1. Oprava faktúry (4 replies)
 2. Pozastavenie činnosti (0 replies)
 3. Inventarizáciu (0 replies)
 4. pomozte (5 replies)
 5. Ako zauctovat? (0 replies)
 6. likvidácia a.s. a vklad do s.r.o. (0 replies)
 7. Poistné plnenie - leasingová spoločnosť (1 replies)
 8. Pozastavenie živnosti, ZC HM (3 replies)
 9. Ako začať (0 replies)
 10. kupa bytu bez banky :-) (2 replies)
 11. Oprava účtovania z roku 2008 (2 replies)
 12. platba dane z prijmov (1 replies)
 13. Pladba Dane z Prijmu do 500 Sk (1 replies)
 14. uplatnenie DPH pri aute, ktoré je v nájme. (4 replies)
 15. cerpanie dotacie vopred (2 replies)
 16. Zaradenie auta do podnikania (4 replies)
 17. dan (1 replies)
 18. Autorský honorár. (1 replies)
 19. zmluva o vytvorení a použití diela (4 replies)
 20. poradte mi prosím (15 replies)
 21. Tuzemské dodanie služby pre subjekt z Ruska (0 replies)
 22. príjem zo živnosti a z predaja nehnuteľnosti (2 replies)
 23. UCT (6 replies)
 24. Vyúčtovanie nájmu po ukončení podnikania (5 replies)
 25. Ukončenie živnosti a osobitného povolenia v rôznych obdobiach (2008,2009) (1 replies)
 26. Zmluva o výpomoci (2 replies)
 27. DPFO typ B (2 replies)
 28. Krádež v prevádzke (1 replies)
 29. remeselné živnosti (12 replies)
 30. účtovanie poskytnutého daru v JU (1 replies)
 31. DPH oprava (1 replies)
 32. Pozastavenie živnosti (6 replies)
 33. Program Pohoda v Košiciach (0 replies)
 34. dochodca + provizie za poistenie (2 replies)
 35. Účtovanie cestovných lístkov (0 replies)
 36. DP-praca v UK i na SK (3 replies)
 37. PHM - Zahraničná pracovná cesta (2 replies)
 38. Úprava základu dane pri prerušení živnosti (6 replies)
 39. naklady verzus leasing (0 replies)
 40. zmena odpisovej skupiny (11 replies)
 41. DPH od 01.04.2009 (64 replies)
 42. Oprava účtovania minulých období-vlastné imanie (4 replies)
 43. účtovníctvo za 3 mesiace (14 replies)
 44. FA v r.2009 a služba za rok 2008 (5 replies)
 45. Auto a DPH (2 replies)
 46. Na aký účet účtovať preddavky na DMV (2 replies)
 47. Krádež, náhrada od zamestnancov (1 replies)
 48. Znížená sadzba DPH (11 replies)
 49. uzitok spojeny s transakciou (1 replies)
 50. Daňové priznanie PO (27 replies)
 51. rezerva na nevyfakturované dodávky (6 replies)
 52. Znovuvystavenie dobropisovanych faktur (0 replies)
 53. RZ (0 replies)
 54. Neuhradene uroky z pozicky (5 replies)
 55. účtovné výkazy v JÚ (3 replies)
 56. združenie PO a JU (0 replies)
 57. Umorovanie straty (0 replies)
 58. Odpis - predmet lízingu (1 replies)
 59. Účtovanie prenájmu a dane za inú FO (0 replies)
 60. DP typ B (16 replies)
 61. Výdavky v JÚ (1 replies)
 62. Strava zamestnancov (0 replies)
 63. DP typB a zamestnanec v Slovinsku (4 replies)
 64. Umelci a podanie daňového priznania (1 replies)
 65. Refakturácia prepravy tovarov (2 replies)
 66. Cislovanie faktur (34 replies)
 67. Miesto vykonu zivnosti (1 replies)
 68. Dochodca - vysoká daň (15 replies)
 69. "Zrusenie" jedneho uctu na podnikanie (5 replies)
 70. preplatok dane (1 replies)
 71. platenie bank.kartou (4 replies)
 72. Uplatnenie nezdaniteľnej čiastky (5 replies)
 73. Rezerva v jednoduchom uctovnictve (1 replies)
 74. nerozpustené náklady budúcich období (15 replies)
 75. Preplatok na dani (3 replies)
 76. Výpisy z účtov v PD (5 replies)
 77. ako je to? (15 replies)
 78. Príjem z absolventskej praxe a daňové priznanie (13 replies)
 79. vklad konatela do pokladne (2 replies)
 80. Výkaz o majetku a záväzkoch (2 replies)
 81. zabezpečenie záväzku prevodom práva (2 replies)
 82. Danovy bonus (1 replies)
 83. Dochodok a rodicovsky prispevok (1 replies)
 84. Štipendium - zdanitelný príjem ?? (5 replies)
 85. Preplatok z RZZP a ukončená živnosť (1 replies)
 86. darovanie a občianske združenie (0 replies)
