PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 [282] 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Dobropis na prelome 2008 - 2009
 2. Inventúra skladu-manko
 3. Kurzove rozdiely na ucte 474
 4. Predddavok na daň
 5. Manká a škody
 6. uplatnenie DPH z plynu a elektriky
 7. dobropisy na prelome rokov 2008-2009 z ČR
 8. Geodet a akademicka maliarka
 9. Vopred uhradené leasing.splátky
 10. KEDY MAM ZARADIT AUTO DO OB. MAJETKU FORMOU LESINGU?
 11. oprava alebo spotreba materiálu
 12. Vymáhanie pohľadávok
 13. Nákup domén
 14. odpis
 15. Filter na zachytávanie pilín - odpisová skupina
 16. Fa do Čiech - materiál+práca
 17. Prijatá záloha a dph
 18. danove priznanie PO - kam vypisat stratu
 19. Fakturácia s DPH?
 20. Zárobok v ČR
 21. Životné poistenie - uplatnenie nezdanit.časti
 22. Fakturácia poistného PZP
 23. Poštovné ČR - náklady SR
 24. Obce-mzdy za dec.2008-učtovanie
 25. Fa za telefón r.2008 v roku 2009
 26. Rezerva na odchodné
 27. Vyradenie neodpísaného automobilu z podnikania
 28. Daň k predaja a kúpi nehnuteľnosti
 29. Spotrebná daň z minerálneho oleja
 30. služba od neplátcu DPH
 31. Uctovne a danove odpisy pri leasingu
 32. preddavok od poistovne je zdanitelnym prijmom?
 33. vyber z pokladne
 34. Neuhradená faktúra v CZK
 35. Nezdaniteľná čiastka daňovníka 2009
 36. Zasielanie Potvrdení o príjmoch FO zo závislej činnosti
 37. Daňové priznanie a dôchodca
 38. neaktivovaná služba
 39. Zamestnávateľ a DMV
 40. Zamestnávateľ a DMV
 41. účtovanie pri prechode z JU na PU
 42. Odpočet DPH v roku 2008 alebo 2009?
 43. Kedy vozidlo podlieha dani
 44. súkromné vozidlo na služobné účely
 45. zahraničná faktúra a SKK
 46. DP k dani z nehnuteľnosti-základ dane z m2 v Eur
 47. prepočet opravných položiek
 48. likvidácia s.r.o. a leasing
 49. KOniec roka
 50. faktúra za telefony
 51. zaúčtovanie telefonneho účtu na konci roka
 52. DP SZČO + sprostredkovateľ poistenia
 53. transférové oceňovanie
 54. Príležitostný príjem na rok 2008
 55. vrátenie DPH (refundácia) z Nemecka kúpa auta
 56. Kupa a predaj obchodneho podielu
 57. Účtovanie paušálom
 58. Neuhradený automobil a odpis
 59. Daň z prímu FO,za predaj auta r.2008
 60. paušálne výdavky
 61. Priznanie k dani z nehnuteľnosti
 62. odvody do ZP SZČO
 63. povinnosť výpočtu koeficientu
 64. leasing versus úver od leasingovky
 65. Daň a auto?
 66. Zaradenie do odpisovej skupiny
 67. Kurzová strata?
 68. pomoc pri vypocte dane za pozemky
 69. závierkové operácie
 70. nepeňažný príjem
 71. Pomoc pri vyplnovani DP pozemky
 72. príjem z úrokov konateľ
 73. Kurz uctovnictva
 74. DzMV a auto na leasing
 75. česká faktúra zaúčtovanie
 76. prenájom súkromného automobilu
 77. Faktúra za tovar z EU
 78. dodanie tovaru 2008 faktúra 2009
 79. duplicitne uhradená lízingová splátka
 80. Zrážková daň-devízový účet
 81. daň z MV
 82. SZCO, sukromny automobil - vzor knihy jazd
 83. polnohospodarsky stroj - uctovanie PHM
 84. odpočítanie dph pri registrácii platiteľa
 85. intrastat a DPH
 86. zivnostnik a JU
 87. Stravné
 88. dodatočná DzPPO+DPH
 89. Výdaj jedálnych kupónov
 90. zúčtovanie katology - surne
 91. Zaúčtovanie splátkoveho kalendara v PÚ
 92. 052 alebo 314
 93. daňové priznanie
 94. Výkazy o majetku a záväzkoch
 95. Faktúra a jej náležitosti
 96. Hotovostný nákup tovaru z EÚ
 97. Náhrada PN-ky
 98. Prenájom bytu a daň
 99. dátumy nového roku
 100. Tankovacie karty z OMV
 101. Sukromne auto konatela a Dan z MV
 102. tovar na reprezentačné účely
 103. DP 2008 - SZČO + zam-c + MD
 104. Prenájom a daň z motorových vozidiel
 105. daň z motor.vozidiel - zníženie
 106. Faktúra december, úhrada január.
 107. odvody popri zamestananí
 108. Daň z dedičstva
 109. zmena základného imania a rezervný fond
 110. sponzorstvo - daňové povinnosti
 111. Stará pohľadávka
 112. Kontrola vyúčtovania stravného
 113. pozastavenie živnosti
 114. registracia dph
 115. Daň z výhry auta.
 116. Tankovacie karty od firmy DKV
 117. Úhyn základného stáda
 118. Osobné auto s prestaubou na N1
 119. Musím použiť koeficient ?
 120. Preddaok v Ju
 121. vyplatenie z domu,práca na dohodu a iné príjmy
 122. Splátkový kalendár internet
 123. výnosy
 124. pokladničné bloky?
