PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 [281] 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454

 1. Fakturácia poistného PZP
 2. Poštovné ČR - náklady SR
 3. Obce-mzdy za dec.2008-učtovanie
 4. Fa za telefón r.2008 v roku 2009
 5. Rezerva na odchodné
 6. Vyradenie neodpísaného automobilu z podnikania
 7. Daň k predaja a kúpi nehnuteľnosti
 8. Spotrebná daň z minerálneho oleja
 9. služba od neplátcu DPH
 10. Uctovne a danove odpisy pri leasingu
 11. preddavok od poistovne je zdanitelnym prijmom?
 12. vyber z pokladne
 13. Neuhradená faktúra v CZK
 14. Nezdaniteľná čiastka daňovníka 2009
 15. Zasielanie Potvrdení o príjmoch FO zo závislej činnosti
 16. Daňové priznanie a dôchodca
 17. neaktivovaná služba
 18. Zamestnávateľ a DMV
 19. Zamestnávateľ a DMV
 20. účtovanie pri prechode z JU na PU
 21. Odpočet DPH v roku 2008 alebo 2009?
 22. Kedy vozidlo podlieha dani
 23. súkromné vozidlo na služobné účely
 24. zahraničná faktúra a SKK
 25. DP k dani z nehnuteľnosti-základ dane z m2 v Eur
 26. prepočet opravných položiek
 27. likvidácia s.r.o. a leasing
 28. KOniec roka
 29. faktúra za telefony
 30. zaúčtovanie telefonneho účtu na konci roka
 31. DP SZČO + sprostredkovateľ poistenia
 32. transférové oceňovanie
 33. Príležitostný príjem na rok 2008
 34. vrátenie DPH (refundácia) z Nemecka kúpa auta
 35. Kupa a predaj obchodneho podielu
 36. Účtovanie paušálom
 37. Neuhradený automobil a odpis
 38. Daň z prímu FO,za predaj auta r.2008
 39. paušálne výdavky
 40. Priznanie k dani z nehnuteľnosti
 41. odvody do ZP SZČO
 42. povinnosť výpočtu koeficientu
 43. leasing versus úver od leasingovky
 44. Daň a auto?
 45. Zaradenie do odpisovej skupiny
 46. Kurzová strata?
 47. pomoc pri vypocte dane za pozemky
 48. závierkové operácie
 49. nepeňažný príjem
 50. Pomoc pri vyplnovani DP pozemky
 51. príjem z úrokov konateľ
 52. Kurz uctovnictva
 53. DzMV a auto na leasing
 54. česká faktúra zaúčtovanie
 55. prenájom súkromného automobilu
 56. Faktúra za tovar z EU
 57. dodanie tovaru 2008 faktúra 2009
 58. duplicitne uhradená lízingová splátka
 59. Zrážková daň-devízový účet
 60. daň z MV
 61. SZCO, sukromny automobil - vzor knihy jazd
 62. polnohospodarsky stroj - uctovanie PHM
 63. odpočítanie dph pri registrácii platiteľa
 64. intrastat a DPH
 65. zivnostnik a JU
 66. Stravné
 67. dodatočná DzPPO+DPH
 68. Výdaj jedálnych kupónov
 69. zúčtovanie katology - surne
 70. Zaúčtovanie splátkoveho kalendara v PÚ
 71. 052 alebo 314
 72. daňové priznanie
 73. Výkazy o majetku a záväzkoch
 74. Faktúra a jej náležitosti
 75. Hotovostný nákup tovaru z EÚ
 76. Náhrada PN-ky
 77. Prenájom bytu a daň
 78. dátumy nového roku
 79. Tankovacie karty z OMV
 80. Sukromne auto konatela a Dan z MV
 81. tovar na reprezentačné účely
 82. DP 2008 - SZČO + zam-c + MD
 83. Prenájom a daň z motorových vozidiel
 84. daň z motor.vozidiel - zníženie
 85. Faktúra december, úhrada január.
 86. odvody popri zamestananí
 87. Daň z dedičstva
 88. zmena základného imania a rezervný fond
 89. sponzorstvo - daňové povinnosti
 90. Stará pohľadávka
 91. Kontrola vyúčtovania stravného
 92. pozastavenie živnosti
 93. registracia dph
 94. Daň z výhry auta.
 95. Tankovacie karty od firmy DKV
 96. Úhyn základného stáda
 97. Osobné auto s prestaubou na N1
 98. Musím použiť koeficient ?
 99. Preddaok v Ju
 100. vyplatenie z domu,práca na dohodu a iné príjmy
 101. Splátkový kalendár internet
 102. výnosy
 103. pokladničné bloky?
 104. podnikateľský účet v zahraničí
 105. Zisk
 106. zaciatky v uctovnictve
 107. nadmer DPH neodpočítaný od povinnosti
 108. Faktúra z ČR - služby
 109. Zlé ocenenie zásob
 110. vreckové
 111. Potvrdenie o podani DPMV
 112. Vrátenie DPH daňovému úradu
 113. kedy je narok na odpocet
 114. DP ženy na rodičovskej dovolenke alebo zahrnutie NČZD do DP manžela
 115. Odberateľská fa - ČR
 116. povinnost fyzicky podat tlacivo DP pre dan z motorovych vozidiel
 117. Súkromné auto v lízingu na podnikanie
 118. Darované peniaze na podnikateľskom účte
 119. Aj odborník sa kopne:)
 120. Úhrada platobnou kartou na konci roka
 121. Daň z MV neuhradená
 122. zaradenie sedacej súpravy
 123. DP z nájmu
 124. JÚ a nákup kozmetiky
 125. Kurzový rozdiel
 126. k.strata,zisk pri inzerate v ČR
 127. faktúry zo zahraničia bez DPH
 128. náklady na projekt pre eurofondy
 129. Prekladateľstvo a DPH
 130. Prenájom auta firme od fyz. osoby
 131. Hľadam účtovníka/ Vráble
 132. leasing
 133. zaciatky v JU
 134. Zaradenie a odpisovanie budovy
 135. Obstaranie
 136. učtovanie peňažnej zábezpeky
 137. Nedokončená výroba a jej vplyv na HV
 138. Sluzobna cesta na rozhrani rokov
 139. granty a odvody...
