 replies)
 151. Fakturovanie - sociálne byty (1 replies)
 152. Predaj návesu do Sýrie (2 replies)
 153. Daň z nehnuteľnosti- 2 vlastníci? (1 replies)
 154. Paušálna náhrada (4 replies)
 155. DPH a EURO (2 replies)
 156. Poznámky v DU pre rok 2008 (1 replies)
 157. doplnkové dôchodkové pripoistenie v ročnom vyúčtovaní (2 replies)
 158. =Predaj vyradeneho auta= (3 replies)
 159. Lieh - colná správa!!!! (1 replies)
 160. tvorba rezerv (16 replies)
 161. Príkazná zmluva (19 replies)
 162. Kurzová strata v JÚ - účtovanie (2 replies)
 163. ODPISY (26 replies)
 164. vznik s. r. o. (5 replies)
 165. Zaúčtovanie auto splátkový predaj (4 replies)
 166. Ako zauctovat zalohu (11 replies)
 167. Majetok na 042 z roku 2004 (0 replies)
 168. Pitný režim pre zamestnancov a odpočet DPH (11 replies)
 169. oprava vykazov a DP v PU (4 replies)
 170. DPH cestovna kancelaria (1 replies)
 171. Fa za službu z ČR (0 replies)
 172. Faktúra z EÚ a osobná spotreba (2 replies)
 173. dan z MV (1 replies)
 174. Poraďte dobrý program pre JÚ (4 replies)
 175. účtovanie materiálu (23 replies)
 176. Sukromne mot. vozidlo pouzivane na podnikanie medzi manzelmi (0 replies)
 177. Hracie terminály (3 replies)
 178. dph (8 replies)
 179. kúpa cestnej motorky do firmy (7 replies)
 180. výkaz jázd šoféra autobusu (0 replies)
 181. Súbor hnuteľných vecí (21 replies)
 182. omeškananá úhrada (4 replies)
 183. HV a pripocitatelne položky (2 replies)
 184. darovacia zmluva (1 replies)
 185. daň z nehnuteľností-pozemok pod stavbou (2 replies)
 186. dôchodok (0 replies)
 187. nove ERP, ak nie je trzba? (3 replies)
 188. SZCO a prijem pod 1/2 nezd. casti, musim podat DP? (1 replies)
 189. praca v zahranici na slovensku zivnost (1 replies)
 190. koeficient dph (6 replies)
 191. Konštatný symbol (4 replies)
 192. dotácia - uistenie (0 replies)
 193. SZČO/študent (8 replies)
 194. Nezdanitelna cast ZD (15 replies)
 195. Benefity (4 replies)
 196. Dohoda o vykonaní práce - DzP (2 replies)
 197. Zmluvná dohoda alebo faktúra? (2 replies)
 198. odpocet dane - zdravotnici (4 replies)
 199. ukončenie živnosti DPH (0 replies)
 200. kreditný úrok a daň z úroku (4 replies)
 201. výpočet dane z motor.vozidiel (5 replies)
 202. SKLAD + koniec roka - DPH (2 replies)
 203. Zostatková cena automobilu. (8 replies)
 204. Prenájom a odvod do SP (4 replies)
 205. Uplatnenie odpoč.čiastky na manžela živnostníka (2 replies)
 206. OBALY A DPH ROK 2008 (2 replies)
 207. súdne rozhodnutie (0 replies)
 208. Daň z motorových vozidiel pri prenájme lízovaného automobilu (12 replies)
 209. Inventúra - prechod na Euro - zaokrúhlenie (2 replies)
 210. inventúra (7 replies)
 211. ahoj, (1 replies)
 212. oneskorená faktúra a účtovanie (17 replies)
 213. Valutová pokladnica (0 replies)
 214. Dovoz tovaru z tretieho štátu (12 replies)
 215. platba (3 replies)
 216. Daňové priznanie - typ A (príjmy zo zahraničia) (14 replies)
 217. doplnkove dochodkove sporenie (4 replies)
 218. DPH pri oslobodenych plneniach (3 replies)
 219. dodanie tovaru v rámci EU (1 replies)
 220. 1% daňe za používanie služobného motorového vozidla na súkromné účely. (4 replies)
 221. Živnosť - výhody a nevýhody pre zamestnanca (10 replies)
 222. Faktúra (1 replies)
 223. DPH surne - faktury v 2008 splatnost 2009 (12 replies)
 224. DzMV a preplatok v PU (9 replies)
 225. Valutová pokladnica (0 replies)
 226. Ako likvidovat HIM (0 replies)
 227. Daň z darovania nehnuteľnosti za 2008 (7 replies)
 228. Daň z prenájmu bytu - výdavky (11 replies)
 229. Platenie preddavkov na DzZPO (4 replies)
 230. výška diét pri ZSC od 1.1.2009 (2 replies)
 231. pohľadávky v PU (0 replies)
 232. dan z nehnutelnosti (5 replies)
 233. Oznámenie (2 replies)
 234. cestovné náhrady + pracovný obed (1 replies)
 235. Zaúčtovanie nadmerného odpočtu - ID ? (3 replies)
 236. ako s fa nevystavenou za 12/08 DPH (2 replies)
 237. Súdne prípady a daň z príjmov (2 replies)
 238. kurz zahraničnej FA prijatej 2.1.2009 (5 replies)
 239. Daň z MV - špeciálne vozidlá (0 replies)
 240. Dvakrat zaučtovaná faktura (9 replies)
 241. Stravovanie a dotácia zo SF (1 replies)
 242. tlačivo daň z nehnuteľnosti FO (3 replies)
 243. poskytnutý alebo prijatý preddavok (9 replies)
 244. Oznámenie Daňovému úradu (3 replies)
 245. Podnikateľský účet?? (3 replies)
 246. dph-letenka skyeurope (0 replies)
 247. AUV - cená spotreby s DPH, alebo bez DPH? (1 replies)
 248. vratili nam fakturu (0 replies)
 249. Chybná platba (1 replies)
 250. výpomoc známeho a tachografický krúžok (0 replies)