 125. podnikateľský účet v zahraničí
 126. Zisk
 127. zaciatky v uctovnictve
 128. nadmer DPH neodpočítaný od povinnosti
 129. Faktúra z ČR - služby
 130. Zlé ocenenie zásob
 131. vreckové
 132. Potvrdenie o podani DPMV
 133. Vrátenie DPH daňovému úradu
 134. kedy je narok na odpocet
 135. DP ženy na rodičovskej dovolenke alebo zahrnutie NČZD do DP manžela
 136. Odberateľská fa - ČR
 137. povinnost fyzicky podat tlacivo DP pre dan z motorovych vozidiel
 138. Súkromné auto v lízingu na podnikanie
 139. Darované peniaze na podnikateľskom účte
 140. Aj odborník sa kopne:)
 141. Úhrada platobnou kartou na konci roka
 142. Daň z MV neuhradená
 143. zaradenie sedacej súpravy
 144. DP z nájmu
 145. JÚ a nákup kozmetiky
 146. Kurzový rozdiel
 147. k.strata,zisk pri inzerate v ČR
 148. faktúry zo zahraničia bez DPH
 149. náklady na projekt pre eurofondy
 150. Prekladateľstvo a DPH
 151. Prenájom auta firme od fyz. osoby
 152. Hľadam účtovníka/ Vráble
 153. leasing
 154. zaciatky v JU
 155. Zaradenie a odpisovanie budovy
 156. Obstaranie
 157. učtovanie peňažnej zábezpeky
 158. Nedokončená výroba a jej vplyv na HV
 159. Sluzobna cesta na rozhrani rokov
 160. granty a odvody...
 161. Stravné lístky
 162. Platba platobnou kartou
 163. Program Alfa a DPH
 164. 548 zaokrúľovanie, halierové vyrovnanie
 165. Zákon o cestnej premávke č.8/2009 Z.z.
 166. Smernica v JU
 167. Cestná daň
 168. Cestná daň - prerušenie
 169. vyúčtovanie pracovnej cesty a poplatkov v banke
 170. Vysoký kurzový zisk
 171. pracovná zmluva a dohoda o prac. činnosti
 172. Daňové priznanie pri príjme v Sk aj €
 173. DPH - koeficiet
 174. zmluvná odmena
 175. fa za murárske práce v prenajatých priestoroch
 176. Softvér s technickou podporou
 177. Overenie správnosti prepočtu Skk -> Eur
 178. Učtovanie s koeficientom.
 179. Penále - sociálna poisťovňa
 180. kuriozny náklad ...
 181. cudzia mena
 182. inventúra k 31.12.
 183. Pôžička v EUR a splatenie
 184. rodicovska dov. + 3 mes zamest.
 185. Úhrada faktúry platobnou kartu
 186. rozpustenie rezervy
 187. odpisovanie hm.majetku
 188. Mínusový stav pokladne
 189. prikazna zmluva
 190. Google AdWords
 191. Prepočítanie zahraničnej faktúry - dopropisu
 192. nevyplatená pohľadávka
 193. IČO na daňových dokladoch
 194. služba pri registracii na DPH
 195. účtovanie dane z MV
 196. EURO a návesy, prívesy
 197. nevyf. dodávky v roku 2008
 198. prechod zo zivnosti na TPP + zriadenie sro
 199. Prehľad o zazených a odvedených preddavkov na daň.
 200. Nezdaniteľná časť základu dane na manželov
 201. herné automaty a DPH
 202. prerušená živnosť
 203. koniec pokladničných dokladov
 204. ohlasovacia zivnost
 205. životné poistenie a dan z príjmov
 206. Faktúra z Čiech
 207. povinnosť platiť preddavky
 208. Odpočítanie DPH
 209. Urbanisticka studia - 042 alebo 518?
 210. 366
 211. pomoc
 212. SZČO-dôchodca
 213. daňové priznanie
 214. PHM a DPH
 215. zivnost - odvody po novom?
 216. Nezdaniteľná časť základu dane
 217. cudzia mena analytika
 218. zúčtovanie inventúry
 219. Nesprávne krátenie odpočtu koeficientom.
 220. Daňové priznanie za dieťa
 221. Cestovné lístky
 222. manko - pripocitatelna polozka??
 223. Vyvoz do USA
 224. FAktúry na prelome rokov 2008/2009
 225. Odpis paušálnych výdavkov a ich účtovanie
 226. Zníženie zakladu dane podľa §11
 227. Neoprávnené DPH
 228. Daňový či nedaňový výdavok
 229. Kontrola PD
 230. Fa v eurách?
 231. dátum vystavenia faktúry
 232. Hotovostná faktúra z Maďarska
 233. pracovná cesta a SZČO
 234. Cestná daň
 235. zákonné poistenie
 236. Majetok konateľa - zhodnotenie v sro
 237. FA v EUR k 31.12.2008
 238. uplatnenie nákladov
 239. PNka mi stale nedosla!
 240. Jednoduché účtovníctvo
 241. Prihlásenie na DÚ
 242. Odhlásenie Intrastatu
 243. Cestovný príkaz v Alfa programe?
 244. Dovoz mraziaceho zariadenia z Talianska
 245. konateľ v jednej firme a zároveň zamestnanec v druhej firme
 246. Daň z MV za r.2008, náklad v r.2009?
 247. Daň z motorových vozidiel v JU
 248. hmotnosť vozidla - DMV ???
 249. Vysporiadanie ročného koeficientu DPH
 250. Vzor faktury pri dodani sluzby do Svedska