PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 [281] 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. dotácia - uistenie
 2. SZČO/študent
 3. Nezdanitelna cast ZD
 4. Benefity
 5. Dohoda o vykonaní práce - DzP
 6. Zmluvná dohoda alebo faktúra?
 7. odpocet dane - zdravotnici
 8. ukončenie živnosti DPH
 9. kreditný úrok a daň z úroku
 10. výpočet dane z motor.vozidiel
 11. SKLAD + koniec roka - DPH
 12. Zostatková cena automobilu.
 13. Prenájom a odvod do SP
 14. Uplatnenie odpoč.čiastky na manžela živnostníka
 15. OBALY A DPH ROK 2008
 16. súdne rozhodnutie
 17. Daň z motorových vozidiel pri prenájme lízovaného automobilu
 18. Inventúra - prechod na Euro - zaokrúhlenie
 19. inventúra
 20. ahoj,
 21. oneskorená faktúra a účtovanie
 22. Valutová pokladnica
 23. Dovoz tovaru z tretieho štátu
 24. platba
 25. Daňové priznanie - typ A (príjmy zo zahraničia)
 26. doplnkove dochodkove sporenie
 27. DPH pri oslobodenych plneniach
 28. dodanie tovaru v rámci EU
 29. 1% daňe za používanie služobného motorového vozidla na súkromné účely.
 30. Živnosť - výhody a nevýhody pre zamestnanca
 31. Faktúra
 32. DPH surne - faktury v 2008 splatnost 2009
 33. DzMV a preplatok v PU
 34. Valutová pokladnica
 35. Ako likvidovat HIM
 36. Daň z darovania nehnuteľnosti za 2008
 37. Daň z prenájmu bytu - výdavky
 38. Platenie preddavkov na DzZPO
 39. výška diét pri ZSC od 1.1.2009
 40. pohľadávky v PU
 41. dan z nehnutelnosti
 42. Oznámenie
 43. cestovné náhrady + pracovný obed
 44. Zaúčtovanie nadmerného odpočtu - ID ?
 45. ako s fa nevystavenou za 12/08 DPH
 46. Súdne prípady a daň z príjmov
 47. kurz zahraničnej FA prijatej 2.1.2009
 48. Daň z MV - špeciálne vozidlá
 49. Dvakrat zaučtovaná faktura
 50. Stravovanie a dotácia zo SF
 51. tlačivo daň z nehnuteľnosti FO
 52. poskytnutý alebo prijatý preddavok
 53. Oznámenie Daňovému úradu
 54. Podnikateľský účet??
 55. dph-letenka skyeurope
 56. AUV - cená spotreby s DPH, alebo bez DPH?
 57. vratili nam fakturu
 58. Chybná platba
 59. výpomoc známeho a tachografický krúžok
 60. Faktoring v JU-účtovanie v roku 2008
 61. Obstaranie DHM
 62. faktúra-ťarchopis
 63. POMOC! AUTO V UCTOVNICTVE...
 64. účtovanie rozdielu základného imania prechodom na euro
 65. práca v zahraničí
 66. BOZP+strava vo vzťahu k DPH
 67. odpočet dph pri 513
 68. Dań z motorového vozidla
 69. stravné náhrady podľa faktúry?
 70. danovy bonus
 71. ak som nedala oznamenie na DU, mozem sdostat pokutu?
 72. Vyplnenie tlačiva k DPH
 73. Poplatok za expresnú platbu ???
 74. Vysoký danovy zaklad
 75. dan z motorovych vozidiel treba podat znova DP?
