1. Neskorší odpočet DPH. (9 replies)
 2. Ako by ste sformulovali? (26 replies)
 3. Doprava:EXW (1 replies)
 4. Zaokrúhlenie (11 replies)
 5. Dôchodkina pracujuca na dohodu (16 replies)
 6. Daň.priznanie podané v Čechách (1 replies)
 7. Výzva na podanie DP k DzMV (4 replies)
 8. Príjem zo zahraničia. (0 replies)
 9. zrušenie knihy jázd, ale... (126 replies)
 10. nezdanitelna položka (2 replies)
 11. Zaradiť či nezaradiť??? (2 replies)
 12. dodatočné daňové priznanie (13 replies)
 13. škodová udalosť (2 replies)
 14. Strata a zisk (2 replies)
 15. Letenka (1 replies)
 16. Daň.priznanie (3 replies)
 17. Rerervy (0 replies)
 18. Začiatočník a DPH (16 replies)
 19. Vlajky s logom - je to reklamný predmet ? (1 replies)
 20. Daňový bonus na dieťa družky (4 replies)
 21. nákup zariadenia v EÚ (6 replies)
 22. neplatca dph - naklady a faktury (7 replies)
 23. dobropis k faktúre z minulého roka (37 replies)
 24. Ukončenie živnosti, majetok, pohľadavka (1 replies)
 25. Platba z iného účtu (20 replies)
 26. daň z príjmu po skončení prac. pomeru (6 replies)
 27. Živnosť v SR aj v inej krajine (21 replies)
 28. Kreditné úroky (6 replies)
 29. Kurzové rozdiely k 31.12. nerealizované - nedaňové? (5 replies)
 30. prispevok do zdrav.posit. (0 replies)
 31. odpisy auta (1 replies)
 32. zdanitelny prijem z prenajmu (8 replies)
 33. SZČO a faktúry (1 replies)
 34. doklady k danovemu priznaiu (9 replies)
 35. Dan z predaja garaze (5 replies)
 36. paušálne výdavky+náhrady za použ. auta (4 replies)
 37. Predaj rod. domu, podnikanie na živnosť (9 replies)
 38. Dan z prijmu studenta v CR (0 replies)
 39. Správca nehnuteľnosti - s.r.o. ako platca DPH (9 replies)
 40. Uplatnenie odpočít. položky u manželky živnostníka, kt. mal nulové príjmy (9 replies)
 41. Ucet 481 (7 replies)
 42. Sponzorský dar- odpočitatelná položka (6 replies)
 43. Dobropis (2 replies)
 44. odpočítateľná položka (0 replies)
 45. úhrada faktúry v CM z roku 2008 v roku 2009 (0 replies)
 46. Prilohy k DP PO (s.r.o.) (10 replies)
 47. krádež a odpis (4 replies)
 48. SZCO a preplatok z rzzp (7 replies)
 49. Saldokonto v Sofcom programe (1 replies)
 50. pomoooooc (23 replies)
 51. Ukradnuté auto na úver JU (2 replies)
 52. oprava DPH po daňovej kontrole (13 replies)
 53. daňové priznanie (0 replies)
 54. nevyúčtovaný prijatý preddavok (2 replies)
 55. DP a nedoplatok na zdravot. poistení (0 replies)
 56. nezaplatená daň z mot.vozidla (2 replies)
 57. Strata komplet účtovných dokladov (0 replies)
 58. Základne imanie - zaúčtovanie (4 replies)
 59. daňové priznanie dôchodcu (7 replies)
 60. Elektronická registračná pokladnica (2 replies)
 61. položky v daňovom priznaní (0 replies)
 62. Príjem z ČR-stanovisko Daň.riaditeľstva SR (1 replies)
 63. stravné (1 replies)
 64. predzásobenie eur.a jeho zaúčtovanie (0 replies)
 65. DPH-ckari prosim rychlo pomoc :o( (3 replies)
 66. Doodpisovanie auta (2 replies)
 67. Predaj auta medzi súrodencami/šrotácia (31 replies)
 68. Paušálna náhrada na os automobil (6 replies)
 69. príjem aj zo zamestnania (1 replies)
 70. Výkaz o spotrebe (7 replies)
 71. skladová evidencia (5 replies)
 72. Vznik spoločnosti - základné imanie - kurz NBS (17 replies)
 73. faktura za stravne listky (5 replies)
 74. Vedenie účtovníctva - jednorázovoý príjem ? (5 replies)
 75. premlčaná pohľadávka a záväzok (3 replies)
 76. DP typ B (10 replies)
 77. Chýba mi doklad (14 replies)
 78. odpocitatelna polozka a ciastocny invalidny (6 replies)
 79. STK = 518 alebo 538????? (3 replies)
 80. SZČO prenajíma sukr.auto (3 replies)
 81. Zamestnance, SZČO a poisťovák (2 replies)
 82. Príjmy zo zahraničia (9 replies)
 83. dobropis za predch.obdobie (0 replies)
 84. penále z banky - ako účtovať? (2 replies)
 85. nakup tovaru v zahr. (0 replies)
 86. Dodatočné daňové priznanie (4 replies)
