1. Určenie výšky škody (1 replies)
 2. oznámenie o platcovstve DPH (3 replies)
 3. Príjem z prenájmu (4 replies)
 4. Záporná daň z príjmu (2 replies)
 5. Pokladna socialneho fondu (7 replies)
 6. likvidácia s.r.o. (48 replies)
 7. základný normočas pre pracovný stroj (10 replies)
 8. konateľ a zároveň živnostník (0 replies)
 9. Zamestnankyňa zo zahraničia (0 replies)
 10. DIC (0 replies)
 11. uznaná reklamácia - čo s tým???? (2 replies)
 12. Stara zalohova faktura v uctovnictve (5 replies)
 13. ZI vo firme, keď spoločnosť A vlastní spoločnosť B (14 replies)
 14. Stravné pre Au pair (0 replies)
 15. zaradenie DHM do majetku firmy (6 replies)
 16. Nesprávne zaúčtovaná OFA (3 replies)
 17. Prac.cesta do Čiech (8 replies)
 18. potvrdenie príjmov zo závislej činnosti §5 (2 replies)
 19. KR z postúpenej pohľadávky (1 replies)
 20. Vystavenie faktury českej firme -ako to je? (3 replies)
 21. Daň (2 replies)
 22. prevádzková réžia (1 replies)
 23. Fa v cudzej mene - kurz???????? (2 replies)
 24. Obrat DPH (1 replies)
 25. Zostatková cena odpísaného majetku (3 replies)
 26. Vyúčtovanie energií ra za rok. (2 replies)
 27. daň z výhry (1 replies)
 28. nezdanitelna cast ZD na danovnika SZCO (1 replies)
 29. § 16 ods. 3-doplnové služby k preprave (5 replies)
 30. Odpis pohľadávky a DPh (2 replies)
 31. Uplatnenie výdavkov - Odvody (0 replies)
 32. aktivácia tovaru - dekorovanie (0 replies)
 33. Telefon - zriadovaci naklad? (5 replies)
 34. čerpanie rezervy na dovolenku ponovom (13 replies)
 35. Celkové bežné aktíva. (5 replies)
 36. stravné v Českej republike (3 replies)
 37. daň z pridanej hodnoty (1 replies)
 38. peňažný denník (2 replies)
 39. chyba z minulého účtovného obdobia (2 replies)
 40. Účtovanie soc. fondu (6 replies)
 41. Česká faktúra v EUR (12 replies)
 42. AutoCredit (2 replies)
 43. NO odpočítaný od vlastnej DP... DPH január 2009 (4 replies)
 44. zaúčtovanie ročného zúčtovania dane (4 replies)
 45. Priklad na skusku na VS (0 replies)
 46. Strata (1 replies)
 47. prechod fyzickej osoby s JU na s.r.o. s PU (4 replies)
 48. DPH, trojstranný obchod (0 replies)
 49. prepravné služby pre zahraničnú osobu (4 replies)
 50. začiatok živnosti (0 replies)
 51. Faktura za elektrinu (0 replies)
 52. odpočítateľná položka (2 replies)
 53. Kontrola z DÚ (0 replies)
 54. DP A (2 replies)
 55. Usmernenia k Postupom JU (0 replies)
 56. Usmernenie DR SR pre opatrovateľky v Rakúsku (0 replies)
 57. účtovanie JU v českých korunách (2 replies)
 58. finančná úschova (1 replies)
 59. Stav prijatých faktúr z min. rokov je nesprávny (1 replies)
 60. Daň z nehnuteľnosti - nezaplatená (3 replies)
 61. Daňový bonus (5 replies)
 62. konateľ zamestnancom (1 replies)
 63. Prenájom bilboardov (1 replies)
 64. Drobný majetok v roku 2003,2004.. (0 replies)
 65. Nezdanitelna cast zakladu (0 replies)
 66. Sadzby za cestovne rok 2008 (3 replies)
 67. Zníženie ZD (2 replies)
 68. Odpočítateľná položka na manželku (19 replies)
 69. DPH-ČR-MAKRO (2 replies)
 70. Potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby (4 replies)
 71. chýbajúci duplicitné pásky z registr.pokladne (2 replies)
 72. Združenie FO a názov (3 replies)
 73. DzP- zmluva o dielo (4 replies)
 74. VPD PPD s Madarcine (2 replies)
 75. Kreditný úrok (1 replies)
 76. problémy pri podpise vyhlásení (8 replies)
 77. chybne účtovaná a vykázaná DPH (1 replies)
 78. Spoločník firmy a sadzba za km (0 replies)
 79. príjem z prenájmu (8 replies)
 80. zúčtovanie vydajky do noveho roka (0 replies)
 81. Fakturovanie medzi FO a s.r.o. (6 replies)
 82. SZČO a OČR (15 replies)
 83. občianske združenie (2 replies)
 84. Odpočitateľná položka u zamestnanca na kratší prac.pomer (8 replies)
 85. daňové priznanie (7 replies)