 76. Kód KP - odpisová skupina?
 77. Tachografová karta na meno vodiča.
 78. Daň z nehnuteľnosti - predaj bytu, stavba domu
 79. DPH z PHL na traktor
 80. Registrácia na DPH a prerušenie živnosti
 81. Občianske združenie a obstaranie motor.vozidla
 82. vratenie dane
 83. Platba preddavku
 84. Koľko za SBS?
 85. szčo a pn
 86. Odmeny za výkon funkcie v a.s.
 87. Sadzba dane - valnik a prives
 88. Daň z predaja pozemkov
 89. úroky z pôžičky
 90. ročné zúčtovanie
 91. Rozne sumy v alfe a na blocku
 92. Zúčtovacia faktúra za elektrinu v omege
 93. Obrat a mesačný plátca DPH
 94. SZČO a súkromné jazdy
 95. odpis pohľadávky v JU
 96. Uroky na bežnom účte
 97. DPFO B a úroky na účte
 98. prenájom auta
 99. Oceňovanie zásob
 100. Predaj auta do Sýrie
 101. zaokruhlovanie DPH
 102. úroky z omeškania z pôžičky 644 alebo 662?
 103. DPH a zdaniteľné obdobie 2008
 104. Dialnicna znamka a DPH
 105. daňové výdavky roku 2008 alebo 2009???
 106. Interná smernica - účtovanie zásob
 107. autoškola - registrácia DPH
 108. stravne a dietya
 109. odpisy v JU
 110. Leasing úžit. automobilu a odpočet DPH
 111. Refakturácia CCS kariet
 112. Odpis pohľadávky znovu do príjmu?
 113. fakturacia straty v produkcii
 114. Neodvedené odvody do Sp,ZP za 12/08 do konca 1/2009
 115. policajt - daňové priznanie
 116. zaokrúhľovanie dan.povinnosti DPH v EUR
 117. penále za nezaplatené DPH
 118. záznamná povinnosť
 119. Odkupenie bytu a dan z nehnutelnosti
 120. koeficient dph
 121. Náhrady za použitie automobilu
 122. cerpanie SF
 123. komín 042 ??
 124. Firemné podujatie a DPH
 125. postúpenie dlhu
 126. registrácia - obrat
 127. Dan s prijmu - rocne zuctovanie
 128. kancelária vo vlastnom dome
 129. daň z motorových vozidiel pri prenájme súkromného vozidla živnostníkovi
 130. dotácie v DP v roku 2008
 131. DzP z predaja bytu?
 132. Bankové účty - zmena počas roka v JU
 133. DÚ - SANKCIE
 134. číslovanie PPD a VPD, súvis s pokladničnou knihou
 135. riadky v DPH
 136. Faktúra na prelome rokov
 137. DPH a zmluva o nájme nebytových priestorov
 138. nákup minerálneho oleja-oprávený príjemca
 139. Daň z MV a traktobáger
 140. Predaj bytu a daňové priznanie.
 141. Zmluva na auto/telefon medzi firmou a SZCO
 142. kurzové rozdiely pri eurovom leasingu
 143. preddavky na daň - HRANICA
 144. Faktúra na prelome rokov
 145. Remittance advice
 146. uprava základu dane v JU
 147. Okupenie pohladavok firmou
 148. Nulová fa
 149. DPH a realitná kancelária
 150. jednosmernná cesta
 151. Opäť chlieb z Maďarska
 152. Aká je hodnota hmotného a nehmot.majetoku od r.2009 v EUR pre odpisy??
 153. Dan z MV - treba vyplnit tlacivo?
 154. Refakturácia poplatku za odpady
 155. nevyrovnaná DPH z roku...