 140. Stravné lístky
 141. Platba platobnou kartou
 142. Program Alfa a DPH
 143. 548 zaokrúľovanie, halierové vyrovnanie
 144. Zákon o cestnej premávke č.8/2009 Z.z.
 145. Smernica v JU
 146. Cestná daň
 147. Cestná daň - prerušenie
 148. vyúčtovanie pracovnej cesty a poplatkov v banke
 149. Vysoký kurzový zisk
 150. pracovná zmluva a dohoda o prac. činnosti
 151. Daňové priznanie pri príjme v Sk aj €
 152. DPH - koeficiet
 153. zmluvná odmena
 154. fa za murárske práce v prenajatých priestoroch
 155. Softvér s technickou podporou
 156. Overenie správnosti prepočtu Skk -> Eur
 157. Učtovanie s koeficientom.
 158. Penále - sociálna poisťovňa
 159. kuriozny náklad ...
 160. cudzia mena
 161. inventúra k 31.12.
 162. Pôžička v EUR a splatenie
 163. rodicovska dov. + 3 mes zamest.
 164. Úhrada faktúry platobnou kartu
 165. rozpustenie rezervy
 166. odpisovanie hm.majetku
 167. Mínusový stav pokladne
 168. prikazna zmluva
 169. Google AdWords
 170. Prepočítanie zahraničnej faktúry - dopropisu
 171. nevyplatená pohľadávka
 172. IČO na daňových dokladoch
 173. služba pri registracii na DPH
 174. účtovanie dane z MV
 175. EURO a návesy, prívesy
 176. nevyf. dodávky v roku 2008
 177. prechod zo zivnosti na TPP + zriadenie sro
 178. Prehľad o zazených a odvedených preddavkov na daň.
 179. Nezdaniteľná časť základu dane na manželov
 180. herné automaty a DPH
 181. prerušená živnosť
 182. koniec pokladničných dokladov
 183. ohlasovacia zivnost
 184. životné poistenie a dan z príjmov
 185. Faktúra z Čiech
 186. povinnosť platiť preddavky
 187. Odpočítanie DPH
 188. Urbanisticka studia - 042 alebo 518?
 189. 366
 190. pomoc
 191. SZČO-dôchodca
 192. daňové priznanie
 193. PHM a DPH
 194. zivnost - odvody po novom?
 195. Nezdaniteľná časť základu dane
 196. cudzia mena analytika
 197. zúčtovanie inventúry
 198. Nesprávne krátenie odpočtu koeficientom.
 199. Daňové priznanie za dieťa
 200. Cestovné lístky
 201. manko - pripocitatelna polozka??
 202. Vyvoz do USA
 203. FAktúry na prelome rokov 2008/2009
 204. Odpis paušálnych výdavkov a ich účtovanie
 205. Zníženie zakladu dane podľa §11
 206. Neoprávnené DPH
 207. Daňový či nedaňový výdavok
 208. Kontrola PD
 209. Fa v eurách?
 210. dátum vystavenia faktúry
 211. Hotovostná faktúra z Maďarska
 212. pracovná cesta a SZČO
 213. Cestná daň
 214. zákonné poistenie
 215. Majetok konateľa - zhodnotenie v sro
 216. FA v EUR k 31.12.2008
 217. uplatnenie nákladov
 218. PNka mi stale nedosla!
 219. Jednoduché účtovníctvo
 220. Prihlásenie na DÚ
 221. Odhlásenie Intrastatu
 222. Cestovný príkaz v Alfa programe?
 223. Dovoz mraziaceho zariadenia z Talianska
 224. konateľ v jednej firme a zároveň zamestnanec v druhej firme
 225. Daň z MV za r.2008, náklad v r.2009?
 226. Daň z motorových vozidiel v JU
 227. hmotnosť vozidla - DMV ???
 228. Vysporiadanie ročného koeficientu DPH
 229. Vzor faktury pri dodani sluzby do Svedska
 230. DHIM
 231. Podavať priznanie 2008 aj bez zmeny sadzieb a vozoveho parku?
 232. Nakup kancelarskeho nabytku
 233. byt s hypotekou
 234. cestna dan
 235. Dohoda o neoprave základu dane §25 odst. 6.
 236. Oprava opravných položiek
 237. Časové rozlíšenie poistného
 238. nalezitosti faktury
 239. Daň z príjmov
 240. prerušenie odpisov
 241. sponzorský dar
 242. lektor účtovníctva
 243. Euro 5
 244. učtovanie s koeficientom
 245. Oneskorené pokl. bločky
 246. zaokruhlovanie pri pracovnych cestach
 247. Kanvica,poháre na 501?
 248. zaokrúhľovanie
 249. SZČO - nemal príjem, podáva DP?
 250. tlačivá na nete - DZMV