 86. Rodičovský príspevok (1 replies)
 87. daňové priznanie živnostníka a invalidný dôchodok (1 replies)
 88. Zaradenie majetku nakúpeného so zľavou (1 replies)
 89. neuhradená pohľadávka z r. 2006 (0 replies)
 90. Faktúra v roku 2009 s textom 12/2008 (2 replies)
 91. daňové priznanie živnostníka a invalidný dôchodok (0 replies)
 92. z troch spoločníkov už len dvaja-ako účtovať? (2 replies)
 93. Dotácia - nákup IM (1 replies)
 94. schválenie krízového balíčka (1 replies)
 95. Stravné lístky a odvod DPH (1 replies)
 96. leasing a skončenie živnosti (0 replies)
 97. Práca na dohodu a predĺžená materská dovolenka (13 replies)
 98. odpisy a lízing v JU (1 replies)
 99. práca v zahraničí nad 183 dní v roku (0 replies)
 100. úroky z účtu (3 replies)
 101. Kadernictvo-prenajom stolicky (2 replies)
 102. Dobropis z r. 2008 (0 replies)
 103. NČ na manzelku doktorandku -danove priznanie (9 replies)
 104. Knihy pohľadávok a záväzkov (2 replies)
 105. nezdanitelna cast základu dane (2 replies)
 106. úrazová renta zo zahraničia (1 replies)
 107. Možno pomôže... (0 replies)
 108. DPH z pohonných hmôt bez knihy jázd (5 replies)
 109. Nárok na daňový bonus (24 replies)
 110. zaučtovanie poplatku za obnovenie sluzby (2 replies)
 111. Zdravotné poistenie preplatok (3 replies)
 112. Predaj automobilu (39 replies)
 113. Daňové priznanie (14 replies)
 114. Zásoby na 112 kúpené v EUR zo zahraničia (5 replies)
 115. súkromný účet, osobné platby (2 replies)
 116. Technické zhodnotenie-neuplatnené (0 replies)
 117. nákup tovaru v Česku. (0 replies)
 118. Kúpa budovy a jej zaradenie do majetku (67 replies)
 119. účtovanie do réžie (0 replies)
 120. Zaokrúhľovanie softwarom (3 replies)
 121. výpočet odpisov (30 replies)
 122. priznanie preplatku ZP (28 replies)
 123. Kedy do obratu na DPH dať príjem budúcich období? (0 replies)
 124. Danové priznanie A (5 replies)
 125. odpočet na manželku (14 replies)
 126. Poraďte prosím aký dôvod!!!! (6 replies)
 127. Zaredený majetok január a vysporiadanie DPH február. (4 replies)
 128. vyúčtovanie prijatého preddavku (6 replies)
 129. Zmluva o nájme (0 replies)
 130. Nezdanitelna cast, Reklama (3 replies)
 131. Poloúčtovníctvo ??? (27 replies)
 132. matematický príklad :) (4 replies)
 133. dan z prenajmu - obmedzena danova povinnost (1 replies)
 134. decembrová faktúra za služby (8 replies)
 135. doktorand - zahranicna staz - danove priznanie (1 replies)
 136. Má nárok na celú nedzaniteľnú položku, keď nepracoval celý rok? (4 replies)
 137. Nakup v CR (1 replies)
 138. výpis z účtu zaslaný elektronicky (1 replies)
 139. kalkulácie - výrobky - výrobná režia ?? (0 replies)
 140. Stav na účte 431 (7 replies)
 141. Odcudzené vozidlo a dane (1 replies)
 142. nepeňažné plnenie (5 replies)
 143. PNS stánok - platca DPH? (6 replies)
 144. musí byť 411 ? (2 replies)
 145. pausalne vydavky (5 replies)
 146. odpočitatelná položka - dôchodca (6 replies)
 147. Zamestnanec - zivnostnik (6 replies)
 148. uctovanie prispevku na podnikanie (1 replies)
 149. ešte raz stravné (2 replies)
 150. platcom DPH v zahranici? (0 replies)
 151. Zahr.došlý dobropis (2 replies)
 152. paušál + účtovníctvo (2 replies)
 153. Nákup v zahraničí bez DPH - nezaúčtovaný (3 replies)
 154. Faktúra z ČR (7 replies)
 155. Daň z úrokov (6 replies)
 156. ANGLICKÝ ZAMESTNáVATEľ, PRACOVNíK NA SLOVENSKU (5 replies)
 157. Príjem zo zahraničia a odpočítateľná položka (1 replies)
 158. Akcie (0 replies)
 159. výdavky po zániku živností (8 replies)
 160. Živnostník a zároveň zamestnanec (32 replies)
 161. účtovanie vrátenia PZP (0 replies)
 162. Prepočet DF z Česka (0 replies)
 163. odpisy-kotol (1 replies)
 164. Nevyfakturované dodávky (4 replies)
 165. Zaúčtovanie - kľúč (2 replies)