 156. Dan z prijimu s.r.o.
 157. Účtovanie poplatku-emisné kvóty
 158. Výkaz o majetku a záväzkoch
 159. Knihy a ukladanie dokladov v JU
 160. Vznik daň. povinnosti pri sprostredkovaní úveru
 161. Odvody do ZP v danovom priznaní
 162. Daň z prenájmu bytu - výdavky
 163. Výskum a vývoj - miesto dodania služby
 164. Pohladávky po lehote splatnosti
 165. Televízor zakúpený na spotrebiteľský úver do nákladov
 166. Návrat ÚD z úzávierky
 167. Dodatočný colný výmer a DPH
 168. Euro fondy
 169. Združenie - odstúpenie a platenie dane
 170. DMV-nedoplatok 2,- Sk
 171. prepočítací kurz
 172. vyúčtovanie zahraničních ciest
 173. JU spotreba PHM
 174. Koeficient - výpočet
 175. fakturácia neplatcovi DPH do zahraničia
 176. Výplata poistky pri dožití a jej zdanenie
 177. Majetok pri výpočte koeficientu
 178. Vzor r. 52 - v DP k dani z MV
 179. samozdenie dph a prelom roka
 180. Oneskorena registracia-sankcie?
 181. Daň z príjmu
 182. Odstúpenie od zmluvy pri obstaraní HIM
 183. zabudnutý rezervný fond
 184. Zaúčtovanie vráteného nadmerného odpočtu
 185. Sadzba
 186. Fa za ubytovanie - 518 alebo 513
 187. nezdanitelna cast na danovnika
 188. oprava fa s DPH
 189. Dokladová inventúra SKK EUR
 190. Samozdanenie DPH na prelome rokov
 191. Stravné v cudzej mene od 1. 1. 2009
 192. Invalidný dôchodca pracujúci na dohodu
 193. prenájom auta na leasing
 194. Faktúra - Coca cola – ako účtujete ???
 195. Daň z MV-nákladné auto
 196. musím mať registračnú pokladňu
 197. Odpočítateľné položky.
 198. oprava minuleho obdobia
 199. Účtovanie zálohových faktúr na gastrolístky a Im
 200. Práca vykonaná v zahraničí a dph
 201. paušálne výdavky a úprava ZD
 202. Nezdaniteľná časť základu dane na manželku + dobrovoľné nemoc. poist.
 203. pausal ci odpocet?
 204. Vyúčtovanie elektr.energie
 205. Kurzova strata z minul rokov
 206. daňové priznanie
 207. Prenájom auta M1
 208. daňový bonus
 209. Dočasný výber z BÚ - ako zaúčtovať?
 210. Pokuta za valutové pokladnice
 211. účtovníci len vysokoškoláci?
 212. fakturácia cestovných nákladov
 213. Daň z predaja ornej pôdy
 214. DPH z prijatej zálohy
 215. Daň z mot.voz. "technický preukaz"
 216. leasing a kurzové rozdiely
 217. Prečíslovanie dokladov a mylné platby
 218. Poradenstvo a koeficient
 219. odpisovanie budovy
 220. Maximálna suma na bločku
 221. Finančný leasing, technicke zhodnotenie
 222. Doklad zo zahraničia
 223. Postup pri premene základného imania
 224. Zrušenie evidencie pohľadavok
 225. Zníženie pohľadávky a DPPO
 226. Dobropis na prelome 2008 - 2009
 227. Inventúra skladu-manko
 228. Kurzove rozdiely na ucte 474
 229. Predddavok na daň
 230. Manká a škody
 231. uplatnenie DPH z plynu a elektriky
 232. dobropisy na prelome rokov 2008-2009 z ČR
 233. Geodet a akademicka maliarka
 234. Vopred uhradené leasing.splátky
 235. KEDY MAM ZARADIT AUTO DO OB. MAJETKU FORMOU LESINGU?
 236. oprava alebo spotreba materiálu
 237. Vymáhanie pohľadávok
 238. Nákup domén
 239. odpis
 240. Filter na zachytávanie pilín - odpisová skupina
 241. Fa do Čiech - materiál+práca
 242. Prijatá záloha a dph
 243. danove priznanie PO - kam vypisat stratu
 244. Fakturácia s DPH?
 245. Zárobok v ČR
 246. Životné poistenie - uplatnenie nezdanit.časti
 247. Fakturácia poistného PZP
 248. Poštovné ČR - náklady SR
 249. Obce-mzdy za dec.2008-učtovanie
 250. Fa za telefón r.2008 v roku 2009