 87. Platca dph od 01.03.2009 (2 replies)
 88. prepocet cudzej meny na SK/EUR (2 replies)
 89. Zrážková dan-RZZP (1 replies)
 90. diéty v zahranici-stále max 180 dní? (0 replies)
 91. ročné zúčtovanie zamestnanca, ktorý má náklady za použitie vozidla preplácané v mzde (0 replies)
 92. blocky za 2008,faktura az v 2009 (4 replies)
 93. Nedoplatok z RZD a vystúpilý zamestnanec (0 replies)
 94. aktivačný príspevok z ÚPSVaR - jed.účtovníctvo (0 replies)
 95. Daňové priznanie občianskeho združenia (119 replies)
 96. činnosť ekonomických a organizačných poradcov (3 replies)
 97. uplatnenie nákladov (0 replies)
 98. stravne listky na konci roku (33 replies)
 99. prenájom nebytových priestorov a služby (17 replies)
 100. postupenie uveru z PO na FO (5 replies)
 101. Fa za mobil na prelome rokov (5 replies)
 102. daň z prijmu (1 replies)
 103. prílohy (1 replies)
 104. SZČO a zamestnanec v zahraničí (14 replies)
 105. Ako zaúčtovať? (14 replies)
 106. Nezdaniteľná časť základu dane od 1.3.2009 (2 replies)
 107. zrušenie živnosti (2 replies)
 108. Daňový bonus (4 replies)
 109. Vysoká škola (5 replies)
 110. uhradená zálohová fa, vrátenie peňazí (6 replies)
 111. nárok na vrátenie dane - dôchodca (1 replies)
 112. Cudzinec ako konatel s.r.o. - pouzivanie vlastneho auta (0 replies)
 113. Technické zhodnotenie. (6 replies)
 114. SZČO a auto (4 replies)
 115. Reklamné vlajky a DPH (5 replies)
 116. daňové priznanie - príjem len z ČR (2 replies)
 117. Nadobudnutie nového dopr. prostriedku (16 replies)
 118. Odpočítateľná položka na život.poistenie (0 replies)
 119. vyrovnaný ale nevypárovaný záväzok (8 replies)
 120. odpočitatelna položka r.2009 (11 replies)
 121. Zivnostnik v CZ a zemestnanec SK firmy (1 replies)
 122. JÚ alebo Paušálne výdavky (14 replies)
 123. autorský príjem (27 replies)
 124. Odpočit.položka na manželku (5 replies)
 125. Účtovné a daňové odpisy?????????????? (8 replies)
 126. praca v cz (0 replies)
 127. Povinnosť evidencie vkladu v hotovosti do RP (22 replies)
 128. Preberací protokol danových podkladov (1 replies)
 129. Lehota DU na vratenie preplatku z DzP FO za rok 2008 (2 replies)
 130. Neplatenie preddavkou na dan (3 replies)
 131. príjem z priležitostnej činnosti (0 replies)
 132. Inventarizácia majetku a záväzkov pri prechode na euro (0 replies)
 133. Spotreba Daewoo Lublin (0 replies)
 134. poistné na životné poistenie (6 replies)
 135. Evidencia majetku v JÚ (1 replies)
 136. Príspevok pri začatí podnikania (1 replies)
 137. danová kontrola (2 replies)
 138. Daňové priznanie - živnosť v rakúsku (1 replies)
 139. Platba za január 2009 v decembri 2008 (3 replies)
 140. Živnosť v SR - práca v ČR (0 replies)
 141. Odpisy - vynechaný rok (3 replies)
 142. predaj domu a danové priznanie (2 replies)
 143. Euro a HUF pokladňa (0 replies)
 144. tovar po záruke (1 replies)
 145. Ďanové priznanie - neviem si rady (5 replies)
 146. Účtovanie poplatkov v banke (3 replies)
 147. Finančný prenájom (3 replies)
 148. Rezerva na dovolenku-analytika (10 replies)
 149. kniha jázd - kontrola nadspotreby (1 replies)
 150. Zamestnanec ktorý prenajíma byt (2 replies)
 151. Daňová povinnosť (1 replies)
 152. dochodca prenajom (3 replies)
 153. čo s preplatkom na dani z príjmu (0 replies)
 154. Zdaňuje sa "bolestné"? (4 replies)
 155. Cestovné,príspevok zamestnávateľa (6 replies)
 156. Zaúčtovanie príspevkov na DDS (0 replies)
 157. opat nakup auta z CR, komplikovane (0 replies)
 158. Zákonný rezervný fond (3 replies)
 159. SF a hal. vyrovnanie faktur (0 replies)
 160. SZČO + DOHODA (8 replies)
 161. výpočet odvodov SZČO (0 replies)
 162. Daňové priznanie A.alebo B (15 replies)
 163. metóda vyňatia príjmov z ČR (5 replies)
 164. Dodatočné daňové priznanie (1 replies)
 165. Výdavok ovplyvňujúci ZD. (11 replies)