 166. Daň z príjmov a živnosť v zahraničí (3 replies)
 167. Diaľničná známka (1 replies)
 168. Finančný dar (11 replies)
 169. SF EU a komercna banka (0 replies)
 170. Faktúra - DPH?? (3 replies)
 171. Zisk 2008 (2 replies)
 172. Daňové priznanie r.2008 (6 replies)
 173. Ceny za spracovanie JÚ. (2 replies)
 174. jednoduche učtovníctvo (2 replies)
 175. RZD a dôchodca (7 replies)
 176. Aký účet použiť ? (4 replies)
 177. Opravné priznanie k DPPO za rok 2004 (2 replies)
 178. Auto zo zahraničia a faktúra = DPH ??? (2 replies)
 179. DP príkazná zmluva (10 replies)
 180. Rozvedený a danový bonus (8 replies)
 181. dan z príjmu (1 replies)
 182. nákup tovaru od neplatcu DPH a následný predaj (8 replies)
 183. Daňová strata a odvody (13 replies)
 184. ma narok na NC ZD, ak je invalida? (1 replies)
 185. príjmový a výdavkový pokl.doklad (4 replies)
 186. Danove priznanie (6 replies)
 187. Zaúčtovanie fa v cudzej meme (9 replies)
 188. Nesprávne vyplatený bonus (2 replies)
 189. Dvojmiestne analyticke ucty (6 replies)
 190. danove priznanie pri invalidite (1 replies)
 191. daňové priznanie (1 replies)
 192. dan z Irska (2 replies)
 193. Omylné platby zo súkromného účtu (2 replies)
 194. ukončenie živnosti a leasing (4 replies)
 195. Prechod zo SZČO na s.r.o. (2 replies)
 196. Daň študenta (3 replies)
 197. Postup pri fakturácii (0 replies)
 198. nadobudnutie majetku v cudzej mene-kurzový rozdiel (1 replies)
 199. Ako zaokruhlovat cisla v DP (0 replies)
 200. Správne vyplnené potvrdenie o príjmoch FO zo ZČ? (4 replies)
 201. Automobil - DPH (1 replies)
 202. účtovanie v pokladni a zle odvedená daň (2 replies)
 203. ÚČTOVNÍČKA - MZDY, JÚ, PÚ (1 replies)
 204. Daňové priznanie (26 replies)
 205. Dovoz os.automobilu z ČR (0 replies)
 206. Odštepný závod (2 replies)
 207. Prenájom a koeficient (0 replies)
 208. daňové priznanie FO typ B (1 replies)
 209. ročné zúčtovanie dane (22 replies)
 210. stravné náklady (9 replies)
 211. Odpočet na manželku (3 replies)
 212. DPH-nákup v čechách (4 replies)
 213. Kupa a predaj bytov bytov - registracia a platenie DPH (1 replies)
 214. skolenie a dph (3 replies)
 215. odpočítateľná položka (46 replies)
 216. Daň.priznanie za r.2008 a eur (6 replies)
 217. Akú odmenu za vedenie JÚ? (1 replies)
 218. Cestovné náhrady pre SZČO (1 replies)
 219. Obrat na účely registrácie (9 replies)
 220. Nákup HM (1 replies)
 221. odložená daň z príjmu (6 replies)
 222. cestovné náhrady (4 replies)
 223. Diaľničná známka (1 replies)
 224. Profesionálny gambling - platiť daň alebo nie? (10 replies)
 225. Začínajúci živnostník (0 replies)
 226. Dôchodkyňa od 2.1.2008 (8 replies)
 227. kurzové rozdiely (1 replies)
 228. Odvody poistného (9 replies)
 229. Paušálne výdavky - 40% alebo 60% (16 replies)
 230. SZČO-murár a nákup pracích práškov a čistiacich potrieb (3 replies)
 231. Aký kurz pri zrušení devíz.účtu CZK???? (2 replies)
 232. Daňové priznanie - USA (0 replies)
 233. JU- účtovná uzávierka, školenie (2 replies)
 234. odhlasenie z colnice??? (1 replies)
 235. náhrada za stratu na zárobku (11 replies)
 236. Bufet na plese (0 replies)
 237. odpočet na manželku, keď je študentka (1 replies)
 238. Platca DPH a fakturovanie sluzieb do Svajciarska (0 replies)
 239. danove priznanie (0 replies)
 240. Odpočitatelná položka na manžela/ku (2 replies)
 241. Záloha na finančné plnenie (0 replies)
 242. Daň študenta (9 replies)
 243. STRAVNÉ (1 replies)
 244. starobný dôchodca a daň z príjmu (16 replies)
 245. 60% pausalne vydaje - tlacivo (4 replies)
 246. "prenájom" zamestnancov (0 replies)
 247. Ročné zúčtovanie dane z príjmov FO (3 replies)
 248. prosim poradte,rozviazanie prac.pomeru (1 replies)
 249. Ako s fa do zahr. cez logist. firmu????? (5 replies)
 250. doprava (0 replies)