 87. Danove priznanie (9 replies)
 88. platenie dane s prijmom do 90tis/rok (18 replies)
 89. Akým kurzom prepočítať príjmy v ČR? (0 replies)
 90. Kedy sa uplatnuje stravné (1 replies)
 91. Ake pausalne vydavky pouzit? (1 replies)
 92. záväzná cenová ponuka a daň z príjmu-veľmi súrne (1 replies)
 93. Daňové priznanie v SR, a práca v zahraničí (1 replies)
 94. Audit (6 replies)
 95. Danove priznanie (9 replies)
 96. pomocník na stavbe si neuplatnuje stravné?? (4 replies)
 97. evidencia DPH v programe Alfa (7 replies)
 98. práca v Španielsku - metóda vyňatia (1 replies)
 99. drobnost k DP (6 replies)
 100. odkedy presne nahrada z PHM 5,50 Sk? (2 replies)
 101. Inventarizačné rozdiely (0 replies)
 102. Strata a zrážková daň, preddavky (6 replies)
 103. Platby do 3. piliera (1 replies)
 104. Registračná pokladna (1 replies)
 105. stravné (5 replies)
 106. Dodanie služby z EU v rámci záruky (1 replies)
 107. Dôchodkyňa (1 replies)
 108. daňový bonus (8 replies)
 109. Ročné zúčtovanie dane 2008 (4 replies)
 110. Predaj pozemku (1 replies)
 111. daň z príjmu (0 replies)
 112. dan z prijmu FO zivnost vydana v nemecku (0 replies)
 113. Prenájom nehnuteľnosti (3 replies)
 114. Daňové priznanie (6 replies)
 115. úver (2 replies)
 116. nezamestnany - RZD (11 replies)
 117. Pokladničné doklady a DPH (7 replies)
 118. Úhrada PHM z osobneho učtu (12 replies)
 119. požičané auto (11 replies)
 120. internet v podnikaní (0 replies)
 121. Neskore ohlasenie SZCO (2 replies)
 122. úrok z bank. účtu (0 replies)
 123. preddavky na daň termín platenia (4 replies)
 124. Kúpa Počítača na živnosť (12 replies)
 125. Odpisovanie HIM (1 replies)
 126. Doplnkové dôchodkové sporenie (6 replies)
 127. Leasing (0 replies)
 128. Rezident prenajíma byt (0 replies)
 129. Ako zaúčtovať? (1 replies)
 130. Prechod z JU na PU (7 replies)
 131. Proforma vystavena a uhradena 15.12, FA vystavena 1.1. (1 replies)
 132. prosba daňové priznanie typu A (0 replies)
 133. súkromný automobil využívaný na prac.účely (2 replies)
 134. Zrážková daň (0 replies)
 135. Úhrada faktury v EUR cez pokladnu (3 replies)
 136. Zásoby-reštaurácia (15 replies)
 137. Odpisovanie auta (10 replies)
 138. Daňové priznanie a ročné zúč.dane 2008 (5 replies)
 139. Mandátna zmluva a nezd.čiastka (4 replies)
 140. Ako účtovať DPH pri pokladničných potvrdenkách z ČR (1 replies)
 141. vlastný príjem manželky (5 replies)
 142. Paušálne výdavky a Výkazy o majetku a záv. a príjmu a Výdavkoch (2 replies)
 143. Obdobie vo výkazoch (2 replies)
 144. Ako účtovať DPH v JÚ (neplatiteľ DPH)? (0 replies)
 145. kurz (9 replies)
 146. povinnosť registračnej pokladnice? (2 replies)
 147. inkaso pohľadávok a paušálne výdavky (0 replies)
 148. Účtovanie spotreby propan butan flaše (0 replies)
 149. Danové priznanie - Anglicko (5 replies)
 150. paušálne výdavky (2 replies)
 151. FA na datum 31.12, zaplatene kartou v 30.12, ale zauctovane v banke 5.1 (2 replies)
 152. uhrada FA (1 replies)
 153. Výzdoba v nákladoch (1 replies)
 154. pausalne vydavky (2 replies)
 155. DP info (5 replies)
 156. Služby budú pod väčšou kontrolou (0 replies)
 157. Daňové priznanie (2 replies)
 158. združenie PO a DP (0 replies)
 159. daňový bonus (7 replies)
 160. prerušenie odpisov (0 replies)
 161. pohladavky-zrusenie zdruz. (15 replies)
 162. Mozem si odpocitat 98 496 Sk ? (7 replies)
 163. Opravna polozka k vyrobkom (0 replies)
 164. Neuhradený doplatok v evidencii záväzkov (7 replies)
 165. Realitna kancelaria - uctovanie (18 replies)
 166. Preplatok ZP (3 replies)
 167. SZČO a stravné (2 replies)
 168. stplec PD - DPH (2 replies)
 169. Dôvody - na predlženie lehoty na podanie DP!! (37 replies)
 170. Predaj firmy (2 replies)