 166. Nárok na celú NČZD (5 replies)
 167. DP po zosnulom (5 replies)
 168. Opravná položka k pohľadávkam (86 replies)
 169. Internet = tovar? (4 replies)
 170. Dochodca - uroky z pozicky - podat DP? (2 replies)
 171. Daňové priznanie a odvody na ZP (6 replies)
 172. lietadlo v majetku firmy a DPH (1 replies)
 173. Výdavkový pokladničný doklad 2 (1 replies)
 174. Zauctuje sa Proforma fa. alebo konecna faktura (0 replies)
 175. Platba je vysia ako faktura (5 replies)
 176. Výdavkový pokladničný doklad (1 replies)
 177. nezdaniteľná časť základu dane na manželku (3 replies)
 178. odpisovanie auta kúpeného na spotrebný úver (22 replies)
 179. Podnikateľský úver (1 replies)
 180. Priznanie typu B a venovanie 2% z dane. (3 replies)
 181. Bankový výpis -internetbanking: účtovať??? (4 replies)
 182. denna uzavierka ERP a platby kartou (4 replies)
 183. presun tovaru na iny sklad - uctovanie (2 replies)
 184. zriadenie prevádzky a náklady (0 replies)
 185. Povinné zml. poistenie ako výdavok? (4 replies)
 186. danove priznanie FO - par. 46 (16 replies)
 187. SZČO a fond nezamestnanosti (18 replies)
 188. majetok - novy ciselnik KP (4 replies)
 189. splatná daň (2 replies)
 190. Dodatočné daňové priznanie (0 replies)
 191. Autoškola (2 replies)
 192. 0 na riadku 44 (1 replies)
 193. daň z príjmu (1 replies)
 194. nákup software a zar. do majetku (1 replies)
 195. Doklad o zaplatení dane (3 replies)
 196. náhrada od poisťovne (4 replies)
 197. odhlásenie vozidla z dane z MV (5 replies)
 198. ako zaúčtovať v JÚ ? (21 replies)
 199. vyplnenie ELDZ pri ukončení PP (20 replies)
 200. zaciatok uctovnictva a zostatok (1 replies)
 201. kurz auditora (4 replies)
 202. prenájom reklamnej plochy a DPH (10 replies)
 203. preddavky na dan (21 replies)
 204. Stolárske práce (6 replies)
 205. Vyber z pokladne na osobnu spotrebu (1 replies)
 206. ktorá odpisová skupina? (3 replies)
 207. Dodatočné DP (5 replies)
 208. Dan z prenajmu (42 replies)
 209. zle uhradená zahraničná faktúra cez BUČ (0 replies)
 210. predaj auta (4 replies)
 211. Prijem z prenajmu 10 000Sk (2 replies)
 212. Ukoncenie a vyplata z poistnej zmluvy (45 replies)
 213. audit (0 replies)
 214. remeselná živnosť (13 replies)
 215. zaokrúhlovanie v DP, VoMaZ, VoPaV (3 replies)
 216. Paušálne výdavky-príjmy (3 replies)
 217. Nákladný automobil (2 replies)
 218. Paušálne výdavky - uroky na účte..??? (13 replies)
 219. Reklama v EU+DPH (0 replies)
 220. dohoda o uzivani sukromneho mot. vozidla (2 replies)
 221. Predfaktúra na prelome kvartálu! (3 replies)
 222. SZČO a rodicovsky prispevok (0 replies)
 223. Portál Práce - co potrebujem? (0 replies)
 224. Združenie FO a dane (5 replies)
 225. 324 a 373 - zostatky, SÚRNE! (2 replies)
 226. Leasing os. auta (2 replies)
 227. aktivácia materiálu (7 replies)
 228. Kniha jázd (3 replies)
 229. Odmena za vedenie účtovníctva (4 replies)
 230. Bonus za zaplatenú zálohu (0 replies)
 231. Uplatňovanie výdavkov na PHL (0 replies)
 232. kódy produkcie (0 replies)
 233. JÚ-prenájom (1 replies)
 234. TOVAR V JANUARI 2009 A DOPRAVA V DECEMBRI 2008 (2 replies)
 235. Čo je nové v zákone o DPH od.1.1.09 (1 replies)
 236. Povinne zmluvne poistenie (1 replies)
 237. Faktura od nepodnikatela, je to mozne ? (4 replies)
 238. tuzemské cestovné poistenie (0 replies)
 239. Daň z príjmu-dôchodca (7 replies)
 240. České priznanie (6 replies)
 241. Chladiaca vitrína a DPH (2 replies)
 242. DPH a Srbsko (0 replies)
 243. Technické zhodnotenie na neskolaudovanej stavbe? (2 replies)
 244. Výpis z daň.priznania (5 replies)
 245. Vklad budovy do podnikania - ocenenie (2 replies)
 246. členské príspevky (2 replies)
 247. Zahraničná faktúra (6 replies)
 248. dodatočné daňové priznanie (4 replies)
 249. nevedenie uctovnictva (13 replies)
 250. prílohy k DP (4 replies)