 171. DPFO - materská,daňový bonus,prenájom bytu (7 replies)
 172. platby z r. 2008 (3 replies)
 173. limit odvodov pre SP (2 replies)
 174. Potvrdenie o podaní daňového priznania za rok 2008 v eurach alebo skk (2 replies)
 175. Kedy paušálne výdavky 40% alebo 60% (1 replies)
 176. Daňové priznanie FO typ B nejasnosti (55 replies)
 177. Poskytnuta kaucia za prenajom bytu (1 replies)
 178. Paušálne alebo preukázatedľné výdavky (1 replies)
 179. Uzávierkové operácie v JÚ (0 replies)
 180. Daň je menšia ako 500,- (10 replies)
 181. Daň z úroku (41 replies)
 182. daň - časť roka zamestnanec, časť živnostník (3 replies)
 183. rezerva na nevyplatený nájom pôdy (0 replies)
 184. Vklad automobilu do podnikania (10 replies)
 185. Výrobok alebo tovar (výrobná činnosť alebo obchodná) (2 replies)
 186. par otazok k DP (3 replies)
 187. Príjem zo zahraničia - Anglicko (2 replies)
 188. Prenájom bytu (0 replies)
 189. ako zaúčtovať montážne práce v JÚ (3 replies)
 190. Daňové priznanie PO a preplatok (13 replies)
 191. Príjem z prenajmu nehnuteľnosti (3 replies)
 192. prílohy k DP (4 replies)
 193. Zle vyplácaný daňový bonus na dieťa (3 replies)
 194. Audítor (0 replies)
 195. Interná smernica - dodatok (1 replies)
 196. praca v CZ (1 replies)
 197. Technické zhodnotenie MV na leasing (4 replies)
 198. Dovoz auta zo zahraničia (1 replies)
 199. Mylné platby (3 replies)
 200. Daňové identifikačné číslo (1 replies)
 201. Danove priznanie-prosim o kontrolu (1 replies)
 202. Fakturácia v zahraničnej mene (2 replies)
 203. auto v podnikani (1 replies)
 204. Príjmy - paušálne výdavky (1 replies)
 205. Dochodca a danove priznanie (73 replies)
 206. Pracovna zmluva CR, odvody do socialnej a zdravotnej SR, dan CR (0 replies)
 207. zuctovanie dane (4 replies)
 208. auto v podnikani (2 replies)
 209. Nákup diamantových šperkov ako investícia (23 replies)
 210. 2x zaplatená faktúra (5 replies)
 211. prispevok na podnikanie a danove priznanie (1 replies)
 212. Odvody - závazky (5 replies)
 213. auto - výdaje (1 replies)
 214. nezdaniteľná časť na manželku (2 replies)
 215. rezervný fond (5 replies)
 216. poistné za pobyt v nemocnici (2 replies)
 217. jednorazový odpis (2 replies)
 218. Výkaz majetku a záväzkov (4 replies)
 219. Sklad nulový, ale na výkaze stále ukazuje 11,- Skk (6 replies)
 220. vysvetlenie pojmu employee`s share (0 replies)
 221. Dôchodca (0 replies)
 222. Mobil shop - kúpna zmluva (16 replies)
 223. Vysoká daň - platenie preddavkov (2 replies)
 224. Danove priznanie riadok 114 (3 replies)
 225. súkromné nákladné auto v podnikaní (0 replies)
 226. poisťovák (17 replies)
 227. Notebook na splátky (1 replies)
 228. daňové priznanie - A alebo B? (10 replies)
 229. Dôchodca SZČO a Živ.poist. (1 replies)
 230. zaúčtovanie straty (38 replies)
 231. Vyúčtovanie prac.cesty SZCO (7 replies)
 232. Potvrdenie o príjme z ČR (1 replies)
 233. Ako zaúčtovať? (0 replies)
 234. Ako vypočítať paušálne náhrady.? SURNE. dakujem. (13 replies)
 235. Zdanenie príjmu z CR (0 replies)
 236. faktúra za službu - zaslaná ale neprijatá (5 replies)
 237. účtovné a daňové odpisy (8 replies)
 238. Žiadosť o predĺženie lehoty... (6 replies)
 239. pozastavenie živnosti + PN (2 replies)
 240. Paušálna výdavky (5 replies)
 241. pomoc pri danovom priznaní (0 replies)
 242. Účet pre vrátenie preplatku (6 replies)
 243. Výsluhový dôchodca a príjem zo zamestnania (21 replies)
 244. Dan pre zdravotnu poistovnu (0 replies)
 245. DP - príjem zo živnosti + prenájom (8 replies)
 246. DP-DoVP a NČ (5 replies)
 247. DP PO - vyplnanie tlaciv (5 replies)
 248. paušalne výdavky (3 replies)
 249. účtovanie predaja zálohu (2 replies)
 250. Manžel chce začať podnikať.... (3 replies)